BÀI 1. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

34 33 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 20:20

BÀI 1. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN ... PHƯƠNG PP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN   BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN ĐỀ KIỂM TRA Chủ đề Hệ tọa độ khơng gian Biết  cách  tìm  tọa độ điểm, ... A 1;2; 1     PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ tư Chủ đề/Chuẩn KTKN Hệ tọa độ khơng gian Biết  cách  tìm  tọa độ điểm,  véc  tơ.  Thực  hiện ... PHƯƠNG PP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN   A. 2      B. 3      C. 2/3      D. 4/3  Câu 24. Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1; 1; 2). Tìm điểm N thuộc mặt phẳng Oxy  sao cho độ dài đoạn thẳng MN là ngắn nhất. 
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 1. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN, BÀI 1. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay