Thực trạng hỗ trợ việc làm cho trẻ em khuyết tật (Nghiên cứu tại Trung tâm dạy nghề Nhân Đạo và Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa)

11 42 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:54

... tình hình trẻ em khuyết tật có đánh giá vấn đề đào tạo nghề việc làm cho trẻ em khuyết tật Các nghiên cứu nước trẻ khuyết tật nói chung nhiều nhiên nghiên cứu dạy nghề cho trẻ em khuyết tật chưa... trẻ khuyết tật từ đưa giải pháp hỗ trợ trẻ khuyết tật học nghề tìm kiếm việc làm phù hợp với nhu cầu Kết góp phần vào việc hồn thiện mơ hình trợ giúp trẻ khuyết tật học nghề trung tâm hỗ trợ trẻ. .. khuyết tật trí tuệ 6.2 Địa bàn nghiên cứu: Hai sở dạy nghề từ thiện cho trẻ khuyết tật địa bàn Hà Nội: Trung tâm dạy nghề nhân đạo, Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa - Câu hỏi nghiên cứu: Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hỗ trợ việc làm cho trẻ em khuyết tật (Nghiên cứu tại Trung tâm dạy nghề Nhân Đạo và Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa), Thực trạng hỗ trợ việc làm cho trẻ em khuyết tật (Nghiên cứu tại Trung tâm dạy nghề Nhân Đạo và Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay