Vai trò của marketing đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

31 48 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 18:10

LỜI MỞ ĐẦUHoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường hiện này ngày càng phát triển đa dạng và phức tạp, có sự tham gia của tất cả mọi thành phần kinh tế gồm kinh tế cá thể, hộ gia đình, kinh tế tư bản tư nhân và kinh tê nhà nước. Các thành phần kinh tế hoạt động trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn mang phạm vi khu vực và quốc tế.Trong tất cả các thành phần kinh tế đó thì các thành phần kinh tế đại diện cho kinh tế vừa và nhỏ chiếm ưu thế và đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế đất nước của nhiều quốc gia trong đó có Việt nam đó chính là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). Các doanh nghiệp này chiếm phần lớn trong tổng số các doanh nghiệp của mỗi quốc gia. Chúng tạo ra công ăn việc làm, nâng cao đời sống dân cư, góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu của các quốc gia trong tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá.Hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ này là tích cực và được tổ chức tốt. Nhưng để thực hiện và kinh doanh có hiệu quả trước sự biến đổi của thị trường, khách hàng và sản phẩm các DNVVN cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu khách hàng và sự thay đổi trong nhu cầu để có chính sách đưa ra sản phẩm mới phục vụ khách hàng. Làm điều đó tốt nhất chỉ có bộ phận marketing với kế hoạch marketing. Kế hoạch marketing trong DNVVN lâu nay chưa được chú trọng và đặt trong vị trí xứng đáng của DNVVN đã làm cho DNVVN gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận thị trường. Hiện nay, kế hoạch marketing đang dần được chú trọng đối với DNVVN nhưng vẫn còn chậm và chưa hiểu rõ. Vậy làm thế nào để thấy rõ vai trò của kế hoạch marketing là rất cần thiết cho mỗi DNVVN cũng như các chủ doanh nghiệp và từng nhân viên. ... quát DNVVN vai trò kế hoạch marketing doanh nghiệp Doanh nghiệp vừa nhỏ Trang 2 1.1 Bản chất doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2 Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ Việt nam Vai trò hoạt động marketing 2.1 Marketing. ..I KHÁI QUÁT DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY Doanh nghiệp vừa nhỏ Doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN) nhiều quốc gia phát triển... nghĩa doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp có vốn điều lệ nhỏ tỷ đồng số lao động nhỏ 200 người c) Đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ Việt nam - Mức giới hạn doanh nghiệp vừa nhỏ chưa rõ ràng Giới hạn doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của marketing đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, Vai trò của marketing đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, II. KẾ HOẠCH MARKETING VÀ VAI TRÒ CỦA KẾ HOACH MARKETING TRONG DNVVN, III. GIẢI PHÁP VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH MARKETING TRONG DNVVN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay