HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU

55 48 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 18:03

... liệu Thí nghiệm Xử Lý Tín Hiệu Số 2014 BÀI 3: TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC Ở MIỀN Z, MIỀN TẦN SỐ LIÊN TỤC ω, VÀ MIỀN TẦN SỐ RỜI RẠC k 3.1 Cơ sở lý thuyết Tất hệ thống xét đến môn học Xử lý số tín. .. giảm tín hiệu, ω0 tần số góc tính theo đơn vị radians 7|Page Tài liệu Thí nghiệm Xử Lý Tín Hiệu Số 2014 5) Dãy lượng giác: Dãy lượng giác dãy thể tín hiệu có dạng hàm tốn học tổ hợp tuyến tính... phần mềm giải toán học phần lý thuyết học Mục tiêu cụ thể - Kiến thức: Nắm vững sở lý thuyết tín hiệu hệ thống xử lý tín hiệu 1, Đồng thời trang bị kiến thức xử lý tín hiệu làm tiền đề cho nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU, HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay