Môn kinh tế quốc tế tiểu luận cao học

17 8 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 17:36

LỜI MỞ ĐẦUTheo suốt chiều dài của lịch sử loài người, các hoạt động kinh tế diễn ra và luôn luôn có sự vận động, phát triển không ngừng với quy mô ngày càng lớn, phạm vi ngày càng rộng, tính chất ngày càng phức tạp và trình độ ngày càng cao.Chính vì thế hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang trở thành một trong những xu thế chủ yếu của quan hệ kinh tế quốc tế hiện đại. Khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão đã góp phần đẩy nhanh quá trình quốc tế hoá nền kinh tế thế giới. Thương mại thế giới tăng trưởng một cách nhanh chóng. Quá trình này thể hiện không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà còn bao trùm lên mọi lĩnh vực từ sản xuất, dịch vụ, tài chính, đầu tư đến các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường với rất nhiều các hình thức đa dạng và mức độ khác nhau. Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh giữa các quốc gia, không chỉ giữa nước giàu và nước nghèo mà còn ngay cả giữa các nước giàu với nhau nhằm giành vị trí có lợi nhất cho mình trong phân công lao động và quan hệ kinh tế quốc tế. Với những xu thế vận động và bối cảnh khách quan của nền kinh tế thế giới và của khu vực, với những tác động của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, Việt Nam ta đã chủ động tham gia quá trình hội nhập đó với phương châm đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ và là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 160 nước và hầu hết các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng. Từ năm 1992, Việt Nam bắt đầu khai thông quan hệ với các tổ chức kinh tế như IMF, WB, ADB…Tháng 7 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN, tham gia FTA, và ký Hiệp định khung về hợp tác kinh tế với EU; Tháng 3 1996, Việt Nam trở thành sáng lập viên của diễn đàn hợp tác Á Âu ASEM; Tháng 11 1998; Việt Nam tham gia Diễn đàn hợp tác Châu Á Thái Bình Dương APEC ; ký Hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ tháng 7 2000 và hiện nay đang chuẩn bị tích cực cho các cuộc đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Việt Nam đang bước những bước tiến dài nhưng vững chắc trên con đường hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.Đứng trước bối cảnh đó, những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ là sự quan tâm của mỗi quốc gia, mỗi tổ chức mà còn đối với mỗi cá nhân chúng ta.Qua việc tham khảo tài liệu cùng với những kiến thức đã được lĩnh hội trong nhà trường, tôi đã lựa chọn đề tài Việt Nam trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế.Đây là vấn đề rộng lớn, phức tạp và có nhiều biến động; có cả những nhận thức và quan điểm khác nhau, thậm chí đối lập nhau.Trong phạm vi một bài tiểu luận, tôi hy vọng phần nào thể hiện được những hiểu biết cơ bản nhất của mình về quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, cũng như ý thức và nhiệt huyết của một sinh viên người chủ nhân tương lai của đấtt nước trong công cuộc dựng xây và phát triển tổ quốc mình LỜI MỞ ĐẦU Theo suốt chiều dài lịch sử loài người, hoạt động kinh tế diễn ln ln có vận động, phát triển khơng ngừng với quy mô ngày lớn, phạm vi ngày rộng, tính chất ngày phức tạp trình độ ngày cao.Chính hội nhập kinh tế quốc tế trở thành xu chủ yếu quan hệ kinh tế quốc tế đại Khoa học công nghệ phát triển vũ bão góp phần đẩy nhanh q trình quốc tế hoá kinh tế giới Thương mại giới tăng trưởng cách nhanh chóng Q trình thể không lĩnh vực thương mại mà bao trùm lên lĩnh vực từ sản xuất, dịch vụ, tài chính, đầu tư đến lĩnh vực văn hố, xã hội, mơi trường với nhiều hình thức đa dạng mức độ khác Hội nhập kinh tế quốc tế trình vừa hợp tác vừa đấu tranh quốc gia, không nước giàu nước nghèo mà nước giàu với nhằm giành vị trí có lợi cho phân cơng lao động quan hệ kinh tế quốc tế Với xu vận động bối cảnh khách quan kinh tế giới khu vực, với tác động tình hình kinh tế, trị, xã hội, Việt Nam ta chủ động tham gia trình hội nhập với phương châm "đa dạng hố, đa phương hoá quan hệ" "là bạn với tất nước cộng đồng giới phấn đấu hồ bình, độc lập phát triển" Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 160 nước hầu hết tổ chức quốc tế khu vực quan trọng Từ năm 1992, Việt Nam bắt đầu khai thông quan hệ với tổ chức kinh tế IMF, WB, ADB…Tháng - 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN, tham gia FTA, ký Hiệp định khung hợp tác kinh tế với EU; Tháng - 1996, Việt Nam trở thành sáng lập viên diễn đàn hợp tác Á -Âu ASEM; Tháng 11- 1998; Việt Nam tham gia Diễn đàn hợp tác Châu Á - Thái Bình Dương APEC ; ký Hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ tháng -2000 chuẩn bị tích cực cho đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO) Việt Nam bước bước tiến dài vững đường hội nhập sâu rộng vào kinh tế tồn cầu Đứng trước bối cảnh đó, hội thách thức trình hội nhập kinh tế quốc tế không quan tâm quốc gia, tổ chức mà cá nhân chúng ta.Qua việc tham khảo tài liệu với kiến thức lĩnh hội nhà trường, lựa chọn đề tài "Việt Nam đường hội nhập kinh tế quốc tế".Đây vấn đề rộng lớn, phức tạp có nhiều biến động; có nhận thức quan điểm khác nhau, chí đối lập nhau.Trong phạm vi tiểu luận, hy vọng phần thể hiểu biết trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam, ý thức nhiệt huyết sinh viên - người chủ nhân tương lai đấtt nước - công dựng xây phát triển tổ quốc mình! NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1.Nhận thức hội nhập kinh tế quốc tế Trong bối cảnh nay, hết, ta thấy nhận thức hội nhập vấn đề thời Các quốc gia khẳng định cần xây dựng nhận thức thống nội hội nhập cần thiết, phù hợp với xu chung, tham gia WTO tạo thuận lợi cho phát triển đất nước - Một cách chung nhất, hiểu hội nhập kinh tế quốc tế trình chủ động tham gia gắn kết kinh tế thị trường quốc gia với kinh tế khu vực giới thơng qua nỗ lực tự hố mở cửa cấp độ đơn phương, song phương đa phương - Hội nhập trình tất yếu, xu bao trùm mà trọng tâm mở cửa kinh tế, tạo điều kiện kết hợp tốt nguồn lực nước quốc tế, mở rộng không gian để phát triển chiếm lĩnh vị trí phù hợp quan hệ kinh tế quốc tế Như hội nhập vừa đòi hỏi khách quan vừa nhu cầu nội phát triển kinh tế nước Cần phải hội nhập sớm, tham gia WTO, để tranh thủ hội kinh doanh, để có tiếng nói trình hình thành luật lệ kinh tế, thương mại quốc tế có lợi cho Hội nhập muộn phải chấp nhận nhiều quy định rồi, nghĩa vụ phải thực lớn thời gian chuyển tiếp ngắn - Không thể né tránh việc hội nhập mà vấn đề then chốt cần phải nhận thức trước, tính tốn đầy đủ giá phải trả cho việc tổ chức vận hành hiệp định quốc tế, phải đề sách, biện pháp để hạn chế trả giá mức thấp tranh thủ cao hội để phát triển - Hội nhập thực chất tham gia cạnh tranh quốc tế thị trường nội địa Để hội nhập có hiệu quả, phải sức tăng cường nội lực, cải cách điều chỉnh chế, sách, luật lệ, tập quán kinh doanh, cấu kinh tế nước để phù với "luật chơi chung" quốc tế Điều khơng có nghĩa nước bị ép phải cải cách, mở cửa, hội nhập thực cải cách, hội nhập phát triển Chính sách hội nhập phải dựa gắn chặt với chiến lược phát triển đất nước, đồng thời cải cách kinh tế, hành phải gắn chặt với yêu cầu trình hội nhập Cải cách nước hội nhập "Con đường hai chiều" Cải cách bên định tốc độ hiệu hội nhập, đồng thời hội nhập hỗ trợ, thúc đẩy tiến trình cải cách nước, qua nâng cao sức cạnh tranh kinh tế Cần phải nhận thức dù có hội nhập hay khơng tiếp tục cải cách, cải cách mạnh hơn, nhanh phát triển Điều quan trọng phải trì ổn định trị, xã hội để phát triển kinh tế hội nhập có hiệu - Hội nhập để hưởng ưu đãi, nhân nhượng đặc biệt Hội nhập mở rộng hội kinh doanh, thâm nhập thị trường, có mơi trường pháp lý kinh doanh ổn định dựa quy chế, luật lệ thể chế hội nhập, không bị phân biệt đối xử, khơng bị động trị hay lý khác cản trở việc giao lưu hàng hoá, dịch vụ đầu tư Từ ổn định thị trường, nước có điều kiện thuận lợi để xây dựng kế hoạch đầu tư, sản xuất, kinh doanh ổn định dựa quy chế, luật lệ thể chế hội nhập, không bị phân biệt đối xử, khơng bị động trị hay lý khác cản trở việc giao lưu hàng hoá, dịch vụ đầu tư Từ ổn định thị trường, nước có điều kiện thuận lợi để xây dựng kế hoạch đầu tư, sản xuất, kinh doanh ổn định, giải việc làm phát triển kinh tế Ngồi ra, nước sử dụng luật lệ, quy định, chế giải tranh chấp thể chế hội nhập để bảo vệ lợi ích đáng - Phải tăng cường thơng tin, tuyên truyền, giải thích để giới kinh doanh nhận thức sâu sắc ủng hội hội nhập, chuẩn bị thật tốt mặt để chủ động hội nhập bước, tận dụng lợi so sánh nước để cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường Đặc biệt quan tâm đến việc thơng tin, giải thích cho doanh nghiệp nhân dân, đặc biệt thành phần bị ảnh hưởng mở cửa tự hoá, lợi ích hội nhập tham gia WTO Cần tham khảo thu hút giới doanh nghiệp tham gia xây dựng sách, lộ trình, biện pháp hội nhập họ thực cam kết bảo đảm hiệu trình hội nhập Hội nhập kinh tế quốc tế - thuận lợi thách thức 2.1 Hội nhập kinh tế quốc tế - Những thuận lợi: - Hội nhập quốc tế tạo điều kiện để phát huy lợi so sánh, thúc đẩy việc tham gia vào phân công lao động quốc tế, tranh thủ lợi ích việc phân bổ nguồn tài lực hợp lý bình diện quốc tế từ phát huy cao độ nhân tố sản xuất hữu dụng quốc gia - Tự hoá luân chuyển hàng hoá, dịch vụ vốn với việc hạ thấp hàng rào thuế quan, đơn giản hoá khâu thủ tục, cắt giảm kiểm sốt hành góp phần giảm chi phí sản xuất, đầu tư, tăng sản lượng, giảm thất nghiệp tăng thêm lợi ích cho người tiêu dùng - Hội nhập kinh tế quốc tế tạo nhiều hội đầu tư mới, tăng nhanh vòng quay vốn tạo điều kiện để đa dạng hố loại hình đầu tư nhờ vừa nâng cao hiệu vừa hạn chế rủi ro đầu tư - Hội nhập kinh tế quốc tế thúc đẩy q trình chuyển giao cơng nghệ, chuyển giao vốn, kỹ quản lý, qua mở rộng địa bàn đầu tư cho nước phát triển, đồng thời giúp nước tiếp nhận đầu tư có thêm nhiều hội phát triển 2.2 Hội nhập kinh tế quốc tế - Những thách thức.: - Sự bất ổn định thị trường tài quốc tế Thực vậy, có khác biệt tư công nghiệp tư tài chính, hay nói cách khác khác biệt đầu tư trực tiếp đầu tư tài Các nhà đầu tư trực tiếp bỏ tiền đầu tư xây dựng nhà xưởng khơng dễ sớm chiều rút lại vốn đầu tư Trong đó, nhà đầu tư tài có lợi linh hoạt nhờ tính chuyển nhượng cao chứng khốn Mặt khác nguồn tài phân bố không đồng đều, tập trung vào số trung tâm tài lớn nước cơng nghiệp phát triển hàng đầu giới Quá trình hội nhập thách thức hội ln làm cho dòng vốn chảy mạnh hơn, dễ dàng tất nhiên rủi ro lớn - Nguy tụt hậu số quốc gia Một số quốc gia tranh thủ lợi ích hội nhập mậu dịch quốc tế thị trường tài quốc tế, phát huy lợi so sánh, nhờ thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng thương mại, thu hẹp dần khoảng cách với nước phát triển, số nước khác lại khơng có khả hội nhập vào q trình phát triển thương mại, thu hút vốn đầu tư kết cục tất yếu bị đẩy lùi xa phía sau - Chính sách tiền tệ - tài nước yếu bị phụ thuộc vào sách nước mạnh - Mối đe doạ q trình tồn cầu hố xu hướng hình thành độc quyền, tập trung quyền lực vào số tập đoàn đầu sỏ quốc tế Xu hướng sát nhập diễn mạnh mẽ chưa có lịch sử phát triển kinh tế giới cận đại Vậy đâu điểm dừng xu sát nhập này? Bởi lẽ xu sát nhập tiếp tục gia tăng chắn có tác động xấu đến "thị trường cạnh tranh hồn hảo - nhân tố góp phần thúc đẩy trình phát triển kinh tế suốt hàng kỷ qua - Quá trình hội nhập tham gia vào tổ chức kinh tế quốc tế, nước phát triển phải giảm dần thuế bỏ hàng rào phi quan thuế, nghĩa bỏ hàng rào mậu dịch, hàng hố nước ngồi ạt đổ vào, bóp chết hoạt động sản xuất kinh doanh nước - Quá trình hội nhập làm tan vỡ hàng rào bảo hộ quốc gia Do quốc gia không chịu tác động tích cực q trình mà phải chịu chấn động hệ thống kinh tế toàn cầu lĩnh vực tiền tệ, tài chính, nguyên nhiên liệu… Các nước yếu kém, sách kinh tế vĩ mơ khơng đủ thơng thống phù hợp với định chế quốc tế, tệ tham nhũng quan liêu nặng, hệ thống ngân hàng - tài lạc hậu… chịu tác động nặng nề - Q trình hội nhập khơng có lực lượng kinh tế tiến tham gia vào q trình mà lực phản động, bọn mapha, tổ chức khủng bố… Mạng lưới hoạt động maphia lan khắp tồn cầu, đường dây bn lậu ma t len lỏi đến trường học Các lực phản động không bỏ lỡ thời xâm nhập vào nước ta phá hoại sách đắn phải ngăn chặn, chống lại hoạt động phá hoại Nhưng khơng thể mà đóng cửa đất nước hay hạn chế hội nhập đất nước vào q trình tồn cầu hố - Ngồi ra, hội nhập với thách thức hội nảy sinh mặt tiêu cực khác như: chênh lệch trình độ phát triển nước giàu nghèo tăng lên, xung đột văn hố khác xảy ra, nước lớn bị phân rã… Song tác động tiêu cực lớn nhỏ đến đâu, điều lại tuỳ thuộc vào sách hội nhập quốc tế quốc gia Một sách hội nhập quốc tế đắn thích hợp, tác hại mặt tiêu cực bị hạn chế ngược lại VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Việt Nam vào thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố trùng với thời điểm giới diễn thay đổi to lớn trị kinh tế Hồ bình, hợp tác để phát triển ngày trở thành đòi hỏi xúc dân tộc quốc gia giới Các nước ưu tiên phát triển kinh tế, cần có mơi trường hồ bình, ổn định thực sách mở cửa Trong giới ngày tồn cầu hố, nước muốn khơng bị gạt ngồi dòng chảy phát triển, phải nỗ lực hội nhập vào xu chung, điều chỉnh sách, giảm dần hàng rào thuế quan dỡ bỏ hàng rào phi thuế quan, làm cho việc trao đổi hàng hoá, luân chuyển vốn, lao động, công nghệ kỹ thuật phạm vi giới ngày thơng thống Việt Nam ngoại lệ, vấn đề phải chọn tiến trình hội nhập cho phù hợp với hồn cảnh trình phát triển Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng (1986) khởi xướng công đổi mà hướng quan trọng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế Đại hội VII (1992), Đại hội VIII (1996) tiếp tục phát triển đường lối đổi Đại hội VI, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ theo tinh thần: Việt Nam muốn làm bạn với tất nước cộng đồng giới, phấn đấu hồ bình, độc lập phát triển (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 1996, trang 130) nhằm đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, phá bị bao vây cấm vận, tham gia tích cực vào đời sống cộng đồng quốc tế Chủ trương tạo điều kiện thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế ta Chúng ta nhận thức rõ hội nhập quốc tế thực chất đấu tranh phức tạp để góp phần phát triển kinh tế củng cố an ninh trị, độc lập kinh tế sắc dân tộc nước thông qua việc thiết lập mối quan hệ tuỳ thuộc lẫn nhau, đan xen, nhiều chiều, nhiều tầng nấc với quốc gia khác Chính sách hội nhập quốc tế bước hình thành trình triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VII Tiếp đó, Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII định:"Nhiệm vụ đối ngoại thời gian tới củng cố mơi trường hồ bình tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước", xây dựng kinh tế mở đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế khu vực giới Chúng ta nỗ lực thúc đẩy hợp tác với tất nước thể chế trị khác Chúng ta phá bao vây lập trị, cấm vận kinh tế, thiết lập quan hệ ngoại giao với 160 nước có tất nước lớn, phát triển quan hệ thương mại với 130 nước lãnh thổ Đồng thời, khai thông quan hệ với tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế IMF, WB tổ chức phát triển khác hệ thống liên hợp quốc Chúng ta cố gắng cải cách quản lý kinh tế, bao gồm lĩnh vực pháp lý xây dựng chế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với luật pháp tập quán quốc tế Bước phát triển tiếp tục thúc đẩy tiến trình hội nhập qua việc tham gia tổ chức hợp tác kinh tế, thương mại khu vực giới ASEAN (7 - 1995), APEC (11 - 1998), Đàm phán thương mại Việt - Mỹ tích cực chuẩn bị tham gia tổ chức thương mại quốc tế WTO Việt Nam đường hội nhập kinh tế quốc tế - Cơ hội thách thức 2.1 Về kinh tế 2.1.1.Thuận lợi: Hội nhập kinh tế quốc tế tạo hội để tăng cường phát triển quốc gia - Cơ hội để chun mơn hố sâu qúa trình sản xuất xuất mặt hàng ta có ưu cạnh tranh; nhập sản phẩm trung gian tiêu dùng với giá rẻ - Sự cạnh tranh tăng lên: cải tiến công nghệ, tri thức tăng lên qua nhập thực tế công việc, hạn chế tham nhũng ăn chênh lệch giá - Thương mại thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm hội bn bán có nhiều tương đồng văn hoá, luật pháp, quan hệ dân tộc hệ thống phân phối - Tăng thu hút đầu tư chuyển giao kỹ thuật, công nghệ cao từ nước - Tham gia luồng tài vốn quốc tế tạo hội to lớn: tiếp cận nguồn tài quốc tế giảm bớt hạn chế ngoại hối, nhờ tăng khả nhập Ngồi đóng góp quan trọng tạo việc làm 2.1.2.Thách thức: Tuy nhiên, thách thức việc tham gia vào hội nhập kinh tế quốc tế lớn - Nền kinh tế đối phó với khả bất ổn định hơn, suy thối kinh tế xảy ra, khó lường trước - Việc tự hố thương mại gây khó khăn chí làm sụp đổ số ngành lâu bảo hộ - Nguy bị khoá chặt vào lĩnh vực thương mại có khả tăng trưởng chậm; lợi so sánh ln biến động; thiệt hại có chuyển thương mại từ đối tượng này, khu vực sang đối tượng khu vực - Trình độ phát triển kinh tế lực doanh nghiệp, ngành sản xuất dịch vụ ta thấp phải cạnh tranh với đối thủ mạnh thị trường nước - Các chế kinh tế thị trường nước ta hình thành, hệ thống luật pháp chưa hồn chỉnh; nhiều luật lệ sách liên quan đến kinh tế đối ngoại thiếu chưa phù hợp với quốc tế - Ta hội nhập sau nhiều nước khu vực giới hoạt động nửa kỷ, ta phải cố gắng theo kịp tiến độ chung có xu hướng muốn đẩy nhanh q trình tự hố, với quy mơ rộng mức độ sâu sắc 2.2 Về trị 2.2.1.Thuận lợi: Dưới chủ nghĩa xã hội, trị kinh tế khơng thể tách rời sách Đảng sở biện pháp lãnh đạo kinh tế, hướng dẫn phát triển kinh tế Thực tế cho thấy bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nhằm bảo đảm ổn định an tồn tồn hệ thống trị, kinh tế, xã hội nhiệm vụ trọng đại không riêng Việt Nam mà quốc gia dù lớn hay nhỏ phải quan tâm Một xã hội, quốc gia thuộc chế độ trị cần phải có ổn định trị nước, chủ động tạo quan hệ quốc tế thuận lợi để chấn hưng phát triển đất nước mặt, giành vị trí xứng đáng trường quốc tế Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an tồn xã hội giữ vai trò định việc thực nhiệm vụ Việc mở rộng quan hệ quốc tế an ninh, trật tự giúp Việt Nam bạn bè xích lại gần nhau, hợp tác để nhân lên điểm đồng, đấu tranh nhằm hạn chế bất đồng theo xu hướng hội nhập, ổn định phát triển Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế an ninh, trật tự giúp Việt Nam tranh thủ kinh nghiệm thành tựu, phương tiện kỹ thuật đại giới để bảo vệ an ninh, trật tự, đồng thời tạo trận, môi trường an ninh, trật tự ổn định để phát triển kinh tế đất nước 2.2.2.Thách thức: Tuy nhiên, đường hội nhập phát triển, Việt Nam nước khu vực nhiều khó khăn phải vượt qua Đó tranh chấp, bất đồng biên giới, lãnh thổ, biển đảo, tác hại việc truyền bá luồng văn hoá ngoại lai, tệ nạn xã hội Một số tổ chức tội phạm, phản động nước gốc Việt thường xuyên truyền bá vào nước văn hoá phẩm đồi trụy, phản động, ngược lại đường lối sách Đảng Nhà nước, cản trở việc xây dựng phát triển văn hoá đậm đà sắc dân tộc; Về an ninh kinh tế xuất nhiều vụ việc phá hoại kinh tế Việt Nam lừa đảo kinh tế, tẩy rửa tiền, sản xuất lưu hành tiền giả… Trong bối cảnh Việt Nam đường hội nhập quốc tế, mở cửa giao lưu với giới, vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội lúc hết cần quan tâm đặc biệt để bảo đảm ổn định trị, tạo mơi trường xã hội, quan hệ quốc tế thuận lợi cho phát triển kinh tế, tạo sức mạnh quốc gia từ bên trong, vượt qua thử thách, đứng vững phát triển 2.3 Về văn hoá - xã hội 2.3.1.Thuận lợi: Văn hoá, vật tượng có tính hai mặt Nhận thức dân tộc, người văn hoá văn hoá khác nhau, họ tìm thấy khía cạnh khác nhau: tích cực tiêu cực, tốt xấu, phù hợp không phù hợp Bởi cần có chọn lọc hay, đẹp dẫn đến đào thải xấu, dở Quốc gia Việt Nam, người Việt Nam hội nhập cộng đồng quốc tế với lĩnh mình, với sức mạnh để đạt tới mục tiêu Trên sở kinh tế quốc tế hoá, thành tựu khoa học kỹ thuật nhân loại hố sản phẩm văn hố nảy nở khơng riêng mà trở thành tài sản chung nhân loại Vì thế, Việt Nam tiến trình hội nhập với bên ngồi, vừa bảo tồn tinh hoa văn hoá dân tộc vừa phải vượt qua ấn tượng nặng nề phân biệt văn hố phương Đơng với văn hố phương Tây lịch sử để lại mà nhận thức cách đắn hơn, rộng mở hội nhập văn hoá dân tộc văn hoá giới, văn hoá quốc gia với văn hoá quốc tế Văn hoá ngày đời phát triển sở kinh tế công nghiệp đại hố Nó tạo nên lối suy nghĩ động, thông minh nhanh nhạy, phong cách lao động kỹ thuật, khẩn trương có hiệu quả, mối quan hệ xã hội bình đẳng, dân chủ, mức sống đầy đủ tiện nghi ngày nâng cao Những điều nhân lên gấp bội sức mạnh người tư hành động, tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đẩy xã hội tiến lên với tốc độ phi thường 2.3.2.Thách thức: Mặt khác, sản phẩm kinh tế thị trường, văn hố giới chứa đựng mặt trái Đó tính ích kỷ giành giật khơng thương tiếc, lối sống cá nhân thực dụng tràn vào ngõ ngách gia đình cộng đồng, nhiều bất chấp quan hệ tình cảm truyền thống Trong q trình hội nhập văn hố, Việt Nam phải giải mối quan hệ chằng chéo văn hố nơng nghiệp lâu đời văn hố cơng nghiệp ngày phát triển, văn hoá dân tộc truyền thống với văn hoá giới ngày mở rộng, văn hố phương Đơng cổ truyền với văn hoá phương Tây đại, trào lưu văn hố đương đại Giữa dòng chảy đó, chọn cho hướng vô quan trọng Hội nhập khơng phải hồ để thu nhận tất vậy, tất cả, ngăn ngừa xấu khơng phải đóng cửa cài then cho kỹ để tránh sợ xâm nhập từ bên ngoài, mà nên thấy cách thực tế nguồn gốc, mầm mống nguy nằm lòng xã hội nước, Có nhận thức tiếp thu thành tựu văn minh nhân loại, đồng thời loại trừ biểu tiêu cực từ bên xâm nhập Chúng ta nhận thức rõ rằng: phấn đấu phát triển kinh tế cao cần thiết cấp thiết Song, sai lầm tai hại dồn sức cho hoạt động kinh tế Sự phát triển kinh tế phải dựa tảng văn hoá mang sắc dân tộc phải trở thành nhân tố thúc đẩy phát triển Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá VIII (1998) nhấn mạnh :"Xây dựng phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hố, xã hội cơng văn minh, người phát triển toàn diện Nhưng văn hố khơng thể kết kinh tế mà phải động lực phát triển kinh tế" (Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khố VIII NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội - 1998, trang 55) LỜI KẾT Đất nước Việt Nam ta trải qua hàng ngàn năm lịch sử, “lịch sử dân tộc ta gươm thấm đẫm màu máu” - Đó lịch sử đau thương vẻ vang chống giặc ngoại xâm, bảo vệ xây dựng tổ quốc Chỉ từ sau chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đất nước Việt Nam thống bước vào thời kỳ xây dựng kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đường lối đổi đưa đất nước ta vào thời kỳ mới, thời kỳ mở rộng quan hệ quốc tế theo phương châm đa dạng hoá, đa phương hố, đẩy mạnh hội nhập với giới Hồ vào xu chung đời sống quốc tế, Việt Nam tích cực chủ động tham gia tiến trình hội nhập quốc tế nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội cơng bằng, văn minh Qua nội dung trình bày trên, thấy rõ hội thách thức Câu hỏi đặt cho chúng ta: Ai người đóng vai trò điều tiết hai mặt trình hội nhập quốc tế làm để tranh thủ tận dụng hội đối phó với thách thức? Thiết nghĩ khơng khác mà Nhà nước phải phát huy vai trò hiệu quản lý vĩ mơ Trên tồn viết tơi đề tài: " Việt Nam đường Hội nhập kinh tế quốc tế." Do kiến thức kinh nghiệm hạn chế, thời gian tìm hiểu chưa nhiều, nên khó tránh khỏi khiếm khuyết, sai lầm Rất mong góp ý, giúp đỡ thầy để tiểu luận hoàn thiện TÀI LI ỆU THAM KHẢO Tự hố tồn cầu hố : Rút kết luận công phát triển - Viện quản lý kinh tế TW Giáo trình kinh tế quốc tế - Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Giáo trình kinh tế quốc tế - Trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội Giáo trình kinh tế quốc tế - Trường ĐH Luật Hà Nội Toàn cầu hoá quan điểm thực tiễn , kinh nghiệm quốc tế NXB Thống kê Tồn cầu hố vấn đề hội nhập quốc tế Việt Nam - Viện KTTG Khu vực hố tồn cầu hố - hai mặt tiến trình hội nhập quốc tế -Viện thơng tin khoa học xã hội Tồn cầu hoá khu vực hoá: hội thách thức nước phát triển - Viện thông tin khoa học xã hội MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Nhận thức hội nhập kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế - Những thuận lợi thách thức 2.1 Hội nhập kinh tế quốc tế - Những thuận lợi 2.2 Hội nhập kinh tế quốc tế - Những thách thức VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Việt Nam đường hội nhập kinh tế quốc tế - Cơ hội thách thức 2.1 Về kinh tế 2.1.1 Thuận lợi 2.1.2 Thách thức 2.2 Về trị 2.2.1 Thuận lợi 2.2.2 Thách thức 2.3 Về văn hoá - xã hội 2.3.1 Thuận lợi 2.3.2 Thách thức LỜI KẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO ... NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Việt Nam đường hội nhập kinh tế quốc tế - Cơ hội thách thức 2.1 Về kinh tế 2.1.1 Thuận... mại Việt - Mỹ tích cực chuẩn bị tham gia tổ chức thương mại quốc tế WTO Việt Nam đường hội nhập kinh tế quốc tế - Cơ hội thách thức 2.1 Về kinh tế 2.1.1.Thuận lợi: Hội nhập kinh tế quốc tế tạo hội. .. sách hội nhập quốc tế quốc gia Một sách hội nhập quốc tế đắn thích hợp, tác hại mặt tiêu cực bị hạn chế ngược lại VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Tiến trình hội nhập kinh tế quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn kinh tế quốc tế tiểu luận cao học, Môn kinh tế quốc tế tiểu luận cao học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay