Thuốc điều trị Lipid máu

32 43 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 19:14

... dụng thuốc hạ lipid máu (70% dự phòng nguyên phát, 30% dự phòng thứ phát) 60.5% -Điều tra dịch tễ học Khánh ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU LÀ MỘT TRONG CÁC MỤC -100 000 000 ca có cholesterol máu. .. tên nhóm thuốc hạ lipid máu theo chế tác dụng lựa chọn thuốc theo phân loại tăng lipid máu Frederickson/WHO Trình bày chế tác dụng,tác dụng, định, tác dụng không mong muốn, tương tác thuốc Simvastatin... dược động học, tương tác thuốc dẫn chất statin Tăng lipid máu - mảng vữa xơ bệnh lý mạch máu Đường kính lòng mạch Thiếu máu động mạch vành hoại tử tim Tai biến mạch máu mão Thời gian Viêm tắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuốc điều trị Lipid máu, Thuốc điều trị Lipid máu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay