Bản chất và vai trò của các tổ chức độc quyền xuyên quốc gia

50 34 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 18:10

I. LỜI MỞ ĐẦUSự phát triển của chủ nghĩa tư bản đã trải qua nhiều giai đoạn. Trong giai đoạn độc quyền chủ nghĩa, một biểu hiện quan trọng của chủ nghĩa tư bản là sự ra đời của các tổ chức độc quyền. Khi các tổ chức này bành trướng các hoạt động của mình ra khỏi phạm vi biên giới một quốc gia, chúng trở thành các tổ chức độc quyền quốc tế, hay tổ chức độc quyền xuyên quốc gia.Ngày nay, các tổ chức độc quyền xuyên quốc gia tồn tại dưới hình thức mới, các công ty xuyên quốc gia. Các công ty này có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế thế giới và ngày càng trở thành lực lượng cơ bản vận hành nền kinh tế thế giới. Chính vì vậy các công ty xuyên quốc gia đã trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của không chỉ các học giả, mà cả các doanh nhân và giới chính khách của hầu hết các quốc gia.Các công ty xuyên quốc gia của chủ nghĩa tư bản hiện đại được xem như là một hình thức vận động mới của độc quyền tư bản chủ nghĩa. Việc nghiên cứu các công ty xuyên quốc gia nhằm hiểu rõ thêm đặc điểm của chủ nghĩa tư bản ngày nay.Xét ở góc độ rộng hơn các công ty xuyên quốc gia chính là hình thức vận động của quan hệ sản xuất quốc tế. Việc nghiên cứu các công ty xuyên quỗc gia sẽ giúp ta hiểu rõ sự tác động của chúng tới nền kinh tế Việt Nam và qua đó có các giải pháp đúng đắn để phát triển nền kinh tế nước ta. Chính vì vậy, trong phạm vi một bài đề án kinh tế chính trị, đề tài “ Bản chất và vai trò của các tổ chức độc quyền xuyên quốc gia” nhằm có được cái nhìn đúng đắn hơn về các công ty xuyên quốc gia. ... đời tổ chức độc quyền, tổ chức sử dụng chế độc quyền, tức chế vận động dựa giá độc quyền, thay cho chế tự cạnh tranh dựa giá thị trường để thu lợi nhuận độc quyền cao Do coi tổ chức độc quyền. .. xun quốc gia tổ chức độc quyền quốc tế kiểu mới, hình thức độc quyền quốc tế chủ yếu ngày Ngày công ty xuyên quốc gia xuất lĩnh vực đời sống người Chúng ta bắt gặp thương hiệu cơng ty xuyên quốc. .. tổ chức độc quyền quốc tế thời đại đế quốc chủ nghĩa có đặc trưng đấu tranh để phân chia giới mặt kinh tế Vì nghiên cứu hình thành phát triển tổ chức độc quyền quốc tế nói chung tổ chức độc quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản chất và vai trò của các tổ chức độc quyền xuyên quốc gia, Bản chất và vai trò của các tổ chức độc quyền xuyên quốc gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay