Loet tieu hoa do NSAIDs tiep can ca lam sang

55 30 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 20:58

... thêm calcium carbonat multivitamin Ca lâm sàng Bệnh nhân có yếu tố làm tăng nguy xuất loét xuất huyết tiêu hóa NSAIDs? Sử dụng NSAIDs khơng chọn lọc Sử dụng NSAIDs không chọn lọc Sử dụng NSAIDs. .. 1520-1528 Sử dụng NSAIDs không chọn lọc So sánh nguy nhập viện xuất huyết tiêu hóa liên quan đến NSAIDs bệnh nhân cao tuổi: nghiên cứu cohort vùng Ontanrio, Canada Sử dụng NSAIDs không chọn lọc... NSAIDs cần thêm 0,35$ cho khắc phục tai biến liên quan đến thuốc Sinh lý bệnh loét NSAIDs Sinh lý bệnh loét NSAIDs: theo Wallace Wallace JL Physiol Rev 2008; 88: 1547-1565 Sinh lý bệnh loét NSAIDs:
- Xem thêm -

Xem thêm: Loet tieu hoa do NSAIDs tiep can ca lam sang, Loet tieu hoa do NSAIDs tiep can ca lam sang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay