Ứng dụng VHF offset trong liên lạc hàng không dân dụng Việt Nam

30 37 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:57

... văn ứng dụng VHF offset liên lạc hàng không dân dụng ViƯt Nam nghiªn cøu vỊ kü tht VHF offset – kỹ thuật thông tin liên lạc thoại kiểm soát viên không l-u phi công sử dụng sóng vô tuyến VHF. .. phát triển chung Hàng không giới Trong Quản lý bay ba chuyên ngành mũi nhọn ngành Hàng không dân dụng Việt Nam ngày đóng góp cố gắng việc đ-a Hàng không Việt Nam lên tầm cao xứng với phát triển... bay Việt Nam trạng khó khăn 1 Hoạt động Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam (VATM) chuyển tên Tổng công ty bảo đảm hoạt động bay Việt Nam (VANSCORP): Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng VHF offset trong liên lạc hàng không dân dụng Việt Nam, Ứng dụng VHF offset trong liên lạc hàng không dân dụng Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay