PHỐI hợp THUỐC KHÁNG SINH TRÊN lâm SÀNG

13 40 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 17:06

... Chỉ dẫn chung cho phối hợp kháng sinh – Phối hợp kháng sinh cần thiết cho số trường hợp điều trị lao, phong, viêm màng tim, Brucellosis – Ngoài ra, phối hợp kháng sinh cho trường hợp: bệnh nặng... đối kháng (antagonism) hay không thay đổi (indifference) so với thuốc đơn lẻ – Tác dụng đối kháng: Phối hợp thuốc mà tác dụng không thuốc + Phối hợp kháng sinh có đích tác động có tác dụng đối kháng. .. đường ruột sinh + Phối hợp kháng sinh ức chế sinh tổng hợp vách vi khuẩn, kháng sinh tác động vào protein gắn penicilin (PBP) – enzym trình tổng hợp vách có tác dụng hiệp đồng; Ví dụ: Phối hợp ampicilin
- Xem thêm -

Xem thêm: PHỐI hợp THUỐC KHÁNG SINH TRÊN lâm SÀNG, PHỐI hợp THUỐC KHÁNG SINH TRÊN lâm SÀNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay