Vai trò của marketing đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

31 18 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 18:10

LỜI MỞ ĐẦUHoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường hiện này ngày càng phát triển đa dạng và phức tạp, có sự tham gia của tất cả mọi thành phần kinh tế gồm kinh tế cá thể, hộ gia đình, kinh tế tư bản tư nhân và kinh tê nhà nước. Các thành phần kinh tế hoạt động trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn mang phạm vi khu vực và quốc tế.Trong tất cả các thành phần kinh tế đó thì các thành phần kinh tế đại diện cho kinh tế vừa và nhỏ chiếm ưu thế và đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế đất nước của nhiều quốc gia trong đó có Việt nam đó chính là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). Các doanh nghiệp này chiếm phần lớn trong tổng số các doanh nghiệp của mỗi quốc gia. Chúng tạo ra công ăn việc làm, nâng cao đời sống dân cư, góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu của các quốc gia trong tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá.Hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ này là tích cực và được tổ chức tốt. Nhưng để thực hiện và kinh doanh có hiệu quả trước sự biến đổi của thị trường, khách hàng và sản phẩm các DNVVN cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu khách hàng và sự thay đổi trong nhu cầu để có chính sách đưa ra sản phẩm mới phục vụ khách hàng. Làm điều đó tốt nhất chỉ có bộ phận marketing với kế hoạch marketing. Kế hoạch marketing trong DNVVN lâu nay chưa được chú trọng và đặt trong vị trí xứng đáng của DNVVN đã làm cho DNVVN gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận thị trường. Hiện nay, kế hoạch marketing đang dần được chú trọng đối với DNVVN nhưng vẫn còn chậm và chưa hiểu rõ. Vậy làm thế nào để thấy rõ vai trò của kế hoạch marketing là rất cần thiết cho mỗi DNVVN cũng như các chủ doanh nghiệp và từng nhân viên. LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động kinh doanh chế thị trường ngày phát triển đa dạng phức tạp, có tham gia tất thành phần kinh tế gồm kinh tế cá thể, hộ gia đình, kinh tế tư tư nhân kinh tê nhà nước Các thành phần kinh tế hoạt động tất lĩnh vực đời sống từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn mang phạm vi khu vực quốc tế Trong tất thành phần kinh tế thành phần kinh tế đại diện cho kinh tế vừa nhỏ chiếm ưu đóng vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước nhiều quốc gia có Việt nam doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN) Các doanh nghiệp chiếm phần lớn tổng số doanh nghiệp quốc gia Chúng tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống dân cư, góp phần vào q trình chuyển dịch cấu quốc gia tiến trình cơng nghiệp hố đại hố Hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ tích cực tổ chức tốt Nhưng để thực kinh doanh có hiệu trước biến đổi thị trường, khách hàng sản phẩm DNVVN cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu khách hàng thay đổi nhu cầu để có sách đưa sản phẩm phục vụ khách hàng Làm điều tốt có phận marketing với kế hoạch marketing Kế hoạch marketing DNVVN lâu chưa trọng đặt vị trí xứng đáng DNVVN làm cho DNVVN gặp nhiều khó khăn tiếp cận thị trường Hiện nay, kế hoạch marketing dần trọng DNVVN chậm chưa hiểu rõ Vậy làm để thấy rõ vai trò kế hoạch marketing cần thiết cho DNVVN chủ doanh nghiệp nhân viên I KHÁI QUÁT DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY Doanh nghiệp vừa nhỏ Doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN) nhiều quốc gia phát triển phát triển nhiều chiếm vị trí quan trọng Nó tạo lực lượng lao động lớn, đóng góp tới 60% giá trị GDP Vậy doanh nghiệp vừa nhỏ hiểu xác chưa vai trò kinh tế nào, chúng hoạt động xu biến đổi thị trường ngày nhanh lớn 1.1 Bản chất doanh nghiệp vừa nhỏ a) Định nghĩa doanh nghiệp vừa nhỏ - Doanh nghiệp vừa nhỏ sở sản xuất, kinh doanh có tư cách pháp nhân, kinh doanh lợi nhuận, có quy mơ doanh nghiệp giới hạn định tính theo tiêu thức như: vốn, lao động, doanh thu, giá trị gia tăng thu thời kỳ theo quy định quốc gia - Các tiêu thức nhận dạng doanh nghiệp vừa nhỏ + Số lao động + Vốn sản xuất + Doanh thu + Lợi nhuận + Giá trị gia tăng - Số lượng tiêu thức không giống quốc gia Các tiêu thức xác định doanh nghiệp vừa nhỏ quốc gia có khác Bởi, tình hình kinh tế, quy mô kinh tế quốc gia khác chênh lệnh Đồng thời sách quốc gia ảnh hưởng tới chọn lựa tiêu thức cho DNVVN Một quốc gia phát triển chọn tiêu thức khác với quốc gia phát triển, nước có tiềm lực nội lực đưa tiêu chí khác so với nước xuất phát điểm thấp - Khái niệm doanh nghiệp vừa nhỏ mang tính bất biến Các doanh nghiệp vừa nhỏ với phát triển kinh tế trưởng thành phát triển Điều làm cho đất nước phát triển lớn mạnh bước sang giai đoạn Mà giai đoạn vượt so với giai đoạn trước làm cho tính chất, quy mơ doanh nghiệp có thay đổi Tất điều làm cho khái niệm doanh nghiệp vừa nhỏ mang tính bất biến cho phù hợp với phát triển b) Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt nam - Khái niệm: Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt nam sở sản xuất kinh doanh có tư cách pháp nhân, không phân biệt thành phần kinh tế, có quy mơ vốn lao động thoả mãn quy định Chính phủ ngành nghề, tương ứng với thời kỳ phát triển kinh tế - Các loại doanh nghiệp vừa nhỏ Việt nam Các doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động lĩnh vực kinh tế như: sản xuất công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến, công nghiệp khí, sản xuất nơng nghiệp, dịch vụ phục vụ cho sản xuất cho đời sống Những DNVVN xuất phát từ nhiều hình thức khác xét tổng quát chúng bao gồm: + Các doanh nghiệp nhà nước đăng ký theo luật doanh nghiệp + Các công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân + Hợp tác xã + Các cá nhân, nhóm sản xuất kinh doanh đăng ký theo NĐ66/HĐBT - Các tiêu thức phân chia doanh nghiệp vừa nhỏ Việt nam Theo công văn số 681/CP-KTN ngày 20 tháng 06 năm 1998 phủ Việt nam phân chia doanh nghiệp theo số tiêu chí đặc trừng cho tất doanh nghiệp có DNVVN Như vậy, DNVVN phân chia theo vốn điều lệ, số lao động trung bình hai tiêu chí + Vốn điều lệ Về tiêu chí vốn điều lệ, tất doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế hoạt động lãnh thổ Việt nam có vốn ban đầu nhỏ tỷ đồng DNVVN Bên cạch đó, doanh nghiệp có vốn điều lệ nhỏ tỷ đồng doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp có vốn điều lệ từ đồng đến tỷ đồng doanh nghiệp vừa + Số lao động trung bình Với số lao động trung bình, doanh nghiệp có số lao động hoạt động làm việc cho doanh nghiệp nhỏ 200 người doanh nghiệp thuộc doanh nghiệp vừa nhỏ Doanh nghiệp có số lao động nhỏ 30 người doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp có số lao động từ 31 người đến 200 người thuộc doanh nghiệp vừa + Cả hai tiêu chí Tiêu thức tổng hợp vốn lao động cho phép xác định DNVVN cách đầy đủ, nghĩa doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp có vốn điều lệ nhỏ tỷ đồng số lao động nhỏ 200 người c) Đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ Việt nam - Mức giới hạn doanh nghiệp vừa nhỏ chưa rõ ràng Giới hạn doanh nghiệp vừa nhỏ phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp chưa có tiêu chí tổng hợp Đây hạn chế cho việc xác định, với doanh nghiệp có vốn nhỏ tỷ số lao động nhỏ 30 người doanh nghiệp nhỏ nhầm lẫn với hộ gia đình hộ kinh doanh nhỏ lẻ Do đó, đặc điểm đặc điểm DNVVN Việt nam - Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt nam thường gắn với công nghệ lạc hậu, thủ cơng Đặc điểm thứ hai DNVVN phần lớn doanh nghiệp sở hữu cho cơng nghệ cũ kỹ, lạc hậu Những cơng nghệ dẫn tới DNVVN chậm đổi mới, khó ứng dụng phát triển lĩnh vực cần nhiều vốn công nghệ cao cho phù hợp với biến động thị trường - Doanh nghiệp vừa nhỏ chủ yếu doanh nghiệp quốc doanh Một đặc điểm khác doanh nghiệp vừa nhỏ thường doanh nghiệp quốc doanh Đặc điểm xuất phát từ trình chuyển đổi chế từ chế tập trung sang chế thị trường Trong chế tập trung nhà nước điều phối quản lý toàn nên chủ yếu tồn doanh nghiệp nhà nước với quy mơ lớn, sang chế thị trường với chủ trường đa dạng hố hình thức sở hữu nên số lượng doanh nghiệp đời nhiều chủ yếu doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ, chúng chiếm tới 93% số doanh nghiệp có Việt nam 1.2 Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ Việt nam a) Vai trò DNVVN Việt nam DNVVN Việt nam năm trở lại hoạt động chế thị trường tỏ rõ tính ưu việt góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước, chúng đước thể qua vai trò sau: - Giải thực mục tiêu kinh tế – xã hội Đảng Nhà nước - Tạo lao động phát huy tính sáng tạo người lao động, giảm thất nghiệp, tăng thu nhập giảm chênhh lệch giàu nghèo - Khai thác hiệu nguồn lực địa phương người tài nguyên thiên nhiên - Khôi phục nghề, làng nghề truyền thống nhân dân - Hình thành nhà kinh doanh động, sáng tạo cho nghiệp CNH-HĐH - Góp phần thực chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệp - Đưa Việt nam đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp b) Sự khác biệt DNVVN với doanh nghiệp khác Việt nam Trong kinh tế, doanh nghiệp vừa nhỏ ln đóng vai trò hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp lớn đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Việt nam Nên yếu tố mà DNVVN Việt nam chế đổi khác với doanh nghiệp lớn vài điểm sau: + Tổ chức: Các doanh nghiệp lớn Việt nam phần lớn doanh nghiệp nhà nước, tổng công ty tổng cơng ty 90-91 Các doanh nghiệp có từ lâu tổ chức phức tạp, cồng kềnh quy mô lớn nhà nước bảo trợ Khác với chúng DNVVN đời tổ chức gọn nhẹ đơn giản tạo thuận lợi, linh hoạt cấu trình định + Tuổi đời doanh nghiệp: Các DNVVN có từ lâu từ chưa hình thành xác định DNVVN Chúng phần lớn xuất phát từ nghề truyền thống việc sản xuất phục vụ đời sống nhân dân sản xuất công nghiệp, xây dựng, thực phẩm riêng doanh nghiệp dịch vụ hình thành Tuy nhiên, xuất từ lâu xong doanh nghiệp vừa nhỏ ngày chưa thể bắt kịp so với doanh nghiệp lớn + Lao động: Cũng doanh nghiệp lớn, DNVVN có lao động làm việc phần lớn lao động đào tạo nghề từ nghề truyền thống Đây lợi DNVVN chế thị trường + Trình độ quản lý: Sự khác biệt lớn doanh nghiệp lớn với DNVVN kỹ quản lý Trong năm trước doanh nghiệp lớn tỏ có ưu nhờ đào tạo quy quy củ Còn giai đoạn DNVVN lãnh đạo ơng chủ quản lý có lực, trình độ học vấn Họ đại diện cho giới doanh nghiệp trẻ thành đạt Nên ưu DNVVN giai đoạn + Đặc điểm công nghệ: Các doanh nghiệp lớn với công nghệ từ xưa ưu có số cơng ty lớn tiếp tục phát triển với cơng nghệ tiên tiến Các DNVVN có cơng nghệ nói chung thấp chưa cao, chưa tiên tiến cập nhật Nhưng với chế linh hoạt DNVVN có ưu so với doanh nghiệp lớn cạnh tranh Vai trò hoạt động Marketing Hoạt động Marketing trình nhiều định Marketing liết kết chắt chẽ với Chúng bao gồm nhiều hoạt động hoạch định, thực hiện, kiểm tra nhằm thực cho mục tiêu chung doanh nghiệp mục tiêu riêng phận Marketing Mỗi giai đoạn, thời kỳ hoạt động Marketing lại có biến đổi cho phù hợp nhằm đạt hiệu cao 2.1 Marketing chế thị trường a) Bản chất Marketing Để hiểu rõ chất Marketing xuất Marketing, phải tìm xem sở xuất phát Marketing - Nhu cầu: cảm giác thiếu hụt mà gnười cảm nhận Nó hình thành trạng thái ý thức người việc nhận tháy thiếu phục vụ cho tiêu dùng Nhu cầu tập hợp đa dạng, phức tạp từ thứ đơn giản đến thứ phức tạp - Mong muốn hay gọi ước muốn: nhu cầu có dạng đặc thù đòi hỏi đáp ứng hình thức tương ứng với trình độ văn hố trình độ cá nhân xã hội phát triển nhu cầu mong muốn ngày tăng - Yêu cầu: Chính nhu cầu, mong muốn phù hợp với khả mua sắm khă toán - Hàng hoá: Là tất hàng hoá dịch vụ đem chào bán, có khả thoả mãn nhu cầu hay mong muốn người, gây ý kích thích mua sắm tiêu dùng họ - Trao đổi: hành động tiếp nhận sản phẩm mong muốn từ người cách đưa cho họ mọt thứ khác Đây khái niệm khái niệm marketing sau - Giao dịch: trao đổi mang tính chất thương mại vật có giá trị hai bên - Thị trường: Thị trường bao gồm tất khách hàng có khách hàng tiềm ẩn có nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sang có khả trao đổi để thoả mãn nhu cầu mong muốn Từ việc hiểu tất khái niệm mang tính dẫn dắt tảng cho cách tiếp cận sau khái niệm Marketing, tìm hiểu xem trình hình thành phát triển khái niệm Marketing để thấy rõ tầm quan trọng Marketing b) Marketing giai đoạn đầu - Marketing tập trung vào sản xuất: Quan điểm cho rằng, người tiêu dùng ưa thích nhiều sản phẩm bán rộng rãi với giá hạ Do vậy, mấu chốt cho doanh nghiệp thành công bán nhiều sản phẩm tốt - Marketing tập trung vào hoàn thiện sản phẩm Theo quan điểm, người tiêu dùng ưu thích sản phẩm có chất lượng cao nhất, nhiều cơng dụng tính Vì vậy, doanh nghiệp muốn thành cơng phải tạo nhiều sản phẩm có chất lượng hồn hảo thường xun cải tiến chúng - Marketing tập trung vào bán hàng Người tiêu dùng thường có thái độ bảo thủ có sức ỳ, ngần ngại, chần trừ việc mua sắm hàng hoá dịch vụ Do vậy, doanh nghiệp cần tập trung nỗ lực việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm khuyễn c) Marketing giai đoạn Trong giai đoạn nay, mà xã hội có thay đổi phát triển hoạt động marketing cần thay đổi cho phù hợp từ hình thành nên khái niệm marketing làm mục địch cho doanh nghiệp phát triển thành công - Quan điểm marketing đại Theo quan điểm chìa khố để đạt đến mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp doanh nghiệp phải xác định nhu cầu mong muốn thị trường(khách hàng) mục tiêu từ tìm cách đảm bảo thoả mãn nhu cầu mong muốn phương thức có ưu so với đối thủ cạnh tranh - Quan điểm marketing đạo đức xã hội: Quan điểm kết hợp ba lợi ích người tiêu dùng, nhà kinh doanh xã hội 2.2 Vai trò Marketing cho doanh nghiệp Một doanh nghiệp hình thành hoạt động đồng nghĩa với doanh nghiệp tiếp xúc, làm việc với thị trường Mà cách tốt để làm việc khai thác thị trường có hiệu phận Marketing Điều cho thấy Marketingvai trò to lớn a) Nghiên cứu phân tích thơng tin - Khách hàng: Khách hàng đối tượng mà doanh nghiệp phục vụ yếu tố định thành công hay thất bại doanh nghiệp Bởi khách hàng tạo nên thị trường, thị trường lớn, rộng hay không tuỳ thuộc vào quy mô khách hàng Thị trường khách hàng biến đổi lúc lại hồn thiện Sự thay đổi nhận thức khách hàng sản phẩm, dịch vụ nhận thức họ sản phẩm dịch vụ môi trường xã hội Khi xã hội tiến bộ, thu nhập người nâng cao tất nhiên khách hàng khơng ý tới sản phẩm t mà đặt độ hữu ích sản phẩm với môi trường xung quanh Marketing với nhiệm vụ quan trọng phải hiểu rõ biến đổi để mặt thích nghi với thị trường biến động giúp doanh nghiệp có ứng phó kịp thời, mặt khác phải có tác động để hướng khách hàng vào với sản phẩm, với doanh nghiệp - Thị trường Thị trường khơng khách hàng mà lẫn vào khu vực địa lý, phạm vi khơng gian Việc nghiên cứu thị trường có tầm quan trọng, giúp cho doanh nghiệp xác định rõ cách thức vận chuyển, phân bố kênh phân phối định vị doanh nghiệp cho đạt hiệu cao - Sản phẩm Sản phẩm tất doanh nghiệp có Sản phẩm coi đứa doanh nghiệp, đứa khác với thứ khác ln biến đổi, cần cải tiến, hồn thiện, đổi có đứa khơng xuất sau thời gian đời thay vào sản phẩm mới, với chu kỳ nhiều đặc tính Doanh nghiệp ngày biết tạo sản phẩm làm cho khách hàng ý có định mua, tiêu dùng Sản phẩm ngày đa dang phong phú từ chất lượng, công dụng đến mẫu mã, kiểu dáng, mầu sắc Tất điều làm cho doanh nghiệp cần phải nghiên cứu, tìm tòi đời sản phẩm Để làm điều khơng khác hoạt động Marketing Markeitng giúp doanh nghiệp tìm sản phẩm mới, phát chu kỳ sản phẩm để có chiến lược phù hợp cho doanh nghiệp b) Trao đổi thông tin thực mục tiêu doanh nghiệp - Với phận chức khác doanh nghiệp Marketing phản ánh chức doanh nghiệp, giống chức sản xuất, tài chính, quản trị nhân lực, kế toán tất chức phận tất yếu mặt tổ chức công ty Nhưng khác với chức khác Marketing có nhiệm vụ tạo khách hàng tìm kiếm thị trường cho doanh nghiệp Marketing với phận khác có quan hệ hữu cơ, chặt chẽ tổ chức quản lý Nhất chế thị trường quan hệ bị hoạt động 10 - Xác định đối thủ cạnh tranh Hoạt động thị trường khơng có doanh nghiệp DNVVN mà có hàng ngàn DNVVN hoạt động cạnh trang cho sống còn, theo quy luật DNVVN chuẩn bị tốt chiếm ưu Kế hoạch marketing cho phép DNVVN chuẩn bị, tập trung tốt mạnh hạn chế mặt yếu để vượt đối thủ cạnh tranh - Xác định chu kỳ sản phẩm doanh nghiệp Mỗi sản phẩm DNVVN đời, vào hoạt động thị trường khơng phải sản phẩn tồn mãi mà vài sản phẩm tiếp tục phục vụ khách hàng Khách hàng giai đoạn thay đổi nên sản phẩm phải thay đổi Kế hoạch marketing cho phép DNVVN thay đổi sản phẩm từ mẫu mã, chủng loại, nhãn hiệu đến hoàn thiện dần sản phẩm có đời sản phẩm phù hợp - Cách thức phân phối sản phẩm Việc phân phối bán sản phẩm thị trường quan trọng giúp cho DNVVN tiết kiệm chi phí thời gian Kế hoạch phân phối sản phẩm phận kế hoạch marketing liên quan đến việc bán sản phẩm DNVVN Kế hoạch phân phối sản phẩm giúp cho DNVVN điều chỉnh kế hoạch sản xuất, điều chỉnh trình lưu thơng sản phẩm tới khách hàng cách tốt Q trình phân phối q trình lựa chọn kênh phân phối cho thích hợp doanh nghiệp đặc biệt DNVVN Bởi, DNVVN doanh nghiệp nhỏ nên kênh phân phối nhỏ đa dang Nhưng kênh tổ chức tốt giúp cho DNVVN tận dụng lợi tính đơn giản, nhanh gọn cho việc lưu thơng sản phẩm hàng hố dịch vụ tới khách hàng thị trường - Định giá sản phẩm cho doanh nghiệp 17 Sản phẩm hàng hoá dịch vụ bán thị trường cần định giá cách cụ thể xác Khách hàng vào làm sở cho hành vi mua Kế hoạch marketing cho phép tiến hành quy định mức giá khác cho sản phẩm thị trường để thu hút khách hàng đem lại lợi ích cho DNVVN 2.2 Vai trò nội doanh nghiệp vừa nhỏ - Kế hoạch Marketing giúp cho DNVVN xác định rõ định hướng phát triển doanh nghiệp Với nội DNVVN việc xác định cho mục tiêu đường phát triển tương lai quan để làm điều cần phải hiểu rõ doanh nghiệp khách hàng Kế hoạch marketing giúp doanh nghiệp làm điều tốt ưu việt Kế hoạch marketing hoạch định cho doanh nghiệp đường mong muốn có lợi để từ làm sở cho tất hoạt động sau - Kế hoạch Marketing làm sở để nối kết phòng, phận, xí nghiệp, xưởng doanh nghiệp với mục tiêu chung Mỗi DNVVN có mục tiêu phát triển lên, mục tiêu chung doanh nghiệp việc thực mục tiêu chung khơng có phận riêng mà nhiều phận với chức khác thực Bởi, DNVVN bao doanh nghiệp khác chứa cấu hữu qua lại tác động lẫn Nhưng để nối kết phận với không người lãnh đạo mà nhờ phần lớn vào phận marketing thông qua kế hoạch marketing Kế hoạch marketing đề nhiệm vụ sở nguồn lực sẵn có tiềm mong muốn buộc phận khác thực Đấy q trình kết nối chặt chẽ phòng, phận, xí nghiệp, xưởng doanh nghiệp với 18 - Kế hoạch Marketing giúp DNVVN nghiên cứu chu kỳ sản phẩm, tạo sản phẩm mới, rút loại sản phẩm hay chuyển sản phẩm sang thị trường Kinh doanh chế thị trường có cạnh tranh khốc liệt sản phẩm doanh nghiệp trải qua giai đoạn hay chu kỳ sống định tính quy luật Kế hoạch marketing với vai trò dẫn dắt giúp DNVVN cho đời sản phẩm hay hoàn thiện sản phẩm mức cao Sản phẩm sau thời gian xuất bị suy thối Bởi sản phẩm khơng thích hợp hay sản phẩm hàng hố dịch vụ bộc lộ khuyết tật Kế hoạch marketing giúp DNVVN phải tạo sản phẩm thị trường có hày chuyển sản phẩm sang thị trường khác mà sản phẩm ưu chuộm Đơi sản phẩm lý thị trường khách hàng thay đổi hay sản phẩm chưa phát huy hết tính năng, cơng dụng Hành động làm cho doanh nghiệp lúng túng Nhưng có kế hoạch marketing giúp doanh nghiệp cần thay đổi mẫu mã, nâng cao tính cơng dụng sản phẩm đủ cho sản phẩm tiêu thụ mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp - Kế hoạch Marketing giúp nhân viên có động lực riêng cần phấn đấu tổ chức cơng ty Các DNVVN hoạt động cần huy động nguồn lực có nguồn lực người Con người nhân tố định đến thành bại doanh nghiệp người làm tốt mà tổ chức tổ chức tốt, có mục tiêu phấn đấu Kế hoạch marketing làm điều kiện tiền đề hữu ích việc huy động tất nhân viên từ sản xuất đến bán hàng cán quản lý phục vụ cho tổ chức cơng ty lớn mạnh 19 III GIẢI PHÁP BIỆN PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH MARKETING TRONG DNVVN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Sự thay đổi môi trường, hành vi tiêu dùng, kế hoạch Marketing cần có thay đổi DNVVN cần phải đổi theo kịp thị trường có đem lại phát triển lợi nhuận mong muốn cho chủ DNVVN Một đổi nâng cao vai trò kế hoạch marketing tất DNVVN Thực trạng hoạt động DNVVN Hiện nay, số DNVVN nước ta chiếm tới 93%, đóng góp 30% GDP tạo công ăn việc làm cho gần triệu lao động lĩnh vực ngành nghề Đây điều đáng mừng cho đất nước gần 80 triệu dân Việt nam Nhưng thực tế hoạt động DNVVN đóng góp hạn chế doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1 Những thành tựu mà doanh nghiệp vừa nhỏ đạt - Thành tựu bật mà DNVVN đóng góp cung cấp cho xã hội khối lượng sản phẩm hàng hoá dịch vụ đa dạng, mẫu mã phong phú cho trình tiêu dùng nội địa phần đem xuất thu ngoại tệ cho đất nước - Thành tựu thứ hai mà DNVVN đạt tạo công ăn việc làm cho nhân dân góp phần chuyển dịch dân cư từ nông nghiệp tuý sang làm nghề khác DNVVN tạo công ăn việc làm cho triệu lao động năm tới tiếp tục tăng - Các DNVVN huy động sử dụng có hiệu tài nguyên thiên nhiên đất nước khơng để lãng phí tài ngun - Trong chế hội nhập phát triển, DNVVN góp phần quan đưa Việt nam quốc tế băng nhiều sản phẩm xuất có vị tiếng tăm thương trường giới DNVVN góp phần rút ngắn thâm hụt ngân sách cho nhà nước 20 Việc đạt thành tựu DNVVN nhiều nguyên nhân phải kể đến nguyên nhân sau: - Các DNVVN doanh nghiệp có khả linh hoạt cao, dễ thích ứng với thay đổi nhu cầu thị trường thị hiếu sản phẩm hàng hoá dịch vụ - Lượng vốn đầu tư cho DNVVN lúc ban đầu nhỏ, công nghệ sử dụng cho sản xuất sản phẩm kèm theo tay nghề lao động lại cao - Phần lớn DNVVN doanh nghiệp có diệnh tích sản xuất nhỏ, không tập trung mà phân tán nhiều nơi, nhiều thị trường nên có khả nắm bắt nhanh thị hiếu khách hàng phân bổ nhanh chóng 1.2 Những hạn chế DNVVN Thành tựu DNVVN tích cực cần phát huy, xong bên cạch q trình hoạt động DNVVN bộc lộ nhiều hạn chế mà cần khắc phục sửa chữa kịp thời có DNVVN xứng đáng với vị trí Những hạn chế - Sản phẩm DNVVN đa dạng, phong phú mẫu mã chưa tiêu thụ cao, tiêu thụ kịp thời đến người dân, làm cho hàng tồn kho nhiều dẫn tới DNVVN phải nhiều chi phí cho việc bảo quản, cất giữ hàng tồn kho - DNVVN tổ chức nhỏ lẻ khơng có chun mơn hố cao phần lớn quan tâm tới khách hàng trực tiếp chưa quan tâm tới khách hàng gián tiếp khách hàng tiềm tương lai tiêu dùng sản phẩm - Các kênh phân phối DNVVN kênh phân phối nhỏ chức thành hệ thống, thường kênh phân phối theo kiểu cũ - Tuy nhiều sản phẩm thị trường mức độ cạnh tranh hàng hoá DNVVN chưa mạnh thấp, có số doanh nghiệp cạnh tranh 21 - Các DNVVN lệ thuộc nhiều vào doanh nghiệp lớn để tiêu thụ hàng hoá làm đầu vào cho doanh nghiệp lớn mà chưa tự đứng tìm đầu Những hạn chế làm cho DNVVN gặp nhiều khó khăn thị trường, yếu tố ảnh hưởng tới DNVVN - Tiềm lực tài thấp làm cho DNVVN muốn đổi khó thực - Vị thị trường cho DNVVN thấp phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp khác doanh nghiệp lớn - Khả huy động vốn để đổi công nghệ, áp dụng công nghệ khó khăn, vốn tự có eo hẹp mà vốn vay phức tạp - Tổ chức kênh phân phối hiệu quả, rườm rà, phức tạp không theo hệ thống Định hướng phát triển DNVVN Việt nam Phát triển DNVVN chủ trương Đảng Nhà nước ta phục vụ cho q trình cơng nghiệp hố đại hoá đất nước Định hướng phát triển DNVVN theo quan điểm Đảng đại hội Đảng IX “chú trọng phát triển DNVVN, phát triển rộng khắp sở sản xuất công nghiệp vừa nhỏ với ngành nghề đa dạng” Để định hướng phát triển Đảng thực để doanh nghiệp vừa nhỏ đóng vai trò quan trọng q trình xây dựng đất nước Đảng nhà nước ta cần có sách ưu tiên cho DNVVN phát triển DNVVN cần phải đổi mới, hoàn thiện để phát triển doanh nghiệp Giải pháp biện pháp nâng cao vai trò kế hoạch marketing cho DNVVN Việt nam 3.1 Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt nam 22 a) Chính sách hỗ trợ DNVVN Việt nam - Chính sách mơi trường kinh doanh Doanh nghiệp vừa nhỏ muốn phát triển cần có mơi trường kinh doanh lành mạnh, Môi trường hệ thống sách, luật phát, chế môi trường xã hội ưu đãi,đãi ngộ Nhà nước cho DNVVN Nhà nước cần xây dựng văn luật pháp hoàn thiện môi trường thể chế cho DNVVN, ban hành ưu đãi thuế, thủ tục đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép thành lập cách thức tổ chức doanh nghiệp thơng thóng - Chính sách vốn Vốn vấn đề sống cơng ty kể DNVVN, giai đoạn nay, DNVVN cần đổi tổ chức, đổi cơng nghệ để có khả canh tranh với hàng hố khác Nhà nước nên có sách ưu đãi vay vốn, thời hạn vay, mức lãi suất Hay hình thức chấp vay vốn thuận tiện có DNVVN đảm bảo có điều kiện thuận lợi để kinh doanh b) Nâng cao chất lượng cán quản lý cho DNVVN - Với cán quản lý Cán quản lý DNVVN đủ lực, khả nắm bắt thị trường, nắm bắt công nghệ Các doanh nghiệp vừa nhỏ muốn phát triển chủ doanh nghiệp hết cần tập huấn, đào tạo lại khơng ngừng nâng cao trình độ thân thành cơng thương trường - Nhân viên Nhân viên yếu tố thành công cho DNVVN, nhân viên cần đào tạo lành nghề, nâng cao tay nghề kỹ làm việc Các DNVVN cần rèn 23 luyện nhân viên làm việc sáng tạo, làm việc tập thể có tạo động lực khơng khí cho nhân viên làm việc tích cực hăng say 3.2 Biện pháp nâng cao vai trò kế hoạch Marketing DNVVN Kế hoạch marketing doanh nghiệp vừa nhỏ có khác so với doanh nghiệp lớn khác chỗn Doanh nghiệp lớn kế hoạch marketing phòng marketing chuyên trách đảm nhận nên kế hoạch làm chuyên nghiệp Còn với DNVVN khơng phải doanh nghiệp có phòng marketing mà phần lớn lồng vào phòng khác phòng kinh doanh làm cho kế hoạch marketing chưa trọng mức Nhưng xét khía cạnh kế hoạch marketing quan trọng cho DNVVN, doanh nghiệp áp dụng kế hoạch marketing tốt doanh nghiệp chiếm ưu Để hiểu rõ kế hoạch marketing xem xét, tìm hiểu trình lập hình thành kế hoạch marketing a) Quá trình lập kế hoạch marketing Quá trình lập kế hoạch marketing trình bày theo bảng sau: Kế hoạch marketing Phân tích mơi trường tồn cảnh Hệ thống thơng tin Marketing nghiên cứu marketiing 24 Các mục tiêu marketing Lựa chọn thị trường mục tiêu Sản phẩ m Giá Phâ n phối Các biện pháp, công cụ marketing Xúc tiến Thực điều chỉnh b) Thành lập phòng marketing Việc thành lập phòng marketing hữu ích cho DNVVN thơng qua phòng này, doanh nghiệp chun nghiệp việc thu thập, phân tích thơng tin thị trường khách hàng - Mục đích phòng marketing Phòng marketing có nhiệm vụ nghiên cứu thị trường, thay đổi thị trường diễn biến tương lai Cùng với nghiên cứu thay đổi hàng vi khách hàng, hành vị mua trình định mua khách hàng Phòng marketing nghiên cứu, xác định chu kỳ sản phẩm để sản phẩm đổi mới, phục vụ khách hàng thị trường cũ thị trường 25 Để từ đưa công cụ marketing mix cho sản phẩm, thị trường - DNVVN khơng phải doanh nghiệp có khả lập phòng marketing Do vậy, việc nghiên cứu thị trường, khách hàng qua trình phân tích mơi trường tổng hợp lại quan chuyên biệt tất doanh nghiệp vừa nhỏ như: đơn DNVVN Việt nam, hiệp hội DNVVN hay thông qua phòng đại diện cho doanh nghiệp vừa nhỏ phòng thương mại cơng nghiệp Việt nam Bởi làm tránh lãng phí cho DNVVN điều kiện vốn ít, quy mơ nhỏ Mà tiết kiệm cho doanh nghiệp nhiều chi phí không cần thiết không chuyên môn - Doanh nghiệp vừa nhỏ tìm đến công ty tư vấn chuyên mảng chuyên môn định Như chuyên luật pháp, chuyền phân tích thị trường có DNVVN phát huy ưu cạnh tranh c) Tổ chức hệ thống phân phối Mọi doanh nghiệp kể doanh nghiệp vừa nhỏ việc phân phối quan trọng Một sản phẩm sản xuất cần tiêu thụ tới khách hàng để tránh lãng phí chi phí tồn kho - Kế hoạch phân phối sản phẩm Kế hoạch phân phối sản phẩm liên quan đến nhiều khâu khác trình lựa chọn hình thức phân phối Bắt đầu từ khâu chọn kênh phân phối đến việc chọn địa điểm phân phối thị trường phân phối mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng Kênh phân phối cho DNVVN thường kênh truyền thống trực tiếp tới khách hàng Do vậy, để sản phẩm tới khách hàng truyền thống đồng thời đến khách hàng khác, đòi hỏi DNVVN cần thay đổi cách thức lựa chọn kênh sang gián tiếp Nghĩa sử dụng nhiều cấp phân phối tổ chức phân phối theo trung tâm mang mang lại nhiều hiệu cao 26 Địa điểm bố trí quan trọng, việc lựa chọn địa điểm bố trí phải sở xác định vai trò vị trí trung tâm địa điểm Có phát huy lợi tiêu thụ nhiều sản phẩm Các doanh nghiệp vừa nhỏ sản phẩm đa dạng phần lớn sản phẩm truyền thống lẫn sản phẩm liên quan đến nhu cầu thiết yếu nhân dân Chính vậy, việc chọn kênh phân phối qua thị trường trung tâm có nhiều lợi Bởi, qua thị trường trung tâm nơi tập trung nhiều dân, nhiều khách hàng nên hoạt động qua lại mua bán diễn thường xuyên tập trung hai thị trường trung tâm có ảnh hưởng lớn tới thị trường lân cận xung quanh - Trong trường hợp, giai đoạn DNVVN muốn tiêu thụ sản phẩm nhanh chóng muốn đạt lợi nhuận mong muốn DNVVN nên có hình thức marketing phụ trợ quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tặng quà nhằm kích thích mua sắm người tiêu dùng có DNVVN hoạt động tích cực hiệu 27 KẾT LUẬN Tóm lại, doanh nghiệp vừa nhỏ Việt nam chiếm tỷ trọng lớn tổng số doanh nghiệp hoạt động Chúng góp phần quan trọng tạo lực lượng lao động cho người dân tận dụng tối đa nguồn lực từ tìa nguyên đến người Các doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm lĩnh thị trường trọng tới việc dụng kế hoạch marketing cho doanh nghiệp để tìm hiểu thị trường Nếu khơng DNVVN biết tạo cho hội riêng để tiệp cận thị trường nắm bắt nhu cầu khách hàng Trên tất doanh nghiệp vừa nhỏ nên hiểu rằng, xu kinh tế diễn theo q trình khhu vực hố, liên kết đa phương song phương dần diễn thiết lập, việc có kế hoạch marketing điều kiện cần thiết cho DNVVN đứng vững phát triển Đề tài em xác định vai trò kế hoạch marketing biện pháp nâng cao vai trò kế hoạch marketing cho doanh nghiệp vừa nhỏ Đây tìm hiểu mong góp phần vào làm rõ vai trò kế hoạch kinh doanh kế hoạch marketing cho DNVVN Trong q trình làm, kiến thức ỏi khả phân tích nhiều hạn chế em mong thầy giáo giúp đỡ chỉnh sửa để làm hoàn thiện 28 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I Khái quát DNVVN vai trò kế hoạch marketing doanh nghiệp Doanh nghiệp vừa nhỏ Trang 2 1.1 Bản chất doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2 Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ Việt nam Vai trò hoạt động marketing 2.1 Marketing chế thị trường 2.2 Vai trò marketing cho doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp, marketing thị trường 11 12 Kế hoạch marketing vai trò kế hoạch marketing doanh nghiệp vừa nhỏ Kế hoạch marketing 1.1 Tại cần có kế hoạch marketing 12 1.2 Định nghĩa kế hoạch marketing 13 1.3 Các loại kế hoạch marketing DNVVN 15 Vai trò kế hoạch marketing cho DNVVN 16 2.1 Hướng DNVVN bên 16 2.2 Vai trò nội DNVVN 18 III 20 Giải pháp biện pháp nâng cao vai trò kế hoạch marketing DNVVN Việt nam Thực trạng hoạt động DNVVN 1.1 Những thành tựu mà DNVVN đạt 20 II 12 20 29 1.2 Những hạn chế DNVVN 21 Định hướng phát triển DNVVN Việt nam 22 Giải pháp biện pháp nâng cao vai trò kế hoạch marketing cho DNVVN Việt nam Giải pháp phát triển DNVVN Việt nam 22 Biện pháp nâng cao vai trò kế hoạch marketing DNVVN 24 3.1 3.2 KẾT LUẬN 22 28 30 Tài liệu tham khảo Giáo trình marketing Trường ĐHKTQD năm 2001 Quản trị kênh marketing lý thuyết thực tiễn Trường ĐHKTQD –NXB Thống kê 2001 Quản trị marketing doanh nghiệp Trường ĐHKTQD –NXB Thống kê 2001 Quản trị kinh doanh Học viện hành quốc gia – NXB Lao động Đổi chế quản lý DNVVN kinh tế thị trường Việt nam Viện KHLĐ vấn đề xã hội – NXB Chính trị quốc gia Giải pháp phát triển DNVVN Việt nam 10 Nguyễn Đình Hương – NXB Học viện hành quốc gia Vở ghi Kế hoạch kinh doanh Tạp chí KTPT số:34/00; 38/00; 59/02; 129/01; 46/01; 75/03; 73/03 Tạp chí Thương mại số:3+4/99; 6/00; 16/00; 1/01; 6/01 Các tạp chí: SHLL số 2/01; TTTC số 4/01; KTCATBD số 1+4/01; CS số 11 12 21/00; TTLL số 3/00 Tạp chí PTKT số: 114/00; 126/01; 129/01 Tạp chí NCKT số: 2/99; 4/00; 12/99; Tạp chí CN số 3/01; 8/00 31 ... quát DNVVN vai trò kế hoạch marketing doanh nghiệp Doanh nghiệp vừa nhỏ Trang 2 1.1 Bản chất doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2 Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ Việt nam Vai trò hoạt động marketing 2.1 Marketing. ..I KHÁI QUÁT DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY Doanh nghiệp vừa nhỏ Doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN) nhiều quốc gia phát triển... nghĩa doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp có vốn điều lệ nhỏ tỷ đồng số lao động nhỏ 200 người c) Đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ Việt nam - Mức giới hạn doanh nghiệp vừa nhỏ chưa rõ ràng Giới hạn doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của marketing đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, Vai trò của marketing đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, II. KẾ HOẠCH MARKETING VÀ VAI TRÒ CỦA KẾ HOACH MARKETING TRONG DNVVN, III. GIẢI PHÁP VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH MARKETING TRONG DNVVN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay