Tích hợp kiến thức Ngữ Văn trong dạy học bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Ngữ văn 10, tập 2)

16 139 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:54

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRỊNH THỊ HẢI QUỲNH TÍCH HỢP KIẾN THỨC NGỮ VĂN TRONG DẠY HỌC BÀI “PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT” (NGỮ VĂN 10 - TẬP 2) LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN HÀ NỘI - 2014 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRỊNH THỊ HẢI QUỲNH TÍCH HỢP KIẾN THỨC NGỮ VĂN TRONG DẠY HỌC BÀI “PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT” (NGỮ VĂN 10 - TẬP 2) LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN NGỮ VĂN) Mã số: 60 14 01 11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Thời Tân HÀ NỘI - 2014 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Vai trò quan trọng ngơn ngữ phân môn Tiếng Việt Cùng với lao động, ngôn ngữ góp phần hình thành phát triển xã hội lồi người Ngơn ngữ phương tiện giao tiếp phổ biến thuận lợi nhất, coi “sáng tạo kỳ diệu lồi người” Ngơn ngữ cơng cụ tổ chức trình tư duy, giúp tư phát triển Mặt khác, ngơn ngữ đóng vai trò yếu tố cấu thành cộng đồng dân tộc, trì phát triển truyền thống văn hóa dân tộc Với người Việt Nam, tiếng Việt ngơn ngữ địa, góp phần trì thống quốc gia, dân tộc Bên cạnh chức giao tiếp, chức tư duy, ngơn ngữ có chức thẩm mĩ, phương tiện để tạo nên đẹp – hình tượng nghệ thuật Đề cao chức thẩm mĩ ngôn ngữ, môn Tiếng Việt nhà trường trọng để hướng nhiều vào nội dung dạy ngôn ngữ nghệ thuật, học Tiếng Việt tác phẩm nghệ thuật, học Tiếng Việt để hiểu nghệ thuật văn chương Do đó, việc dạy cho HS biết sử dụng ngơn ngữ cách xác mục tiêu vơ quan trọng Cũng thế, Tiếng Việt trở thành phân mơn có vị trí đặc biệt; không cung cấp kiến thức, kĩ để phát triển khả giao tiếp, giúp em hiểu giá trị “chân – thiện – mĩ” văn học, sống, mà trang bị cho em cơng cụ thiết yếu để học tốt mơn khoa học khác Đây lý Tiếng Việt mơn học (phân môn) dạy xuyên suốt từ bậc Tiểu học đến THPT 1.2 Tích hợp phương pháp dạy học quan tâm nhiều dạy học môn Ngữ văn Thế kỉ XXI kỉ khoa học kĩ thuật, bùng nổ tri thức, kỉ người động, sáng tạo tự chủ Để hội nhập với xu phát triển chung giới, xã hội Việt Nam cần có thay đổi bản, tồn diện nhiều lĩnh vực đời sống, chủ yếu thay đổi giáo dục Bởi phát triển giáo dục chiến lược phát triển Footer Page of 27 Header Page of 27 nhiên lên nội dung loạt tình cho trước, để giải vấn đề tình đặt Năng lực hoạt động phức hợp đòi hỏi tích hợp, phối hợp kiến thức kĩ năng, tác động kĩ riêng rẽ lên nội dung Khoa sư phạm tích hợp nhấn mạnh dạy học dạy cách tìm tòi, sáng tạo cách vận dụng kiến thức vào tình khác Tức là, dạy cho HS biết cách sử dụng kiến thức kĩ để giải tình cụ thể, có ý nghĩa nhằm mục đích hình thành, phát triển lực Đồng thời ý xác lập mối liên hệ kiến thức, kĩ khác môn học hay phân môn khác để bảo đảm cho HS khả huy động có hiệu kiến thức lực vào giải tình tích hợp Đã có nhiều nhà nghiên cứu, nhiều Hội nghị giới quan tâm đến lý thuyết tích hợp như: Tháng –1968, Hội đồng liên quốc gia giảng dạy khoa học, với bảo trợ UNESCO tổ chức Varna (Bungari) “Hội nghị tích hợp việc giảng dạy khoa học” Hội nghị đặt hai vấn đề: “Vì phải dạy học tích hợp khoa học?” “dạy học tích hợp khoa học gì?” Đến năm 1972, Hội nghị phối hợp chương trình giáo dục UNESCO họp Paris đưa định nghĩa dạy học tích hợp khoa học Ngay sau đó, UNESCO lại tổ chức Hội nghị đào tạo GV vào tháng năm 1973 Đại học tổng hợp Maryland bàn thêm khái niệm dạy học tích hợp khoa học bao gồm dạy học tích hợp khoa học với công nghệ học Nghĩa phải cách thức chuyển từ nghiên cứu khoa học sang triển khai ứng dụng, làm cho tri thứcthuật - công nghệ trở thành phận quan trọng đời sống xã hội đại Cũng theo hướng tích hợp khoa học với cơng nghệ, gắn học với hành, Xavier Roegiers (Phó Giám đốc văn phòng Cơng nghệ Giáo dục Đào tạo Liên minh Châu Âu) cho rằng: giáo dục nhà trường phải chuyển từ đơn dạy kiến thức sang phát triển HS lực hành động, xem Footer Page of 27 Header Page of 27 lực (compétence) khái niệm “cơ sở” khoa sư phạm tích hợp (pédagogie de l'intégration) Theo Xavier Roegiers, sư phạm tích hợp (SPTH) quan niệm trình học tập, tồn q trình học tập góp phần hình thành HS lực cụ thể có dự tính trước điều kiện cần thiết cho HS, nhằm phục vụ cho trình học tập sau nhằm hoà nhập HS vào sống lao động Như SPTH tìm cách làm cho trình học tập có ý nghĩa Trong “Khoa sư phạm tích hợp hay làm để phát triển lực nhà trường” Xavier Roegiers Đào Trọng Quang Nguyễn Ngọc Nhị dịch (1996) đưa nhìn tổng quan dạy học tích hợp Trong sách tác giả đưa định nghĩa mục tiêu khoa sư phạm tích hợp; ảnh hưởng khoa sư phạm tích hợp chương trình; ảnh hưởng khoa sư phạm tích hợp việc đánh giá kiến thức HS lĩnh hội ảnh hưởng khoa sư phạm tích hợp việc biên soạn sách giáo khoa Quan điểm tích hợp thể rõ nhiều cơng trình nghiên cứu SGK số nước như: Trung Quốc, Pháp, Malaixia, Đức Tuy nhiên, việc đưa tích hợp vào mơn khoa học tự nhiên môn khoa học xã hội số nước khác Riêng môn Tiếng, xu hướng tích hợp từ Tiểu học đến THPT nước giới tương đối thống Tích hợp triệt để mảng nội dung để dạy kỹ nghe, nói, đọc, viết thơng qua việc cho HS tiếp xúc với loại văn từ buổi đầu HS tập đọc, tập viết bậc Tiểu học đến THPT Như vậy, tích hợp tượng phổ biến xuất từ lâu nước giới Nhưng nước lại có cách nhìn nhận áp dụng riêng tùy thuộc đặc điểm tình hình quốc gia, môn học mà không lệch khỏi đường ray cốt lõi Footer Page of 27 Header Page of 27 2.2 Dạy học tích hợp Việt Nam Vấn đề tích hợp mơn học giới có từ lâu, Việt Nam có manh nha từ thập niên 90 kỷ XX trở lại ngày trọng với mức độ khác Ở Việt Nam, Thời Pháp thuộc, quan điểm tích hợp thể số môn trường Tiểu học môn “Cách trí”, sau đổi thành mơn “Khoa học thường thức” Môn học dạy số năm trường Tiểu học miền Bắc nước ta Từ năm 1987, việc nghiên cứu xây dựng mơn “Tìm hiểu tự nhiên - xã hội” Việt Nam theo quan điểm tích hợp thiết kế đưa vào dạy học từ lớp đến lớp Đến năm 2000, quan điểm tích hợp thể chương trình, SGK hoạt động DH Tiểu học Tuy nhiên khái niệm tích hợp lạ với nhiều GV Sang chương trình cấp Trung học, tích hợp thể chủ yếu mức thấp, chưa áp dụng sâu Một nguyên nhân việc dạy học tích hợp liên quan đến nhiều yếu tố đòi hỏi phải có q trình chuẩn bị lâu dài mà chưa thực đầy đủ như: chương trình, sách giáo khoa, tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, đánh giá, kiểm tra, thi Tuy vậy, ngày có nhiều nội dung giáo dục tích hợp vào số mơn học bậc Trung học (như: dân số, mơi trường, phòng chống HIV/AIDS, chống tệ nạn xã hội, giáo dục pháp luật, an tồn giao thơng ) phương thức lồng ghép Việc dạy học nội dung bước đầu làm cho GV có số kinh nghiệm thực tiễn tích hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực dạy học tích hợp chương trình sách giáo khoa sau 2015 Thực tiễn thập niên 90 trở lại đây, việc dạy học mang tính “hàn lâm, lý thuyết” nhiều Đặc điểm trọng việc truyền thụ hệ thống tri thức khoa học quy định chương trình mà chưa trọng đầy đủ đến chủ thể người học đến khả ứng dụng tri thức học tình thực tiễn Mục tiêu dạy học Footer Page of 27 Header Page of 27 chương trình đưa cách chung chung, khơng chi tiết; việc quản lý chất lượng giáo dục tập trung “điều khiển đầu vào” nội dung dạy học Đến nay, việc chuyển đổi SGK trường phổ thơng theo hướng tích hợp u cầu tất yếu đổi việc dạy học Ngữ văn Chương trình THPT mơn Ngữ văn, năm học 2002 Bộ giáo dục Đào tạo dự thảo ghi rõ: “Lấy quan điểm tích hợp làm nguyên tắc đạo để tổ chức nội dung chương trình, biên soạn SGK lựa chọn phương pháp giảng dạy” [tr 27] “Ngun tắc tích hợp phải qn triệt tồn môn học, từ Đọc văn, Tiếng Việt đến Làm văn; quán triệt khâu trình dạy học; quán triệt yếu tố hoạt động học tập; tích hợp chương trình; tích hợp SGK; tích hợp phương pháp dạy học GV tích hợp hoạt động học tập HS; tích hợp sách đọc thêm, tham khảo” [tr 40] Sau gần mười năm thực chương trình Ngữ văn THCS mới, bước đầu thu kết đáng khích lệ Với việc lấy quan điểm tích hợp làm nguyên tắc để biên soạn chương trình, vấn đề dạy học Ngữ văn THCS theo hướng tích hợp ngày nghiên cứu sâu rộng Nhưng có vấn đề đáng bàn nước ta nhiều năm qua, tích hợp ý nhiều hội thảo, hội nghị, song đến chưa thực trở thành nguyên tắc định hướng chung, quán từ đầu việc xây dựng chương trình, viết sách giáo khoa định hướng dạy học môn học cấp học phổ thơng Tích hợp định hướng xây dựng chương trình Tiểu học năm 2000 Vì định hướng tích hợp chưa trở thành quan điểm đạo phát triển chương trình Giáo dục phổ thông nên việc quán triệt định hướng đào tạo có hạn chế định Mặc dù, đội ngũ chuyên gia giáo dục đội ngũ GV có nhận thức tích hợp khơng tạo mơn học tích hợp số mặt giáo dục dạy học mơn học, tích hợp nội Footer Page of 27 Header Page of 27 môn học việc xây dựng số chủ đề tích hợp dạy học theo dự án hạn chế Ở Việt Nam, có nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đến vấn đề tích hợp, tiêu biểu tích hợp mơn Ngữ văn như: Trương Dĩnh cuốn“Thiết kế dạy học Ngữ văn THCS theo hướng tích hợp”, nêu lên phương diện tích hợp dạy học Ngữ văn THCS; lực tích hợp, kiểu văn tích hợp, phương pháp tích hợp; mối quan hệ tích hợp tích cực; tích hợp hiệu dạy học tích hợp; tích hợp gắn liền với đời sống xã hội cách triển khai dạy cụ thể chương trình THCS theo định hướng tích hợp Người tâm huyết với vấn đề đọc hiểu vấn đề tích hợp GS.TS Nguyễn Thanh Hùng Trong "Tích hợp dạy học Ngữ văn" đăng tạp chí "Nghiên cứu giáo dục" (số 6, tháng năm 2006), tác giả chất tích hợp "Phương hướng phối hợp (Integrate) cách tốt q trình học tập nhiều mơn học phân môn Văn, Tiếng Việt, Làm văn mơn Ngữ văn" Trên sở phân tích tư tưởng tích hợp, tác giả ý nghĩa tích hợp: "Tích hợp nhà trường giúp HS học tập thông minh, biết vận dụng sáng tạo kiến thức, kỹ phương pháp khối lượng tri thức toàn diện, hài hoà (Harnonie), hợp lý (Algebra) tình khác mẻ sống đại" Quan tâm đến vấn đề tích hợp, TS Đỗ Ngọc Thống, người tham gia biên soạn chương trình SGK Ngữ văn THCS có nhiều đóng góp đáng ghi nhận Trong "Đổi việc dạy học môn Ngữ văn THCS" Nxb GD (2002); tác giả có hệ thống viết quan điểm tích cực việc dạy học Văn theo hướng tích hợp, giúp người đọc hiểu rõ "Việc lấy tên chung sách Ngữ văn không đơn dồn ba phân môn lại thành sách theo kiểu gộp lại (Combination) mà chúng xây dựng theo tinh thần tích hợp (Integration)" Trong viết "Dạy học mơn Ngữ văn theo ngun tắc tích hợp", tác giả biểu tích hợp "Trong Footer Page of 27 Header Page of 27 sách ba phân môn Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn dựa văn chung để khai thác, hình thành, rèn luyện kiến thức kỹ phân môn" Trên sở đó, tác giả ưu điểm nguyên tắc dạy học tích hợp: “Tích hợp thể việc xây dựng cấu trúc SGK, trình tổ chức dạy học, thay đổi cách soạn giáo án, cách kiểm tra đánh giá chất lượng học tập HS” TS Nguyễn Văn Đường "Tích hợp dạy học Ngữ văn bậc THCS", (Tạp chí Giáo dục, 2002) đề cập đến số sở lý luận thực tiễn, chất tích hợp đề phương hướng thực tích hợp dạy học Ngữ văn, song dừng lại phạm vi ứng dụng cho THCS Ngồi có số sách tham khảo, báo, luận văn viết vấn đề tích hợp dạy học Ngữ văn nhiều tác giả: Trần Bá Hoành, Nguyễn Khắc Phi, Vũ Thị Sơn, Phan Trọng Luận, Trần Đình Sử… Các tài liệu đặt sở lý luận cho việc dạy học theo hướng tích hợp, song đối tượng chủ yếu THCS Đối với cấp THPT, tài liệu bàn vấn đề dạy học theo hướng tích hợp Tích hợp khơng trọng nhiều dạy học Ngữ văn nói chung, mà năm gần bắt đầu thu hút nhiều học giả nghiên cứu dạy học tích hợp riêng phần Tiếng Việt Nhưng điều kiện thời lượng có hạn, chúng tơi dừng lại việc tìm hiểu cơng trình nghiên cứu phạm vi trường Đại học Giáo dục Như chuyên ngành Ngữ văn riêng trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội có số cơng trình nghiên cứu: Luận văn thạc sĩ tác giả Nguyễn Thị Vân Anh - Trường Đại học giáo dục (2008 - 2010) “Dạy biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hốn dụ theo hướng tích hợp chương trình Ngữ văn lớp 6, lớp THCS”; luận văn thạc sĩ tác giả Lưu Quỳnh Nga Trường Đại học Giáo dục (2008 - 2010): “Dạy học Tiếng Việt lớp 10 trung học phổ thơng theo hướng tích hợp (ban bản)”; luận văn thạc sĩ tác giả Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 Nguyễn Thị Hường - Trường Đại học Giáo dục (2010 - 2012): “Dạy học loạt thực hành kỹ sử dụng Tiếng Việt lớp 10 theo hướng tích hợp” Có thể thấy rằng, tích hợp trở thành xu hướng chung việc xây dựng chương trình SGK Ngữ văn nhiều nước khu vực giới khơng phải điều hồn tồn mẻ lịch sử xây dựng chương trình, SGK Tiếng Việt Văn học nước ta Tuy nhiên, Việt Nam, vấn đề tích hợp trước chủ yếu dựa quan điểm lấy Văn học làm trung tâm, mục tiêu học SGK chủ yếu nhằm giúp HS cảm thụ tác phẩm văn chương Những kiến thức Tiếng Việt, Làm văn đề cập đến rời rạc, ngẫu nhiên tính chất văn xếp theo trình tự văn học sử định Trong đó, thấy việc xây dựng chương trình SGK Ngữ văn theo quan điểm tích hợp vừa kế thừa tính tích hợp thể chương trình SGK Ngữ văn trước đây, đồng thời có đổi theo hướng cập nhật tiếp cận với chương trình SGK tích hợp khu vực giới Tuy nhiên, việc vận dụng quan điểm tích hợp vào dạy cụ thể chương trình Ngữ văn nói chung phần Tiếng Việt nói riêng bị bỏ ngỏ Đa phần tác giả nghiên cứu đưa phương pháp dạy học tích hợp chung nhóm mà chưa việc triển khai dạy cụ thể chương trình theo hướng tích hợp Mặt khác, tác giả chủ yếu nghiên cứu tích hợp dạng mang tích chất luyện tập, thực hành nhiều mà chưa có cơng trình nghiên cứu chun sâu vào tích hợp kiến thức Ngữ với Văn dạng hình thành, xây dựng khái niệm, kiến thức Các kết nghiên cứu tác giả trước nguồn tài liệu quý báu, có giá trị cho chúng tơi sử dụng làm luận làm phương pháp chứng minh luận điểm để từ tiếp tục tìm hiểu phát triển sâu vấn đề lý luận thực tiễn phương pháp tích hợp vận dụng dạy học mơn Ngữ Văn nói chung mơn Tiếng Việt nói riêng nhà trường THCS, THPT Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Triển khai nghiên cứu đề tài, chúng tơi mong muốn góp tiếng nói việc đổi phương pháp dạy học Ngữ văn nói chung, dạy học Tiếng Việt nói riêng hướng tới giải yêu cầu sau: + Trên sở nghiên cứu lí thuyết dạy học tích hợp tìm hiểu, đánh giá thực trạng, xây dựng sở lý luận dạy học theo quan điểm tích hợp kiến thức Ngữ - Văn, luận văn đề xuất cách tích hợp kiến thức Ngữ với Văn vào dạy học Phong cách ngơn ngữ nghệ thuật chương trình Ngữ văn lớp 10, giúp GV có định hướng cần thiết để triển khai học có hiệu quả, đáp ứng u cầu tích hợp chương trình SGK Đồng thời, giúp em HS thấy liên kết chặt chẽ phần Đọc văn với phần Tiếng Việt Làm văn, thấy cảm quan, nhìn sâu lắng ngơn ngữ nghệ thuật sử dụng văn Đọc văn từ giúp em rèn luyện kỹ tạo lập văn theo phong cách riêng mình, giúp HS có ý thức giữ gìn sáng Tiếng Việt, góp phần hình thành lực nghe, nói, đọc, viết phát triển nhân cách cho HS + Trên sở thực nghiệm dạy học Tiếng Việt cụ thể, GV khái quát phương pháp dạy học phân mơn Tiếng Việt chương trình Ngữ Văn THPT theo hướng tích hợp 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Thứ nhất: Trong phần sở lý luận đề tài tập trung nghiên cứu sở lý luận thực tiễn dạy học tích hợp giới Việt Nam, dạy học tích hợp mơn Ngữ văn nói chung dạy học tích hợp phần Tiếng Việt lớp 10 nói riêng Thứ hai: Dựa vào lý thuyết tích hợp, vạch yêu cầu đề xuất cách vận dụng tích hợp kiến thức Ngữ với Văn dạy học “Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật” (Ngữ văn 10 - tập 2) Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 Thứ ba: Tiến hành thực nghiệm sư phạm để khẳng định tính khả thi đề tài Trên sở kết thực nghiệm tiến hành phân tích, nhận xét, đánh giá để có kiến nghị giải pháp cụ thể cho hướng nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Tổ chức dạy học “Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật” Ngữ văn lớp 10 – tập theo hướng tích hợp kiến thức Ngữ - Văn 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: nghiên cứu hoạt động dạy học “Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật” (Ngữ văn 10 - tập 2) theo hướng tích hợp kiến thức Ngữ Văn xem chất lượng hứng thú học em thay đổi - Về thời gian nghiên cứu: năm học 2014 - 2015 - Về không gian: Lớp 10A1, 10A2 trường THPT Trần Thánh Tông – Hà Nội Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn vận dụng linh hoạt số phương pháp sau: 5.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Phương pháp nghiên cứu lý thuyết tiến hành chủ yếu xác định sở lí luận cho đề tài Để giải tốt nhiệm vụ luận văn, cần nghiên cứu lí thuyết khoa học tích hợp, nghiên cứu số lí luận dạy học mơn, quan điểm tích hợp chương trình SGK Ngữ văn 10 Do vậy, cần vận dụng kết nghiên cứu nhiều ngành khoa học, nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác để có phân tích đầy đủ sở khoa học đề tài, sở xác định yêu cầu, tiêu chí cách thức vận dụng tích hợp vào dạy học Tiếng Việt 5.2 Phương pháp điều tra, khảo sát Để có tranh tổng thể thực trạng việc sử dụng biện pháp tích hợp vào dạy học phần Tiếng Việt lớp 10 nói chung, dạy Phong Footer Page 12 of 27 10 Header Page 13 of 27 cách ngơn ngữ nghệ thuật nói riêng, luận văn tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng dạy học Tiếng Việt nói chung dạy Phong cách ngơn ngữ nghệ thuật nói riêng số trường trung học phổ thông nhằm đánh giá chất lượng tiếp thu HS, dạy giáo án GV Bên cạnh đó, tác giả điều tra, khảo sát tài liệu thu thập kết thu nhận qua hồi cứu tài liệu Trên sở liệu có được, luận văn sử dụng phương pháp thống kê, phân loại, xử lí nhận xét để chắt lọc nội dung cần thiết phục vụ cho luận văn 5.3 Phương pháp thực nghiệm Muốn khẳng định giá trị khả thực thi cơng trình nghiên cứu lí luận, cần phải đưa nghiên cứu vào thực tiễn để kiểm chứng hiệu Với đề tài khoa học giáo dục thực nghiệm (hay thử nghiệm) khâu quan trọng quy trình Do vậy, việc thực nghiệm luận văn phương pháp nghiên cứu mà nội dung thiết phải có Phương pháp thực nghiệm sư phạm luận văn là: vận dụng tích hợp kiến thức Ngữ Văn vào dạy học Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật qua thiết kế giáo án dạy thực nghiệm nhằm xem xét, xác nhận tính đắn, hợp lý tính khả thi biện pháp thực tế dạy học nhà trường trung học phổ thông Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn trình bày theo chương: Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận thực tiễn đề tài Chƣơng 2: Vận dụng tích hợp kiến thức Ngữ Văn vào dạy học “Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật” (Ngữ văn 10 - tập 2) Chƣơng 3: Thực nghiệm sư phạm Footer Page 13 of 27 11 Header Page 14 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê A, Đinh Trọng Lạc, Hoàng Văn Thung (2005), Giáo trình Tiếng Việt Nxb Đại học Sư phạm Lê A, Nguyễn Quang Ninh, Bùi Minh Toán (2009), Phương pháp dạy học Tiếng Việt Nxb Giáo dục Nguyễn Thị Vân Anh (2010), “Dạy BPTT so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hốn dụ theo hướng tích hợp chương trình Ngữ văn lớp 6, lớp THCS”, Luận văn Trường Đại học Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Ngữ văn tập Nxb Giáo dục Việt Nam Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Ngữ văn 10 tập Nxb Giáo dục Việt Nam Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Ngữ văn 10 sách giáo viên tập Nxb Giáo dục Việt Nam Trƣơng Dĩnh (2007), Thiết kế dạy học Ngữ văn 10 theo hướng tích hợp, tập 1+ Nxb Giáo dục Trƣơng Dĩnh (2007), Thiết kế dạy học Ngữ văn 11 theo hướng tích hợp, tập 1+ Nxb Giáo dục Trƣơng Dĩnh (2007), Thiết kế dạy học Ngữ văn 12 theo hướng tích hợp, tập 1+ Nxb Giáo dục 10 Trƣơng Dĩnh (2002), Thiết kế dạy học Tiếng Việt 11 Nxb Giáo dục 11 Vũ Cao Đàm (2009), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nxb Giáo dục 12 Hữu Đạt (2000), Phong cách học phong cách chức Tiếng Việt, Nxb Văn hóa Thơng tin 13 Hữu Đạt (2011), Phong cách học Tiếng Việt đại Nxb Giáo dục Việt Nam Footer Page 14 of 27 12 Header Page 15 of 27 14 Hà Minh Đức (2002), Lý luận văn học Nxb Giáo dục 15 Nguyễn Văn Đƣờng (2002), “Tích hợp việc dạy học Ngữ văn bậc THCS”, Tạp chí Giáo dục (46) 16 Nguyễn Văn Đƣờng (2012), Thiết kế giảng Ngữ Văn 10 tập Nxb Hà Nội 17 Lê Anh Hiền (1982), Phong cách học Tiếng Việt đại Nxb Giáo dục 18 Nguyễn Ái Học (2010), Phương pháp tư hệ thống dạy học văn Nxb Giáo dục Việt Nam 19 Đỗ Việt Hùng (2013), Ngữ nghĩa học- từ bình diện hệ thống đến hoạt động Nxb Đại học Sư phạm 20 Nguyễn Thanh Hùng (2006), “Tích hợp dạy học Ngữ văn”, Tạp chí Ngiên cứu giáo dục (6) 21 Nguyễn Thanh Hùng (chủ biên), Lê Thị Diệu Hoa (2007), Phương pháp dạy học Ngữ văn Trung học phổ thông – Những vấn đề cập nhật Nxb Đại học Sư phạm 22 Nguyễn Thị Hƣờng (2012), “Dạy học loạt thực hành kỹ sử dụng Tiếng Việt lớp 10 theo hướng tích hợp”, Luận văn Trường Đại học Giáo dục 23 Đinh Trọng Lạc (chủ biên), Nguyễn Thái Hòa (1999), Phong cách học Tiếng Việt Nxb Giáo dục 24 Đinh Trọng Lạc, Nguyễn Quang Ninh (1994), “Phương pháp giảng dạy phong cách học”, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục (3) 25 Phan Trọng Luận (2011), Văn học nhà trường - nhận diện, tiếp cận, đổi Nxb Đại học Sư phạm 26 Phan Trọng Luận (chủ biên), Trƣơng Dĩnh (2012), Phương pháp dạy học văn, tập 1, Nxb Đại học Sư phạm 27 Phan Trọng Luận (2012), Ngữ Văn 10, tập 1, Nxb Giáo dục 28 Lƣu Quỳnh Nga (2010), “Dạy học Tiếng Việt lớp 10 THPT theo hướng tích hợp”, Luận văn Trường Đại học Giáo dục Footer Page 15 of 27 13 Header Page 16 of 27 29 Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học phương pháp dạy học nhà trường Nxb Đại học Sư Phạm 30 Vũ Nho (2005), Bài tập rèn kĩ tích hợp Ngữ văn Nxb Giáo dục 31 Nguyễn Khắc Phi (2002), Tích hợp - vấn đề bật chương trình (thí điểm) SGK (thí điểm) mơn Ngữ văn bậc THCS – vấn đề SGK Nxb Giáo dục 32 Lê Thời Tân (2012), “Về Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật sách Ngữ Văn 10”, Tạp chí Dạy Học Ngày Nay (10), tr 37 – 40 33 T.S Đỗ Ngọc Thống (2002), Đổi việc dạy học môn Ngữ văn THCS Nxb Giáo dục 34 Cù Đình Tú (2007), Phong cách học đặc điểm tu từ Tiếng Việt Nxb Giáo dục 35 Trần Quốc Vƣợng (2008), Cơ sở văn hóa Việt Nam Nxb Giáo dục Footer Page 16 of 27 14 ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRỊNH THỊ HẢI QUỲNH TÍCH HỢP KIẾN THỨC NGỮ VĂN TRONG DẠY HỌC BÀI PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT” (NGỮ VĂN 10 - TẬP 2) LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ... dạy học theo quan điểm tích hợp kiến thức Ngữ - Văn, luận văn đề xuất cách tích hợp kiến thức Ngữ với Văn vào dạy học Phong cách ngơn ngữ nghệ thuật chương trình Ngữ văn lớp 10, giúp GV có định... tập theo hướng tích hợp kiến thức Ngữ - Văn 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: nghiên cứu hoạt động dạy học Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Ngữ văn 10 - tập 2) theo hướng tích hợp kiến thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tích hợp kiến thức Ngữ Văn trong dạy học bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Ngữ văn 10, tập 2), Tích hợp kiến thức Ngữ Văn trong dạy học bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Ngữ văn 10, tập 2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn