BGSDH Thuốc đặt 2018

23 31 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 19:04

...THUỐC ĐẶT THUỐC DÙNG QUA CÁC HỐC TỰ NHIÊN CỦA CƠ THỂ Thể lỏng: dung dịch, hỗn dịch, nhũ tƣơng Thuốc bán rắn: mỡ, kem, gel… Thuốc đặt (suppositories) Thuốc viên: viên nén, viên nang mềm để đặt. .. glycerin Fs11: thuốc đặt aspirin; Fas9: thuốc đặt aspirin nano Biểu mô đại tràng thỏ sau định thuốc đặt aspirin aspirin nano NC thỏ A: biểu mô đại tràng; B, C, D, E: biểu mô đại tràng sau đặt viên... ibuprofen sau đặt trực tràng Ảnh hƣởng lauroyl macrogolglycerid (Gelucire 44/14) đến GP piroxicam từ thuốc đặt trực tràng Giải phóng in vitro qua màng thẩm tích Các thơng số DĐH thuốc đặt aspirin
- Xem thêm -

Xem thêm: BGSDH Thuốc đặt 2018, BGSDH Thuốc đặt 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay