Kinh tế phát triển thực trạng huy động vốn FDI vào việt nam trong thời gian qua

41 27 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 18:19

LỜI MỞ ĐẦU Sự nghiệp đổi mới ở nước ta trong thời gian qua đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng. Việt Nam không những đã vượt qua được sự khủng hoảng triền miên trong thập kỷ 80 mà còn đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng bình quân năm 6,94% (sau 17 năm đổi mới 19862003). Công nghiệp giữ nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 13,5%, lạm pháp đẩy lùi, đời sống đại bộ phận nhân dân được cải thiện về mặt vật chất lẫn tinh thần. Có được thành tựu kinh tế đáng ghi nhận này, là nhờ phần đóng góp lớn của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên vào những năm trở lại đây, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính tiền tệ đã xẩy ra ở một số nước trong khu vực. Cộng với mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở các nước như Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan ...Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam có phần giảm thiểu về số lượng lẫn chất lượng. Do đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế xã hội. Trước tình hình đó, vấn đề chúng ta phải có sự nhìn nhận và đánh giá đúng đắn về đầu tư trực tiếp vào nước ngoài trong thời gian qua, để thấy được những tác động tích cực hay tiêu cực của đất nước. Trên cơ sở đó đề ra hệ thống những giải pháp cụ thể, kịp thời nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong những năm tới, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược mà Đảng và Nhà Nước ta đã đề ra: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu đến năm 2020 đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển. Để nhận rõ hơn vấn đề này, em chọn nghiên cứu đề tài: Thực trạng huy động vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian qua. Vì khả năng còn hạn chế bài viết không thể không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự góp ý của các thầy cô để bài viết này được hoàn thiện hơn.  ... giới vào Việt Nam thời gian qua nằm vấn đề Việt Nam Bởi vậy, nhắm đẩy mạnh thu hút đầu tư FDIvào Việt Nam thời gian tới Việt Nam cần tập trung giải vấn đề: Cải thiện môi trường đầu tư Việt Nam. .. ta kinh tế nước phát triển Nó tiền đề, chỗ dựa để khai thác tiềm to lớn nước nhằm phát triển kinh tế 1.4 Thúc đẩy trình dịch chuyển cấu kinh tế Yêu cầu dịch chuyển kinh tế không đòi hỏi thân phát. .. lượng vốn FDI giảm ảnh hưởng suy thối kinh tế, nước phát triển Tuy tổng số vốn FDI giới lớn, song tỷ trọng đầu tư vào nước phát triển tổng FDI chiếm giảm xuống nn tới Do cạnh thu hút FDI nước phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế phát triển thực trạng huy động vốn FDI vào việt nam trong thời gian qua, Kinh tế phát triển thực trạng huy động vốn FDI vào việt nam trong thời gian qua

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay