Thuốc điều trị Đau thắt ngực

39 35 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 19:23

... tạm thời vùng ngực mch vnh không cung cấp đủ oxy cho tim.# 1.2 Các loại đau thắt ngực" Đau thắt ngực ổn định Đau thắt ngực không ổn định Đau thắt ngực thể thm lng Đau thắt ngực Prinzmetal... trị đau thắt ngực 3.  Phân tích định tác dụng không mong muốn thuốc từ tác dụng chế 4.  Phân tích vai trò nhóm thuốc điều trị đau thắt ngực ĐẠI CƯƠNG 1.1 Đau th¾t ngùc ?" Đau thắt ngực đau tạm... loại thuốc điều trị đau thắt ngực theo chế tác dụng 2.  Trình bày tác dụng, chế tác dụng, tác dụng KMM định thuốc thuộc dẫn xuất nitrat, thuốc chẹn β-adrenergic, thuốc chẹn kênh canxi điều trị đau
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuốc điều trị Đau thắt ngực, Thuốc điều trị Đau thắt ngực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay