TÂM LÝ HỌC Ý CHÍ GIÁO ÁN ĐẠI HỌC

16 33 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 16:12

TÂM LÝ HỌC Ý CHÍ CỦA CON NGƯỜINHÓM NỤ CƯỜI HỒNG TRÌNH BÀY...Là khả năng tự xác định mục đích cho hành động và hướng hoạt động của mình, khắc phục mọi khó khăn nhằm đạt mục đích đó.( Sức mạnh của ý chí,. Ý chí sắt đá.Ý chí phấn đấu,...) Ý CHÍ NỘI DUNG Khái Niệm Phẩm Chất Tấm Gương Tiêu Biểu Rèn Luyện Ý Chí NHĨM NỤ CƯỜI HỒNG NHÓM NỤ CƯỜI HỒNG KHÁI NIỆM Ý CHÍ mặt động ý thức, biểu lực thực hành động có mục đích, đòi hỏi phải có nỗ lực khắc phục khó khăn bên ngồi bên NHĨM NỤ CƯỜI HỒNG PHẨM CHẤT Tính mục đích Tính tự chủ Tính kiên trì Tính độc lập Tính đốn TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU Nick Vujicic (tên thật Nicholas James Vujicic) Nguyễn Thị Ngọc Jessica CoxTâm Nguyễn Hoàng Lan Sối ca khơng biết tên Mạnh Cố gắng dạnxây thay dựng đổi thân thói đểquen ln kiên tốt, ln trì, chống đốn lại theo định đam hướng mê vơ RÈN LUYỆN Ý CHÍ phẩm thức chất ý chí Ý chí rèn luyện Luôn cố gắng làm chủ Ln ý thức nhiều cách xung thức khác chủ yếu đột,nhau, cố gắng mình, chống lại dựa mức độ tính chất cân sống, tâm người Có chứng cách cửlàm máy móc ngày việc bật là: mạnh thúc tỏnhất đẩy Tập thái độ chí, vượt qua thách thức khó khăn ban đầu THANKS FOR YOUR ATTENTION 10 ĐỀ A - ĐỀ B vượt khó sức mạnh có mục đích có nỗ lực khắc phục khó khăn bên ngồi bên A C D C D A Kể tên đội nhanh q 11 TÍNH MỤC ĐÍCH • Là phẩm chất quan trọng ý chí, kỹ người biết đề cho hoạt động sống mục đích gần, xa, biết bắt hành vi phục tùng mục đích TÍNH ĐỘC LẬP • Đó lực định thực hành động dự định mà khơng chịu ảnh hưởng Tính độc lập giúp người hình thành niềm tin vào sức mạnh TÍNH QUYẾT ĐỐN • Đó khả đưa định kịp thời cứng rắn mà khơng có giao động khơng cần thiết TÍNH KIÊN TRÌ • Tính kiên trì thể khắc phục trở ngại bên ngồi bên trong, có khả trì nỗ lực cách không mệt mỏi, khó khăn làm chậm mong muốn tiếp tục cơng việc người TÍNH TỰ CHỦ • Đó khả làm chủ thân Tính tự chủ làm cho người tự phê phán giúp họ tránh hành vi không suy nghĩ ... tốt, ln trì, chống đốn lại theo định đam hướng mê vơ RÈN LUYỆN Ý CHÍ phẩm thức chất ý chí Ý chí rèn luyện Luôn cố gắng làm chủ Luôn ý thức nhiều cách xung thức khác chủ yếu đột,nhau, cố gắng mình,...NỘI DUNG Khái Niệm Phẩm Chất Tấm Gương Tiêu Biểu Rèn Luyện Ý Chí NHĨM NỤ CƯỜI HỒNG NHĨM NỤ CƯỜI HỒNG KHÁI NIỆM Ý CHÍ mặt động ý thức, biểu lực thực hành động có mục đích, đòi hỏi phải có nỗ... máy móc ngày việc bật là: mạnh thúc tỏnhất đẩy Tập thái độ chí, vượt qua thách thức khó khăn ban đầu THANKS FOR YOUR ATTENTION 10 ĐỀ A - ĐỀ B vượt khó sức mạnh có mục đích có nỗ lực khắc phục khó
- Xem thêm -

Xem thêm: TÂM LÝ HỌC Ý CHÍ GIÁO ÁN ĐẠI HỌC, TÂM LÝ HỌC Ý CHÍ GIÁO ÁN ĐẠI HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay