CHUYÊN ĐỀ: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN CHỦ ĐỀ 1: THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

35 48 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 19:46

... KHÁCH QUAN Câu 1: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Hình lập phương đa điện lồi B Tứ diện đa diện lồi C Hình hộp đa diện lồi D Hình tạo hai tứ diện ghép với đa diện lồi Câu 2: Khối đa diện loại... Khái niệm khối đa diện Khối đa diện lồi Khối đa diện Thể tích khối chóp Thể tích khối lăng trụ Mặt nón Mặt trụ Mặt cầu Tổng Chủ đề mạch kiến thức, kỹ Khái niệm khối đa diện Khối đa diện Tầm quan... 15 r  54 KIỂM TRA 45 PHÚT THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN MẶT NĨN- MẶT TRỤ- MẶT CẦU I MỤC TIÊU 1.Về kiến thức : Nắm vững kiến thức + Khối đa diện thể tích khối đa diện, cơng thức tính thể tích khối hộp
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN CHỦ ĐỀ 1: THỂ TÍCH KHỐI CHÓP, CHUYÊN ĐỀ: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN CHỦ ĐỀ 1: THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay