Bản chất và vai trò của các tổ chức độc quyền xuyên quốc gia

50 8 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 18:10

I. LỜI MỞ ĐẦUSự phát triển của chủ nghĩa tư bản đã trải qua nhiều giai đoạn. Trong giai đoạn độc quyền chủ nghĩa, một biểu hiện quan trọng của chủ nghĩa tư bản là sự ra đời của các tổ chức độc quyền. Khi các tổ chức này bành trướng các hoạt động của mình ra khỏi phạm vi biên giới một quốc gia, chúng trở thành các tổ chức độc quyền quốc tế, hay tổ chức độc quyền xuyên quốc gia.Ngày nay, các tổ chức độc quyền xuyên quốc gia tồn tại dưới hình thức mới, các công ty xuyên quốc gia. Các công ty này có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế thế giới và ngày càng trở thành lực lượng cơ bản vận hành nền kinh tế thế giới. Chính vì vậy các công ty xuyên quốc gia đã trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của không chỉ các học giả, mà cả các doanh nhân và giới chính khách của hầu hết các quốc gia.Các công ty xuyên quốc gia của chủ nghĩa tư bản hiện đại được xem như là một hình thức vận động mới của độc quyền tư bản chủ nghĩa. Việc nghiên cứu các công ty xuyên quốc gia nhằm hiểu rõ thêm đặc điểm của chủ nghĩa tư bản ngày nay.Xét ở góc độ rộng hơn các công ty xuyên quốc gia chính là hình thức vận động của quan hệ sản xuất quốc tế. Việc nghiên cứu các công ty xuyên quỗc gia sẽ giúp ta hiểu rõ sự tác động của chúng tới nền kinh tế Việt Nam và qua đó có các giải pháp đúng đắn để phát triển nền kinh tế nước ta. Chính vì vậy, trong phạm vi một bài đề án kinh tế chính trị, đề tài “ Bản chất và vai trò của các tổ chức độc quyền xuyên quốc gia” nhằm có được cái nhìn đúng đắn hơn về các công ty xuyên quốc gia. I LỜI MỞ ĐẦU Sự phát triển chủ nghĩa tư trải qua nhiều giai đoạn Trong giai đoạn độc quyền chủ nghĩa, biểu quan trọng chủ nghĩa tư đời tổ chức độc quyền Khi tổ chức bành trướng hoạt động khỏi phạm vi biên giới quốc gia, chúng trở thành tổ chức độc quyền quốc tế, hay tổ chức độc quyền xuyên quốc gia Ngày nay, tổ chức độc quyền xuyên quốc gia tồn hình thức mới, công ty xuyên quốc gia Các công ty có vai trò quan trọng đời sống kinh tế giới ngày trở thành lực lượng vận hành kinh tế giới Chính công ty xuyên quốc gia trở thành chủ đề thu hút quan tâm không học giả, mà doanh nhân giới khách hầu hết quốc gia Các cơng ty xuyên quốc gia chủ nghĩa tư đại xem hình thức vận động độc quyền tư chủ nghĩa Việc nghiên cứu công ty xuyên quốc gia nhằm hiểu rõ thêm đặc điểm chủ nghĩa tư ngày Xét góc độ rộng cơng ty xun quốc gia hình thức vận động quan hệ sản xuất quốc tế Việc nghiên cứu công ty xuyên quỗc gia giúp ta hiểu rõ tác động chúng tới kinh tế Việt Nam qua có giải pháp đắn để phát triển kinh tế nước ta Chính vậy, phạm vi đề án kinh tế trị, đề tài “ Bản chất vai trò tổ chức độc quyền xuyên quốc gia” nhằm có nhìn đắn cơng ty xuyên quốc gia II NỘI DUNG Bản chất q trình phát triển cơng ty xun quốc gia 1.1.Khái niệm, trình hình thành phát triển a.Khái niệm Có nhiều quan niệm khác công ty xuyên quốc gia đồng thời tồn nhiều tên gọi khác để công ty hoạt động sản xuất kinh doanh quốc tế Song hiểu cơng ty xun quốc gia có đặc điểm sau: - Về mặt xuất xứ công ty tư độc quyền - Hầu hết chúng có tầm cỡ quốc tế - Có chi nhánh nước ngồi - Hình thành từ công ty quốc gia ( tức mang quốc tịch xem xét cơng ty mẹ ) - Có cấu hai phận chủ yếu : công ty mẹ cơng ty chi nhánh Như định nghĩa công ty xuyên quốc gia chủ nghĩa tư đại sau : “ Các công ty xuyên quốc gia, xuất xứ, công ty tư độc quyền quốc gia, thực việc bành trướng quốc tế hình thức thiết lập hệ thống chi nhánh nước nhằm phân chia thị trường giới tìm kiếm lợi nhuận độc quyền” Ngày xuyên quốc gia hoá sản xuất kinh doanh trở thành xu hướng chung thời đại Vì khơng nước tư phát triển có cơng ty xun quốc gia mà hầu hết quốc gia có cơng ty xun quốc gia Vì đưa định nghĩa chung sau: “ Các công ty xuyên quốc gia đại công ty quốc gia thực việc sản xuất kinh doanh quốc tế thông qua việc thiết lập hệ thống chi nhánh nước nhằm thực việc mở rộng thị trường nguồn thu lợi nhuận” b Một số nét chung công ty xuyên quốc gia giới Cho đến nay, tồn giới có khoảng 60 nghìn cơng ty xun quốc gia mẹ 500 nghìn cơng ty (chi nhánh cơng ty mẹ) Theo báo cáo Liên Hợp Quốc cho thấy số 53.607 công ty xuyên quốc gia mẹ giới kinh tế phát triển có 43.442 công ty tức chiếm 4/5 tổng số công ty xuyên quốc gia mẹ giới Trong số 500 công ty lớn giới, nước G7 chiếm phần lớn số công ty Mỹ nước có nhiều cơng ty danh sách với 175 công ty đồng thời tổng thu nhập lợi nhuận công ty Mỹ lớn c Quá trình hình thành phát triển công ty xuyên quốc gia Xét logic lịch sử, đời công ty xuyên quốc gia giới gắn liền với đời phát triển sản xuất lớn tư chủ nghĩa Về thực chất chúng phát triển cao chế độ xí nghiệp tư chủ nghĩa, vận động mở rộng sâu sắc quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa, mối quan hệ kinh tế vượt dần khỏi phạm vi quốc gia gia nhập vào guồng máy sản xuất kinh doanh quốc tế ngày phát triển Khi nghiên cứu chủ nghĩa tư tự cạnh tranh, C.Mác P Ăngghen dự đoán rằng; tích tụ tập trung tư thơng qua hiệp tác giản đơn công trường thủ công, với phân cơng lao động ngày hồn thiện tất yếu dẫn đến đời xí nghiệp tư chủ nghĩa có quy mơ lớn cạnh tranh xí nghiệp ngày trở nên gay gắt Sự cạnh tranh xí nghiệp tất yếu đưa đến kết xí nghiệp nhỏ vừa bị phá sản sáp nhập với để thành xí nghiệp lớn theo đó, q trình tập trung tư đẩy mạnh bước Hình thức hiệp tác giản đơn cơng trường thủ cơng hình thức tổ chức sản xuất chế độ xí nghiệp tư chủ nghĩa Những người thợ thủ công tổ chức, xếp vào dây chuyền sản xuất hai cách: liên kết theo chiều ngang liên kết theo chiều dọc qua thực chun mơn hố sản xuất thực phân cơng lao động Việc quản lý công trường thủ công người sở hữu xí nghiệp gánh vác Tuy tính chất quy mơ loại xí nghiệp đơn giản nguyên thủy trở thành sở để công trường thủ công thay cho chế trao đổi thị trường Chế độ cơng trường thủ cơng hình thức phơi thai tế bào xí nghiệp đại với nó, q trình tích tụ tập trung sản xuất tác động quy luật thị trường diễn thời kì đầu xuất hình thức sản xuất tư chủ nghĩa Chế độ xí nghiệp chế độ điển hình sinh cách mạng công nghiệp lần thứ Cùng với chế độ tự cạnh tranh thị trường phát triển lên điều tiết phân công trao đổi xã hội, xí nghiệp nhà máy nhanh chóng trở thành hình thức tổ chức sản xuất điển hình để tổ chức phân công lao động xã hội Đồng thời, nhờ phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất chế độ xí nghiệp nhà máy mở rộng phạm vi lĩnh vực phân công xã hội từ nội quốc gia sang địa bàn quốc tế vậy, phân công lao động trao đổi quốc tế nước ngày phát triển Như vậy, cạnh tranh tự không làm cho trình tích tụ tập trung sản xuất tăng lên, mà nguyên nhân cho đời sản xuất dựa máy móc theo đó, chế độ xí nghiệp tư chủ nghĩa xuất ngày hồn thiện Đến lượt nó, chế độ xí nghiệp đời lại thúc đẩy phân cơng lao động mở rộng từ nội quốc gia sang địa bàn quốc tế đồng thời làm cho tích tụ tập trung tư bản, sản xuất tăng lên cao độ theo tổ chức độc quyền bắt đầu xuất Một đặc trưng bật giai đoạn độc quyền tồn đan xen độc quyền quốc gia quốc tế Cùng với phát triển quan hệ buôn bán quốc tế làm cho công ty tư nước liên minh với sản xuất phân phối hàng hóa thị trường giới, hình thành nên công ty độc quyền quốc tế Các tổ chức độc quyền quốc tế thời đại đế quốc chủ nghĩa có đặc trưng đấu tranh để phân chia giới mặt kinh tế Vì nghiên cứu hình thành phát triển tổ chức độc quyền quốc tế nói chung tổ chức độc quyền quốc tế xuyên quốc gia nói riêng phải xuất phát từ tích tụ tập trung sản xuất Tích tụ tập trung sản xuất đạt đến độ định làm cho nhà độc quyền quốc gia vươn khỏi biên giới quốc gia hoạt động phạm vi quốc tế, thực phân chia giới mặt thị trường Xí nghiệp đại hình thức phát triển xí nghiệp truyền thống Các xí nghiệp đại hình thành kết hợp q trình sản xuất quy mơ lớn q trình phân phối quy mô quốc tế vào công ty đơn nhất, nghĩa xí nghiệp bao gồm hoạt động sản xuất công nghiệp, lẫn thương mại, dịch vụ, tài chúng gọi xí nghiệp cơng thương đại Xí nghiệp cơng thương đại bước thay cho tổ chức xí nghiệp đơn truyền thống trở thành hình thức điển hình, thích ứng với phát triển kĩ thuật đại đặc điểm thị trường quốc tế hóa ngày mở rộng Đến thập kỉ 50, 60 loạt xí nghiệp đại khổng lồ khống chế ngành kinh tế then chốt trở thành tập đoàn độc quyền quốc gia Chúng trở thành lực lượng chủ yếu chi phối kinh tế rhế giới Các xí nghiệp cơng thương đại có quy mơ, mức độ phức tạp quản lý phạm vi phân công nội lớn mà khơng có xí nghiệp trước sánh kịp Mức tiêu thụ hàng năm xí nghiệp cơng thương đại chí vượt tổng giá trị thu nhập quốc dân số nước vừa nhỏ Phạm vi phân cơng lao động ngày mở rộng đến phạm vi địa lý phân cơng nội xí nghiệp cơng thương đại vượt q biên giới quốc gia cơng ty xun quốc gia hình thành Có thể nói, cơng ty xuyên quốc gia tổ chức độc quyền quốc tế kiểu mới, hình thức độc quyền quốc tế chủ yếu ngày Ngày công ty xuyên quốc gia xuất lĩnh vực đời sống người Chúng ta bắt gặp thương hiệu công ty xuyên quốc gia nơi Microsoft, Coca-Cola, hay Honda…Chúng thâm nhập mạnh mẽ vào đời sống kinh tế hầu hết quốc gia giới có ảnh hưởng định Chúng trở thành nhân tố quan trọng phát triển kinh tế giới 1.2 Bản chất đặc trưng công ty xuyên quốc gia a Bản chất công ty độc quyền xuyên quốc gia Cuối kỉ XIX, đầu kỉ XX, q trình tích tụ tập trung sản xuất, tư nước tư phát triển dẫn đến biến đổi quan trọng lượng chất mặt quan hệ sản xuất, mà khâu quan trọng quan hệ sở hữu Vì nghiên cứu chất cơng ty xuyên quốc gia giới cần xuất phát từ vấn đề Q trình tích tụ tập trung sản xuất, tư dẫn đến đời xí nghiệp khổng lồ có khả thâu tóm nhiều ngành cơng nghiệp khác nhau, từ đời tổ chức độc quyền, tổ chức sử dụng chế độc quyền, tức chế vận động dựa giá độc quyền, thay cho chế tự cạnh tranh dựa giá thị trường để thu lợi nhuận độc quyền cao Do coi tổ chức độc quyền hình thức mà quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa vận động tồn dạng sở hữu độc quyền Khi tổ chức độc quyền quốc gia mở rộng phạm vi hoạt động khỏi biên giới quốc gia đồng thời thúc đẩy q trình tích tụ tập trung sản xuất quy mơ quốc tế hình thức siêu độc quyền, tức cơng ty xun quốc gia xuất Khi sản xuất đòi hỏi nguồn lực khổng lồ đặc biệt vốn cơng nghệ làm cho khả tài số công ty đáp ứng Đồng thời q trình cổ phần hóa mở rộng gia tăng q trình huy động vốn thơng qua thị trường tài làm cho số lượng chủ đồng sở hữu công ty xuyên quốc gia tăng lên sở hữu tư cổ điển truyền thống nảy sinh phát triển cách mạng công nghiệp lần thứ thứ hai dần vai trò điều tiết cấu cơng ty xuyên quốc gia Đối tượng tham gia góp vốn ngày mở rộng nhiên không số họ có đủ số vốn để kiểm sốt hay can thiệp nhiều vào hoạt động quản lý công ty Kết tài sản trở thành vốn đầu tư Đồng thời cạnh tranh với cơng ty khác, cơng ty xun quốc gia khơng có lựa chọn khác việc dùng vốn đầu tư vào đảm bảo tối đa hoạt động đổi mới, hồn thiện kĩ thuật, cơng nghệ, tổ chức sản xuất với tư cách người chủ theo phương thức, hành vi kinh tế khác tùy thuộc vào thành phần ban quản lý chúng Trong trình đó, người cơng nhân đại, từ đối tượng bị bóc lột trở thành chủ thể sở hữu kinh tế đầy tiềm họ có tay phương tiện sản xuất mới- tri thức kĩ có chun mơn riêng cao họ, họ ngày thu hút với tư cách đồng sở hữu Như vậy, tác động cách mạng khoa học công nghệ, chất công ty xuyên quốc gia đựoc thể qua hai thay đổi lớn quan hệ sở hữu: Một là, sở hữu độc quyền siêu quốc gia hình thức sở hữu hỗn hợp quốc tế hóa Đây hình thức sở hữu mang tính khách quan tạo nên q trình tích tụ, tập trung hóa xã hội hóa sản xuất quy mơ quốc tế chủ nghĩa tư tác động mạnh mẽ sâu sắc cách mạng khoa học công nghệ quy luật cạnh tranh, quy luật kinh tế chủ nghĩa tư Tồn hình thức tổ hợp đa ngành khác concern conglomerate, có tới 70% xí nghiệp chi nhánh chúng xí nghiệp liên doanh với số lượng chủ đồng sở hữu từ tới nước nhiều với tỉ lệ góp vốn khác Điều phản ánh tính chất đa dạng phức tạp tính chất hỗn hợp loại hình sở hữu xuyên quốc gia Hai là, sở hữu hỗn hợp, tạo thay đổi địa vị, vai trò người cơng nhân, trí thức, người làm việc trực tiếp ngành nghề khác nhau, ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao, người định chất lượng lao động sản xuất Loại hình diễn theo hướng tăng đáng kể số người có cổ phần cơng ty tỉ trọng sở hữu cổ phần tổng số vốn kinh doanh không lớn Như vậy, biến đổi hình thức sở hữu công ty xuyên quốc gia thay đổi đặc trưng quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa chủ nghĩa tư đại Có thể thấy rằng, cơng ty xun quốc gia khơng sở hữu người hay nước nữa, mà sở hữu hỗn hợp quốc tế có quốc tịch định Về thực chất, việc xuất loại hình sở hữu kết biến đổi tác động quy luật phù hợp phát triển lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất mà C.Mác vạch kỉ trước Tuy người công nhân trở thành chủ sở hữu kinh tế công ty xuyên quốc gia sở hữu nhà tư giữ vị trí trọng yếu, sở hữu người lao động chiếm tỉ lệ nhỏ, không đáng kể nhà tư sử dụng biên pháp quản lý để thu hút quan tâm người lao động Dù “ hệ thống tham dự sở hữu” có tham gia công nhân làm thuê, biến đổi cách thức tổ chức quản lý doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu suất tư tác động trình xã hội hóa quy định, khơng có nghĩa người công nhân thực trở thành chủ sở hữu tư liệu sản xuất hay chủ sở hữu tư tổng giá trị cổ phiếu mà họ sở hữu thấp nhiều so với số cổ phiếu mà nhà tư nắm giữ Về mặt quản lý, việc tổ chức hoạt động quản lý sản xuất hoạt động kinh tế dịch chuyển từ kiểu đại trà, tiêu chuẩn hóa theo hàng loạt lớn sang kiểu sản xuất loạt nhỏ linh hoạt theo đơn đặt hàng, dịch chuyển từ tổ chức có quy mơ lớn liên kết theo chiều dọc sang phi liên kết kiểu mạng lưới theo chiều ngang đơn vị kinh tế nước nước Sự dịch chuyển điều kiện đổi công nghệ vũ bão làm bật vai trò động doanh nghiệp, xí nghiệp có quy mơ nhỏ vừa so với tập đồn lớn mang nặng tính chất quan liêu hóa, buộc cơng ty xun quốc gia phải tự tách thành nhân tố cạnh tranh nhằm tạo động linh hoạt sản xuất kinh doanh Điều dẫn đến xuất liên kết công ty xuyên quốc gia kiểu mới, kiểu số sách nước ta chưa phù hợp với phát triển ngành số e ngại công ty xuyên quốc gia - Các công ty xuyên quốc gia Việt Nam tồn chủ yếu hình thức liên doanh đối tác liên doanh chủ yếu doanh nghiệp nhà nước Trong 10 năm 1988-1998 hình thức liên doanh chiếm 61% số dự án 70% tổng số vốn cam kết đầu tư Hình thức có ưu điểm công ty xuyên quốc gia bớt chi phí cho quyền sử dụng đất số nhà xưởng Phía nước ngồi đóng góp tiền mặt trang thiết bị nhập Do vậy, hoạt động liên doanh gần phía nước ngồi định Hình thức có số thuận lợi việc chuyển giao công nghệ, giải công ăn việc làm cho người lao động, giúp doanh nghiệp nước học hỏi kinh ngiệm quản lý người nước ngồi Tuy nhiên hạn chế bất đồng ban lãnh đạo công ty, bất đồng chiến lược doanh nghiệp nước cơng ty nước ngồi, hiệu kinh doanh kém, nhiều doanh nghiệp thua lỗ, giải thể… Chính vậy, có xu hướng cơng ty nước ngồi thành lập hẳn xí nghiệp 100% vốn nước ngồi Thực tế cho thấy xu hướng hiệu có lợi cho hai bên - Việt Nam bước tạo dựng môi trường đầu tư nhằm thu hút nhà đầu tư nước việc mở rộng mạnh mẽ khu công nghiệp, khu chế xuất khu công nghệ cao Cùng với việc mở rộng sách khuyến khích cơng ty xun quốc gia đầu tư vào Việt Nam, nước ta bước xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất khu công nghệ cao để khắc phục yếu sở hạ tầng tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho công ty nước ngồi Các khu cơng nghiệp Nam Thăng Long, Biên Hòa hay khu kinh tế mở Chu Lai… ngày đại hóa để khơng đáp ứng nhu cầu nước mà hướng xuất Các khu công nghiệp đời giúp cho việc chuyển giao công nghệ công ty xuyên quốc gia trở nên thuận lợi đồng thời giúp nước ta tiếp cận với công nghệ đại giới cách dễ dàng - Các công ty xuyên quốc gia Việt Nam bước tạo dựng hình ảnh tăng cường hiểu biết thị trường Việt Nam thông qua hoạt động hỗ trợ văn hóa phát triển khoa học Với tiềm tài mình, cơng ty xun quốc gia khơng ngừng có hoạt động ngồi kinh doanh với cai trò tổ chức phi phủ Việt Nam Có nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học trường đại học, viện khoa học, học bổng đào tạo nước ngồi tài trợ cơng ty xuyên quốc gia Ngoài hoạt động giao lưu văn hóa, hoạt động xã hội mang tính nhân văn có đóng góp khơng nhỏ cơng ty xuyên quốc gia Chính động thái làm thay đổi cách nhìn người Việt Nam cơng ty nước ngồi Các hoạt động tất nhiên để phục vụ cho lợi ích cơng ty đem lại lợi ích đáng kể cho Việt Nam 3.2 Tác động công ty xuyên quốc gia kinh tế Việt Nam a Những tác động tích cực Hiện nay, cơng ty xun quốc gia ngày có tác động tích cực nghiệp cải cách cơng đổi kinh tế Việt Nam Điều thể qua điểm sau : - Các công ty xuyên quốc gia cung cấp nguồn vốn quan trọng cho nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Nguồn vốn công ty xuyên quốc gia nguồn lực quan trọng việc cơng nghiệp hóa, đại hóa kinh tế nước ta Nhưng điều quan trọng nguồn vốn lại chỗ khác Nhờ có nó, nhiều nguồn lực nước ngày giữ vai trò quan trọng tổng đầu tư xã hội : vốn đầu tư nước ngoài, vốn doanh nghiệp nước nhàn rỗi dân cư theo hiệu ứng dây chuyền khơi dậy để đầu tư nâng cao khả cạnh tranh thị trường nội địa, để phát triển lĩnh vực sản xuất- dịch vụ đáp ứng u cầu doanh nghiệp có vốn nước ngồi người tiêu dùng nước Nhờ nguồn vốn này, nhiều ngành hình thành phát triển đồng thời nguồn vốn công nghệ giúp tiếp cận với số lĩnh vực đại - Các cơng ty xun quốc gia đóng góp tích cực việc dịch chuyển cấu kinh tế theo u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Sự tiến việc chuyển dịch cấu kinh tế nước ta thời gian qua có đóng góp khơng nhỏ cơng ty xun quốc gia Cho đến khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước tạo gần 35% giá trị sản xuất tồn ngành cơng nghiệp Rõ ràng, công ty xuyên quốc gia chiếm tỉ trọng cao nhiều ngành sản xuất công nghiệp Đồng thời, cơng ty xun quốc gia góp phần tạo nhiều ngành công nghiệp mà trước Việt Nam chưa có Cùng với phát triển ngành công nghiệp, ngành sản xuất cung cấp dịch vụ phát triển theo Có thể nói, cơng ty xun quốc gia khơng góp phần đưa kinh tế Việt Nam tham gia vào phân cơng lao động quốc tế mà giúp cho doanh nghiệp Việt Nam thích ứng cao với đòi hỏi kinh tế thị trường mở cửa hội nhập quốc tế - Các cơng ty xun quốc gia tham gia tích cực vào việc trì nhịp độ tăng trưởng cao ổn định cho kinh tế, mở rộng xuất khẩu, tăng doanh thu ngân sách Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi hình thức có tốc độ tăng trưởng cao kể thời kì Việt Nam chịu tác động nặng nề khủng hoảng tài chính- tiền tệ khu vực Chúng đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định làm cho Việt Nam trở thành nước có tốc độ tăng trưởng cao khu vực châu Á- Thái Bình Dương thời gian qua Đối với kim ngạch xuất khẩu, cơng ty xun quốc gia có đóng góp ngày tăng Nếu năm 1991 mức độ đóng góp 52 triệu USD đến năm 1999, số 2200 triệu USD chiếm 21,6% kim ngạch xuất Đối với nguồn thu ngân sách vậy.Nếu năm 1994 đóng góp khu vực ( khơng kể dầu khí ) 28 triệu USD đến năm1998 316 triệu USD, chiếm khoảng 6-7% nguồn thu ngân sách hàng năm - Các công ty xuyên quốc gia góp phần giải việc làm, tham gia phát triển nguồn nhân lực cho đất nước Tính đến cuối năm 1999 có gần 30 vạn người lao động Việt Nam làm việc trực tiếp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi Đa số họ công nhân, cán quản lý có tay nghề, có kĩ kỉ luật cao Họ đào tạo nâng cao tay nghề, nắm cơng nghệ, chí học bí kĩ thuật kinh doanh tham gia lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Đây nguồn nhân lực đầy tiềm để phát triển kinh tế đất nước Ngồi ra, với có mặt cơng ty xuyên quốc gia, thu nhập người lao động cải thiện đáng kể Mức thu nhập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thường cao so với doanh nghiệp nước thu hút người lao động doanh nghiệp nước Điều khiến cho doanh nghiệp nước phải nỗ lực việc thực sách sử dụng đãi ngộ người lao động Mặt khác, cạnh tranh khiến cho thị trường lao động phát triển có khả thích nghi cao biến động tình hình kinh doanh ngồi nước - Các công ty xuyên quốc gia nhân tố quan trọng thúc đẩy nghiệp chuyển đổi sang kinh tế thị trường mở cửa hội nhập kinh tế Việt Nam Việc công ty xuyên quốc gia đầu tư vào Việt Nam đồng nghĩa với việc xác lập tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam quốc gia, lãnh thổ có cơng ty Xuất phát từ lợi ích cơng ty xun quốc gia nước mình, phủ nước kí nhiều hiệp định đầu tư, hiệp định tránh đánh thuế hai lần… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cơng ty xun quốc gia Do đó, quan hệ hợp tác kinh tế song phương Việt Nam nước xúc tiến mở rộng Ngoài ra, nước muốn thu hút vốn cơng nghệ từ cơng ty xun quốc gia thiết kinh tế họ phải kinh tế hội nhập thực vào thị trường khu vực giới Vì vậy, có mặt cơng ty xun quốc gia Việt Nam ngồi ý nghĩa khẳng định chuyển đổi tích cực sang kinh tế thị trường nhằm thích ứng với tồn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế Việt Nam, điều kiện tạo lực cho kinh tế Việt Nam mở rộng quan hệ trị kinh tế đối ngoại, cho hội nhập Việt Nam vào ASEAN, APEC, AFTA tiến tới vào WTO b Một số nhược điểm tác động tiêu cực công ty xuyên quốc gia Việt Nam - Mục tiêu công ty xuyên quốc gia thường xuyên mâu thuẫn với mục tiêu, chiến lược chung phát triển kinh tế, xã hội nhà nước ta Mục tiêu công ty xuyên quốc gia lợi nhuận, thị phần, doanh số, ưu cạnh tranh phát triển ổn định Nó thường xuyên mâu thuẫn với mục tiêu chiến lược chung phát triển kinh tế- xã hội nhà nước ta tăng trưởng đồng đều, cao bền vững Do mục đích tìm kiếm lợi nhuận cao nhất, công ty xuyên quốc gia thường đầu tư vào thành phố, trung tâm lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… Điều mâu thuẫn với sách phát triển đồng địa phương nhà nước ta Nhà nước ta có sách khắc phục nhược điểm cách xây dựng nhiều khu công nghiệp với sách ưu đãi Các cơng ty xun quốc gia thường tập trung đầu tư vào ngành khai thác dầu khí, cơng nghiệp điện tử, dệt may, giày dép… Điều góp phần làm chuyển dịch cấu kinh tế nước ta đồng thời gây phát triển cân đối ngành Vì nước ta cần có biện pháp khuyến khích đầu tư vào ngành yêu cầu vốn đầu tư dài hạn, chuyển vốn chậm, lãi suất thấp - Các công ty xuyên quốc gia lớn, công ty đến từ châu Âu châu Mỹ, dè dặt việc đầu tư vào Việt Nam Các công ty xuyên quốc gia đầu tư vào Việt Nam chủ yếu đến từ quốc gia châu Á Thị trường Việt Nam chưa thu thút công ty xuyên quốc gia lớn đến từ Mỹ châu Âu Điều số lý : + Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường chưa lâu nên bỡ ngỡ với mơi trường đầu tư nước ngồi Vì chưa hấp dẫn công ty xuyên quốc gia lớn Mỹ châu Âu so với thị trường truyền thống công ty + Việt Nam chưa kí kết với nhiều nước châu Âu đặc biệt với Mỹ hiệp định thương mại song phương + Hệ thống luật pháp Việt Nam chưa chặt chẽ làm cho cơng ty nghi ngờ mơi trường tính khả thi dự án đầu tư kí kết - Một số công ty xuyên quốc gia lạm dụng ưu vốn, công nghệ để thao túng gây hậu xấu cho liên doanh, chí gây sức ép với quan quản lý nhà nước Trong số liên doanh, công ty xuyên quốc gia nước sử dụng ưu để chèn ép doanh nghiệp nước, hướng tới độc quyền kinh tế tự hóa Vì Việt Nam cần phải cảnh giác với liên kết công ty xuyên quốc gia với doanh nghiệp nhà nước, tránh để xảy tiêu cực - Một số yếu hoạt động cơng ty xun quốc gia cơng tác chuẩn bị vai trò hỗ trợ quan quản lý nhà nước Trong số lĩnh vực, công tác quản lý gây số tiêu cực cạnh tranh khơng lành mạnh, tình trạng độc quyền …, đồng thời chưa phát huy tối đa hiệu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Nếu khơng sửa chữa yếu này, Việt Nam dễ bị rơi xuống hàng quốc gia có mơi trường đầu tư hấp dẫn khu vực 3.3 Những vấn đề đặt hoạt động thu hút công ty xuyên quốc gia Việt Nam - Sự cần thiết phải thống quan điểm doanh nghiệp có vốn nước ngồi cơng ty xun quốc gia Cần phải có nhìn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi cơng ty xun quốc gia phải thẳng thắn nhìn nhận mặt tích cực tiêu cực chúng Các công ty xuyên quốc gia thân lợi ích quốc gia Cho nên, mối quan hệ với cơng ty xun quốc gia, Việt Nam cần tính đến quốc gia có cơng ty - Công tác hoạch định chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngồi chậm, chưa rõ ràng chất lượng chưa cao Thiếu quy hoạch tổng thể thu hút vốn đầu tư nước biểu bao trùm tranh chung đầu tư trực tiếp nước ngồi hoạt động cơng ty xuyên quốc gia Việt Nam Vì thế, số ngành không thu hút dự án đầu tư đáng kể nhiều ngành đầu tư mức, vượt nhu cầu nước khó tìm thị trường xuất Ngồi ra, số dự án dễ dãi, chấp nhận cách tràn lan nên số lượng dự án khơng có tính khả thi nhiều, vừa gây thời gian, vừa tiêu tốn nhiều chi phí xem xét, thẩm định phê duyệt dự án Vì vậy, vấn đề đặt cần phải nâng cao hiệu công tác hoạch định chiến lược thu hút vốn đầu tư nước - Hiệu kinh doanh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thấp Trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, số doanh nghiệp có lãi chưa nhiều Bên cạnh doanh nghiệp thua lỗ rủi ro kinh doanh, nhiều cơng ty xuyên quốc gia thực bán phá giá sản phẩm, nâng chi phí quảng cáo, tiếp thị quản lý vượt mức cho phép nhằm mục tiêu chiếm lĩnh thị trường để loại bỏ đối tác Việt Nam liên doanh Vì vậy, nhà nước cần hoàn thiện hệ thống luật kinh tế để loại bỏ biểu cạnh tranh không lành mạnh cơng ty - Hệ thống luật pháp, sách thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo tính rõ ràng khả dự đoán cho nhà đầu tư Nước ta chưa có hệ thống pháp luật đồng bộ, tồn diện nên việc bảo vệ lợi ích doanh nghiệp nước, quy định nghĩa vụ, trách nhiệm họ chưa xác định quán Tính ổn định luật pháp, sách chưa cao Trong nhiều trường hợp, luật pháp sách thay đổi đột ngột làm đảo lộn phương án kinh doanh nhà đầu tư Việc vận dụng luật pháp, sách số trường hợp tùy tiện khơng thống cấp - Công tác quản lý nhà nước đầu tư trực tiếp nước ngồi chưa có tác động thúc đẩy hứng khởi đầu tư công ty xuyên quốc gia Việc cấp giấy phép năm đầu ban hành luật đầu tư trực tiếp nước ngồi thiên dự án thay nhập để đáp ứng yêu cầu tiêu dùng thị trường Công tác thẩm định phê duyệt dự án có phân cấp, nhiều bất cập Sự phối hợp quan quản lý nhà nước chưa chặt chẽ Hành vi sách nhiễu số cán thừa hành làm biến dạng sách, chủ trương Nhà nước, làm nản lòng nhà đầu tư nước ngồi - Vấn đề đội ngũ cán quản lý, công chức công nhân kĩ thuật chưa đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Một số cán quản lý, cơng chức cơng nhân kĩ thuật liên doanh yếu trình độ chun mơn, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường mở cửa hội nhập quốc tế Một số cán liên doanh ý đến thu nhập lợi ích cá nhân mà làm thiệt hại đến lợi ích tập thể đất nước III KẾT LUẬN Có thể khẳng định rằng, tổ chức độc quyền xuyên quốc gia, hay ngày công ty xun quốc giavai trò quan trọng nhiều lĩnh vực kinh tế giới Ngày nay, với xu hướng khu vực hóa, tồn cầu hóa mà cơng ty xun quốc gia lực lượng thúc đẩy, mở nhiều khả để quốc gia tranh thủ sử dụng nguồn lực quốc tế Do vậy, việc hợp tác với chúng điều tất yếu Tuy nhiên, vai trò, tác động cơng ty xun quốc gia ngồi mặt tích cực có số mặt tiêu cực quốc gia mà chúng tác động Vì vậy, đòi hỏi nước chủ nhà cần phải có chiến lược phù hợp, sử dụng đóng góp chúng cách có hiệu hạn chế tối đa mặt tiêu cực mà chúng gây Đối với Việt Nam, nước chuyển sang chế thị trường chưa lâu đóng góp công ty xuyên quốc gia lại quan trọng việc cung cấp vốn cơng nghệ Vì thế, Việt Nam cần phải có sách thích hợp để thu hút công ty xuyên quốc gia đồng thời giữ an ninh, trị kinh tế độc lập, không bị phụ thuộc Đây nhiệm vụ quan trọng giai đoạn mở cửa hội nhập kinh tế khu vực giới nước ta MỤC LỤC I LỜI MỞ ĐẦU .1 II NỘI DUNG Bản chất trình phát triển công ty xuyên quốc gia .2 1.1 KHái niệm, trình hình thành phát triển 1.2 Bản chất, đặc trưng công ty xuyên quốc gia Vai trò cơng ty xuyên quốc gia .11 2.1 Vai trò thúc đẩy thương mại giới 12 2.2 Vai trò thúc đẩy đầu tư quốc tế 14 2.3 Vai trò phát triển nguồn nhân lực tạo việc làm 16 2.4 Vai trò thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ 18 Hoạt động công ty xuyên quốc gia Việt Nam23 3.1 Đặc điểm hoạt động công ty xuyên quốc gia Việt Nam .23 3.2 Tác động công ty xuyên quốc gia kinh tế Việt Nam 26 3.3.Những vấn đề đặt hoạt động thu hút công ty xuyên quốc gia Việt Nam 30 III.KẾT LUẬN 32 ... đời tổ chức độc quyền, tổ chức sử dụng chế độc quyền, tức chế vận động dựa giá độc quyền, thay cho chế tự cạnh tranh dựa giá thị trường để thu lợi nhuận độc quyền cao Do coi tổ chức độc quyền. .. xun quốc gia tổ chức độc quyền quốc tế kiểu mới, hình thức độc quyền quốc tế chủ yếu ngày Ngày công ty xuyên quốc gia xuất lĩnh vực đời sống người Chúng ta bắt gặp thương hiệu cơng ty xuyên quốc. .. tổ chức độc quyền quốc tế thời đại đế quốc chủ nghĩa có đặc trưng đấu tranh để phân chia giới mặt kinh tế Vì nghiên cứu hình thành phát triển tổ chức độc quyền quốc tế nói chung tổ chức độc quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản chất và vai trò của các tổ chức độc quyền xuyên quốc gia, Bản chất và vai trò của các tổ chức độc quyền xuyên quốc gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay