Tiết TIỂU sử tóm tắt và LUYỆN tập VIẾT TIỂU sử tóm tắt

8 70 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 18:02

... khơng có đáp ứng mục đích tiểu sử tóm sở, đáp ứng mục đích tiểu sử tóm tắt tắt Thao tác 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu cách viết tiểu sử tóm tắt Viết tiểu sử tóm tắt GV: Văn viết nội dung Lương Thế Vinh?... cần viết III .Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt 1.Bài tập trang 55: Chọn câu c câu d tiểu sử tóm tắt? HS suy nghĩ trả lời - Những trường hợp cần viết tiểu sử tóm tắt: c Giới thiệu người ứng cử vào... đích viết tiểu sử tóm tắt - Văn phong: cô đọng, sáng, không sử dụng biện pháp tu từ Hoạt động 2: Hướng dẫn học II.Cách viết tiểu sử tóm tắt sinh cách viết tiểu sử tóm tắt Chọn tài liệu để viết tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết TIỂU sử tóm tắt và LUYỆN tập VIẾT TIỂU sử tóm tắt, Tiết TIỂU sử tóm tắt và LUYỆN tập VIẾT TIỂU sử tóm tắt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay