Tìm hiểu hoạt động mô hình hỗ trợ phục hồi chức năng và hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ nhiễm chất độc hóa học hiện đang sống tại làng Hữu Nghị Việt Nam

20 18 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:55

Header Page of 27 Tìm hiểu hoạt động hình hỗ trợ phục hồi chức hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ nhiễm chất độc hóa học sống làng Hữu Nghị Việt Nam (Xã Vân CanhHuyện Hoài Đức- thành phố Hà Nội) Đoàn Thị Phương Liên Trường Đại học Khoa họchội Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội Luận văn ThS Công tác xã hội: 60 90 01 01 Người hướng dẫn : GS.TS Tô Duy Hợp Năm bảo vệ: 2014 134 tr Abstract Với đề tài luận văn “Tìm hiểu hoạt động hình hỗ trợ phục hồi chức hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ nhiễm chất độc hóa học sống làng Hữu Nghị Việt Nam” phần mở đầu, kết luận – khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn tác giả chia làm chương Chương 1: Trong chương tác giả trình bày giới thiệu khái niệm chủ chốt có liên quan tới đề tài, lý thuyết áp dụng vào nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài, đồng thời khái quát lịch sử thành lập, chức nhiệm vụ trình hoạt động địa bàn khảo sát tiến hành nghiên cứu.Chương 2: Ở chương tác giả trình bày thực trạng tình hình chữa trị, phục hồi chức cho trẻ nhiễm chất độc hóa học sống Làng Hữu Nghị Việt Nam tiến hành sao, bao gồm ba giai đoạn Tuy nhiên giai đoạn có mối quan hệ mật thiết với lồng ghép chuyển tiếp giai đoạn Các giai đoạn có vai trò quan trọng trình chữa trị phục hồi chức Giai đoạn bác sĩ khám sàng lọc, tổng quát, đánh giá tình trạng sức khỏe, dạng tật xây dựng phác đồ điều trị cho phù hợp với em, đồng thời đánh giá khả nhận thức, tâm lý để có hướng hỗ trợ tâm lý Song song với hoạt động hỗ trợ chữa trị, phục hồi chức cho trẻ tác giả trình bày thực trạng dạy nghề cho trẻ nhiễm chất độc da cam Làng Hữu Nghị năm vừa qua Bên cạnh trình bày thực trạng chữa trị, phục hồi chức dạy nghề cho trẻ nhiễm chất độc hóa học Làng Hữu Nghị tác giả so sánh hoạt động Làng với số Footer Page of 27 Header Page of 27 sở khác địa bàn Hà Nội có chức chăm sóc, ni dưỡng, chữa bệnh dạy nghề cho trẻ nhiễm chất độc hóa học Từ tác giả đánh giá đưa nhân tố tác động tới hiệu hoạt động Làng.Chương 3: Hiệu hình hỗ trợ phục hồi chức hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ nhiễm chất độc hóa học sống Làng Hữu Nghị Việt Nam: Chương tác giả đánh giá hiệu hoạt động Làng Hữu Nghị năm qua dựa tiêu chuẩn trung tâm bảo trợhội mà Bộ Lao động – Thương binh Xã hội đưa nêu việc cần làm để nâng cao hiệu hình hỗ trợ phục hồi chức hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ khuyết tật nhiễm chất độc hóa học sống Làng Hữu Nghị Việt Nam Keywords.Công tác xã hội; Phục hồi chức năng; Hướng nghiệp dạy nghề; Trẻ nhiễm chất độc hóa học; Làng Hữu Nghị Việt Nam Content Lý chọn đề tài Người bị nhiễm chất độc hóa học vấn đề nhận nhiều quan tâm không riêng Việt Nam mà tồn giới Theo số thống kê Bộ Lao Động - Thương binh Xã hội Việt Nam có 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất da cam, có triệu người nạn nhân chất độc da cam 150.000 trẻ em- người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị tật bẩm sinh trực tiếp từ hậu chất độc da cam/dioxin [38.2.1] Nguyên nhân gây nên tình trạng ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp từ hậu chiến tranh dự báo nhiều năm tới số lượng người bị nhiễm chất độc hóa học Việt Nam chưa phải chấm dứt hẳn Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều sách triển khai nhiều hoạt động nhằm trợ giúp cho người bị nhiễm chất độc hóa học, đặc biệt đẻ họ xây dựng sách mới, thành lập trung tâm ni dưỡng, điều dưỡng người có cơng, trung tâm phục hồi chức năng, trung tâm dạy nghề… Nhiều sách, chế độ ưu đãi thực có hỗ trợ hữu ích cho người hoạt động kháng chiến đẻ họ bị nhiễm chất độc hóa học đời sống ngày, việc phục hồi chức hướng nghiệp dạy nghề Footer Page of 27 Header Page of 27 Làng Hữu Nghị Việt Nam xây dựng để ni dưỡng, chăm sóc, chữa trị, dạy nghề, phục hồi chức có thời hạn cho số người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cựu chiến binh bị khuyết tật hậu chất độc hóa học gây Mặc dù Làng Hữu Nghị lớn Việt Nam, có đội ngũ cán giáo viên tâm huyết với nghề, trung tâm áp dụng hình hoạt động giáo dục, dạy nghề cho trẻ khuyết tật hiệu bên cạnh hoạt động làm việc quan tâm đến vấn đề tâm lý, hỗ trợ nhóm đối tượng như: chế độ ăn uống, chữa trị phục hồi chức năng, học nghề, tìm kiếm việc làm… chưa nhìn nhận đánh giá đắn số lượng người bị nhiễm chất độc hóa học Việt Nam lại q đơng kiến thức, kỹ mang tính chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên làng Hữu Nghị - với tư cách nhân viên cơng tác xã hội chun nghiệp lại nhiều hạn chế Tất vấn đề gợi lên chúng tơi hướng nghiên cứu: “Tìm hiểu hoạt động hình hỗ trợ phục hồi chức hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ nhiễm chất độc hóa học sống Làng Hữu Nghị Việt Nam xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội” Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Trẻ em chủ nhân tương lai đất nước em nhóm đối tượng nhận quan tâm đặc biệt nhà nghiên cứu, nhà khoa học, chuyên gia từ nước đến quốc tế Trong phạm vi nghiên cứu tác giả lựa chọn phân tích số cơng trình nghiên cứu, viết tiêu biểu trẻ em nói chung trẻ em nhiễm chất độc hóa học nói riêng Khi nói đến các tổ chức quốc tế chuyên nghiên cứu trẻ em trước tiên người thường nghĩ tới cơng trình UNICEF Đây tổ chức có uy tín, đầu giới việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em phạm vi toàn cầu Năm 2009 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội phối hợp với UNICEF tiến hành nghiên cứu xây dựng tài liệu “xây dựng môi trường bảo vệ trẻ em Việt nam đánh giá pháp luật sách bảo vệ trẻ em, đặc biệt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Việt Nam” Tài liệu trình bày cách tổng quan tình hình trẻ em có Footer Page of 27 Header Page of 27 hoàn cảnh đặc biệt trẻ em dễ bị tổn thương Việt Nam, hoạt động phòng ngừa sơ cấp thứ cấp để bảo vệ trẻ em Việt Nam Cuốn sách phân tích quy định quốc tế, tiêu chuẩn quốc tế việc chăm sóc nhóm trẻ em, hệ thống luật pháp, sách hoạt động thực tiễn chăm sóc nhóm trẻ em, hoạt đơng trợ giúp chăm sóc y tế phục hồi Trong số phân tích về xây dựng mơi trường bảo vệ nhóm trẻ em phân tích nhóm trẻ khuyết tật phân tích kỹ Phân tích quyền trẻ em khuyết tật, hệ thống luật pháp, sách hỗ trợ trẻ em khuyết tật Việt Nam, dịch vụ chăm sóc y tế phục hồi em, sách giáo dục trẻ khuyết tật, hoạt động trợ giúp cho gia đình em, vấn đề chăm sóc thay dạy nghề tạo việc làm cho em khuyết tật Có thể, nói với phân tích chi tiết cụ thể tài liệu hướng dẫn thực trạng, đưa khuyến nghị sát với thực tế để việc chăm sóc bảo vệ trẻ em khuyết tật nói riêng trẻ em có hồn cảnh đặc biệt tốt [5] Năm 2010 UNICEF tiến hành thực hiện“Báo cáo Phân tích tình hình trẻ em Việt Nam” Báo cáo lấy cách tiếp cận dựa quyền người, xem xét tình hình trẻ em dựa quan điểm nguyên tắc quyền người bình đẳng, khơng phân biệt đối xử trách nhiệm giải trình Kết nghiên cứu làm rõ tình hình trẻ em nam nữ, nơng thơn thành thị, dân tộc Kinh dân tộc thiểu số, trẻ em giàu trẻ em nghèo Việt Nam Trong đó, nhóm trẻ em thiếu chăm sóc bố mẹ Việt Nam có diễn biến phức tạp Các sở chăm sóc cơng lập dân lập có hầu hết tỉnh thành nước nhiều hình thức chăm sóc nhà, chăm sóc tập trung hình thức chăm sóc hỗ trợ khơng thức khác Tình trạng số lượng cho ni nước ngồi cao quy định biện pháp cuối sử dụng khơng cách khác Ngồi ra, báo cáo Việt Nam thiếu quy định cụ thể cho việc truy tố đối tượng hoạt động môi giới cho nhận ni trái pháp luật Báo cáo ngun nhân tình trạng bất bình đẳng giới trẻ em, bất cập chăm sóc, giáo dục trẻ em Việt Nam Khơng dừng lại báo cáo đưa khuyến nghị cần phải lồng ghép vấn đề giới vào sách, chiến lược hoạt động thực tiễn, sử dụng Footer Page of 27 Header Page of 27 số liệu phân tổ để giám sát vấn đề bình đẳng giới Bình đẳng giới, đặc biệt bình đẳng giới cho trẻ em gái dân tộc thiểu số chưa quan tâm đầy đủ [35] Tháng năm 2013 Báo cáo tình hình Trẻ em giới năm 2013 UNICEF với chủ đề: Trẻ em Khuyết tật cho biết trẻ em khuyết tật nhóm có khả chăm sóc y tế học Báo cáo trẻ khuyết tật cộng đồng lợi nhiều xã hội quan tâm tới trẻ khuyết tật đạt thay tập trung ý vào khiếm khuyết em Quan tâm đến khả tiềm trẻ khuyết tật tạo lợi ích cho tồn xã hội Báo cáo cách thức để hòa nhập trẻ khuyết tật vào xã hội em tham gia đầy đủ vào xã hội tất người có lợi Ví dụ, giáo dục hòa nhập mở mang tri thức cho trẻ em đồng thời mang lại cho trẻ em khuyết tật hội thực hồi bão Rút trẻ em khuyết tật trở thành người yếu giới Trẻ em nghèo thuộc nhóm có khả học chăm sóc y tế em vừa nghèo lại vừa khuyết tật có khả việc tiếp cận dịch vụ Giới yếu tố quan trọng, trẻ em gái khuyết tật thường nhận thức ăn chăm sóc trẻ em trai khuyết tật Báo cáo kêu gọi Chính phủ phê chuẩn thực Công ước Quyền Người khuyết tật Công ước Quyền Trẻ em, có hỗ trợ cho gia đình để họ đáp ứng chi phí thường cao mức bình thường chăm sóc trẻ em khuyết tật Đồng thời, báo cáo kêu gọi biện pháp chống phân biệt đối xử cộng đồng, nhà hoạch định sách người cung cấp dịch vụ xã hội giáo dục y tế [36] Ngoài nghiên cứu UNICEF có nhiều cơng trình nghiên cứu trẻ em tác giả nước đánh giá cao Trong số tác giả nghiên cứu ta kế tới tiến sỹ Mai Thị Kim Thanh với chuyên đề “Tìm hiểu ảnh hưởng quan hệ ứng xử thành viên gia đình với với trẻ tới sức khỏe trẻ em gia đình Việt Nam nay” Nghiên cứu đăng Kỉ yếu Hội nghị Khoa học nữ Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ năm 2001 Trong nghiên cứu thông qua biện pháp thu thập thông tin tác giả nhận định mức độ tâm người thân gia đình trẻ em thể Footer Page of 27 Header Page of 27 sau: tâm bố, mẹ với chiếm 46,2%, ông bà với cháu chiếm 24,8%, mẹ với chiếm 24,7%, tâm chiếm 8,0%, anh chị em với chiếm 5,8%, bố với chiếm 4,6% không tâm chiếm 4,5% Với kết nghiên cứu tỷ lệ tâm bố, mẹ, ông, bà với thấp ảnh hưởng đến phát triển sức khỏe cái, đặc biệt phát triển sức khỏe tinh thần Từ nghiên cứu tác giả đưa cảnh báo cho bậc phụ huynh việc làm bạn với mình, yếu tố quan trọng phát triển tâm lý thể chất trẻ Các bậc phụ huynh thành viên gia đình cần có quan tâm, chia sẻ nhiều trẻ, người bạn lớn trẻ Điều không giúp cho phát triển tâm lý trẻ tốt mà làm gắn kết tình cảm gia đình có xu hướng rời rạc thời buổi kinh tế thị trường [26] Tác giả Trịnh Hòa Bình với nghiên cứu “Sự hiểu biết gia đình trẻ em vấn đề quyền trẻ em nay” đăng Tạp chí Xã hội học số 4/2005 tập trung điều tra kiến thức, thái độ, hành vi cộng đồng quyền trẻ em, (2004- 2005) quy 10 tỉnh, thành phố nước với tham gia 3.000 cha mẹ Một phát quan trọng trùng khớp với kết nghiên cứu nêu cha mẹ thiếu hiểu biết lẫn nhau, chí gia đình Việt Nam thường sảy mâu thuẫn, xung đột hệ [8] Ngoài nghiên cứu trẻ em trẻ em khuyết tật nói chung nhà khoa học, nhà nghiên cứu có chun mơn kinh nghiệm năm gần có nhiều cơng trình nghiên cứu, viết chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nhiễm chất độc hóa học Chất độc hóa học, loại chất tạp chí Time Mỹ liệt vào danh sách “50 phát minh tồi tệ loài người ” Sở dĩ chất da cam bị liệt vào danh sách tác hại lâu dài gây sức khỏe người mơi trường bị nhiễm phải Chính tính chất độc hại mà suốt nhiều năm qua nhà khoa học khơng ngừng có cơng trình nghiên cứu Trong năm gần nhà khoa học Việt Nam giới có cơng trình nghiên cứu tác hại chất da cam, ảnh hưởng tới sức khỏe người nào? Những bệnh tật mà người mắc phải mà nguyên nhân nhiễm chất da Footer Page of 27 Header Page of 27 cam? Bao nhiêu hệ bị ảnh hưởng chất da cam? Cách thức chữa trị, giải độc người phơi nhiễm chất da cam nào? Có cách để khắc phục môi trường nơi bị nhiễm chất độc da cam? Biện pháp hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam? Trong phạm vi nghiên cứu quan tâm số nghiên cứu, viết số tác giả đề tài nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em nhiễm chất độc hóa học Bài viết: “Người mẹ 35 năm nuôi bệnh tật” tác giả Cao Tuân- Duy Tuyên đăng sách “Khát vọng sẻ chia” Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xuất năm 2011 Bài viết kể lại câu chuyện bà mẹ có bị nhiễm chất độc hóa học, suốt 35 năm bà cố gắng làm việc kiếm tiền để chăm sóc, thuốc men cho đứa gầy gò, co quắp, người lở loét Suốt 35 năm sinh hoạt đứa trai nằm gọn góc buồng chật hẹp Mọi chuyện ăn uống, vệ sinh, tắm giặt tay bà Bình người mẹ khổ hạnh lo toan Đến tuổi người mẹ cao, sức yếu việc lao động kiếm tiền lo cho bữa ăn hàng ngày hai mẹ thêm khó khăn Kết thúc viết hình ảnh người mẹ già hàng đêm thức trắng trông đứa bệnh tật Một viết khiến cho tất người đọc cảm thấy xót thương cảm phục lòng người mẹ có bị nhiễm chất độc hóa học đồng thời căm phẫn tội ác chiến tranh mà Mỹ để lại sau chiến nước ta [16; tr105-108] Bài viết “Tiếng khóc người lính già” tác giả T Phan đăng báo điện tử Vietnamnet.vn sau Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam in sách “Khát vọng sẻ chia” Bài viết tả cách chân thực, sinh động cảm động hồn cảnh sống đầy khó khăn thủ Hà Nội gia đình cựu chiến binh Một gia đình hai vợ chồng quân nhân sống hộ tập thể m2 với người con, đứa gái may mắn bình thường đứa trai ngây dại suốt năm chưa bước nào, chưa nói tiếng tròn vành rõ nghĩa, khn mặt méo bị bệnh tim bẩm sinh Mọi việc tắm giặt, ăn uống đứa hồn tồn theo người mẹ từ sinh phải nghỉ việc nhà chăm sóc Mọi khoản chi tiêu gia đình trơng chờ vào tiền lương hưu ỏi tiền chở hàng thuê người lính già Vậy đó, thủ Footer Page of 27 Header Page of 27 đô hai người trải qua kháng chiến lại có sống khổ cực Vì đâu họ khổ đến vậy? Tất thứ chất độc hóa học mang tên chất độc màu da cam [16; tr 114- 119] Ngày 11 tháng năm 2011 báo điện tử Hội khuyến học Việt Namđăng tải viếtNăm lần đào hố chôn con” tác giả Nguyễn Duy- Hậu Bá Các tác giả phản ánh hoàn cảnh bi thương cựu chiến binh ơng Nguyễn Văn Đính vợ bà Hoàng Thị Điểm lần sinh lần ơng phải tự tay mua quan tài, đào hố chôn Những đứa ông chết di chứng như: điếc, xuất huyết tiểu cầu, tràn dịch màng bụng, bầm tím da, lở loét tồn thân, phù tồn thân khơng lại được, vỡ u đầu, hoại thân nặng đái màng, chí có đứa vừa đời chưa kịp đặt tên chết Đứa út gia đình ơng niềm hi vọng cuối người mang trọng bệnh, suy kiệt sức khỏe, máu không đơng, thân hình tiều tụy, đầy vết lở lt, bầm tím Con trai ơng lấy vợ lại bị liệt bả vai trái gái anh bị ảnh hưởng chất độc da hóa học dẫn tới khuyết tật co quắp tay chân Hiện thân ơng Đính bị viêm gan nặng, khơng thể lao động ni sống gia đình nói đến chữa bệnh Căn nhà ơng mái nhiều chỗ có lỗ thủng mà chưa có tiền sửa chữa Chất độc hóa học khiến cho gia đình ơng nghèo đói, bệnh tật, bất hạnh, cháu sinh không sống Đây nỗi đau dai dẳng không thể chất mà tinh thần khiến cho có lương tri phải rơi nước mắt thấy hồn cảnh gia đình gia đình ơng Đính [38.4] Bên cạnh viết, cơng trình nghiên cứu nhà khoa học có sách viết đề tài nạn nhân chất độc da cam sách: “Vì nỗi đau da cam” Thơng xã Việt Nam, “120 câu hỏi đáp chất độc da cam Dioxin Mỹ sử dụng chiến tranh” Bộ Tài Nguyên môi trường Những sách nói lên tác hại chất da cam tới sức khỏe người bệnh nguy hiểm mà người nhiễm chất độc da cam mắc phải Gần vào năm 2010 Th.s Nguyễn Bá Đạt có đề tài nghiên cứu “Tư vấn hướng nghiệp công tác dạy nghề cho niên, thiếu niên khuyết tật nạn nhân chất độc hóa học” Nghiên cứu tìm hiểu đánh giá thực trạng nhu cầu thiếu niên khuyết tật nạn nhân chất độc hóa học Những khó khăn Footer Page of 27 Header Page of 27 em thiếu niên khuyết tật nhiễm chất độc da cam tham gia học nghề Mặt khác nghiên cứu vai trò cơng tác tư vấn hướng nghiệp dạy nghề cho nhóm đối tượng Với kết nghiên cứu tác giả đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động hướng nghiệp dạy nghề cho nhóm đối tượng [14] Tuy nhiên hạn chế chung tất đề tài tập trung nghiên cứu tác hại chất độc hóa học với vai trò hướng nghiệp dạy nghề cho nhóm đối tượng khuyết tật nhiễm chất độc hóa học mà chưa có cơng trình hướng tới việc nghiên cứu tìm hiểu đặc điểm hoạt động hình phục hồi chức hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ bị nhiễm chất độc hóa học Đây lý lựa chọn tiến hành nghiên cứu đề tài Làng Hữu Nghị Việt Nam Đề tài hướng tới việc nghiên cứu hình hỗ trợ trẻ em bị khuyết tật đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học phục hồi chức học nghề sống Làng Hữu Nghị Việt Nam Từ hiểu biết có so sánh với hoạt động hỗ trợ trẻ khuyết tật bị nhiễm chất độc hóa học trung tâm khác Trên sở tơi đề xuất việc cần làm để nâng cao hiệu hỗ trợ thể chất, tinh thần nhu cầu học nghề cho nhóm đối tượng Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học Kết nghiên cứu đề tài nhằm kiểm chứng phương pháp kỹ can thiệp phù hợp đối tượng trẻ bị khuyết tật nhiễm chất độc hóa học đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Từ kiểm chứng thực tế số lý thuyết ứng dụng Công tác xã hội bao gồm: Lý thuyết chức lý thuyết quản trị công tác xã hội Đồng thời nêu rõ vai trò nhân viên công tác xã hội hoạt động hỗ trợ cho đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Làng Hữu nghị, củng cố sâu sắc hiểu biết lý thuyết phương pháp, kỹ Công tác xã hội học thực hành Bên cạnh thơng qua việc tìm hiểu hình tính hiệu nó, nghiên cứu góp phần cung cấp thêm tài liệu, kiến thức cho người quan tâm đến vấn đề hỗ trợ kỹ sống, chăm sóc cho trẻ bị nhiễm chất độc hóa học sống Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 Làng Hữu Nghị Đặc biệt, góp phần hình thành lên nhãn quan khoa học hoạt động hình hỗ trợ, chăm sóc diễn Vì thực tế sai lầm cho hình chăm sóc trẻ đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học phải gia đình hỗ trợ người gia đình Nếu hoạt động hỗ trợ chưa làm bị coi hiệu quả, cách nhìn lệch lạc cần điều chỉnh, khắc phục 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu góp phần với Làng Hữu nghị xây dựng hồn thiện hình chăm sóc, giáo dục dạy nghề cho trẻ khuyết tật bị nhiễm chất độc hóa học kết hợp với dạy kỹ sống hỗ trợ mặt tâm lý cho trẻ em ấy- hoạt động gắn liền với đặc trưng cơng tác xã hội Từ mở rộng áp dụng hình, nhằm giúp cho trẻ khuyết tật bị nhiễm chất độc hóa học đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tăng cường kỹ sống tiến tới hòa nhập cộng đồng tốt Nghiên cứu giúp cho ban lãnh đạo, cán nhân viên nhận thức rõ tầm quan trọng việc kết hợp chăm sóc dạy nghề, dạy kỹ sống song song hoạt độngLàng Hữu nghị Nghiên cứu giúp cho trẻ khuyết tật bị nhiễm chất độc hóa học Làng khơng chăm sóc chữa trị tốt hơn, học nghề phù hợp với khả tự ni sống thân sức lao động mà tham gia quan tâm nhiều mặt tâm lý tiếp cận khóa học kỹ sống, nâng cao kỹ đối phó với biến cố xảy hòa nhập xã hội Nghiên cứu giúp cho gia đình người có cơng hiểu công việc mà nhân viên công tác xã hội Làng Hữu Nghị làm từ có quan tâm, trợ giúp họ việc chăm sóc, dạy nghề cho n tâm trẻ giáo dục đào tạo cách cách đầy đủ chuyên môn nghề nghiệp tâm lý Đồng thời thông qua tìm hiểu hoạt động hỗ trợ cho trẻ khuyết tật nhiễm chất độc hóa học Làng, nghiên cứu vai trò cần có Nhân viên Công Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 tác xã hội hoạt động hỗ trợ trẻ, từ đề xuất cách thức hồn thiện hình định hướng phát triển vai trò Nhân viên Công tác xã hội tương lai Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Mục đích: Tìm hiểu, làm rõ đặc điểm hoạt động hình hỗ trợ phục hồi chức năng, hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ bị nhiễm chất độc hóa học đánh giá hiệu hình Trên sở đưa đề xuất việc cần làm để nâng cao hiệu hoạt động cho hình 4.2 Nhiệm vụ: - Xây dựng sở lý thuyết thao tác hóa khái niệm - Tìm hiểu đặc điểm nhóm trẻ bị nhiễm chất độc hóa học Làng Hữu nghị - Tìm hiểu hoạt động chăm sóc, hỗ trợ cho trẻ bị nhiễm chất độc hóa học Làng đánh giá hiệuhoạt động đem lại - Tìm hiểu hoạt động Nhân viên Xã hội xem họ làm tốt vai trò hay chưa việc chăm sóc, dạy nghề, dạy kỹ sống cho trẻ bị nhiễm chất độc hóa học - Tìm hiểu: Các đối tượng nuôi dưỡng phục hồi chức học nghề Làng Hữu Nghị Việt Nam ai? Quy trình tiếp nhận đối tượng nào? Chữa trị phục hồi chức cho em bị nhiễm chất độc da cam bao gồm giai đoạn? Quá trình trị liệu tâm lý, hòa nhập cộng đồng em tiến hành nào, biện pháp nào? Có hiệu sao? Các nghề mà em bị nhiễm chất độc da cam học Làng Hữu Nghị Việt Nam gì? Việc học nghề em có hiệu khơng? Sau học nghề em có xin việc khơng? Các em tái hòa nhập cộng đồng có thành cơng khơng? Tìm hiểu nhu cầu trẻ sống Làng điều kiện thực tế Việt Nam để nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động hình có nhằm hỗ trợ cho đối tượng sách - trẻ em bị khuyết tật đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhiều Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 5.1 Đối tượng: Tìm hiểu hoạt động hình hỗ trợ phục hồi chức hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ khuyết tật bị nhiễm chất độc hóa học sống làng Hữu Nghị Việt Nam 5.2 Khách thể: Ban lãnh đạo Làng Hữu Nghị Việt Nam, cán làm việc Làng, trẻ bị nhiễm chất độc hóa học sống Làng 5.3 Phạm vi: Trẻ bị nhiễm chất độc hóa học mà đề tài hướng tới trẻ em khuyết tật ảnh hưởng chất độc hóa học từ ông, cha, mẹ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Đảng Nhà nước cơng nhận hưởng sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Nội dung hình hỗ trợ phục hồi chức học nghề cho trẻ khuyết tật bị nhiễm chất độc hóa học bao gồm: chữa trị bệnh lý hậu chất độc hóa học, phục hồi chức cho đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học, liệu pháp âm nhạc trị liệu, tổ chức chò trơi nâng cao khả hòa nhập cộng đồng, học nghề theo khả sở thích… điều kiện có hạn tơi tập trung vào hoạt động chữa trị bệnh lý, phục hồi chức học nghề theo khả Câu hỏi nghiên cứu - Nền tảng triết lý cho hoạt động hình chăm sóc, hỗ trợ trẻ bị nhiễm chất độc hóa học Làng Hữu nghị gì? - Những nội dung hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trẻ nhiễm chất độc hóa họcLàng Hữu nghị quan tâm triển khai nhiều ? Hiệu sao? - So với hình sở phục hồi chức năng, dạy nghề cho trẻ khuyết tật bị nhiễm chất độc hóa học khác hình Làng Hữu Nghị Việt Nam có khác biệt ưu việt gì? - Nhân viên Cơng tác xã hội cần bổ sung thêm hoạt động để đảm nhận tốt vai trò hình nâng cao này? - Cần làm làm để nâng cao hiệu hoạt động hỗ trợ phục hồi chức dạy học nghề cho đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học? Giả thuyết nghiên cứu Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 - Đặc điểm hoạt động hình chăm sóc, hỗ trợ trẻ cho trẻ bị nhiễm chất độc hóa học Làng Hữu Nghị dựa tảng triết lý lấy người làm trung tâm, tất phục hồi hoàn thiện người, em nhỏ bị khuyết tật nhiễm chất độc da cam họ đẻ người hoạt động kháng chiến - Hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trẻ bị nhiễm chất độc hóa họcLàng Hữu nghị quan tâm triển khai chủ yếu chăm sóc, trị liệu dạy nghề - Đại đa số trẻ bị nhiễm chất độc hóa học sống Làng sau bên ngồi hòa nhập với xã hội có đủ sức khỏe, lực tự kiếm sống nuôi thân - So với hình sở phục hồi chức năng, dạy nghề cho trẻ bị nhiễm chất độc hóa học khác hình Làng Hữu Nghị Việt Nam ưu việt hình lớn nước Đảng Chính phủ quan tâm đầu tư chuyên môn cho nhân viên công tác xã hội sở vật chất Footer Page 13 of 27 Header Page 14 of 27 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp tiếp cận Trong đề tài quan điểm biện chứng tảng để tiếp cận với vấn đề nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu Quan điểm biện chứng, nguyên tắc phát triển vật, tượng áp dụng để lí giải vấn đề nghiên cứu Hoạt động hỗ trợ cho trẻ bị nhiễm chất độc hóa học sống Làng Hữu Nghị coi trọng đánh dấu bước phát triển lịch sử phát triển xã hội đất nước Chiến tranh bảo bảo vệ tổ quốc tạo lập nhóm người hoạt động kháng chiến có bị khuyết tật ảnh hưởng chất độc hóa học Họ cá nhân tồn riêng biệt mà phận hệ thống xã hội có mối liên hệ chặt chẽ với tổ chức thiết chế khác, nghiên cứu hoạt động hỗ trợ cho trẻ em bị khuyết tật đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học phải đặt mối tương quan với điều kiện kinh tế - xã hội, hồn cảnh sống Thơng qua nhìn biện chứng ấy, có nhìn khái qt hoạt động hỗ trợ Trung tâm chăm sóc nói chung, Làng Hữu Nghị nói riêng Quan điểm lịch sử, nguyên tắc lịch sử cụ thể, khách quan, tồn diện ln quan tâm vận dụng tuân thủ cách chặt chẽ Để tìm hiểu vấn đề nghiên cứu cách chân thực xác khơng áp đặt ý chí chủ quan, nóng vội, phiến diện mà phải tìm hiểu cách khách quan, đặt vấn đề nghiên cứu vào thời điểm lịch sử cụ thể thực tế Soi vào đề tài nghiên cứu thấy nhóm trẻ khuyết tật bị nhiễm chất độc hóa học nhóm xã hội đặc thù, gặp nhiều khó khăn mặt tinh thần lẫn vật chất, nghiên cứu hoạt động chăm sóc, hỗ trợ cho nhóm người cần phải lấy quan điểm lịch sử làm sở phương pháp luận cho suốt q trình nghiên cứu Nói cách khác, phải đặt trẻ vào điều kiện cụ thể, có biết xác ngun nhân có giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc dạy nghề cho em 8.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể Đề tài triển khai dựa phương pháp: quan sát, vấn sâu, thảo luận nhóm, phân tích tài liệu Footer Page 14 of 27 Header Page 15 of 27 8.2.1 Phương pháp quan sát Đối tượng quan sát Nội dung quan sát - Trẻ bị nhiễm chất độc hóa học với phản ứng chúng trước tình nảy sinh thực tế - Sự thích ứng trẻ bị nhiễm chất độc hóa học Nhóm Thân chủ (Nhóm mơi trường thể trẻ bị nhiễm chất độc hóa nào? (Trong học tập vui chơi, kết bạn) học) - Giao tiếp trẻ bị nhiễm chất độc hóa học thành viên Làng Hữu nghị - Giao tiếp trẻ bị nhiễm chất độc hóa học với cán trung tâm sinh viên thực tập, người lạ Hoạt động hỗ trợ cho trẻ bị nhiễm chất độc hóa học Làng Hữu Nghị - Sự tham gia trẻ hoạt động - Các hoạt động cụ thể mà Làng triển khai: Nội dung, hình thức… - Cách thức mà cán bộ, nhân viên triển khai chăm sóc, hỗ trợ hướng dẫn trẻ chúng tham gia 8.2.2 Phương pháp vấn sâu Tiến hành vấn sâu với: - Đại diện Ban lãnh đạo Làng Hữu Nghị - Cán bộ, nhân viên Làng Hữu Nghị - 10 Trẻ bị nhiễm chất độc hóa học - người đại diện bên gia đình trẻ bị nhiễm chất độc hóa học 8.2.3 Thảo luận nhóm: thảo luận nhóm (Nhóm trẻ bị nhiễm chất độc hóa học Nhóm cán bộ, nhân viên) Footer Page 15 of 27 Header Page 16 of 27 Đề cương thảo luận nhóm: Nhóm trẻ bị nhiễm chất độc hóa học: Mục đích: Tìm hiểu suy nghĩ, cảm nhận trẻ bị nhiễm chất độc hóa học hoạt động hỗ trợ trẻ Làng Những khó khăn, thuận lợi trẻ sống Làng… Số lượng trẻ tham gia: 10 Nhóm cán bộ, nhân viên: Mục đích: Thu thập thơng tin từ phía nhóm cán bộ, nhân viên hình hoạt động Làng Những khó khăn thuận lợi triển khai hoạt độngLàng gặp phải, đồng thời tìm hiểu sáng kiến họ (dựa nhận thức, kinh nghiệm có điều kiện thực tế Làng, Việt Nam) để bổ sung, hồn thiện thêm hình có, ý kiến cán bộ, nhân viên công việc họ tham gia giúp trẻ… Số lượng tham gia: người 8.2.4 Phân tích tài liệu sẵn có Cơng trình sử dụng, trích dẫn, tổng hợp số liệu, thông tin từ nguồn tài liệu có như: + Các báo cáo: Báo cáo phân tích tình hình trẻ em Việt Nam 2010 UNICEF, báo cáo tình hình trẻ em giới năm 2013 UNICEF, báo cáo số liệu trẻ em năm 2010 Bộ Lao động- Thương binh Xã hội, báo cáo Trung ương hội cựu chiến binh Việt Nam, báo cáo tình hình hoạt động chăm sóc, ni dưỡng, dạy nghề cho cựu chiến binh, trẻ khuyết tật Làng Hữu Nghị Việt Nam + Pháp lệnh Ưu đãi người có cơng với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH 11 ngày 29/6/2005 Uỷ ban thường vụ Quốc hội + Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều pháp lệnh ưu đãi người có cơng với cách mạng số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 Ủy ban thường vụ Quốc hội + Thông tư số 04 /TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng năm 2011 quy định tiêu chuẩn chăm sóc sở bảo trợhội + Các cơng trình nghiên cứu đề tài chất độc da cam như: Thực trạng nhiễm đất phía Nam sân bay Đà Nẵng” văn phòng 33 với cơng ty tư vấn Hatfield tài trợ Quỹ Ford Nghiên cứu biến đổi số tiêu sinh học Footer Page 16 of 27 Header Page 17 of 27 di truyền, sinh hóa, miễn dịch, huyết học bệnh nhân có nguy phơi nhiễm Đioxin Tư vấn hướng nghiệp công tác dạy nghề cho niên, thiếu niên khuyết tật nạn nhân chất độc hóa học… + Các viết đề tài học nghề việc làm người khuyết tật nói chung trẻ nhiễm chất độc hóa học nói riêng Thơng tin mạng Internet: trang web:www.vava.org.vn, trang http://cuuchienbinh.com.vn, http://vietnam-dioxine.org Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận - khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn chia làm chương Chương 1: Cơ sở lý luân thực tiễn đề tài: Chương giới thiệu khái niệm chủ chốt, lý thuyết áp dụng, phương pháp nghiên cứu, địa bàn khảo sát đề tài Chương 2: Thực trạng hoạt động hình hỗ trợ phục hồi chức năng, hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ bị nhiễm chất độc hóa học sống Làng Hữu Nghị Việt Nam nay: Chương nói tình hình chữa trị, phục hồi chức dạy nghề cho trẻ em nhiễm chất độc hóa sống Làng Hữu Nghị Việt Nam Những nhân tố tác động tới hiệu hoạt động Làng Chương 3: Hiệu hoạt động hình hỗ trợ phục hồi chức hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ nhiễm chất độc hóa học sống Làng Hữu Nghị Việt Nam: Chương đánh giá hiệu hoạt động Làng Hữu Nghị đề xuất việc cần làm để nâng cao hiệu hình hỗ trợ phục hồi chức hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ khuyết tật nhiễm chất độc hóa học sống Làng Hữu Nghị Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thành tích 15 năm hoạt động Làng Hữu Nghị Việt Nam Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, Báo cáo số liệu trẻ em địa phương năm 2010 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, Luật người khuyết tật số văn luật liên quan, NXB Lao động – xã hội, 2010 Footer Page 17 of 27 Header Page 18 of 27 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, Kết khảo sát người khuyết tật 2011, NXB Lao động – Xã hội Bộ Lao động - Thương binh Xã hội phối hợp với UNICEF “xây dựng môi trường bảo vệ trẻ em Việt nam đánh giá pháp luật sách bảo vệ trẻ em, đặc biệt trẻ em có hồn cảnh đặc biệt Việt Nam Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, Tài liệu hướng dẫn quy trình cung cấp dịch vụ phục hồi chức lao động việc làm cho người khuyết tật Bộ Lao động – Thương binh Xã hội (2011), Thông tư số 04/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng năm 2011 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội quy định tiêu chuẩn chăm sóc sở bảo trợhội Trịnh Hòa Bình “Sự hiểu biết gia đình trẻ em vấn đề quyền trẻ em nay” đăng Tạp chí Xã hội học số 4/2005 Chính phủ (2008), Nghị định 68/2008/NĐ- CP ngày 30 tháng năm 2008 quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động giải thể sở bảo trợhội 10 Chính phủ (2013), Nghị định số 31/2013/NĐ- CP ngày tháng năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn số điều Pháp lệnh ưu đãi người có cơng với cách mạng 11 Công ước Quốc tế quyền trẻ em 12 Công ước Quốc tế quyền người khuyết tật 13 Phạm Huy Dũng (2007), “Bài giảng công tác xã hội lý thuyết thực hành công tác xã hội trực tiếp”, NXB Đại học sư phạm 14 Nguyễn Bá Đạt (2010), Tư vấn hướng nghiệp công tác dạy nghề cho niên, thiếu niên khuyết tật nạn nhân chất độc hóa học” 15 Tơ Duy Hợp, An sinh xã hội tam nông – số vấn đề lý luận bản, đăng Tạp chí Xã hội học số năm 2006 16 Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Khát vọng sẻ chia 17 Trần Văn Minh (2010), “Cần phân biệt rõ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam với nạn nhân chất độc da cam, thương binh, bệnh binh” Tạp chí lao độnghội số, 383 (Từ 16-31/5/2010), 25-26 18 Lê Văn Phú (2004), “Công tác xã hội”, NXBĐHQGHN, Hà Nội Footer Page 18 of 27 Header Page 19 of 27 19 Quốc hội (2012), Bộ luật lao động sửa đổi 20 Quốc hội(2004), Luật bảo vệ, giáo dục chăm sóc trẻ em 21 Quốc hội (2006), Luật dạy nghề 22 Quốc hội (2010), Luật người khuyết tật 23 Nguyễn Ngọc Toản (2011), “Xây dựng hoàn thiện sách trợ giúp xã hội thường xuyên Việt Nam”, NXB Đại học kinh tế quốc dân 24 Mai Thị Kim Thanh (2009), “Nhập môn công tác xã hội”, NXB GD, Hà Nội 25 Mai Thị Kim Thanh (2001),“Tìm hiểu ảnh hưởng quan hệ ứng xử thành viên gia đình với với trẻ tới sức khỏe trẻ em gia đình Việt Nam 26 Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh (2000), “Phương pháp nghiên cứu xã hội học” NXBĐHQGHN, Hà Nội 27 Phân tích tình hình trẻ em khuyết tật Việt Nam(2004), NXB Lao động xã hội, Hà Nội 28 Đại học Lao độnghội (2010), Quản trị ngành cơng tác xã hội 29 Trần Đình Tuấn, “Công tác xã hội lý luận thực hành”, NXBĐHQGHN, Hà Nội 30 Từ điển giáo dục học, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo, Bùi Hiền (2001), NXB Từ điển bách khoa 31 Từ điển xã hội học, G.Endrweit G Trommsdorff (2002), NXB Thế giới 32 Quỹ dân số Liên hợp quốc Việt Nam (2011), Người khuyết tật Việt Nam số kết chủ yếu từ tổng điều tra dân số nhà Việt Nam năm 2009 33 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2005),Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH 11 ngày 29 tháng năm 2005 34 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2012), Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều pháp lệnh ưu đãi người có cơng với cách mạng số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16 tháng năm 2012 35 UNICEF Việt Nam (2010), Báo cáo Phân tích tình hình trẻ em Việt Nam 36 UNICEF (2013), Báo cáo tình hình Trẻ em giới năm 2013 với chủ đề: Trẻ em Khuyết tật Footer Page 19 of 27 Header Page 20 of 27 37 Văn phòng Lao động Quốc tế Geneva, Công ước (số 159) Khuyến nghị (số 168) Phục hồi chức lao động việc làm người khuyết tật 38 Thông tin cập nhật từ Internet 38.1 http:// www.vava.org.vn 38.1.1 http:// www.vava.org.vn Trọng Kha- An Điền: “Chất độc da cam phát minh tồi tệ giới” 38.1 http:// www.vava.org.vn Công Lý: “Thái Nguyên: Hệ lụy từ nạn hồ sơ thương binh, nạn nhân chất độc da cam” 38.2 http://www vovnews.vn /Home/ 38.2.1 http://www vovnews.vn /Home/ Đàm Hoa: “Vi-nhung-nan-nhan-chat-doc-dacamdioxin-Viet-Nam/20098 Tác giả Đàm Hoa.” 38.3 http:// www.langhuunghi.vn 38.4 http://dantri.com.vn/su-kien/nhoi-long-truoc-gia-dinh-5-lan-dao-ho-chon-con463519.htm 38.5 http://maxreading.com/sach-hay/dinh-huong-nghe-nghiep/khai-niem-chung-venghe-38160.html Footer Page 20 of 27 ... trạng hoạt động mơ hình hỗ trợ phục hồi chức năng, hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ bị nhiễm chất độc hóa học sống Làng Hữu Nghị Việt Nam nay: Chương nói tình hình chữa trị, phục hồi chức dạy nghề cho. .. cho trẻ em nhiễm chất độc hóa sống Làng Hữu Nghị Việt Nam Những nhân tố tác động tới hiệu hoạt động Làng Chương 3: Hiệu hoạt động mơ hình hỗ trợ phục hồi chức hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ nhiễm. .. trợ phục hồi chức hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ nhiễm chất độc hóa học sống Làng Hữu Nghị Việt Nam xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội” Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Trẻ em chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu hoạt động mô hình hỗ trợ phục hồi chức năng và hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ nhiễm chất độc hóa học hiện đang sống tại làng Hữu Nghị Việt Nam, Tìm hiểu hoạt động mô hình hỗ trợ phục hồi chức năng và hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ nhiễm chất độc hóa học hiện đang sống tại làng Hữu Nghị Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay