Kinh tế phát triển thực trạng huy động vốn FDI vào việt nam trong thời gian qua

41 8 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 18:19

LỜI MỞ ĐẦU Sự nghiệp đổi mới ở nước ta trong thời gian qua đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng. Việt Nam không những đã vượt qua được sự khủng hoảng triền miên trong thập kỷ 80 mà còn đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng bình quân năm 6,94% (sau 17 năm đổi mới 19862003). Công nghiệp giữ nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 13,5%, lạm pháp đẩy lùi, đời sống đại bộ phận nhân dân được cải thiện về mặt vật chất lẫn tinh thần. Có được thành tựu kinh tế đáng ghi nhận này, là nhờ phần đóng góp lớn của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên vào những năm trở lại đây, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính tiền tệ đã xẩy ra ở một số nước trong khu vực. Cộng với mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở các nước như Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan ...Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam có phần giảm thiểu về số lượng lẫn chất lượng. Do đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế xã hội. Trước tình hình đó, vấn đề chúng ta phải có sự nhìn nhận và đánh giá đúng đắn về đầu tư trực tiếp vào nước ngoài trong thời gian qua, để thấy được những tác động tích cực hay tiêu cực của đất nước. Trên cơ sở đó đề ra hệ thống những giải pháp cụ thể, kịp thời nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong những năm tới, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược mà Đảng và Nhà Nước ta đã đề ra: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu đến năm 2020 đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển. Để nhận rõ hơn vấn đề này, em chọn nghiên cứu đề tài: Thực trạng huy động vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian qua. Vì khả năng còn hạn chế bài viết không thể không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự góp ý của các thầy cô để bài viết này được hoàn thiện hơn.  LỜI MỞ ĐẦU Sự nghiệp đổi nước ta thời gian qua thu kết bước đầu quan trọng Việt Nam vượt qua khủng hoảng triền miên thập kỷ 80 mà đạt thành tựu to lớn phát triển kinh tế xã hội Tổng sản phẩm nước (GDP) tăng bình quân năm 6,94% (sau 17 năm đổi 1986-2003) Công nghiệp giữ nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 13,5%, lạm pháp đẩy lùi, đời sống đại phận nhân dân cải thiện mặt vật chất lẫn tinh thần Có thành tựu kinh tế đáng ghi nhận này, nhờ phần đóng góp lớn đầu tư trực tiếp nước (FDI) Tuy nhiên vào năm trở lại đây, ảnh hưởng khủng hoảng tài tiền tệ xẩy số nước khu vực Cộng với mức độ cạnh tranh lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước nước Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan Đầu tư trực tiếp nước ngồi vào Việt Nam có phần giảm thiểu số lượng lẫn chất lượng Do ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế xã hội Trước tình hình đó, vấn đề phải có nhìn nhận đánh giá đắn đầu tư trực tiếp vào nước thời gian qua, để thấy tác động tích cực hay tiêu cực đất nước Trên sở đề hệ thống giải pháp cụ thể, kịp thời nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi vào Việt Nam năm tới, góp phần thực mục tiêu chiến lược mà Đảng Nhà Nước ta đề ra: Cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phấn đấu đến năm 2020 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển Để nhận rõ vấn đề này, em chọn nghiên cứu đề tài: Thực trạng huy động vốn FDI vào Việt Nam thời gian qua Vì khả hạn chế viết khơng thể khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong góp ý thầy để viết hoàn thiện PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) I MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG Khái niệm đầu tư trực tiếp nước Đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) loại hình thức di chuyển vốn quốc tế Trong người chủ sở hữu vốn đồng thời người trực tiếp quản lý điều hành hoạt động sử dụng vốn Đầu tư trực tiếp nước ngồi thể ba hình thức chủ yếu: − Hợp đồng hợp tác kinh doanh − Doanh nghiệp liên doanh − Doanh nghiệp 100% vốn nước ngồi Các hình thức đầu tư trực tiếp nước 2.1 Hợp đồng hợp tác kinh doanh Hợp đồng hợp tác kinh doanh văn ký kết hai nhiều bên (gọi bên hợp danh) quy định rõ trách nhiệm phân chia kết cho bên, để tiến hành đầu tư vào Việt Nam mà khơng lập thành pháp nhân Hình thức đầu tư xuất từ sớm Việt Nam đáng tiếc chưa hoàn thiện quy định pháp lý cho hình thức Điều gây khơng khó khăn cho việc giải thích, hướng dẫn vận dụng vào thực tế Việt Nam Ví dụ có nhầm lẫn hợp đồng hợp tác kinh doanh với dạng hợp đồng khác không thuộc phạm vi điều chỉnh luật đầu tư trực tiếp nước Việt Nam.(như hợp đồng gia công sản phẩm, hợp đồng mau thiết bị trả chậm vv ) Lợi dụng sơ hở này, mà số nhà đầu tư nước trốn quản lý Nhà Nước Tuy hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thức đầu tư trực tiếp nước ngồi dễ thực có ưu lớn việc phối hợp sản phẩm Các sản phẩm kỹ thuật cao đòi hỏi có kết hợp mạnh nhiều công ty nhiều quốc gia khác Đây xu hướng hợp tác sản xuất kinh doanh tương lai gần xu hướng phân cơng lao động chun mơn hóa sản xuất phạm vi quốc tế 2.2 Doanh nghiệp liên doanh Doanh nghiệp liên doanh loại hình doanh nghiệp hai hay nhiền bên nước hợp tác với nước chủ nhà góp vón, kinh doanh, hưởng lợi nhuận chia sẻ rủi ro theo tỷ lệ vốn góp Doanh nghiệp liên doanh thành lập theo hình thức cơng ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân theo pháp luật nước nhận đầu tư Đây hình thức đầu tư nhà đầu tư nước sử dụng nhiều thời gian qua chiếm 65% tổng ba hình thức đầu tư (trong hình thức hợp tác kinh doanh chiếm 17%, Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước chiếm 18%) Thông qua hợp tác liên doanh với đối tác Việt Nam, nhà đầu tư nước tranh thủ hỗ trợ kinh nghiệm đối tác Việt Nam thị trường mà họ chưa quen biết trình làm ăn họ Việt Nam Mặt khác môi trường đầu tư Việt Nam nhiều bất nên nhà đầu tư nước ngồi khơng muốn gánh chịu rủi ro mà muốn đối tác Việt Nam chia sẻ với họ có Liên doanh với đối tác địa, nhà đầu nước goài yên tâm kinh doanh họ có người bạn đồng hành Những năm gần đây, xu hướng nhà đầu tư nước giảm quan tâm đến hình thức dự án 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi lại có xu hướng tăng lên Đó sau thời gian tiếp xúc với thị trường Việt Nam, nhà đầu tư nước ngồi hiểu rõ luật pháp, sách quy định khác Việt Nam Thậm chí họ hiểu rõ phong tục tập qn thói quen thói quen tiêu dùng người Việt Nam cách thức kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam Mặt khác khả tham gia liên doanh đối tác Việt Nam ngày bị hạn chế thiếu cán giỏi, thiếu vốn đóng góp Do nhà đầu tư nước muốn điều hành quản lý doanh nghiệp 2.3 Doanh nghiệp 100% vốn nước Doanh nghiệp 100% vốn nước doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà đầu tư nước (tổ chức cá nhân người nước ngoài) nhà đầu tư nước thành lập Việt Nam Tự quản lý tự chịu trách nhiệm kết sản xuất kinh doanh.Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước thành lập theo hình thức cơng ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngồi thành lập theo hình thức 100% vốn nước ngoài.Thời gian đầu chưa nhiều, xu hướng gia tăng dự án đầu tư theo hình thức ngày mạnh mẽ Trong năm gần hình thức có phần dễ thực thuận lợi cho họ Nhưng hình thức đầu tư phía nước nhận đàu tư thường nhận lợi trước mắt, lâu dài hình thức phải gánh chịu nhiều hậu khó lường Những nhân tố ảnh hưởng tới thu hút vốn FDI Sau nhiều lần nghiên cứu phân tích, đánh giá lợi hại (được, mất) nước nhận đầu tư người bỏ vốn đầu tư Hội đồng kinh tế Brazin- Mỹ rút 12 nhân tố có ý nghĩa định cho việc lựa chọn vùng hay nước để đầu tư 12 nhân tố chia lại cho gọn sau: 3.1 Các yếu tố điều tiết vĩ mơ 3.1.1 Các sách − Chính sách tiền tệ ổn định mức độ rủi ro tiền tệ nước tiếp nhận đầu tư Yếu tố góp phần mở rộng hoạt động xuất nhà đầu tư Tỷ giá đồng bị nâng cao hay bị hạ thấp bị ảnh hưởng xấu tới hoạt độnh xuất nhập − Chính sách thương nghiệp.Yếu tố có ý nghĩa đặc biệt vấn đề đầu tư lĩnh vực làm hàng xuất Mức thuế quan ảnh hưởng tới giá hành xuất Hạn mức (quota) xuất nhập thấp hàng rào thương mại khác lĩnh vực xuất nhập khơng kích thích hấp dẫn tới nhà đầu tư nước ngồi Chính yếu tố làm phức tạp thêm cho thủ tục xuất bị xếp vào hàng rào xuất khác − Chính sách thuế ưu đãi Chính sách ưu đãi thường áp dụng để thu hút nhà đầu tư nước − Chính sách kinh tế vĩ mơ Chính sách này, mà ổn định góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhà đầu tư xứ lẫn nước ngồi Nếu khơng có biện pháp tích cực chống lạm pháp nhà đầu tư thích bỏ vốn vào nước Nếu giá tăng nhanh ngồi dự kiến khó tiên định kết hoạt độnh kinh doanh 3.1.2 Luật đầu tư Yếu tố làm hạn chế hay cản trở hoạt động công ty nước thị trường địa (Luật thường bảo vệ lợi ích nhà xứ) Nhiều nước mở cửa thu hút vốn đầu tư nước theo điều kiện giống cho nhà đầu tư xứ Việt Nam, luật khuyến kích đầu tư nước ngồi triển khai chậm khơng đáp ứng mong mỏi mức độ ưu đãi khuyến khích hạn chế, chưa qn 3.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng khác − Yếu tố hàng đầu đặc điểm thị trường địa (quy mô, dung lượng thị trường sức mua dân cư xứ khả mở rộng quy mô đầu tư) − Đặc điểm thị trường nhân lực Công nhân lao động mối quan tâm hàng đầu đây, đặc biệt nhà đầu tư nước muốn bỏ vốn vào lĩnh vực cần nhiều lao động, có khối lượng sản xuất lớn Trình độ nghề nghiệp học vấn cơng nhân đầu đàn (có tiềm triển vọng) có ý nghĩa định − Khả hồi hương vốn đầu tư Vốn lợi nhuận tự qua biên giới (hồi hương) tiền đề quan trọng để thu hút vốn đầu tư nước ngoài.ở số nước mang ngoại tệ nước phải xin giấy phép ngân hàng trung ương rườm rà − Bảo vệ quyền sở hữu Quyền gồm quyền người phát minh sáng chế, quyền tác gỉa, kể nhãn hiệu hàng hóa bí mật thương nghiệp vv Đây yếu tố đặc biệt có ý nghĩa lớn người muốn đầu tư vào ngành hàm lượng khoa học cao phát triển động (như sản xuất máy tính, phương tiện liên lạcvv ) số nước, lĩnh vực kiểm tra, giám sát lỏng lẻo, phổ biến sử dụng không hợp pháp công nghệ nước ngồi Chính lý mà số nước bị nhà đầu tư loại khỏi danh sách nước có khả nhận vốn đầu tư − Điều chỉnh hoạt động đầu tư công ty đầu tư nước Luật lệ cứng nhắc tăng chi phí cơng ty đầu tư nước ngồi Các nhà đầu tư thích có tự môi trường hoạt động họ quan tâm đến đạo luật mềm dẻo giểp cho họ ứng phó linh hoạt, có hiệu với diễn biến thị trường Ví dụ có nước cấm sa thải công nhân không phù hợp với lợi ích cơng ty nước ngồi Chính sách lãi suất ngân hàng sách biệt đãi số khu vực có ý nghĩa nhà đầu tư số nước − ổn định trị nước muốn nhận đầu tư khu vực Đây yếu xem thường bỏ vốn đầu tư rủi ro trị gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư nước − Cơ sở hạ tầng phát triển Nếu yếu tố nói thuận lợi nhung khâu kết cấu hạ tầng (giao thông liên lạc, điện nước) bị thiếu hay bị yếu ảnh hưởng làm giảm hấp hẫn nhà đầu tư II ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ (CỦA NƯỚC NHẬN ĐẦU TƯ) Những ảnh hưởng tích cực FDI 1.1 Là nguồn hỗ trợ cho phát triển FDI nguồn quan trọng để bù đắp thiếu hụt vốn ngoại tệ nước nhận đầu tư, đặc biệt nước phát triển Hầu phát triển rơi vào “vòng luẩn quẩn” là: Thu nhập thấp dẫn đến tiết kiệm thấp, đầu tư thấp hậu thu lại thu nhập thấp Tình trạng luẩn quẩn điểm nút khó khăn mà nước phải vượt qua để hội nhập vào quỹ đạo ta kinh tế đại Nhiều nước lâm vào tình trạng trì trệ nghèo đói lẽ không lựa chọn tạo điểm đột phá xác Một mắt xích “vòng luẩn quẩn” Trở ngại lớn để thực điều nước phát triển vốn đầu tư kỹ thuật Vốn đầu tư sở tạo công ăn việc làm nước, đổi công nghệ, kỹ thuật, tăng suất lao động vv Từ tạo tiền đề tăng thu nhập, tăng tích lũy cho phát triển xã hội Tuy nhiên để tạo vốn cho kinh tế trông chờ vào vốn nội hậu khó tránh khỏi tụt hậu phát triển chung giới Do vốn nước ngồi “cú hích” để góp ghần đột phá vào “vòng luẩn quẩn” Đặc biệt FDI nguồn quan trọng để khắc phục tình trạng thiếu vốn mà khơng gây nợ cho nước nhận đầu tư Không vốn vay nước đầu tư nhận phần lợi nhuận thích đáng cơng trình đầu tư hoạt động có hiệu Hơn lượng vốn có lợi nguồn vốn vay chỗ Thời hạn trả nợ vốn vay thường cố định ngắn so với số dự án đầu tư, thời hạn vốn FDI linh hoạt Theo mơ hình lý thuyết “hai lỗ hổng” Cherery Stront có hai cản trở cho ta quốc gia là: Tiết kiệm khơng đủ đáp ứng cho nhu cầu đầu tư gọi “lỗ hổng tiết kiệm”.Và thu nhập hoạt động xuất không đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho hoạt động nhập gọi “lỗ hổng thương mại” Hầu phát triển, hai lỗ hổng lớn Vì FDI góp phần làm tăng khả cạnh tranhvà mở rộng khả xuất nước nhận đầu tư, thu phần lợi nhuận từ cơng ty nước ngồi, thu ngoại tệ từ hoạt dộng dịch vụ cho FDI 1.2 Chuyển giao công nghệ Lợi ích quan trọng mà FDI mang lại công nghệ khoa học đại, kỹ sảo chuyên mơn, trình độ quản lý tiên tiến Khi đầu tư vào nước đó, chủ đầu tư khơng vào nước vốn tiền mà chuyển vốn vật máy móc thiết bị, nhuyên vật liệu (hay gọi cộng cứng) trí thức khoa hoạch bí quản lý, lực tiếp cận thị thường (hay gọi phần mềm.) Do đứng lâu dài lợi ích nước nhận đầu tư FDI thúc đẩy phát triển nghề mới, đặc biệt nghề đòi hỏi hàm lượng cơng nghệ cao Vì có tác dụng to lớn q trình cơng nghiệp hóa, dịch chuyển cấu kinh tế, ta nhanh nước nhận đầu tư FDI đem lại kinh nghiệm quản lý, kỹ kinh doanh trình độ kỹ thuật cho đối tác nước nhận đầu tư, thơng qua chương trình đào tạo q trình vừa học vừa làm FDI mang lại cho họ kiến thức sản xuất phức tạp tiếp nhận công nghệ nước nhận đầu tư FDI thúc đẩy nước nhận đầu tư phải cố gắng đào tạo kỹ sư, nhà quản lý có trình độ chun mơn để tham gia vào công ty liên doanh với nước Thực tiễn cho thấy, hầu thu hút FDI cải thiện đáng kể trình độ kỹ thuật cơng nghệ Chẳng hạn đầu năm 60 Hàn Quốc lắp ráp xe hơi, nhờ chuyển nhận công nghệ Mỹ, Nhật, nước khác mà năm 1993 họ trở thành nước sản xuất ô tô lớn thứ giới Trong điều kiện nay, giới có nhiều cơng ty nhiều quốc gia khác có nhu cầu đầu tư nước thực chuyển giao công ghệ cho nước tiếp nhận đầu tư Thì hội cho nước phát triển tiếp thu cơng nghệ thuận lợi Nhưng nước phát triển “đi xe miễn phí” mà họ phải trả khoản “học phí” khơng nhỏ việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ 1.3 Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tranh thủ vốn kỹ thuật nước ngoài, nước phát triển muốn thực mục tiêu quan trọng hàng đầu đẩy mạnh ta kinh tế Đây điểm nút để nước phát triển khốt khỏi vòng luẩn quẩn đói nghèo Thực tiễn kinh nghiệm nhiều nước cho thấy, quốc gia thực chiến lược kinh tế mở với bên ngoài, biết tranh thủ phát huy tác dụng nhân tố bên ngồi biến thành nhân tố bên quốc gia tạo tốc độ tăng cao Mức tăng trưởng nước phát triển thường nhân tố tăng đầu tư, nhờ nhân tố khác tổng số lao động sử dụng, suất lao động tăng lên theo Vì thơng qua tỷ lệ đầu tư trực tiếp nước ta kinh tế Rõ ràng hoạt động đầu tư trực tiếp nước góp phần tích cực thúc đẩy ta kinh tế nước phát triển Nó tiền đề, chỗ dựa để khai thác tiềm to lớn nước nhằm phát triển kinh tế 1.4 Thúc đẩy trình dịch chuyển cấu kinh tế u cầu dịch chuyển kinh tế khơng đòi hỏi thân phát triển nội kinh tế, mà đòi hỏi xu hứng quốc tế hóa đời sống kinh tế diễn mạnh mẽ Đầu tư trực tiếp nước phận quan trọng hoạt động kinh tế đối ngoại Thông qua quốc gia tham gia ngày nhiều vào q trình phân cơng lao động quốc tế Để hội nhập vào kinh tế nước giới, đòi hỏi quốc gia phải thay đổi cấu kinh tế nước cho phù hợp với phân công lao dộng quốc tế Sự dịch chuyển cấu kinh tế nước phù hợp với trình độ chung giới tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư nước ngồi Ngược lại, hoạt động đầu tư lại góp phần thúc đẩy nhanh q trình dịch chuyển cấu kinh tế Bởi vì: Một là, thơng qua hoạt động đầu tư trực tiếp nước làm xuất nhiều lĩnh vực ngành kinh tế nước nhận đầu tư Hai là, đầu tư trực tiếp nước giúp vào phát triển nhanh chóng trình độ kỹ thuật cơng nghệ nhiều nghành kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng suất lao động số ngành tăng tỷ phần kinh tế Ba là, số ngành kích thích phát triển đầu tư trực tiếp nước ngồi, có nhiều ngành bị mai đi, đến chỗ bị xóa bỏ 1.5 Một số tác động khác Ngoài tác động đây, đầư tư trực tiếp nước ngồi có số tác động sau: Đóng góp phần đáng kể vào nguồn thu ngân sách Nhà nước thông qua việc nộp thuế đơn vị đầu tư tiền thu tư việc cho thuê đất Đầu tư trực tiếp nước ngồi đóng góp cải thiện cán cân quốc tế cho nước tiếp nhận đầu tư Bởi hầu hết dự án đầu tư trực tiếp nước sản xuất sản phẩm hướng vào xuất phần đóng góp tư nước ngồi việc phá triển xuất lớn nhiều nước phát triển.Ví dụ Singapore lên72,1%, Brazin 37,2%, Mehico 32,1%, Đài loan 22,7%, Nam Hàn 24,7%, Agentina 24,9% Cùng với việc tăng khả xuất hàng hóa, đầu tư trực tiếp nước ngồi mở rộng thị trường nước ngồi nước Đa số dự án đầu tư trực tiếp nước ngồi có phương án bao tiêu sản phẩm Đây gọi hiên tượng “hai chiều” trở nên phổ biến nhiều nước phát triển Về mặt xã hội, đầu tư trục tiếp nước tạo nhiều chỗ làm việc mới, thu hút khối lượng đáng kể người lao độngở nước nhận đầu tư vào làm việc đơn vị đầu tư nước ngồi Điều góp phần đáng kể vào việc làm giảm bớt nạn thất nghiệp vốn tình trạng nan giải nhiều quốc gia Đặc biệt nước phát triển, nơi có lực lượng lao động phong phú khơng có điều kiện khai thác sử dụng Thì đầu tư trực tiếp nước ngồi đước coi chìa khóa quan trọng để giải vấn đề Vì đầu tư trực tiếp nước ngồi tạo điều kiện vốn kỹ thuật, cho phép khai thác sử dụng tiềm lao động số nước phát triển số người làm việc xí nghiệp chi nhánh nước ngồi so với tổng người có việc làm đạt tỷ lệ tương đối cao Singapore 54,6%, Brazin 23%, Mehico 21% Mức trung bình nhiều nước khác 10% Việt Nam có khoảng trên100 nghìn người làm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Đây số khiêm tốn Tuy nhiên đóng góp FDI việc làm nước nhận đầu tư thụ thuộc nhiều vào sach khả lỹ thuật nước 10 nước ngồi Đòng thời gây khó khăn cho việc triển khai hoạt động dự án FDI Sự tải lạc hậu hệ thống giao thông vận tải, thông tin liên lạc cung cấp điện nước bật sở hạ tầng Việt Nam cụ thể: Giao thông vận tải: Hệ thống đường sắt, đường không, đường lạc hậu, không đồng Trong số 15 sân bay nước, có hai sân bay quốc tế Nội Bài - Hà Nội, Tân Sơn Nhất - Thành phố Hồ Chí Minh Sân bay Đà nẵng xếp loại sân bay quốc tế, thực tế hoạt động sân bay nội địa Ngay hai sân bay quốc tế nứôc ta đòi hõi phải nâng cấp cải tạo, có thêm thiết bị hướng bay Mạng lưới đường sắt có nhược điểm lớn hệ thống đường sắt đường đơn tuyến, với đường bay khổ hẹp hệ thống tín hiệu thơ sơ đường sắt không đảm bảm chất lượng,đường rayvà tà vẹt yếu nhiều đoạn đường khơng an tồn Do so với yêu cầu kinh tế phát triên giao thơng vận tải chậm chạp trở ngại lớn khả thu hút đầu tư nước vào Việt Nam vùng sâu vùng,vùng xa Có thể nói đầu tư cho giao thông vận tải Việt Nam chưa trọng tới đầu tư chiều sâu, thiên mua sắm thiết bị mới,coi nhẹ sửa chữa đồng bơ hóa phương tiện có Chú trọng phương tiện kỹ thuật lại xem nhẹ việc đổi cơng nghệ hồn thiện cơng trình vật chất Hệ thống giao thơng vận tải xét trình độ kỹ thuột cơng nghệ lạc hậu,xét cáu cân đối, xét mặt phân bố lãnh thổ chưa hợp lý Hệ thơng tin liên lạc: Việt Nam có tiến vượt bậc năm gần Nhưng nhìn chung vẫn chưa đầy đủ số lượng chất lượng chưa thật tốt để phục vụ cho hoạt động kinh tế Đặc biệt hện chúng tăng trưởng sống thời đại bùng nổ nên thông tin phải cập nhật cách xác, để nhà đầu tư xử lý cách linh hoạt thơng tin Từ đưa định đắn kịp thời Hơn phí ngành bưu viễn thơng cao so với khu vực giới Đồng thời khu vực FDI phải chịu mức cao so với 27 khu vực nước Điều gây bất bình nhà đầu tư làm cho chi phí hoạt động tăng cao, gây khó khăn cho việc thực dự án FDI Hệ thống thoát nước hệ thống cung cấp điện xây dựng trọng đầu tư Song chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế hoạt động FDI Hệ thống cáp nước thị thành phố lớn bị xuống cấp ngiêm trọng, chí nhiều khu vực thị chưa có hệ thống nước Hà Nội số lượng cống thoát nước đáp ứng 40% yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh số thành phố khác phía Nam, hệ thống nước có chịu áp lực lớn việc mở rộng nhanh khu dân cư 3.3 Môi trường hệ thống pháp luật nhiều bất cập Hệ thống pháp luật Việt Nam q trình hồn thiện nên thiếu tính động bộ, chưa đủ mức cụ thể, chưa bảo đảm tính rõ ràng dự đốn trước Sau 10 năm qua kể từ ban hành luật đầu tư nước Việt Nam sửa đổi lần Các văn pháp lý liên quan đến FDI nhiều, việc hệ thống hóa yếu, việc tun truyền hạn chế, việc hiểu tận dụng chưa quán, tùy tiện Tạo nên tình trạng “trên thống chặt” Cụ thể: Một số Bộ ngành chưa ban hành kịp thời văn hướng dẫn Nghị Định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 Chính Phủ quy định chi tiết luật đầu tư nướ Việt Nam gây khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp ví dụ văn hướng dẫn thuế, quản lý tài doanh nghiệp, chế độ kế tốn Bộ Tài Chính, hướng dẫn chuyển giao cơng nghệ Mặt khác thủ tục hành rườm rà, tệ qua liêu, thiếu trách nhiệm số cán công chức gây ách tắc triển khai dự án sản xuất kinh doanh Tình trạng “nhiều cửa nhiều khóa” tồn Còn văn quy định sở hữu trí tuệ chưa rõ ràng thực thời gian Các nhà đầu tư nước ngồi mong muốn Chính Phủ xây dựng thể chế để ngăn chặn cọ hiệu lực tình trạng cạn tranh không lành mạnh, đặc biệt nạn hàng giả, hàng nhái phổ biến 28 Với kết đạt khu vực vốn FDI Việt Nam năm qua Một lần khẳng định FDI tất yếu kinh tế điều kiện quốc tế hóa sản xuất lưu thơng, yếu tố cần thiết cho trình phát triển kinh tế quốc gia coi nguồn lực quốc tế cần khai thác để bước hòa nhập vào cộng đồng quốc tế, góp phần giải vấn đề công nghệ vốn cách tiếp cận thông minh để bước nhanh đường cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Tuy nhiên cần phải nhìn nhận từ mặt trái vấn đề FDI để tìm đối sách hạn chế đẩy lùi tiêu cực, phát huy mặt tích cực thu hút đầu tư nước làm lành mạnh quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế Việt Nam PHẦN 3: NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT NGUỒN VỐN FDI VÀO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 I PHƯƠNG HƯỚNG THU HÚT FDI VÀO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 Nhất quán với quan điểm trì ổn định lâu dài sách thu hút đầu tư nước ngồi, coi khu vực có vốn đầu tư nước ngồi phận hữu kinh tế, Đảng nàh nước ta chủ trương thu hút vốn FDI theo định hướng sau: Thứ nhất, khuyến khích mạnh mẽ việc thu hút vốn FDI vào ngành công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến kinh tế nông thôn dự án ứng dụng công nghệ thơng tin, cơng nghệ sinh học, dầu khí, điện tử, vật liệu mới, viễn thông, sản xuất phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội mà ngành Việt Nam có nhiều lợi cạnh tranh gắn với công nghệ đại tạo thêm nhiều việc làm góp phần chuyển dịch cấu kinh tế Thứ hai, tiếp tục thu hút vốn FDI vào địa bàn có nhiều lợi để phát huy vai trò vùng động lực, tạo điều kiện liên kết vùng khác Khuyến khích dành ưu đãi tối đa cho FDI vào vùng địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn Tập trung thu hút vốn FDI vào khu cơng nghiệp tập trung hình thành theo quy hoạch phê duyệt 29 Thứ ba, khuyến khích nhà đầu tư trực tiếp nước ngồi từ tất nước vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam nhà đầu tư nước ngồi có tiềm lớn tài nắm công nghệ nguồn từ nước công nghiệp phát triển Có kế hoạch vận động tập đồn, cơng ty lớn đầu tư vào Việt Nam đồng thời ý đến cơng ty có quy mơ vừa nhỏ cơng nghệ đại, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam định cư nước đầu tư nước Tất định hướng nhằm thu hút nhiều vốn FDI tốt, nhiên phải cần gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tổng thể đồng thời phải kết hợp chặt chẽ hiệu dòng vốn với nguồn vốn đầu tư phát triển khác, vốn nước II NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT FDI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 Nguyên nhân chủ yếu đầu tư hạn chế giới vào Việt Nam thời gian qua nằm vấn đề Việt Nam Bởi vậy, nhắm đẩy mạnh thu hút đầu tư FDIvào Việt Nam thời gian tới Việt Nam cần tập trung giải vấn đề: Cải thiện môi trường đầu tư Việt Nam Môi trường đầu tư gồm nhiều vấn đề như: môi trường luật pháp; ổn định trị; thủ tục hành … _ Nhà nước Việt Nam cần cải thiện môi trường luật pháp : Hoàn thiện văn luật luật, đồng thời xem xét lại hệ thống luật để điều chỉnh qui định khơng phù hợp chưa rõ trước hết luật Đầu tư nước Đặc biệt thành viên khối ASEAN, IMF đàm phán gia nhập WTO, luật Đầu tư nước cần đưa thêm qui định để đảm bảo nguyên tắc đối xử quốc gia (National treatment) lĩnh vực như: biện pháp đầu tư có liên quan đến thương mại (TRIMs) chế độ cấp giấy phép đầu tư Tức hệ thồng pháp luật đầu tư nước Việt 30 Nam cần xây dựng theo hướng quán, ổn định sở hệ thống pháp luật hồn chỉnh, bình đẳng với tất doanh nghiệp ngồi nước Tính đồng phải xem mặt kinh tế, xã hội Về thời gian phải đảm bảo tính kịp thời đồng văn luật văn luật Đối với văn luật, sau thời gian ban hành thực số điều kiện thực khơng Vì vậy, quan nghiên cứu, nhà khoa học cán quản lý kinh tế sở cần tổng hợp , sửa đổi cho phù hợp với thay đổi Khi Việt Nam trở thành viên đầy đủ AFTA vào năm 2006, hàng rào thuế quan giảm xuống 5% doanh nghiệp Việt Nam bước vào mơi trường cạnh tranh quốc tế Để có lợi nhuân tối đa,các nhà đầu tư lựa chọn thành viên khác AFTA để đầu tư, sau thâm nhập thị trường Việt Nam đường thương mại Cần điều chỉnh cấu đầu tư phù hợp với nhu cầu hội nhập tập trung vào ngành hàng có lợi cạnh tranh Cần đa dạng hố hình thức đầu tư Hiện doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thành lập hình thức pháp lý cơng ty TNHH Nhưng hình thức có nhược điểm khơng dược phát hành cổ phiếu nên thương gặp khó khăn cần huy động vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh chuyển nhượng vốn cho đối tượng khác ngồi thành viên cơng ty Các chun gia kinh tế cho càn bổ sung thêm hình thức đầu tư mới: hình thức doanh nghiệp cổ phần có vốn đầu tư nước ngồi, chi nhánh cơng ty nước ngồi Việt Nam cơng ty quản lý vốn + Hình thức doanh nghiệp cổ phần có vốn đầu tư nước ngồi áp dụng tình hình chuyển đổi từ doanh nghiệp liên doanh sang 100% vốn nước ngồi khơng diễn mạnh năm 1999 vừa qua + Chi nhánh công ty nước ngồi kênh đầu tư có sức hấp dẫn cho phép hình thức đầu tư + Hình thức cơng ty quản lý vốn hình thức áp dụng phổ biến nhiều nước giới tập đồn có nhiều dự án đầu tư 31 nước Hoạt động công ty giúp cho nhà đầu tư nước điều phối hỗ trợ cho dự án đầu tư khác cách hiệu quả, vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng cao tính hiệu dự án đầu tư họ Ngoài cần bỏ qui định phần vốn góp bên nước ngồi liên doanh phải lớn 30% qui định ngăn cản nhà đầu tư có vốn vừa nhỏ đầu tư vào Việt Nam Hiện công ty đa quốc gia chiếm vai trò quan trọng luồng di chuyển nguồn vốn FDI Vì bên cạnh điều chỉnh hình thức doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần phải xây dựng sách thu hút cơng ty xun quốc gia (TNCs).Thế mạnh TNCs, đặc biệt TNCs lớn, nước công nghiệp phát triển Châu Âu lĩnh vực công nghiệp chế tạo dịch vụ.Bằng cách Việt Nam không thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư mà nhận cơng nghệ chuyển giao cách trực tiếp từ công nghệ nguồn(công ty mẹ) tiếp cận nhanh chóng vào thị trường giới thong qua mạng lưới marketing toàn cầu họ.Tuy nhiên q trình chuyển giao cơng nghệ thơng qua nguồn vốn FDI đối tác thường chuyển giao cơng nghệ lạc hậu cơng nghệ trình độ thấp qua chi nhánh TNCs Vì cần phải có tổ chức tư vấn chất lượng cao, án giải tranh chấp có uy tín, hiểu biết sâu sắc pháp luật Việt Nam giới Tóm lại vấn đề hồn thiện mơi trường luật pháp Việt Nam cần đa dạng hố hình thức đầu tư, bổ sung đơn giản hoá luật lệ đầu tư đặc biệt ý tới tính hệ thống, tính minh bạch, tính ổn định tính khả thi luật pháp Các nhà đầu tư nước nước ngồi cần đối xử cơng bằng, dựa nguyên tắc _ Một vấn đề mà nhà đầu tư nước ngoàI quan tâm chi phí đầu tư Như phân tích trên, phủ Việt Nam cần có biện pháp tiếp tục giảm chi phí đầu tư Việt Nam như: tiếp tục cải thiện đại hoá sở hạ tầng, đẩy mạnh tuyên truyền vận động xúc tiến đầu tư đối tác từ EU Anh, Pháp, Đức, Hà Lan…Nhà nước cần tăng cường việc xây dựng cơng trình giao thơng công cộng mạng lưới điện, nước, bưu 32 viễn thơng … Việt Nam tổ chức, tham gia hội thảo, hội chợ thương mại quốc tế để tạo hội cho nhà đầu tư khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường gặp gỡ đối tác phù hợp Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI để tìm hiểu tình hình, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho nhà đầu tư _ Cải cách hành chính: Cần trao quyền nhiều cho nhà chức trách thực cấp giấy phép đầu tư để họ chủ động xử lý vấn đề phát sinh Công khai qui trình thủ tục lập hồ sơ dự án, thẩm định dự án, qui định cụ thể thời gian giải công việc, trách nhiệm quan cá nhân thực phần việc Để đảm bảo chủ trương "Một cửa", cần qui định rõ lệ phí cho loại giấy phép tiến tới chế độ đăng ký đầu tư, giảm tối đa chế xincho tránh làm thời gian, tiền bạc hạn chế tiêu cực(quan liêu, cửa quyền, áp dụng qui định cách tuỳ tiện) Đông thời, vấn đè cải cách thủ tục hành liên quan đến cải cách máy quản láy hành chính, vấn đề vơ phức tạp Cần phải có cải tiến phù hợp ý đến thông lệ quốc tế Trong khâu lập hồ sơ nên giảm bớt loại giấy tờ khơng cần thiết, đơn giản hố thủ tục cho loại dự án vừa nhỏ - Ổn định trị: trị kinh tế ln có mối quan hệ mật thiết với Sự ổn định trị động lực thúc đẩy cho phát triển kinh tế ngược lại ổn định kinh tế đảm bảo niềm tin đảng lãnh đạo, sở cho ổn định trị Giữ vững, ổn định trị có ý nghĩa định đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi Bởi tình hình trị khơng ổn định có nghĩa mục tiêu thu hút vốn FDI thay đổi, phương thức để đạt mục tiêu thay đổi Hởu phá bỏ thiệt hại lợi ích, nhà đầu tư nước ngồi phải gánh chịu phần không đáp ứng mục tiêu lợi nhuận nhà đầu tư.Trong năm qua, Việt Nam giữ ổn định trị -xã hội dư luận giới đánh giá cao Đây lợi so sánh cần phát huy Để giữ vững tăng cường ổn định trị Việt Nam yếu tố định tăng cường lãnh đạo Đảng vai trò nhà nước pháp quyền dân, dân 33 dân, thực dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, kịp thời ngăn chặn âm mưu lực phản động, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bước lên CNXH ổn định kinh tế vĩ mô Ổn định kinh tế vĩ mô điều kiện tiền đề cho tăng trưởng, thu hút sử dụng có hiệu vốn đầu tư trực tiếp nước Để ổn định kinh tế vĩ mô môi trường phát triển đầy biến động nay, phủ phải có lực điều chỉnh sách Một nội dung việc tạo lập ổn định kinh tế vĩ mô ổn định tiền tệ.Bản chất vấn đề chỗ đầu tư cao có khả dẫn tới lạm phát Do vậy, biện pháp ổn định tiền tệ chủ yếu lực kiểm soát điều chỉnh nhịp độ, cấu đầu tư cho kinh tế khơng bị q "nóng" song đảm bảo tộc độ tăng trưởng dự kiến Để tăng cường thu hút nguồn vốn FDI nhà nước cần kết hợp nhiều sách như: Chính sách thuế nhập mặt hàng cơng nghệ, sách tín dụng…Định hướng nhà nước nhập cơng nghệ nguồn từ nước ngồI biện pháp "thu hút nhà đầu tư nước tham gia vào trình sản xuất hàng xuất Việt Nam " biện pháp tối ưu để Việt Nam nhập công nghệ nguồn từ nước phát triển giới sử dụng công nghệ nàyđạt hiệu cao điều kiện thiếu thốn trình độ hiểu biết hạn chế Biện pháp giúp Việt Nam vừa thu hút công nghệ nguồn vừa nâng cao tiêu chuẩn hoá chất lượng hàng xuất thị trường giới Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiêu quan trọng đánh giá môi trường đầu tư Chúng ta cần nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế nhằm nâng cao nhu cầu tiêu dùng nhu cầu đâù tư Phát triển nguồn nhân lực để nâng cao khả tiếp nhận vốn đầu tư Con người yếu tố quan trọng trình sản xuất Hiện Việt Nam thiếu cán kỹ thuật có tay nghề cao nên chất lượng, mẫu mã sản phẩm Việt Nam thường có khả cạnh tranh thấp Để khắc phục tình trạng này, cần trọng tổ chức nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu cho 34 cán kỹ thuật thuộc lĩnh vực để tạo đội ngũ cán kỹ thuật giỏi ngành nghề Về vấn đề cần có giải pháp tư phía nhà nước kết hợp với giải pháp từ phía doanh nghiệp Việt Nam nước có tỷ lệ người biết chữ cao so với nước khu vực mặt chung chất lượng lao động Việt Nam lại chưa cao Nhà nước cần tăng cường đào tạo người lao động lành nghề kỹ lao động, trình độ nhận thức, kỷ luật lao động Đặc biệt trọng nâng cao chất lượng đào tạo hệ thống trường trung học dạy nghề Nhà nước tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu nâng cao trình độ cho cán kỹ thuật có khả tiệp thu công nghệ đại giới Hàng năm, Nhà nước nên cử cán sang học tập nghiên cứu EUđể phục vụ cho tiến trình CNH- HĐH đất nước Đối với cán làm việc doanh nghiệp có vốn FDI cần phải tuyển chọn chặt chẽ trình độ lẫn phẩm chất đạo đức Như nhiều trường hợp nhà đầu tư nước ngồi khơng thể gian lận chuyển giao công nghệ, kinh doanh thuế… 35 KẾT LUẬN Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước ta coi trọng thu hút sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước nhằm đại mục tiêu đề ra, đặc biệt mục tiêu cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành nước cơng nghiệp phát triển Những sách biệt pháp huy động vốn đầu tư nước ngoài, quan trọng vốn đầu tư trực tiếp nước cần quan tâm Bởi nguồn vốn đem lại cho nước nhận đầu tư (cho Việt Nam) nhiều lợi ích Mà thực tiễn năm qua Việt Nam đạt là: Góp phần quan trọng việc khắc phục tình trạng thiếu vốn nước ta, khoảng 30% tổng số vốn đầu tư nước, tạo công ăn làm việc cho người lao động, tăng nguồn thu nhập từ xuất dich vụ đóng góp cho ngân sách Nhà nước Do thời gian trình độ có hạn, nên viết khơng tránh khỏi kiếm khuyết Em mong góp ý thầy cô để viết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn 36 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đầu tư trực tiếp nước với tăng trưởng kinh tế Việt Nam Giáo trình kinh tế đầu tư (Đại học kinh tế quốc dân) Chiến lược huy đông vốn phục vụ CNH-HĐH đát nước Luật đầu tư nước ngoài: 1990,1992, 1996, 2000,2002 văn luật Các tạp chí : Ngiên cứu kinh tế, đầu tư, kinh tếvà dự báo tạp chí khác Giáo trình đầu tư nước ngồi (Đại học ngoại thương) Vốn nước chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam 38 MỤC LỤC PHẦN 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) I MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG I Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngồi Các hình thức đầu tư trực tiếp nước 2.1 Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2.2 Doanh nghiệp liên doanh 2.3 Doanh nghiệp 100% vốn nước Những nhân tố ảnh hưởng tới thu hút vốn FDI 3.1 Các yếu tố điều tiết vĩ mơ 3.1.1 Các sách 3.1.2 Luật đầu tư 3.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng khác II Ảnh hưởng đầu tư trực tiếp nước kinh tế Những ảnh hưởng tích cực FDI 1.1 Là nguồn hỗ trợ cho phát triển chuyển giao công nghệ 1.2 Chuyển giao công nghệ 1.3 Dịch chuyển cấu kinh tế 1.4 Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 1.5 Một số tác động khác Những ảnh hưởng tiêu cực đầu tư trực tiếp nước ngồi 2.1 Chuyển giao cơng nghệ 2.2 Phụ thuộc kinh tế nước nhận đầu tư 2.3 Chi phí cho thu hểt FDI sản xuất hàng hóa khơng thích hợp 2.4 Những mặt trái khác PHẦN 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN FDI VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA I Tình hình thu hút vốn FDI 39 Một số dự án số vốn đầu tư 2.Về cấu vốn đầu tư 2.1 Cơ cấu ngành nghề 2.2 Cơ cấu lãnh thổ Các đối tác đầu tư II Đánh giá chung tình hình thu hút vốn FDI Những thành tựu, nguyên nhân Những hạn chế, nguyên nhân Những vướng mắc, trở ngại 3.1 Sự cạnh tranh gay gắt việc thu hút FDI nước khu vực 3.2 Cơ sở hạ tầng yếu 3.3 Mơi trường hệ thống pháp luật nhiều bất cập Phần III Những giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam Cải thiện môi trường đầu tư Việt Nam ổn định kinh tế vĩ mô Phát triển nguồn nhân lực để nâng cao khả tiếp nhận vốn đầu tư KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 41 ... giới vào Việt Nam thời gian qua nằm vấn đề Việt Nam Bởi vậy, nhắm đẩy mạnh thu hút đầu tư FDIvào Việt Nam thời gian tới Việt Nam cần tập trung giải vấn đề: Cải thiện môi trường đầu tư Việt Nam. .. ta kinh tế nước phát triển Nó tiền đề, chỗ dựa để khai thác tiềm to lớn nước nhằm phát triển kinh tế 1.4 Thúc đẩy trình dịch chuyển cấu kinh tế Yêu cầu dịch chuyển kinh tế không đòi hỏi thân phát. .. lượng vốn FDI giảm ảnh hưởng suy thối kinh tế, nước phát triển Tuy tổng số vốn FDI giới lớn, song tỷ trọng đầu tư vào nước phát triển tổng FDI chiếm giảm xuống nn tới Do cạnh thu hút FDI nước phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế phát triển thực trạng huy động vốn FDI vào việt nam trong thời gian qua, Kinh tế phát triển thực trạng huy động vốn FDI vào việt nam trong thời gian qua

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay