Bài 10 KTBC viên bao

58 71 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 16:35

VIÊN BAO VIÊN BAO MỤC TIÊU (Coated tablets) Trình bày khái niệm, cách phân loại tính chất chung viên bao Mô tả giai đoạn bao đường Kể thành phần lớp bao đường Kể thành phần dịch bao phim Kể tên loại tá dược polymer dùng để bao phim NỘI DUNG ĐẠI CƯƠNG KỸ THUẬT BAO VIÊN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG I ĐẠI CƯƠNG Khái niệm Viên bao viên thuốc rắn, phân liều, tạo thành cách bao phủ lớp tá dược thích hợp lên bề mặt viên nén Khái niệm Cấu trúc viên bao gồm hai phần rõ rệt : viên nhân lớp bao - Viên nhân: viên nén có hình dạng thích hợp với kỷ thuật bao - Lớp bao : + lớp liên tục bao phủ toàn bề mặt viên nhân, dày hay mỏng tùy kỹ thuật yêu cầu bao, thường chứa tá dược chứa hoạt chất + Lớp bao tạo hình dạng, màu sắc riêng cho sản phẩm Khái niệm Vật liệu bao thường được điều chế dạng dung dịch hỗn dịch nhủ tương, trình sản xuất bay dung môi tạo thành lớp bao liên tục rắn bề mặt viên cho sản phẩm viên bao Phân loại Tùy thuộc thành phần chất liệu dùng để bao, kỹ thuật bao, chức lớp bao hay mục đích bao viên để bào chế sản xuất loại viên bao khác phân loại sau: *Theo vật liệu kỷ thuật bao : - Viên bao phim gọi viên bao màng mỏng - Viên bao đường ( gồm nhiều thành phần khác : kaolin, gelatin, gôm arabic chủ yếu đường saccarose) - Viên bao cách nén ( viên nén kép ) *Theo chức lớp bao : - Viên bao tan dày - Viên bao tan ruột - Viên bao phóng thích kéo dài - Viên bao che dấu mùi, vị, bảo quản, v.v, Mục đích bao viên - Che dấu mùi, vị , màu sắc hoạt chất, yếu tố cảm quan hấp dẫn Lớp bao hình thành tạo ấn tượng tốt, dễ sử dụng cho người bệnh thuận tiện sử dụng , quản lý ,bảo quản - Bảo vệ hoạt chất chống lại yếu tố bất lợi môi trường, chủ yếu độ ẩm ánh sáng, giúp cho hoạt chất ổn định PHẦN LƯỢNG GIÁ I TRẢ LỜI CÂU HỎI NGẮN Kể cách bao viên nén Kể giai đoạn bao đường I TRẢ LỜI CÂU HỎI NGẮN (tt) Kể mục đích việc bao phim ( Bao màng mỏng ) Kể loại polymer dùng để tạo bao phim tan ruột Kể chất hóa dẻo dùng cơng thức bao phim I TRẢ LỜI CÂU HỎI NGẮN (tt) Kể ưu điểm viên nén tác dụng kéo dài Kể tên loại viên bao A B C D E Viên bao phóng thích kéo dài I TRẢ LỜI CÂU HỎI NGẮN (tt) Hai thành phần viên bao A B Bốn thành phần dịch bao phim A B C D Chất màu 10 Kể tên cơng đoạn q trình bào chế viên bao phim A Bào chế viên nhân B C I TRẢ LỜI CÂU HỎI NGẮN (tt) 11 Kể tên thành phần chủ yếu lớp bao đường A Đường B C D Chất làm bóng 12.Tên tá dược độn dùng bao đường A B C I TRẢ LỜI CÂU HỎI NGẮN (tt) 13.Tên tá dược bóng dùng bao đường A B C 14.Q trình bao đường gồm công đoạn sau A Bao bảo vệ B C D E Bao bóng II TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐÚNG SAI Viên bao phim gọi viên bao màng mỏng Khi lớp bao khoảng mm, viên gọi bao phim Khi lớp bao khoảng 0,1 mm gọi viên bao phim Các tá dược tạo màng phim thường polymer tan không tan nước Chất hóa dẻo có thành phần dịch bao có nhiệm vụ làm tăng độ dẻo dai đàn hồi màng bao II TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐÚNG SAI Các Eudragit E tạo màng phim tan dày Eudragit S tạo màng phim tan dày Eudragit L 100 tạo màng phim tan ruột Các chất hóa dẻo dùng bao phim giúp cho màng bao bóng đẹp 10.Dung mơi để phân tán chất bao phim nước dung môi hữu II TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐÚNG SAI (tt) 11 Dầu thầu dầu, PEG, Glycerid dùng chất hóa dẻo dịch bao phim 12 Viên bao đường có lớp bao dày bao phim nhiều lần 13 Viên bao đường có nhiều ưu điểm bao phim 14 Đường dùng bao đường pha thành siro đóng vai trò tá dược dính để bao II TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐÚNG SAI (tt) 15.Chất màu dùng bao đường pha thành dung dịch (siro dung dịch màu) siro hỗn dịch màu 16.Bao màu siro dung dịch màu thường cho lớp màu không sáng đẹp 17.Thực bao màu hỗn dịch màu dễ dàng nhanh III Chọn câu trả lời Loại chất sau khơng có dịch bao phim A Chất tạo phim B Chất hóa dẻo C Chất làm bóng D Chất màu E Dung mơi Chất sau dùng làm chất tạo màng phim tan ruột A HPMC B HPC C Eudragit E D TEC E CAP III Chọn câu trả lời Chất sau không dùng tạo màng phim tan ruột A Eudragit E B PVAV C Eudragit L D Eudragit S Chất sau dùng tạo màng phim tan ruột A CAP B HPMCP C Eudragit L D Eudragit S E Eudragit E III Chọn câu trả lời Loại đường sau hay dùng nhiều để bao đường A Đường saccarose B Lactose C Maltitol D Sorbitol E Xylitol Thời gian rã viên bao đường không A 15 phút B 30 phút C 60 phút D phút E 120 phút III Chọn câu trả lời Thời gian rã viên bao phim không A 15 phút B 30 phút C 60 phút D phút E 120 phút Trong môi trường acid, viên bao tan ruột : A Phải rã 30 phút B Phải rã 60 phút C Không rã thời gian 30 phút D không rã thời gian 60 phút E không rã thời gian 120 phút ... lớp bao liên tục rắn bề mặt viên cho sản phẩm viên bao 2 Phân loại Tùy thuộc thành phần chất liệu dùng để bao, kỹ thuật bao, chức lớp bao hay mục đích bao viên để bào chế sản xuất loại viên bao. .. viên nén kép ) *Theo chức lớp bao : - Viên bao tan dày - Viên bao tan ruột - Viên bao phóng thích kéo dài - Viên bao che dấu mùi, vị, bảo quản, v.v, Mục đích bao viên - Che dấu mùi, vị , màu... liệu kỷ thuật bao : - Viên bao phim gọi viên bao màng mỏng - Viên bao đường ( gồm nhiều thành phần khác : kaolin, gelatin, gôm arabic chủ yếu đường saccarose) - Viên bao cách nén ( viên nén kép
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10 KTBC viên bao, Bài 10 KTBC viên bao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay