duoc ly lam sang trong su dung khang sinh quinolon bv 108 05 2016

95 62 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 16:58

... Phối hợp kháng sinh LỰA CHỌN KHÁNG SINH FLUOROQUINOLON TRONG THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN NHÓM KHÁNG SINH FLUOROQUINOLON VK yếm khí VỊ TRÍ CỦA KHÁNG SINH QUINOLON TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN... chọn/liều dùng kháng sinh kinh nghiệm điều trị HAP Bộ Y tế, Hƣớng dẫn điều trị kháng sinh, 2015 ATS guidelines 2 005; AJRCCM 171: 388-416 MOXIFLOXACIN TRONG ĐIỀU TRỊ cIAI MOXIFLOXACIN TRONG ĐIỀU TRỊ... MOXIFLOXACIN TRONG ĐIỀU TRỊ cIAI ỨNG DỤNG PK/PD TỐI ƢU CHẾ ĐỘ LIỀU CỦA FLUOROQUINOLON TRONG THỰC HÀNH "HIT HARD & HIT FAST ?" "Inadequate dosing of antibiotics is probably an important reason for misuse
- Xem thêm -

Xem thêm: duoc ly lam sang trong su dung khang sinh quinolon bv 108 05 2016, duoc ly lam sang trong su dung khang sinh quinolon bv 108 05 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay