Báo cáo thực hành sinh lý học thực vật

65 151 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 18:59

Tài liệu này có đầy đủ tất cả các bài thực hành môn Sinh lý học thực vật. Môn mà sinh viên các ngành sinh học hay công nghệ sinh học đều có học.:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ...1 BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT BÀI 1: CÁC MÀNG SINH HỌC CỦA TẾ BÀO *Nguyên tắc: o Các màng sinh học tế bào có vai trò hết s... nguyên sinh lõm, sau co nguyên sinh lồi  Người ta thường dùng chất không độc để gây co nguyên sinh BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT I.THÍ NGHIỆM 1: Hiện tượng co nguyên sinh phản co nguyên sinh( Quan... bì vảy hành nên nước từ vào BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH LÝ THỰC VẬT II.THÍ NGHIỆM 2: Hiện tượng co nguyên sinh phản co nguyên sinh( Quan sát tế bào bị hơ đèn cồn) Nguyên liệu, hóa chất: o Củ Hành Đỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực hành sinh lý học thực vật, Báo cáo thực hành sinh lý học thực vật, I.THÍ NGHIỆM 1: Hiện tượng co nguyên sinh và phản co nguyên sinh(Quan sát trên tế bào sống)., IV.THÍ NGHIỆM 4: Co nguyên sinh tạm thời ( thí nghiệm về sự xâm nhập các chất vào không bào), II.THÍ NGHIỆM 2: Tính chất lý-hóa của diệp lục., IV.THÍ NGHIỆM 4: Ảnh hưởng của nhiệt độ., I.THÍ NGHIỆM 1: Phát hiện Enzyme catalase trong lá rong ( Hydrilla verticillata), II.THÍ NGHIỆM 2: Phát hiện enzyme khử reductase.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay