Tiết TIỂU sử tóm tắt và LUYỆN tập VIẾT TIỂU sử tóm tắt

8 24 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 18:02

Tiết 94: TÓM TẮT TIỂU SỬ TÓM TẮT LUYỆN TẬP VIẾT TIỂU SỬ A MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức - Nắm mục đích, đặc điểm yêu cầu tiểu sử tóm tắt - Biết cách thức viết tiểu sử tóm tắt Kĩ - Viết tiểu sử tóm tắt ngắn gọn, xác, khách quan đầy đủ thông tin - Vận dụng vào việc học tác gia văn văn học Thái độ - Có ý thức tìm kiếm, tra cứu tư liệu tạo thói quen kĩ lưỡng, xác viết văn tiểu sử tóm tắt B PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Phương pháp dạy học Kết hợp phương pháp: - Phương pháp diễn giảng - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp phát vấn Phương tiện dạy học - Ngữ văn (lớp 11, tập 2), Ngữ văn (sách giáo viên- lớp 11, tập 2) - Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức , kĩ Ngữ văn lớp 11, số tài liệu khác C.TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1.Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra cũ 3.Bài Dẫn nhập: Trong sống, thường bắt gặp văn tiểu sử tóm tắt đời, nghiệp nhà văn, nhà thơ, hay người giới thiệu vào quan lãnh đạo nhà nước…Vậy tiểu sử tóm tắt gì? Yêu cầu tiểu sử tóm tắt sao? Làm cách để viết tiểu sử tóm tắt? Chúng ta trả lời tất câu hỏi qua học hơm "Tiểu sử tóm tắt luyện tập viết tiểu sử tóm tắt" Hoạt động giáo viên Nội dung học học sinh Hoạt động 1: Hướng dẫn học I.Mục đích, yêu cầu tiểu sinh tìm hiểu mục đích, u sử tóm tắt cầu tiểu sử tóm tắt Thao tác 1: Hướng dẫn tìm hiểu khái niệm GV: Ở phần đọc văn tìm hiểu tác giả, ví dụ Đây thôn Vĩ Dạ biết đến tác giả Hàn Mặc Tử, tiểu sử tóm tắt viết ơng phần tiểu dẫn Vậy qua tiểu sử tóm tắt Hàn Mặc Tử em nắm điều Hàn Mặc Tử? Bản tiểu sử Hàn Mặc Tử trình bày nào? HS suy nghĩ trả lời + Bản tiểu sử cung cấp thông tin đời nghiệp nhà thơ Hàn Mặc Tử + Bản tiểu sử trình bày: ngắn gọn GV: Vậy em hiểu tiểu sử tóm tắt? GV nhận xét chốt ý: Tiểu sử tóm tắt: văn thơng tin cách khách quan, trung thực nét đời nghiệp cá nhân Thao tác 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu mục đích văn tóm tắt Gv: Khi học tác phẩm, ta thường tìm hiểu tiểu sử tác giả 1.Mục đích Vậy mục đích việc tìm hiểu gì? - Giới thiệu đời, nghiệp, cống Để ta biết vấn đề gì? hiến người nói tới Hs trả lời.(biết đời, nghiệp tác giả) Gv nhận xét: Vậy mục đích tiểu sử tóm tắt giới thiệu đời, nghiệp, cống hiến người nói tới Gv: tiểu sử tóm tắt cho ta biết đời nhà thơ Vậy điều giúp ích cho việc cảm nhận - Có thêm sở hiểu đúng, hiểu sâu tác phẩm, sáng tác nhà văn nhà thơ sáng tác nhà văn đó? Hs trả lời Gv nhận xét chốt ý: Vậy có tiểu sử tóm tắt người giúp ta có sở hiểu đúng, hiểu sâu sáng tác nhà văn Gv: Không có tác phẩm văn học có văn tiểu sử tóm tắt mà - Giúp nhà quản lí tìm hiểu, theo dõi sống thường ngày có xếp, phân cơng cơng việc hợp lí, văn tiểu sử tóm tắt Trong hiệu quản lý nhân sự, tuyển chọn cán lãnh - Giúp việc lựa chọn bạn đạo, tìm hiểu bạn bè, … tiểu sử tóm tắt bè, giới thiệu cán lãnh đạo viết nhằm mục đích gì? HS suy nghĩ trả lời GV nhận xét chốt ý Thao tác 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu u cầu tiểu sử tóm tắt Yêu cầu GV: Vẫn với tiểu sử tóm tắt Hàn Mặc Tử Đây thơn Vĩ Dạ Em có nhận xét thơng tin, nội dung, độ dài, văn phong tiểu sử tóm tắt nhà thơ Hàn Mặc Tử HS suy nghĩ trả lời + Thông tin khách quan, xác • • • Hàn Mặc Tử (1912- 1940) Có năm học TH Huế 1936 mắc bệnh phong + Nội dung: ngắn gọn, phù hợp cho việc tìm hiểu sáng tác HMT + Văn phong: cô đọng, sáng, không sử dụng biện pháp tu từ GV: Từ phân tích trên, theo em, tiểu sử tóm tắt cần đáp ứng yêu cầu nào? HS suy nghĩ trả lời GV nhận xét, bổ sung chốt ý - Thông tin khách quan, cụ thể xác người nói tới (số liệu, mốc thời gian, thành tích,…) - Nội dung độ dài văn cần phù hợp với mục đích viết tiểu sử tóm tắt - Văn phong: đọng, sáng, không sử dụng biện pháp tu từ Hoạt động 2: Hướng dẫn học II.Cách viết tiểu sử tóm tắt sinh cách viết tiểu sử tóm tắt Chọn tài liệu để viết tiểu sử tóm tắt Thao tác 1: Hướng dẫn HS chọn tài liệu để viết tiểu sử tóm tắt GV: Gọi HS đọc ngữ liệu SGK/54 HS đọc GV: Dựa vào nguồn ngữ liệu, em kể lại vắn tắt đời nghiệp nhà bác học Lương Thế Vinh HS suy nghĩ trả lời Gv nhận xét: + Lương Thế Vinh (1442-?) tự Cảnh Nghi, hiệu Thụy Hiên, dân gian gọi Trạng Lười, quê Bình Định + Từ nhỏ tiếng thông minh + Chưa đầy 20 tuổi tiếng tăm khắp vùng + Năm 21 tuổi, thi đỗ Trạng nguyên + Được phong chức Sái phu trọng Hội Tao đàn + Là người tài hoa, danh vọng vượt bậc GV: Đây tiểu sử tóm tắt đời Lương Thế Vinh Yêu cầu tiểu sử cần phải có thơng tin xác, khách quan cụ thể, điều thể qua cách ta chọn tài liệu Vậy tài liệu cần lấy từ đâu? Những tài liêu cần nào? HS suy nghĩ trả lời + Nguồn tài liệu: sách, báo, tạp chí - Đó tài liệu xác, có - Nguồn tài liệu: sách, báo, tạp chí… nguồn gốc rõ ràng khơng lấy - u cầu: xác, rõ ràng, có sở, trang mạng internet khơng có đáp ứng mục đích tiểu sử tóm sở, đáp ứng mục đích tiểu sử tóm tắt tắt Thao tác 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu cách viết tiểu sử tóm tắt Viết tiểu sử tóm tắt GV: Văn viết nội dung Lương Thế Vinh? Những nội dung xếp sao? HS suy nghĩ trả lời GV nhận xét bổ sung Các vấn đề nói đến văn Lương Thế Vinh: + Nhân thân (tên tuổi, quê quán, gia đình…) + Sự nghiệp, học vấn ông: học giỏi, đỗ Trạng nguyên, có tài ngoại giao +Những đóng góp: có nhiều cơng trình tốn học, đóng góp nhiều văn chương, nghệ thuật + Đánh giá chung: người có thực học => Sắp xếp mạch lạc, chặt chẽ, triển khai vấn đề logic GV: Từ câu hỏi nội dung vừa tìm hiểu em thấy tiểu sử tóm - Một tiểu sử tóm tắt thường có tắt cần có phần nào? Bố cục phần: sao? + Giới thiệu khái quát nhân thân (họ HS suy nghĩ trả lời tên, năm sinh, quên quán, gia đình, học - Bố cục tiểu sử tóm tắt: vấn…) người giới thiệu + Giới thiệu khái quát nhân thân (họ + Hoạt động xã hội người giới tên, năm sinh, quên quán, gia đình, học thiệu: làm gì, đâu, mối quan hệ với vấn…) người giới thiệu người,… + Hoạt động xã hội người giới + Những đóng góp, thành tựu tiêu biểu thiệu: làm gì, đâu, mối quan hệ với + Đánh giá chung người,… + Những đóng góp, thành tựu tiêu biểu + Đánh giá chung Gv: Một điều em cần lưu ý viết phần đánh giá cần đánh giá cách xác, khách quan trung thực Hoạt động 3:Hướng dẫn học sinh luyện tập viết tiểu sử tóm tắt Thao tác 1: Hướng dẫn HS làm tập (SGK/55) GV: Chọn trường hợp cần viết III.Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt 1.Bài tập trang 55: Chọn câu c câu d tiểu sử tóm tắt? HS suy nghĩ trả lời - Những trường hợp cần viết tiểu sử tóm tắt: c Giới thiệu người ứng cử vào chức vụ quan Nhà nước đoàn thể d Giới thiệu vị lãnh đạo cấp cao nước sang thăm nước ta - Các trường hợp lại: a Thuyết minh danh nhân => dùng văn thuyết minh b Tự ứng cử vào chức vụ quan nhà nước đoàn thể => Sơ yếu lý lịch e Khi vị lãnh đạo từ trần => Điếu văn Thao tác 2: Hướng dẫn học sinh làm phần luyện viết tiểu sử tóm tắt, 2.Bài tập trang 63 SGK/ 63 Chi đoàn anh (chị) giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh (thành phố) Anh (chị) viết tiểu sử tóm tắt đồn viên GV: Em xác định mục đích yêu cầu viết tiểu sử tóm tắt? HS suy nghĩ trả lời + Mục đích: Giới thiệu đồn viên ưu tú tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh (thành phố) + Yêu cầu: • • Phải khách quan, xác Thành tích đóng góp đồn viên phải cụ thể thời gian số liệu • Bản tiểu sử ngắn gọn • Văn phong: Trong sáng, cô đọng, không sử dụng yếu tố biểu cảm, biện pháp tu từ GV: Xác định nội dung trình bày tiểu sử tóm tắt HS suy nghĩ trả lời + Giới thiệu khái quát đoàn viên (Họ tên; Ngày, tháng, năm sinh; Trình độ học vấn; Quê quán) + Các lực kết học tập ứng viên, đóng góp ứng viên + Đánh giá, nhận xét chung ứng viên GV: Dựa vào bố cục xác định trên, viết hoàn chỉnh tiểu sử tóm tắt đồn viên HS hồn thành tập GV yêu cầu HS trình bày trước lớp Gọi HS khác nêu nhận xét góp ý GV nhận xét bổ sung 4.Củng cố: 5.Dặn dò: Nắm vững cách viết tiểu sử tóm tắt Soạn “Từ ấy” Tố Hữu ... khơng có đáp ứng mục đích tiểu sử tóm sở, đáp ứng mục đích tiểu sử tóm tắt tắt Thao tác 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu cách viết tiểu sử tóm tắt Viết tiểu sử tóm tắt GV: Văn viết nội dung Lương Thế Vinh?... cần viết III .Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt 1.Bài tập trang 55: Chọn câu c câu d tiểu sử tóm tắt? HS suy nghĩ trả lời - Những trường hợp cần viết tiểu sử tóm tắt: c Giới thiệu người ứng cử vào... đích viết tiểu sử tóm tắt - Văn phong: cô đọng, sáng, không sử dụng biện pháp tu từ Hoạt động 2: Hướng dẫn học II.Cách viết tiểu sử tóm tắt sinh cách viết tiểu sử tóm tắt Chọn tài liệu để viết tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết TIỂU sử tóm tắt và LUYỆN tập VIẾT TIỂU sử tóm tắt, Tiết TIỂU sử tóm tắt và LUYỆN tập VIẾT TIỂU sử tóm tắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay