NHỮNG cơ sở CHO VIỆC đổi mới tư DUY TRONG CHÍNH SÁCH đối NGOẠI của ĐẢNG TA từ năm 1986 đến NAY tiểu luận cao học môn chính sách đối ngoại

14 36 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 17:46

LỜI MỞ ĐẦUĐại hội VI của Đảng (tháng121986) đã đánh dấu đường lối đổi mới toàn diện để đưa đất nước ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ CNHHĐH đất nước. Đại hội VI cũng diễn ra trong bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi, xu thế toàn cầu hoá, hoà dịu nổi trội trong quan hệ giữa các nước lớn đã có tác động nhất định tới chính sách đối ngoại của các nước khác, đòi hỏi các nước này phải có những thay đổi nhất định trong việc hoạch định chính sách của mình. Đảng ta đã nhanh chóng nắm bắt được sự thay đổi của tình hình thế giới và căn cứ vào hoàn cảnh thực tế trong nước để có những quyết định về việc phải đổi mới tư duy một cách toàn diện mà trong đó có tư duy đối ngoại.Tất nhiên, có rất nhiều nguyên nhân và những yếu tố để Đảng ta lấy đó làm cơ sở để phải đổi mới tư duy đối ngoại. Nhưng trong khuôn khổ của bài tiểu luận này, chúng tôi xin trình bày về những cơ sở cho việc đổi mới tư duy trong chính sách đối ngoại của Đảng từ năm 1986, mà nói cụ thể hơn thì chúng tôi xin đi sâu vào những nguyên nhân trực tiếp bên ngoài mà nổi lên 2 vấn đề có tác động rất lớn đối với Việt Nam đó là: sự cải tổ và sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu và việc giải quyết vấn đề Cam ... làm sở cho việc đổi tư sách đối ngoại Đảng ta Như vậy, trước giải thích rõ ràng hơn, chúng tơi xin khẳng định lại Đảng ta giải vấn đề Campuchia trước trình giải vấn đề này, Đảng ta thấy đến lúc... Campuchia III/ Đánh giá kết luận Tóm lại, từ nhân tố bên ngồi quan trọng mà chúng tơi phân tích trên, chúng tơi xin đưa số đánh giá sở cho việc đổi tư sách đối ngoại Đảng ta từ năm 1986 là: - Sự điều... triển Từ đó, Việt Nam thay đổi tư ưu tiên phát triển mối quan hệ với nước ASEAN, tạo môi trường tốt cho Việt Nam thực nhiệm vụ hồ bình phát triển Như vậy, việc đổi tư sách đối ngoại Đảng ta hồn
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG cơ sở CHO VIỆC đổi mới tư DUY TRONG CHÍNH SÁCH đối NGOẠI của ĐẢNG TA từ năm 1986 đến NAY tiểu luận cao học môn chính sách đối ngoại, NHỮNG cơ sở CHO VIỆC đổi mới tư DUY TRONG CHÍNH SÁCH đối NGOẠI của ĐẢNG TA từ năm 1986 đến NAY tiểu luận cao học môn chính sách đối ngoại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay