Công nghệ Sản xuất Vaccin

128 167 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 20:29

... dịch loại Vaccin Nguån: FAQs on vaccines and immunization practicesJaypee, 2015.p.13 12 ®uêng dùng & bảo quản hạn dùng vaccin Vaccin sống nhc độc 13 đuờng dùng & bảo quản- hạn dùng vaccin Vaccin... tuổi Tiêm nhắc lại năm tuổi Tiêm nhắc lại năm tuổi 5-13 tuổi Hàn Quốc, bởi Công ty Crucell thuộc Tập Nơi sản xuất Sản xuất Pháp Canada, bởi Cơng ty Sanofi Pasteur thuộc Tập đồn Sanofity Chiron... Vaccin bại liệt, tả, thơng hàn Xông hít Qua da & niêm mạc đuờng dùng & liÒu dïng vaccin Nguån: Vaccinology an esential guide- W Blackwwell, 2015.p.158-160 ®ng dïng & liỊu dïng vaccin Ngn: Vaccinology
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ Sản xuất Vaccin, Công nghệ Sản xuất Vaccin, Nghiên cứu độ ổn định vaccin viên hòa tan nhanh kháng độc tố vi khuẩn E.coli, chất bổ trợ (adjuvant, additive, excipient) trong thành phần vaccin kinh điển: hợp chất nhôm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay