Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác bảo hiểm nhân thọ tại công ty BHNT bắc ninh tiểu luận cao học

46 40 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 16:54

LỜI NÓI ĐẦUXã hội ngày càng phát triển, đời sống của con người càng được cải thiện, nhu cầu của con người ngày càng đa dạng và phức tạp. Trong đó nhu cầu đảm bảo một cuộc sống ổn định và việc đảm bảo cho tương lai ngày càng được quan tâm. Thực hiện việc tích trữ trong tương lai có nhiều cách khác nhau: tự mình tích trữ tiền mặt, vàng, đô la, gửi tài khoản, đóng cổ phần hay đầu tư… Tất cả các biện pháp trên đều mang lại lợi nhuận nhưng cũng không tránh khỏi rủi ro tổn thất do rủi ro gây ra nhiều khi lại làm hại không chỉ cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến người thân và những người phụ thuộc. Mặc dù con người đã có những biện pháp đề phòng rủi ro, hạn chế tổn thất bằng cách chuẩn bị cho tương lai, cứu trợ. Nhưng về mặt nào đó vẫn còn nhiều hạn chế.Để khắc phục những mặt hạn chế này cần thiết phải có BHNT. Đây là loại hình bảo hiểm con người, đảm bảo phân tán rủi ro theo quy luật số đông trong bảo hiểm đồng thời đây cũng là một hình thức tiết kiệm, người tham gia bảo hiểm có thể nhận được số tiền rất lớn trong khi mới tiết kiệm được số tiền rất nhỏ khi người được bảo hiểm gặp rủi ro, hoặc nhận được số tiền bảo hiểm khi hết hạn hợp đồng. Quỹ bảo hiểm được hình thành trên cơ sở đóng góp của cộng đồng người tham gia bảo hiểm, trong quá trình sử dụng nó tạo ra khoảnlời cho nhà bảo hiểm, nó được sử dụng việc trả tiền bảo hiểm khi sự cố bảo hiểm xảy ra.Bắc Ninh giáp thủ đô Hà Nội trung tâm của nền văn hoá kinh tế đời sống xã hội, là một tỉnh có nhiều làng, nghề tiểu thủ công đời sống nhân dân tại đây tương đối ổn định do vấn đề thu hút mọi người tham gia BHNT để tạo quỹ bảo hiểm đủ lớn và sử dụng nó có hiệu quả, mang ý nghĩa đối với đời sống xã hội vẫn còn đang gặp khó khăn.Trong hoạt động kinh doanh BHNT, việc khai thác BHNT, thực hiện việc tiếp cận đến với người dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đây đúng là yếu tố cần để cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt được hiệu quả mong muốn, có được hiệu quả đó đòi hỏi công tác khai thác phải không ngừng được cải tiến và luôn thực hiện phù hợp với thị trường.Trước thực trạng trên công ty cũng đã đưa ra nhiều chính sách và biện pháp đối với vấn đề này. Nhưng do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế nên công việc trên không tránh khỏi những khiếm khuyết.Xuất phát từ tình hình thực tế triển khai nghiệp vụ BHNT tại công ty BHNT Bắc Ninh. Việc nghiên cứu đề tài Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác BHNT tại Công ty BHNT Bắc Ninh là cần thiết. Việc nghiên cứu đề tài có ý nghĩa lý luận vừa mang ý nghĩa thực tiễn nhằm bổ sung kiến thức đã học ở trường, đồng thời góp phần nhỏ cho hoạt động phát triển nghiệp vụ BHNT ở Công ty BHNT Bắc Ninh nói riêng và Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam nói chung. ... nâng cao công tác quản lý từ đầu năm Tuy cần có biện pháp tốt để nâng cao hiệu kinh doanh công ty bảo hiểm Phần III: Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty BHNT Bắc Ninh Công ty. .. Những biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Bảo hiểm Phần I: Giới thiệu mô hình tổ chức hoạt động Công ty BHNT Bắc Ninh I Sự đời phát triển Công ty bảo hiểm Công ty BHNT Bắc Ninh công ty thành... nên công việc không tránh khỏi khiếm khuyết Xuất phát từ tình hình thực tế triển khai nghiệp vụ BHNT công ty BHNT Bắc Ninh Việc nghiên cứu đề tài "Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu khai thác BHNT
- Xem thêm -

Xem thêm: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác bảo hiểm nhân thọ tại công ty BHNT bắc ninh tiểu luận cao học, Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác bảo hiểm nhân thọ tại công ty BHNT bắc ninh tiểu luận cao học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay