giáo trình thí nghiệm vi xử lý

40 36 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 18:05

... thực thí nghiệm này, sinh vi n cần thực vi c cấu hình cho cổng I/O, thiết lập đường ngõ vào để đọc tín hiệu từ nút nhấn ngõ để điều khiển LED1 Sinh vi n sử dụng số gợi ý sau để vi t chương trình. .. ̣uhươngdanthı́ nghi m Vi xửlý và Vi đieukhien Khi biên dịch nạp thành công, ta tiến hành debugger trực tiếp mạch Step Thiết lập cho thí nghiệm Sau bước mà người làm thí nghiệm phải nắm kỹ trước... Máy nh, Khoa Điện tử Vi n thông, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng 21 ́ Tà iliê ̣uhươngdanthı́ nghi m Vi xửlý và Vi đieukhien Bài 1.1 Yêu cầu: Sinh vi n vi t chương trình cho LED1 LED2
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo trình thí nghiệm vi xử lý, giáo trình thí nghiệm vi xử lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay