NHỮNG cơ sở CHO VIỆC đổi mới tư DUY TRONG CHÍNH SÁCH đối NGOẠI của ĐẢNG TA từ năm 1986 đến NAY tiểu luận cao học môn chính sách đối ngoại

14 3 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 17:46

LỜI MỞ ĐẦUĐại hội VI của Đảng (tháng121986) đã đánh dấu đường lối đổi mới toàn diện để đưa đất nước ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ CNHHĐH đất nước. Đại hội VI cũng diễn ra trong bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi, xu thế toàn cầu hoá, hoà dịu nổi trội trong quan hệ giữa các nước lớn đã có tác động nhất định tới chính sách đối ngoại của các nước khác, đòi hỏi các nước này phải có những thay đổi nhất định trong việc hoạch định chính sách của mình. Đảng ta đã nhanh chóng nắm bắt được sự thay đổi của tình hình thế giới và căn cứ vào hoàn cảnh thực tế trong nước để có những quyết định về việc phải đổi mới tư duy một cách toàn diện mà trong đó có tư duy đối ngoại.Tất nhiên, có rất nhiều nguyên nhân và những yếu tố để Đảng ta lấy đó làm cơ sở để phải đổi mới tư duy đối ngoại. Nhưng trong khuôn khổ của bài tiểu luận này, chúng tôi xin trình bày về những cơ sở cho việc đổi mới tư duy trong chính sách đối ngoại của Đảng từ năm 1986, mà nói cụ thể hơn thì chúng tôi xin đi sâu vào những nguyên nhân trực tiếp bên ngoài mà nổi lên 2 vấn đề có tác động rất lớn đối với Việt Nam đó là: sự cải tổ và sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu và việc giải quyết vấn đề Cam LỜI MỞ ĐẦU Đại hội VI Đảng (tháng12/1986) đánh dấu đường lối đổi toàn diện để đưa đất nước ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ CNH-HĐH đất nước Đại hội VI diễn bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi, xu tồn cầu hố, hồ dịu trội quan hệ nước lớn có tác động định tới sách đối ngoại nước khác, đòi hỏi nước phải có thay đổi định việc hoạch định sách Đảng ta nhanh chóng nắm bắt thay đổi tình hình giới vào hồn cảnh thực tế nước để có định việc phải đổi tư cách toàn diện mà có tư đối ngoại Tất nhiên, có nhiều nguyên nhân yếu tố để Đảng ta lấy làm sở để phải đổi tư đối ngoại Nhưng khuôn khổ tiểu luận này, chúng tơi xin trình bày sở cho việc đổi tư sách đối ngoại Đảng từ năm 1986, mà nói cụ thể chúng tơi xin sâu vào nguyên nhân trực tiếp bên mà lên vấn đề có tác động lớn Việt Nam là: cải tổ sụp đổ Liên Xô nước Đông Âu việc giải vấn đề Campuchia Trước vào vào phân tích cụ thể nguyên nhân trực tiếp bên ngồi trên, chúng tơi đưa nhân tố bên ngồi là: - Xu hồ hỗn Đông-Tây - Cải tổ sụp đổ Liên Xô nước XHCN Đông Âu - Xu tồn cầu hố cạnh tranh kinh tế QHQT - Khu vực châu Á-TBD phát triển động giới - Mỹ nước phương Tây tiếp tục trì bao vây cấm vận Việt Nam - Vấn đề Campuchia bước giải thương lượng trị Trong nhân tố này, ngồi nhân tố trực tiếp chúng tơi nói nhân tố lại nguyên nhân sâu xa, nhân tố tồn cầu hố nhân tố quan trọng nhất, chi phối đến tồn ngun nhân lại Sau đây, bàn nhân tố trưc tiếp bên ngồi là: I/ Cải tổ sụp đổ Liên Xô nước XHCN Đông Âu Vỡ nhõn tố Liờn Xụ nhõn tố nắm vai trũ định nên nhóm tiểu luận sâu phân tích tác động trỡnh cải tổ Liờn Xụ đến Việt Nam thời điểm định việc đổi tư đối ngoại Việt Nam, khoảng thời gian trước 12/1986 trước 5/1988 1.Cải tổ quan hệ đối ngoại: a.Chớnh sỏch Chõu Á mới: Ngay từ lên cẩm quyền vào tháng 3/1985, Goócbachốp bắt đầu tiến hành cải cách Liên Xô đến ngày 2/3/1986 thỡ tiến hành cỏch triệt để đối nội đối ngoại Một sách quan trọng đối ngoại Gcbachốp sách Châu Á với tuyên bố Diễn văn Vladivostok (7/1986) Krasnoiark(1988) Trong đó, Goócbachốp cam kết việc phi quõn húa, giảm cam kết quõn Liờn Xụ Chõu Á khu vực khác giới Đây xem tín hiệu Liên Xơ nước thứ ba có Việt Nam hóy tập đứng đôi chân mỡnh Thực chất Liờn Xụ muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc Trung Quốc gây khó khăn nhiều cho Việt Nam vấn đề Camphuchia.Tiếp đó, năm 1987 Liên Xơ chấp nhận dỡ bỏ cỏc quân chiến lược Châu Á theo yêu cầu Trung Quốc Nhật Bản khuôn khổ thương lượng song phương với Mỹ (Hiệp ước Washington 8/12/1987, Liên Xô cam kết tháo bỏ gần 300 tên lửa đẩy chiến lược Châu Á).Vậy mục tiêu Liên Xô gỡ? Thứ nhất, Liờn Xụ muốn tỡm kiếm tầm ảnh hưởng trị kinh tế khu vực rộng lớn thay vỡ dựa vào qũn trước Thứ hai, Liên Xơ muốn Mỹ giảm khu quân Viễn Đông Để đạt mục tiêu thứ nhất, Liên Xô bỡnh thường hóa quan hệ với Trung Quốc, thiết lập quan hệ ngoại giao với Nam Triều Tiên, phát triển quan hệ thương mại với Nhật Bản Đài Loan Đối với mục tiêu thứ hai, Liên Xô đề nghị rút lực lượng quân mỡnh Chõu Á.Việc rỳt quõn khỏi Afghanistan (1988-1989), Mụng Cổ (1989) khỏi quân Cam Ranh (1988-1989) Hiệp ước Washington bước nhượng Trung Quốc.Tất nhằm thúc đẩy trỡnh giải trừ quõn bị khu vực Chõu Á-Thỏi Bỡnh Dương Để thúc đẩy nhanh việc bỡnh thường hóa quan hệ với Trung Quốc bị cắt đứt từ năm 1960 , Liên Xơ tiến hành loạt cỏc nhượng vấn đề mà Trung Quốc coi trở ngại quan hệ hai nước : việc Liên Xơ đóng qn Afghanistan ; ủng hộ Việt Nam Campuchia ; đe dọa quân Liên Xô biên giới Trung Quốc b.Tác động Việt Nam: Việc đưa thực sách Châu Á Liên Xơ làm cho Việt Nam-một đồng minh thân thiết Liên Xô Châu Á phần nhận vị trí mỡnh chiến lược Liên Xô Rừ ràng Liờn Xụ đặt quan hệ với Việt Nam vào hàng thứ yếu so với quan hệ với Trung Quốc Tuy dấu hiệu nên Việt nam coi Liên Xô hũn đá tảng sách đối ngoại mỡnh Đại hội Đại biểu toàn quốc lần VI(12/1986) Song động thái nhượng liên tục Liên Xô nhằm cải thiện với Trung Quốc ảnh hưởng lớn Việt Nam xét hoàn cảnh năm 1986,Trung Quốc gây khó khăn lớn Viêt Nam vấn đề Campuchia.Trong đó, Liên Xô không cũn ủng hộ Việt Nam mà cũn gõy sức ộp buộc Việt Nam giải vấn đề Đặc biệt sau thái độ trung lập Liên Xô công quân Trung Quốc tháng 3/1988 định rút hải quân khỏi Cam Ranh vào tháng 5/1988, Việt Nam thay đổi mạnh mẽ tư đối ngoại, thể Nghị Quyết 13 Bộ trị vào thỏng 5/1988: Liờn Xụ khụng cũn hũn đá tảng sách đối ngoại Việt Nam 2.Những khó khăn nước Liên Xơ 2.1.1Khó khăn kinh tế Tỡnh hỡnh kinh tế Liờn Xụ sau cải tổ năm gặp nhiều khó khăn, Liên Xô không thành công việc thúc đẩy kinh tế mà dường khơng có cách để ngăn chặn khủng khoảng hiệu Những kết năm 1988 không đáp ứng kỡ vọng giới lónh đạo mà cũn chứa đựng nhiều dấu hiệu khủng hoảng GDP suất lao động giảm tương đối, thõm hụt ngõn sỏch (92 tỷ rỳp).Tỡnh trạng thiếu thốn ngày trầm trọng, nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm đường,sữa, bơ, trà khan nhiều vùng Sản xuất ngành lượng giảm(dầu lửa: -2,6%, than: -4,1%).Hơn nữa, khoảng 6,7 triệu người thất nghiệp (chiếm 3,8% dân số lao động).Kết bi quan chứng tỏ cải tổ thất bại mạt kinh tế cú ành hưởng tiêu cực đến an ninh-xó hội 2.1.2Khó khăn trị Cải tổ thất bại gõy tỡnh trạng bạo động, lơn xộn nhiều nhiều vùng nước nước Capxca, nước Trung Á Tại nước bùng lên biểu tỡnh đũi độc lập(Moldova,Azerbaijan), đỡnh cụng cỏc thợ mỏ (Ukraina,Kazakhstan), cỏc xung đột sắc tộc (3/6/1989 Turmenistan) Tuy có nỗ lực Goócbachốp tỡnh hỡnh ngày trở nờn trầm trọng, gõy bất ổn lớn an ninh xó hội Chính khó khăn kinh tế-xó hội trị buộc Liờn Xụ phải cắt giảm nhiều viện trợ cam kết kinh tế nước giới thứ ba, có Việt Nam 2.2Tác động đến Việt Nam Về tác động tỡnh trạng khú khăn Liên Xô Việt Nam, ảnh hưởng kinh tế dường dễ nhận thấy nhất.Trước tiên, phải công nhận quan hệ buôn bán Việt Nam Liên Xô đạt đỉnh cao giai đoạn 1986-1990 với doanh số 7,8 tỷ rúp (giá 1985), Liên Xô thường chiếm khoảng 40% xuất 60% nhập Việt Nam Điều chứng tỏ Liên Xơ chiếm vị trí cực kỡ quan trọng kinh tê Việt Nam giai đoạn Vỡ Liờn Xụ gặp nhiều khú khăn nước từ năm 1987, việc triển khai dự án hợp tác, viện trợ triển khai chậm chạp Tỡnh trạng xảy hầu hết cỏc hinh thức hợp tỏc kinh doanh hai nước đề ỏn gia cụng cụng nghiệp nhẹ, việc xõy dựng cỏc cụng trỡnh chuyển tiếp,cỏc chương trỡnh hợp tỏc cú mục tiờu…Cú thể lấy vớ dụ triển khai hợp tỏc linh vực cụng nghiệp nhẹ để minh chứng cho điều Chẳng hạn kế hoạch Liên Xô cho Việt Nam vay 1,5 tỷ rúp gia công 9,5 triệu sản phẩm may mặc năm 1987-1989, kế hoạch gia công giầy 67,5 triệu sản phẩm (1987-1989) thực khơng đầy 20% kế hoạch Chính vỡ nú gõy khú khăn lớn cho kinh tế-xó hội Việt Nam Một nhân tố khác việc Liên Xơ chuyển đổi hỡnh thức trao đổi hàng hóa trực tiếp sang hỡnh thức toỏn đồng rúp chuyển đổi năm 1987 Điều có nghĩa Việt Nam phải chuyển qua hỡnh thức làm ăn “tiền tươi thóc thật” khơng ưu đói trước Điều trước mắt gây khó khăn cho Việt Nam giúp Việt Nam nhận thức làm quen dần với hỡnh thức kinh doanh thị trường, phải tỡm kiếm thị trường cho mỡnh (ASEAN,đầu tiên Inđơnexia) Những khó khăn lại tác động mạnh mẽ vỡ lỳc Việt Nam tỡnh trạng khủng hoảng kinh tế-xó hội trầm trọng, mục tiờu tổng thể kế hoạch năm 1981-1985 thất bại, nhân dân khủng hoảng niềm tin II/ Vấn đề Campuchia 2.1/ Từ Campuchia dân chủ đến Campuchia nhân dân Việc giải vấn đề campuchia thay đổi có tính chất bước ngoặt việc cải thiện quan hệ với nước lớn đặc biệt nước ASEAN Việc giải vấn đề tạo tiền đề làm sở cho việc đổi tư sách đối ngoại Đảng ta Như vậy, trước giải thích rõ ràng hơn, xin khẳng định lại Đảng ta giải vấn đề Campuchia trước trình giải vấn đề này, Đảng ta thấy đến lúc phải đổi tư cho thích hợp với thời Tất nhiên có nhiều yếu tố khác tác động đến thay đổi tư Như biết, ngày 23 tháng 12 năm 1978, Pôlpốt lệnh tập trung 19 tổng số 23 sư đoàn chủ lực dàn trận đánh sang Việt Nam Trước chúng có số hành động khiêu khích lấn chiếm biên giới, gây nhiều vụ thảm sát mà vụ lớn làng thuộc tỉnh Tây Ninh làm 2000 người chết Đến ngày 22-12 sư đồn tinh nhuệ Polpốt có xe tăng pháo binh yểm trợ, đánh vào khu vực Bến Sỏi thuộc tỉnh Tây Ninh cách Sài Gòn 100km ý đồ nhà cầm quyền Campuchia chớp nhoáng đánh chiếm thị xã Tây Ninh để mở đường tiến sâu vào miền Nam Việt Nam Trước công Việt Nam Campuchia bọn Polpốt gây nạn diệt chủng làm khoảng 1,2 triệu người chết khoảng thời gian từ 1975 đến 1978 Ngày 25 tháng 12, sử dụng quyền tự vệ đáng mình, quân đội Việt Nam từ Plâyku, Tây Ninh tiến thẳng vào tỉnh lỵ Campuchia Từ , với phối hợp nhân dân lực lượng cách mạng Campuchia lãnh đạo Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia Hengxomrin lãnh đạo Ngày 7-1-1979, quân đội Việt Nam ào tiến vào thủ đô Phnôm Pênh Ba tuần sau quân Việt Nam kiểm soát tất thành phố đường giao thơng lớn Campuchia, tiếp qt quân Polpốt khỏi đồng Tây Campuchia ngày 10 tháng chiếm Ta sanh, tổng hành dinh quan Khmer đỏ Các lực lượng lại chế độ Polpốt chuyển sang chiến tranh du kích Sau chế độ diệt chủng Polpốt bị đập tan Ngày 10-1-1973, Mặt trận đoàn kết dân tộc Hengxomrin thành lập chế độ cộng hoà Nhân dân Campuchia thật nhân dân Campuchia 2.2/ Giải vấn đề Campuchia Như vậy, sau giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Polpốt, quân tình nguyện Việt Nam lại giúp đỡ việc xây dựng, củng cố qn đội, quyền non trẻ theo yêu cầu phía Campuchia Nhưng nảy sinh thêm nhiều yếu tố vấn đề thực bị quốc tế hoá, trở thành vấn đề mà nước lớn muốn lợi dụng để thoả mãn hay chí để dàn xếp lợi ích họ với nhau, ta thấy lên quan hệ có liên quan tới vấn đề như: Xô-Trung, Trung-Mỹ, Xô-Mỹ Việt Nam-ASEAN Đã có số nhà báo phương Tây gọi chiến tranh Việt Nam Khmer đỏ “chiến tranh uỷ nhiệm” ngụ ý chiến tranh Liên Xô Trung Quốc qua tay người Việt Nam người Campuchia Vấn đề Campuchia bị lợi dụng để phục vụ cho việc tập hợp lực lượng hai phía Đơng-Tây, tạo cân lực lượng Một điều quan trọng Trung Quốc, Mỹ, Phương Tây e ngại việc Liên Xô thông qua Việt Nam để mở rộng ảnh hưởng nước ASEAN lại sợ bị Việt Nam công theo thuyết Đôminô để trả thù mộ số nước có dính líu đến chiến tranh Việt Nam Mỹ Từ đó, nước có phản ứng liệt trước việc Việt Nam đưa quân vào Campuchia Thái Lan, Philippin, Malayxia Các nước ASEAN chí yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Việt Nam “xâm lược” Campuchia, họ vận động phong trào không liên kết họp Lahabana (Cuba) để giữ ghế cho Khmer đỏ, không đáp ứng đề nghị ngoại trưởng ba nước Việt Nam, Lào Campuchia đưa tháng năm 1980 việc ký hiệp định song phương không xâm lược ba nước Đông Dương nước ASEAN bàn việc xây dựng khu vực Đơng Nam Á hồ bình, độc lập, tự do, trung lập, ổn định phồn vinh Như vậy, hậu việc Việt Nam đưa quân vào Campuchia bị bao vây, cô lập ngoại giao phải đối mặt với khó khăn kinh tế nên việc giải vấn đề Campuchia Việt Nam đặc biệt coi trọng để khỏi tình trạng bị bao vây, cô lập Nhưng thực chất nội nước ASEAN có khoảng cách nhận định tình hình mà cụ thể ba nước Thái Lan với Malaixia Indonexia Trong Indonexia Malaixia tuyên bố cần coi trọng lo lắng Việt Nam an ninh cho cần có giải pháp trị cho vấn đề Campuchia giải pháp phải tính đến lợi ích chiến lược Việt Nam, Việt Nam cần giải phóng khỏi ảnh hưởng Liên Xô Trung Quốc kêu gọi hai nước không nên can thiệp vào vấn đề Đông Nam Á(đây công thức Kuantan) Thái Lan lại tẳng thừng bác bỏ công thức Tuy Việt Nam nước ASEAN có bước để giải vấn đề Do hai phía nhận thức vấn đề có tính then chốt Cả hai bên liên tục có sáng kiến, đề xuất tồn số vấn đề mang tính khách quan chủ quan nên sáng kiến đề xuất chưa thực rõ nét giai đoạn mà chúng mang tính xây dựng Việc giải vấn đề campuchia thực chất thực năm 1985 có số thay đổi có tính bước ngoặt hai phía nhận thức vấn đề Đầu tiên, Ngày 12 tháng năm 1985, hội nghị trưởng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia họp Phnơm Pênh có sáng kiến ngoại giao quan trọng, bày tỏ thiện chí mong muốn có giải pháp ngoại giao cho vấn đề Campuchia đưa lập trường năm điểm làm khung cho giải pháp: Việt Nam rút quân vào năm 1990 nước khu vực cần thoả thuận khu vực hồ bình hợp tác Đơng Nam Á, thực ngun tắc tồn hồ bình Sự phân biệt hai mặt vấn đề Campuchia thực có tác dụng thúc đẩy bên vào giải pháp Trung Quốc bên đòi Việt Nam rút quân để ép Việt Nam vào thương lượng, Việt Nam rút quân đợt muộn năm 1990 rút xong, rút qn khơng tác dụng Tiếp đến, Tháng năm 1986, phủ liên hiệp ba phái đưa tuyên bố điểm: Việt Nam đàm phán với phủ ba phái tiến trình Việt Nam rút quân, ngừng bắn để Việt Nam rút quân, sau Việt Nam hồn thành rút qn giai đoạn đầu, phủ Phnơm Pênh tham gia đàm phán với phủ liên hiệp ba phái để lập phủ liên hiệp bốn phái bao gồm quyền Phnơm Pênh, rút qn, ngừng bắn, tổng tuyển cử có liên Hiệp Quốc giám sát Tuy nhiên, Việt Nam chưa thể thái độ đồng tình với tuyên bố với lý khơng cơng nhân phủ liên hiệp ba phái cho vấn đề nội Campuchia phải nhân dân Campuchia tự giải Những bước thể tính xây dựng bên mong muốn giải vấn đề Việc giải vấn đề Campuchia thực vào giai đoạn định vào tháng năm 1987 đại diện nhóm nước Đơng Dương ASEAN ký thơng cáo chung thành phố Hồ Chí Minh, mở đầu trình đối thoại nhằm giải vấn đề Campuchia (gọi tắt JIM) 1/ Mở đầu JIM1 họp Bogor (Indonesia) từ 25-28 tháng năm 1988 JIM1 kết thúc với tuyên bố chủ tịch hội nghị khn khổ cho giải pháp trị vấn đề Campuchia với hai vấn đề then chốt: quân tình nguyện Việt Nam rút khỏi Campuchia, ngăn chặn trở lại chế độ diệt chủng chấm dứt viện trợ quân nước cho bên Campuchia Tại hội nghị Việt Nam tuyên bố rút vạn quân tư lệnh quân Việt Nam Campuchia ngày 26-5-1988 góp phần thúc đẩy quan hệ bên.Việc rút quân Việt Nam làm giảm sức ép từ bên liên quan đòi Việt Nam rút quân làm giảm gánh nặng chi phí qn cho Việt Nam giai đoạn khủng hoảng kinh tế Như vậy, JIM1 kết thúc với kết đạt khả quan, làm giảm tình trạng đối đầu hai nhóm nước Đơng Nam Á mở giai đoạn bình thường hố quan hệ hợp tác giải vấn đề khu vực 2/ Tiếp theo thành công JIM1, từ ngày 19-21 tháng năm 1989 JIM2 tổ chức Jakarta (Indonesia) để tiếp tục công việc JIM1 Tại hội nghị này, nước ASEAN trí với nguyên tắc lớn giải pháp là: - Việt Nam rút hết quân - Chấm dứt viện trợ quân can thiệp từ bên vào Campuchia, loại trừ quay trở lại chế độ diệt chủng 3/ Ngày tháng năm 1990, JIM3 họp Jakarta (Indonesia) có kết quan trọng phái Campuchia thoả thuận xong việc thành lập hội đồng dân tộc tối cao (SNC) gồm 12 thành viên nửa chế độ Hengxomrin, phái khác phái hai đại biểu Nhưng điểm đáng ý từ hội nghị JIM1, JIM2, JIM3 làm thay đổi nhận thức ban lãnh đạo hai phía trước hai bên thù địch với (ViệtNam coi nước ASEAN khối SEATO trá hình, phục vụ cho lợi ích nước phương Tây khu vực), qua trình đàm phán phía hiểu nhận thấy cần phải thay đổi tư sách để phù hợp với tình hình khu vực giới Ngoài ra,sau thành cơng JIM nhóm nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức đàm phán để bàn vấn đề Campuchia (gọi tắt P5) vào ngày 17 tháng năm 1990 Tại vòng cấp thứ trưởng ngoại giao bên thoả thuận nội dung chủ yếu tập kết giải giáp bên Campuchia Liên Hợp Quốc tổ chức tổng tuyển cử, kiểm soát xúc tiến thành lập hội đồng dân tộc tối cao Thực chất hội nghị P5 nước lớn không muốn xung đột Campuchia kéo dài ảnh hưởng đến việc triển khai mối quan hệ họ với nên họ muốn tham gia vào giải Dù hội nghị phục vụ cho nước lớn góp phần đáng kể giúp giải tình hình Campuchia III/ Đánh giá kết luận Tóm lại, từ nhân tố bên ngồi quan trọng mà chúng tơi phân tích trên, chúng tơi xin đưa số đánh giá sở cho việc đổi tư sách đối ngoại Đảng ta từ năm 1986 là: - Sự điều chỉnh chiến lược nước lớn như: giảm cam kết bên ngoài, tập trung củng cố nội bộ, hợp tác đấu tranh tồn hồ bình, tránh đối đầu gây căng thẳng mà biểu cụ thể xu hồ dịu Xơ-Mỹ, Xơ-Trung, Mỹ-Trung, nước tập trung ưu tiên phát triển kinh tế chạy đua vũ trang, gây căng thẳng Điều gây ảnh hưởng đến sách chung nước khác giới có Việt Nam - Sự suy yếu sụp đổ Liên Xô nước Đông Âu buộc Việt Nam phải thay đổi tư duy, thay đổi đường lối sách đối ngoại, đa phương hoá đa dạng hoá mối quan hệ quốc tế để tránh phụ thuộc nhiều vào Liên Xô gây cân quan hệ với nước khác - Việc giải vấn đề Campuchia giúp Việt Nam thay đổi nhận thức nước ASEAN Trong trình đàm phán giải vấn đề này, Việt Nam nhận thấy nước lúc kẻ thù, họ có thiện ý mong muốn đưa khu vực Đơng Nam Á trở thành khu vực hồ bình, phồn vinh phát triển Từ đó, Việt Nam thay đổi tư ưu tiên phát triển mối quan hệ với nước ASEAN, tạo môi trường tốt cho Việt Nam thực nhiệm vụ hồ bình phát triển Như vậy, việc đổi tư sách đối ngoại Đảng ta hồn tồn cần thiết, phù hợp với thực tiễn, hồn cảnh, tình hình giới khu vực lúc Việc đổi tu đối ngoại Đảng thể tính nhạy bén việc dự đốn tình hình nắm bắt thời để đưa đất nước ta tiến lên đường CNH-HĐH, thoát khỏi tình trạng bị lập ngoại giao khủng hoảng kinh tế nước TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị 13 - Bộ trị, 5/1988 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, NXB Sự thật, 1987 Bùi Huy Khoát, Quan hệ kinh tế truyền thống Việt - Xô, NXB Khoa học xã hội, 1995 Elisabeth Fouquire - Brillet, Un continent insulaire Majeur en Extrême - Orient les Kouriles, www, stratic, Org Jean - Marie Chauvier, Retour, Vingt ans apres, sur la perstroika gorbatchévienne,Le monde - diplomatique, 6/2005 Vũ Dương Huân, Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000, NXB CTQG, Hà Nội 2001 Lưu Văn Lợi, 50 năm ngoại giao Việt Nam 1945 - 1995, tập 2: 1975 1995, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 1998 DANH SÁCH NHÓM TIỂU LUẬN Tên Cung Quang Hưng (Nhóm trưởng) (E30) Mai Phạm Quang Thắng Nguyễn Thị Bích Ngọc Nguyễn Minh Quân Nguyễn Văn Hải Nghiêm Minh Phương Phạm Trung Hiếu Nguyễn Gia Hải Both Sreng (K30) Điểm 10 10 10 9 7 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I Cải tổ sụp đổ Liên Xô nước XHCN Đông Âu .2 Cải tổ quan hệ đối ngoại a Chính sách Châu b Tác động Việt Nam .3 Những khó khăn nước Liên Xơ .4 2.1.1.Khó khăn kinh tế 2.1.2 Khó khăn trị 2.2 Tác động đến Việt Nam II Vấn đề Campuchia 2.1 Từ Campuchia dân chủ đến Campuchia nhân dân .6 2.2 Giải vấn đề Campuchia III Đánh giá kết luận 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO .12 ... làm sở cho việc đổi tư sách đối ngoại Đảng ta Như vậy, trước giải thích rõ ràng hơn, chúng tơi xin khẳng định lại Đảng ta giải vấn đề Campuchia trước trình giải vấn đề này, Đảng ta thấy đến lúc... Campuchia III/ Đánh giá kết luận Tóm lại, từ nhân tố bên ngồi quan trọng mà chúng tơi phân tích trên, chúng tơi xin đưa số đánh giá sở cho việc đổi tư sách đối ngoại Đảng ta từ năm 1986 là: - Sự điều... triển Từ đó, Việt Nam thay đổi tư ưu tiên phát triển mối quan hệ với nước ASEAN, tạo môi trường tốt cho Việt Nam thực nhiệm vụ hồ bình phát triển Như vậy, việc đổi tư sách đối ngoại Đảng ta hồn
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG cơ sở CHO VIỆC đổi mới tư DUY TRONG CHÍNH SÁCH đối NGOẠI của ĐẢNG TA từ năm 1986 đến NAY tiểu luận cao học môn chính sách đối ngoại, NHỮNG cơ sở CHO VIỆC đổi mới tư DUY TRONG CHÍNH SÁCH đối NGOẠI của ĐẢNG TA từ năm 1986 đến NAY tiểu luận cao học môn chính sách đối ngoại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay