Bào chế thuốc tác dụng kéo dài

51 63 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 19:10

DẠNG THUỐC TDKD DÙNG QUA ĐƯỜNG TIÊU HOÁ 03/03/18 Mục tiêu học tập: • 1-Trình bày đại cương thuốc TDKD (khái niệm, phân loại, ưu-nhược, tính chất DC) • 2- Nêu nguyên tắc bào chế chế giải phóng DC hệ cốt, hệ màng bao, hệ thẩm thấu • 3- Phân tích số thí dụ thuốc TDKD (lí nguyên tắc bào chế, cách dùng) 03/03/18 KHÁI NIỆM - Là hệ dạng thuốc - Có khả kéo dài thời gian điều trị so với dạng quy ước (do kéo dài GP hthu) nhằm: giảm số lần dùng thuốc nâng cao HQ điều trị - Thường dùng bệnh mạn tính, đtrị dài ngày 03/03/18 KHÁI NIỆM • Thuốc tác dụng kéo dài phải giảm nửa số lần dùng thuốc cho người bệnh 03/03/18 ĐỒ THỊ NĐM THUỐC TDKD + 03/03/18 Dạng quy ước Dạng GP nhắc lại Dạng TDKD Dạng GP có kiểm sốt SO SÁNH THUỐC QUY ƯỚC VÀ THUỐC TDKD Nội dung Quy ươc TDKD Liều lần > 1lần ( đợt) Thời gian điều trị Giờ Giờ, ngày, tháng, năm Lần dùng/ngày - (n) 1-2 (n/2) KTBC Tdc Q.ước (phụ) Dth/cơ thể 03/03/18 Thoi gian QƯ+ hđại KSGP Khong gian PHÂN LOẠI - KD thông thường (SR, MR, Retard) USP: ER, SR (Slow R.) Thương mại: Retard, SR (Sustained R.) MR, LA, PR (Prolong R.), LP thường thuốc uống, 12 - 24h - GP kiểm sốt (CR): trì nđ DC/ máu/vùng điều trị vài ngày, hàng tuần (TS:hệ điều trị) - GP theo nhip: PR, chrono, - GP theo chtrình (PR, TR,TS) hàng tuần, hàng năm 03/03/18 - Tại đích: TR, Site-specific R, PHÂN LOẠI • Thuốc giải phóng kéo dài (sustained – release, prolonged – release, extended – release, retard ): giải phóng DC khoảng thời gian mong muốn • Thuốc giải phóng có kiểm sốt (controlled – release): thuốc TDKD “mức cao” hơn, trì nồng độ DC định máu 03/03/18 PHÂN LOẠI • Thuốc giải phóng theo chương trình (programmed – release, time – release): tốc độ giải phóng DC kiểm sốt chặt chẽ theo chương trình thời gian định • Thường hệ điều trị (theurapeutic systems) hệ điều trị qua da (TTS) chứa nitroglycerin scopolamin ) 03/03/18 PHÂN LOẠI • Thuốc giải phóng nhắc lại (repeat – release) DC giải phóng ngắt quãng sau khoảng thời gian định, nồng độ DC trì song khơng định • Thuốc giải phóng đích (targeted release, side – specific release): DC giải phóng nơi điều trị, DC tập trung cao đích, tránh TDKMM quan khác Thuốc đích nghiên cứu để điều trị ung thư 03/03/18 10 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THUỐC TDKD - SKD in vitro: Lựa chọn test thử: phù hợp với chất DC: độ tan (lượng dmôi: đk”sinh”, tốc độ khuấy), độ ổn định (pH, men, ) Thời điểm đánh giá: với thuốc uống 1-2 h đầu (dịch vị): lượng DC GP tối đa 4-6h (dịch ruột): tránh dồn liều 8h (dịch ruột ):lượng GP tối thiểu: đảm bảo GP hết DC - SKD in vivo: in vitro - in vivo, so sánh thông số nồng độ DC trạng thái cân 03/03/18 37 Ví dụ viên TDKD Nifedipin 0.01 g Eudragit RS, RL 4.00g Methylen clorid 50.00 ml dd PVA 0,25% 1250.00 – 03/03/18 38 Ví dụ viên TDKD Diclofenac HPMC Carpopol Lactose Mgst, talc 03/03/18 1p 21vđ - 39 Ví dụ viên TDKD Ibuprofen 80 % Avicel Hỗn dịch EC 15% 20- Theophyllin EC 30 g Cyclohexan Aerosil vđ 60 vđ - (TCDH 10-98, 23-24) 03/03/18 40 Dạng thuốc tác dụng đích Các yếu tố tác động đến q trình vận chuyển thuốc từ dạng BC đến nơi bị bệnh: • Thuốc khơng giải phóng hết khỏi dạng BC • Bị phân hủy môi trường gp đường vận chuyển tới đích • Khó hấp thu qua màng, khơng hấp thu hết • Liên kết nhiều với huyết tương • Phân bố tổ chức q rộng • Khó thâm nhập vào tổ chức… 03/03/18 41 ĐƯA THUỐC TỚI ĐÍCH CQ1 (lành) DC/ ma u Phân bố CQ ( ) CQ ( ) CQ (bệnh) 03/03/18 42 ĐƯA THUỐC TỚI ĐÍCH - Phân bố khơng chọn lọc: HQ điều trị thấp Lãng phí DC Gây độc tính, tdkmn - Giải pháp tăng lượng thuốc đích: -Tăng lượng DC đầu vào - Giảm DC hao hụt đường -Tăng thấm nội bào Định hướng thuốc tới đích 03/03/18 43 ĐƯA THUỐC TỚI ĐÍCH - Giải pháp đưa thuốc tới đích: đơng y??? Đưa thuốc tới tế bào: dùng dạng thuốc làm chất mang bảo vệ DC đưa DC tới đich Gắn DC với chất mang đặc hiệu có xu hướng định hướng đích Dùng hệ điều khiển ngồi thể: hệ từ tính Xem xét vị trí không gian dạng thuốc: KTTP/ hệ vi mạch: < 2mcm thi giữ lại hệ mạch, muốn vào tế bào phải < 300nm 03/03/18 44 ®a thuèc Tíi ®Ých 1-Hệ tiểu phân nano (Nanoparticles): 1.1-Đặc tinh: Gồm TP có KT hàng nanomet: 100-300nm (~ virus) Qua thành mạch xâm nhập vào tế bào Mang, bảo vệ GPDC đich điều trị bệnh: ung thư, bệnh tế bào, 03/03/18 45 ĐƯA THUỐC TỚI ĐÍCH Kỹ thuật bào chế tiểu phân nano: Có chiều hướng: 1.Nghiền mịn DC: từ tiểu phân micro: DC cấu tạo rắn chắc, bền với nhiệt (vàng, silic, kim cương, ) Dùng thiết bị chuyên dụng: nghiền bi, đồng hóa, bắn tia, (thu TP dạng hỗn dịch) 2.Đi từ phân tử: tủa bay hay thay đổi dung môi: 03/03/18 46 ĐƯA THUỐC TỚI ĐÍCH Kỹ thuật bào chế tiểu phân nano ( tiếp theo) Dùng chất lỏng siêu tới hạn Phương pháp đồng hóa áp suất cao Phương pháp kết tủa 03/03/18 47 ĐƯA THUỐC TỚI ĐÍCH 1.3- Một số DC đa bào chế dạng nano: Acid nicotinic 400- 700nm Albumin, Insulin, : 50- 500nm Griseofulvin 210- 530nm Hydrocortison 600nm Lysozym 190-730nm Salbutamol 500nm Tetracyclin 110-270nm Doxorubicin 100nm 48 03/03/18 ĐƯA THUỐC TỚI ĐÍCH Dạng BC tiểu phân nano: Nhũ tương tiêm truyền tm Hỗn dịch tiêm tm Bột đông khô pha tiêm Bột phun sấy đóng nang, dập viên 03/03/18 49 NỘI DUNG ƠN THI • Viên sủi bọt: oThành phần o ĐK SX, Bảo quản o Phân tích cơng thức • Viên ngậm: Tá dược, pp bào chế, phân tích cơng thức • Viên đặt lưỡi: Ưu nhược điểm, đặc điểm, tá dược, KTBC, phân tích cơng thức 03/03/18 50 03/03/18 51 ... NGUYÊN TẮC BÀO CHẾ THUỐC TDKD • - Kéo dài GP để kéo dài hấp thu: DC KTB Dang GP DC Hta DC Hth DC/ C TDKD GP n hta u ma TDKD u n - Đảm bảo mơ hình GP DC theo thiết kế: (thuốc uống thường kéo dài 12... trị - Thường dùng bệnh mạn tính, đtrị dài ngày 03/03/18 KHÁI NIỆM • Thuốc tác dụng kéo dài phải giảm nửa số lần dùng thuốc cho người bệnh 03/03/18 ĐỒ THỊ NĐM THUỐC TDKD + 03/03/18 Dạng quy ước... trị, tránh quên thuốc, bỏ thuốc, thức dậy đêm để uống thuốc Như bệnh hen, tăng huyết áp 03/03/18 11 Ưu điểm • Nâng cao sinh khả dụng thuốc thuốc hấp thu đặn, triệt để • Giảm lượng thuốc dùng cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Bào chế thuốc tác dụng kéo dài, Bào chế thuốc tác dụng kéo dài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay