20 đề THI có cấu TRÚC 2018

146 848 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 19:41

Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lại suất 0, 4% tháng. Biết rằng nếu khôngrút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãicho tháng tiếp theo. Hỏi sau đúng 6 tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và lãi) gầnnhất với số tiền nào dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi suấtkhông thay đổi ? ... trình log 201 8 x  log x 201 8 là: A  x  201 8  x  201 8 B 201 8  0x  C 201 8   x  201 8   x  D 201 8   x  201 8  Câu 32: Số nghiệm phương trình 201 8x  x  201 6  201 7  201 8 là: A... https://www.facebook.com/phong.baovuong Page | 19 Tổng hợp đề thi thư thptqg cã cÊu tróc 201 8  201 7  n  un  201 7 n  201 8  n  201 8 A B u n n năm học 201 8 n  201 8  n  201 6 u1  201 7  C  u n 1   u1  1... x 201 6  x  ,x 1  Câu 18: Xác định giá trị thực k để hàm số f  x    201 8x   x  201 8 liên tục x  k ,x 1  A k  B k  201 9 C k  201 7 201 8 D k  200 16 201 9 201 7 Câu 19: Thầy giáo có
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 đề THI có cấu TRÚC 2018, 20 đề THI có cấu TRÚC 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay