Công nghệ Sản xuất Vaccin

128 144 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 20:29

Sản xuất vaccin Biên soạn: Nguyễn Văn Long- 01/2017 Mục tiêu: 1)Nắm c dạng bào chế số chất bổ trợ (tá d c) thành phần vaccin 2)Nắm đc số biện pháp cảI thiện độ ổn định hiệu vaccin thuật ngữ thuật ngữ 1) Dc điển VN: Vắc xin 2) Thế giới: Vaccine 3) Tạm viết, đọc: Vaccin 1) Tại có chuyên đề Vaccine 2) Đặc điểm: Kết hợp nhiều chuyên ngành 3) Học nào? so sánh vaccin pentaxim & quinvaxem Vaccin Quinvaxem Pentaxim Thành phần kháng nguyên gồm bạch hầu, Thành phần  uốn ván, ho gà, viêm gan siêu vi B, Hib Bạch hầu, uốn ván, ho gà, Hib, bại liệt (Hemophilus influenza tuýp B).  Vaccin 1, giúp ngừa bệnh: Bạch Vaccin 1, giúp ngừa bệnh: Tác dụng hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan siêu vi B, Bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, nhiễm nhiễm khuẩn Hib Mũi vaccin phòng bại khuẩn Hib Mũi vaccin viêm gan B liệt tiêm riường Lịch tiêm tiêm riường Tiêm cho trẻ khi được 2, 3, tháng tuổi Tiêm cho trẻ khi được 2, 3, tháng tuổi Tiêm nhắc lại năm tuổi Tiêm nhắc lại năm tuổi 5-13 tuổi Hàn Quốc, bởi Công ty Crucell thuộc Tập Nơi sản xuất Sản xuất Pháp Canada, bởi Cơng ty Sanofi Pasteur thuộc Tập đồn Sanofity Chiron thuộc Tập đồn Novartis (Thụy Aventis (Pháp) đồn Johnson & Johnson (Mỹ) và Cơng Sỹ) Đáp ứng miễn dịch Đáp ứng miễn dịch tốt chứa thành Đáp ứng MD thấp chứa thành phần ngừa ho gà tồn tế bào phần ngừa ho gà vơ bào Phản ứng sau tiêm chủng  Cao Thấp Dạng bào chế  Đơng khơ Đơng khơ Hình thức tiêm tại VN Miễn phí tiêm chủng mở rộng Tiêm dịch vụ, phải trả tiền Quốc gia sử dụng 94 nước Lưu hành 99 nước, trong đó có 25 quốc gia châu Âu Sử dụng VN 4,5 triệu liều cho 1,5 triệu trẻ/năm 100.000 liều cho 33.000 trẻ/năm So s¸nh vaccin với dạng thuốc quy uớc Tiêu chí Dạng bào chế Thuốc quy ớc Vaccin Dạng uống đa số Dạng tiêm tỷ lệ lớn Thành phần VD: Đơn đa liều Hoạt chất, tá dc (rắn, lỏng), chất bảo quản Đa phần đa liều TP: kháng nguyên, chất bổ trợ, nớc để pha tiêm TCCL VD: độ vô khuẩn sp cuối độ vô khuẩn: bán TP Đng dùng VD:Tiêm (IV, IM, ) Tiêm SC, IM Mục đích Phòng, chữa, chẩn đoán, thay đổi CNSL thể ý nghĩa xã héi, Chi phÝ NC, SX :… Chi phÝ NC, SX: cao, ví dụ nhà máy GMP 25-30 tr.USD Đặc tính kinh tế So sánh kiểm tra bán thành phẩm vaccin với dạng thuốc quy uớc 1.Vaccin - Vi khuẩn, nấm, Mycoplasma - Nhận dạng pp trung hòa đặc hiệu hay sinh học phân tử - Nồng độ kháng nguyên - Lý, hóa học - Tính an toàn in vitro động vật thí nghiệm - Tính ổn định phân tích xu hớng So sánh kiểm tra bán thành phẩm vaccin với dạng thuốc quy uớc Dc phẩm quy ớc - Định tính - Định lng (pp hóa học hóa lý) - pH, độ với dung dịch - Không kiểm tra tiêu vi sinh - Không định lng pp vi sinh - Không đánh giá an toàn, độ ổn định (đã nc trớc) đuờng dùng vaccin Đng dùng Chủng (rạch da) Ví dụ Vaccin đậu mùa (trớc 1979) Tiªm (dưíi da, Vaccin viªm gan B, Quinvaxem (5/1), bạch hầu-ho gà-uốn ván (DPT), dại, giảI da, bắp) độc tố bạch hầu, BCG, Rubella- sởi-quai bị Uống Vaccin bại liệt, tả, thơng hàn Xông hít Qua da & niêm mạc đuờng dùng & liều dùng vaccin Nguån: Vaccinology an esential guide- W Blackwwell, 2015.p.158-160 ®uêng dïng & liÒu dïng vaccin Nguån: Vaccinology an esential guide- W Blackwwell, 2015.p.158-160 Vaccin dïng cho thó y Nguån: Vaccinology an esential guide- W Blackwwell, 2015.p.184 10 Nghiªn cøu – thư nghiƯm vaccin cai nghiƯn heroin/morphin trªn cht Ngn: Biologics to treat substance use disorders, 2016, Springer, p.54 114 nghiªn cøu vaccin liposom 115 nghiªn cøu liposom sư dơng muèi mËt- bilosome 116 nghiªn cøu vaccin nano Nguån: Hayashibara Co., Ltd 117 vaccin nano đông khô albumin nguời táI tổ hợp 118 vaccin nano đông khô albumin nguời táI tổ hợp Đông khô 119 vaccin nano đông khô albumin nguời táI tổ hợp Dung dịch 120 vaccin nano đông khô albumin nguời táI tổ hợp 121 vaccin liposom tăng cuờng miễn dịch chống ung thu 122 vaccin liposom tăng cuờng miễn dịch chống ung thu 123 so sánh uu nhuợc điểm số nano vaccin 124 nghiên cứu vaccin nano uống phòng ngừa viêm gan b 125 nghiên cứu vaccin nano uống phòng ngừa vi khuẩn HP dày 126 nghiên cứu vaccin nano uống phòng ngừa vi khuẩn HP dày 127 số tài liệu tham kh¶o G.Davies, Vaccine adjuvants, 2010, Humana Press A W Artenstein, Vaccines: A biography, 2010, Springer M E Halloran, Design and analysis of vaccine studies, 2010, Springer M Singh, Development of vaccines, 2011, Wiley A Gabain, Development of Novel Vaccines, 2012, Springer P A Kozlowski, Mucosal vaccines, 2012, Springer A Chatterjee, Vaccinophobia and vaccine controversies of the 21st century, 2013, Springer M Lawman, Cancer vaccines, 2014, Humana Press V.M, Vashishtha, FAQs on vaccines and immunization practices, 2015, The Health sciences publisher 10 Sunil Thomas, Vaccine design, vol.1, 2016, Humana Press 128 ... dịch loại Vaccin Nguån: FAQs on vaccines and immunization practicesJaypee, 2015.p.13 12 ®uêng dùng & bảo quản hạn dùng vaccin Vaccin sống nhc độc 13 đuờng dùng & bảo quản- hạn dùng vaccin Vaccin... tuổi Tiêm nhắc lại năm tuổi Tiêm nhắc lại năm tuổi 5-13 tuổi Hàn Quốc, bởi Công ty Crucell thuộc Tập Nơi sản xuất Sản xuất Pháp Canada, bởi Cơng ty Sanofi Pasteur thuộc Tập đồn Sanofity Chiron... Vaccin bại liệt, tả, thơng hàn Xông hít Qua da & niêm mạc đuờng dùng & liÒu dïng vaccin Nguån: Vaccinology an esential guide- W Blackwwell, 2015.p.158-160 ®ng dïng & liỊu dïng vaccin Ngn: Vaccinology
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ Sản xuất Vaccin, Công nghệ Sản xuất Vaccin, Nghiên cứu độ ổn định vaccin viên hòa tan nhanh kháng độc tố vi khuẩn E.coli, chất bổ trợ (adjuvant, additive, excipient) trong thành phần vaccin kinh điển: hợp chất nhôm

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay