QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

53 43 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 18:13

... sau đúng? A Góc AC  BCD  góc ACB B Góc AD  ABC  góc ADB C Góc AC  ABD  góc CAB D Góc CD  ABD  góc CBD Câu 2: Cho tam giác ABC vuông cân A BC  a Trên đường thẳng qua A vng góc với ... LỢI QUAN HỆ VNG GĨC TRONG KHƠNG GIAN Câu 6: Trong không gian cho đường thẳng  điểmO Qua O có đường thẳng vng góc với  cho trước? A Vô số B C D Câu 7: Qua điểm O cho trước, có mặt phẳng vng góc. .. ThS NGUYỄN VĂN LỢI QUAN HỆ VNG GĨC TRONG KHÔNG GIAN BÀI 1: VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN A – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP Định nghĩa phép tốn  Định nghĩa, tính chất, phép tốn vectơ khơng gian xây dựng hồn
- Xem thêm -

Xem thêm: QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN, QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay