đè thi thử đại học toán sinh

14 60 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 21:11

Ở một loài thực vật, xét 2 tính trạng, mỗi tính trạng đều do một gen có 2 alen quy định, alen trội làtrội hoàn toàn. Hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường, hoán vị gen xảy ra ở cả quá trìnhphát sinh giao tử đực và giao tử cái. Giao phấn cây thuần chủng có kiểu hình trội về cả 2 tính trạng với câycó kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng trên (P), thu được F1. Cho F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Biếtrằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đ}y về F2 đúng?(I) Có2 loại kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.(II) Kiểu hình trội về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.(III) Kiểu hình lặn về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ nhỏ nh ... Hết - SINH HỌC BEECLASS – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT HẬU LỘC MÃ ĐỀ 001 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN - NĂM HỌC 2017-2018 Mơn: TỐN Thời gian làm... chồng n{y sinh người mắc hai bệnh nêu 11.25% (2) Tất gái cặp vợ chồng n{y sinh không bị mù màu (3) Xác xuất để cặp vợ chồng n{y sinh người bị hai bệnh 19.25% (4) Xác xuất để cặp vợ chồng n{y sinh. .. 0; −2;5 ) D M ( 0; 2;5 ) Câu 3: Có 10 bút khác sách giáo khoa khác Một bạn học sinh cần chọn bút sách Hỏi bạn học sinh có cách chọn? A 80 B 60 C 90 D 70 Câu 4: Cho khối tứ diện ABCD có AB, AC
- Xem thêm -

Xem thêm: đè thi thử đại học toán sinh, đè thi thử đại học toán sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay