SỐ PHỨC_TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

11 43 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 20:31

Tổng hợp đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập của số phức sẽ giúp cho các bạn học sinh dễ dàng giải quyết tất cả các bài tập. Đừng nghĩ số phức dễ và không cần phải học nhiều lý thuyết, tuy nhiên hãy học thật kỹ lý thuyết để có thể giải được bất cứ bài toán số phức nào. Hy vọng bộ tài liệu này sẽ giúp bạn nhiều để đạt được thành tích tốt trong học tập nói chung và môn toán nói riêng. ... |
- Xem thêm -

Xem thêm: SỐ PHỨC_TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT, SỐ PHỨC_TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay