Thức đẩy tín dụng trung và dài hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Giang

24 7 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:54

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Dương Thị Nhung NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN BẮC GIANG Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO Hà Nội – Năm 2009 Footer Page of 27 Header Page of 27 LỜI MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong xu tồn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, thực kinh tế chuyển đổi, DNVVN đóng vai trò quan trọng trình phát triển kinh tế đất nước Thùc tÕ cho thấy, DNVVN chiếm 90% số lượng doanh nghiệp, đóng góp 40% tổng sản lượng GDP tạo khoảng 12 triệu việc làm cho xã hội Các DNVVN góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bổ trợ cho doanh nghiệp lớn, cung cấp sản phẩm dịch vụ cho thị trường tạo phần lớn công ăn việc làm cho xã hội, mà phận trọng yếu đóng góp vào việc giữ cho kinh tế ổn định, đứng vững thời kỳ khủng hoảng kinh tế Tuy nhiên, sức cạnh tranh DNVVN hạn chế Nguyên nhân dẫn đến hạn chế sức cạnh tranh DNVVN chủ yếu chưa đầu đổi máy móc, trang thiết bị quy trình cơng nghệ cách thích đáng thiếu vốn Một trở ngại cho DNVVN khả tiếp cận thu hút nguồn vốn bên ngồi gặp khó khăn, đặc biệt nguồn vốn tín dụng trung dài hạn ngân hàng Hơn nữa, khủng hoảng kinh tế Mỹ làm cho kinh tế giới rơi vào tình trạng khủng hoảng DNVVN với số lượng ỏi ban đầu khơng thể đủ để đổi máy móc, trang thiết bị, đầu chiều sâu, tạo sản phẩm có giá trị cao với chi phí thấp Họ lâm vào tình trạng thiếu vốn cách trầm trọng đặc biệt nguồn vốn trung dài hạn Vì vậy, hỗ trợ từ phía ngân hàng thương mại cần thiết nguồn sống cho DNVVN thị trường vốn nước ta chưa phát triển, việc huy động vốn từ thị trường khó khăn Bắc Giang tỉnh miền núi phía Bắc, có vị trí địa lý thuận lợi cho việc phát triển kinh tế Trong xu tồn cầu hố, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, Footer Page of 27 Header Page of 27 với mơi trường đầu thơng thống, Bắc Giang ngày thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh Hiện nay, địa bàn tồn tỉnh có 1.885 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ yếu DNVVN thành lập, nhu cầu vốn tín dụng lớn đặc biệt vốn tín dụng trung dài hạn Chi nhánh NHĐT&PT Bắc Giang ngân hàng thương mại hàng đầu địa bàn tỉnh Bắc Giang, có bề dày kinh nghiệm việc cho vay doanh nghiệp Việc đáp ứng nhu cầu vốn cho DNVVN nhiệm vụ hàng đầu tiêu chí đặt ngân hàng hoạt động đem lại lợi nhuận cho ngân hàng hoạt động tín dụng Tuy nhiên, thời gian qua, việc thúc đẩy tín dụng trung dài hạn DNVVN gặp nhiều khó khăn Xuất phát từ thực tiễn đó, em chọn đề tài : “Thúc đẩy tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Bắc Giang” để nghiên cứu viết luận văn tốt nghiệp TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Trong năm trở lại đây, trước nhu cầu CNH – HĐH công nghiệp, phát triển kinh tế toàn xã hội trước xu khu vực hố, tồn cầu hố có nhiều thị, sách, giải pháp mà Đảng nhà nước ban hành tạo chế cho phát triển phù hợp với yêu cầu hội nhập Trong xác định DNVVN nhân tố quan trọng cần đầu quan tâm đắn thời kỳ độ phát triển đất nước Đã có nhiều viết, cơng trình nghiên cứu khoa học bàn vấn đề mở rộng tín dụng DNVVN vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng thành phần kinh tế Cụ thể năm 2007, học viên Nguyễn Bá Minh nghiên cứu đề tài: “ Tín dụng ngân hàng với phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Ninh Bình” để làm luận văn thạc sỹ Trên Tạp chí cộng sản số 16 năm 2008 có viết: “Để phát triển mối quan hệ tín dụng ngân hàng với doanh nghiệp vừa nhỏ” tác giả Đỗ Minh Thành, trang Footer Page of 27 Header Page of 27 báo tạp chí viết đề tài như: trang chungkhoan247.vn viết: “Mở rộng tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ” tác giả Lê Minh ngày 1/12/2006, trang hiệp hội doanh nghiệp vừa nhỏ Bắc Giang, viết: “Nâng cao vai trò ngân hàng Phục vụ phát triển kinh tế xã hội” ngày 23/9/2008, trang VCInews (2007) viết; Mở rộng cửa cho doanh nghiệp vừa nhỏ tiếp cận vốn”, trang Vietnamnet (2008) viết: “Doanh nghiệp nhỏ khó tiếp cận với vốn ngân hàng” tác giả Đặng Vỹ … Tuy nhiên, hoạt động tín dụng trung dài hạn DNVVN nhiều hạn chế cần khai thác nghiên cứu nhằm thúc đẩy tín dụng trung dài hạn DNVVN Đặc biệt với hoạt động tín dụng trung dài hạn DNVVN Chi nhánh NHĐT&PT Bắc Giang nhiều bất cập cần có giải pháp thích hợp để thúc đẩy tín dụng đến với doanh nghiệp MỤC ĐÍCH NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU * Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu phân tích thực trạng tín dụng trung dài hạn DNVVN Chi nhánh NHĐT&PT Bắc Giang - §ưa giải pháp nhằm thúc đẩy tín dụng trung dài hạn DNVVN Chi nhánh NHĐT&PT Bắc Giang * Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận DNVVN vai trò tín dụng trung dài hạn đối DNVVN Việt Nam - Nghiên cứu học kinh nghiệm số quốc gia giới - Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới việc thúc đẩy tín dụng trung dài hạn DNVVN - Đánh giá cách tổng qt có hệ thống thực trạng tín dụng trung dài hạn DNVVN Chi nhánh NHĐT&PT Bắc Giang Footer Page of 27 Header Page of 27 - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy tín dụng trung dài hạn DNVVN Chi nhánh NHĐT&PT Bắc Giang ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: vấn đề thúc đẩy tín dụng trung dài hạn DNVVNcủa Chi nhánh NHĐT&PT Bắc Giang - Phạm vi nghiên cứu: + Hoạt động tín dụng trung dài hạn DNVVN Chi nhánh NHĐT&PT Bắc Giang + Thời gian nghiên cứu năm 2006, 2007 2008 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong trình nghiên cứu luận văn sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử làm sở để luận giải thực tiễn số phương pháp khác như: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp quan sát - Phương pháp xử lý thông tin - Phương pháp vấn - Phương pháp phân tích tổng hợp, … DỰ KIẾN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN - Hệ thống hóa làm rõ số vấn đề lý luận chung DNVVN tín dụng trung dài hạn ngân hàng DNVVN - §ánh giá, phân tích thực trạng tín dụng trung dài hạn vµ nhân tố ảnh hưởng tới việc thúc đẩy tín dụng trung dài hạn DNVVN ngân hàng thương mại cụ thể, Chi nhánh NHĐT&PT Bắc Giang Footer Page of 27 Header Page of 27 - §ề xuất giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy tín dụng trung dài hạn DNVVN Chi nhánh NHĐT&PT Bắc Giang - Góp phần mở rộng tín dụng DNVVN đặc biệt tín dụng trung dài hạn, giúp DNVVN có đủ vốn để nâng cao hiệu khả cạnh tranh thị trường nước quốc tế, tạo việc làm nâng cao đời sống người lao động BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu kết luận, bố cục luận văn gồm chương: Chƣơng 1: Tín dụng trung dài hạn ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Chƣơng 2: Thực trạng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh ngân hàng ĐầuPhát triển Bắc Giang Chƣơng 3: Giải pháp thúc đẩy tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh ngân hàng ĐầuPhát triển Bắc Giang CHƢƠNG I TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ Footer Page of 27 Header Page of 27 1.1 DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG 1.1.1 Khái niệm DNVVN Có nhiều quan niệm khác doanh nghiệp, tuỳ theo khía cạnh nghiên cứu khác mà người ta đưa khái niệm doanh nghiệp khác Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp hiểu tổ chức kinh tế có cách pháp nhân tổ chức để thực hoạt động kinh doanh lĩnh vực định với mục đích cơng ích thu lợi Các loại hình doanh nghiệp kinh tế thị trường đa dạng phong phú, theo tiêu khác ta lại có cách thức phân loại phù hợp Tuy nhiên để thực mục tiêu quản lý, người ta thường phân chia doanh nghiệp theo mơ hình hoạt động Doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa doanh nghiệp nhỏ Trong thực tế để đơn giản hoá việc phân loại, nhiều nước gộp chung doanh nghiệp vừa doanh nghiệp nhỏ gọi DNVVN DNVVN loại hình chiếm tỷ trọng lớn số doanh nghiệp hầu hết quốc gia giới đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế quốc gia Từng quốc gia lại có tiêu chí riêng để phận loại doanh nghiệp theo quy mô hoạt động tựu chung lại họ thương vào quy mơ, trình độ kỹ thuật mức độ kinh doanh Qua thực tiễn số nước giới sử dụng tiêu thức khác để xác định DNVVN, ta thấy để đánh giá quy mơ, trình độ kỹ thuật doanh nghiệp, người ta thường vào yếu tố đầu vào (như số lượng vốn kinh doanh lao động thu hút, hệ máy móc mức độ tại, lao động thủ công lao động máy) yếu tố đầu (như sản lượng sản xuất, doanh thu, lợi nhuận) Để đơn giản cho việc xác định, họ thường dựa hai tiêu thức là: số lượng lao động bình quân tổng số vốn sản xuất kinh doanh doanh thu bình qn hàng năm Ví dụ: Footer Page of 27 Header Page of 27 Ở Canada: doanh nghiệp có số lượng lao động nhỏ 500 người doanh thu nhỏ 20 triệu CAD coi DNVVN Ở Inđơnêxia: doanh nghiệp có tổng số vốn (hay giá trị tài sản) nhỏ 600 triệu Rupi doanh thu nhỏ tỷ Rupi đồng thời có số lao động thường xuyên nhỏ 100 người voi DNVVN Ở Myanma: Các doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ doanh nghiệp có số lao động thường xuyên nhỏ 100 người họ không xét đến tiêu chí doanh thu hay tổng giá trị tài sản Ở Philiphin: Các doanh nghiệp có số lao động thường xuyên nhỏ 200 người tổng giá trị tài sản nhỏ 60 triệu Peso Ở Đài Loan: Các doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ doanh nghiệp có tổng vốn khơng q triệu USD số lao động thường xuyên không 300 người Ở Malaysia: Các doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ doanh nghiệp có tổng số lao động từ 100 đến 200 người, doanh nghiệp có số lao động thường xuyên nhỏ 100 người doanh nghiệp có quy mơ nhỏ Ở Thái Lan: Các doanh nghiệp có số lao động nhỏ 100 người có tổng số vốn nhỏ 20 triệu Bạt DNVVN Ở Singapore: Các DNVVN doanh nghiệp có tổng số lao động nhỏ 100 người số vốn nhỏ 499 triệu đô la Singapore Ở Hồng Kơng: Trong ngành cơng nghiệp, DNVVN có số lượng lao động nhỏ 100 người, ngành dịch vụ doanh nghiệp có số lượng lao động nhỏ 50 người DNVVN Ở Hàn Quốc: Trong lĩnh vực chế tạo, khai thác, xây dựng, doanh nghiệp có 300 lao động tổng vốn đầu 600 ngàn USD coi DNVVN Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, DNVVN doanh nghiệp có Footer Page of 27 Header Page of 27 20 lao động doanh thu 500 ngàn USD/năm (nếu doanh nghiệp bán buôn) Ở Nhật Bản: Đối với doanh nghiệp bán buôn, DNVVN doanh nghiệp có số lượng lao động nhỏ 100 người số vốn 30 triệu Yên Doanh nghiệp bán lẻ có số lao động nhỏ 50 người số vốn nhỏ 10 triệu Yên coi DNVVN Còn doanh nghiệp khác doanh nghiệp coi DNVVN có vốn 100 triệu Yên số lao động nhỏ 300 người Ở Mêhicô: DNVVN doanh nghiệp có số lao động nhỏ 250 người tổng số vốn đầu bẩy triệu đôla Ở Mỹ: doanh nghiệp có số lao động nhỏ 500 lợi nhuận hàng năm nhỏ 150 USD DNVVN Ở nước EU: Các doanh nghiệp vừa doanh nghiệp có số lao động thường xuyên từ 50 đến 200 người, doanh số năm 16 triệu Ecu, mức vốn triệu Ecu doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp có số lao động 50 người, doanh số năm nhỏ triệu Ecu mức vốn triệu Ecu Đó tiêu thức để xác định DNVVN nước giới Việt Nam tiêu thức xác định DNVVN thay đổi theo thời kỳ tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể đất nước Trước đây, DNVVN xác định doanh nghiệp có số vốn điều lệ tỷ đồng số lao động trung bình hàng năm 200 người Tuy nhiên, năm gần đây, để khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển DNVVN, ngày 23/11/2001, Chính phủ nghị định 90/2001/NĐ-CP quy định: doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ VNĐ số lao động bình quân hàng năm không vượt 300 người DNVVN Theo tiêu chí tỷ trọng DNVVN khối doanh nghiệp chiếm khoảng 70% khu vực kinh tế nhân có khoảng 50.000 doanh nghiệp gồm công ty TNHH, CTCP, DNTN triệu hộ kinh doanh cá thể (không kể hộ sản xuất nông nghiệp) Theo tiêu chí vốn, Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 DNVVN chiếm khoảng 99,56% tổng số DNTN; 97,38% tổng số doanh nghiệp HTX; 96,12% công ty TNHH 43,27% CTCP Do đó, DNVVN có vị trí quan trọng kinh tế nước ta 1.1.2 Đặc điểm vai trò DNVVN kinh tế thị trƣờng 1.1.2.1 Đặc điểm DNVVN DNVVN loại hình doanh nghiệp nên mang đầy đủ đặc trưng vốn có doanh nghiệp Tuy nhiên, bên cạnh đặc trưng đó, DNVVN mang đặc điểm riêng như: Thứ nhất, sử dụng nguồn vốn, DNVVN có vốn đầu thấp, thời gian thu hồi vốn nhanh, việc sử dụng vốn đạt kết cao Đây đặc điểm quan trọng DNVVN Do vốn đăng ký ban đầu thấp, không 10 tỷ chu kỳ kinh doanh ngắn đặc trưng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp mang lại nên doanh nghiệp có thời gian hồn vốn thấp nhiều so với doanh nghiệp có quy mơ lớn khác Thứ hai, DNVVN hoạt động đa dạng ngành nghề, thành phần kinh tế nên DNVVN dễ dàng thâm nhập vào vào thị trường mà sức lan toả DNVVN vào lĩnh vực đời sống xã hội lớn Hơn quy mô nhỏ nên DNVVN hoạt động kinh doanh hầu hết lĩnh vực lĩnh vực mà doanh nghiệp có quy mơ lớn khác khơng muốn tham gia khơng thể tham gia q nhỏ bé, đem lại lợi nhuận khơng lớn Vì vậy, DNVVN có khả thoả mãn nhu cầu sản phẩm, dịch vụ tầng lớp xã hội Ngay nước ta, theo số liệu thống kê cho biết DNVVN chiếm 98% tổng số doanh nghiệp tồn hình thức như: DNNN, DNTN, CTCP, Cơng ty TNHH, doanh nghiệp có vốn đầu nước hộ kinh doanh cá thể Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 Thứ ba, DNVVN tổ chức theo nhiều loại khác chúng có đặc điểm chung có máy tổ chức sản xuất, quản lý đơn giản, gọn nhẹ, không cồng kềnh đạt hiệu cao Đây lợi loại hình doanh nghiệp lại phù hợp với điều kiện nguồn vốn ỏi số lượng lao động hạn chế doanh nghiệp Chính nguồn vốn ít, quy mô doanh nghiệp lại nhỏ nên số lượng nhân viên Do máy quản lý ln có xu hướng tinh giảm nhân viên đảm nhận nhiều công việc khác lúc Đôi nhân viên đảm nhận nhà quản trị nên DNVVN tiết kiệm chi phí nhân công để đầu cho việc nghiên cứu thị trường mở rộng sản phẩm Thứ tư, DNVVN có tính động, linh hoạt trước thay đổi thị trường, dễ dàng thay đổi lĩnh vực kinh doanh thị trường có biến động đem lại hội thách thức cho doanh nghiệp Chính quy mơ nhỏ, lượng vốn tự có ít, hoạt động lại không chuyên sâu vào lĩnh vực nên dễ dàng thay đổi quy mơ sản xuất, lĩnh vực kinh doanh mà không gây xáo trộn lớn doanh nghiệp Để thích ứng với thị trường, tồn phát triển thị trường bên cạnh đối thủ cạnh tranh có quy mơ lớn, có uy tín DNVVN phải tích cực nghiên cứu thị trường, tập trung khai thác khoảng trống, thị trường mặt hàng Chính thay đổi để thích ứng với thị trường mà tính ổn định loại hình DNVVN khơng cao, chúng dễ bị tổn thương khủng hoảng kinh tế thị trường có quy mơ lớn lực tài kém, khả cạnh tranh bị hạn chế Thứ năm, với DNVVN, mối quan hệ thành viên nội doanh nghiệp ln gắn bó mật thiết Đây đặc trưng mà thấy doanh nghiệp có quy mơ lớn Do đặc thù DNVVN số lượng nhân viên ít, nhân viên hay người quản lý đảm nhận nhiều công việc lúc nên gặp gỡ, giao tiếp, trao đổi với thường xuyên xảy Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 nên họ thường gần gũi để chia sẻ, cảm thông với công việc sống hàng ngày Điều thể rõ hộ kinh doanh cá thể (kinh tế hộ gia đình) Ở gia đình, họ hàng, bạn bè làm việc tạo nên môi trường lao động ấm áp thoải mái tạo điều kiện cho nhân viên hồn thành tốt nhiệm vụ Đây lý khiến cách thức quản trị điều hành thực thi cơng việc ln có khác biệt so với doanh nghiệp lớn Trên năm đặc điểm DNVVN Đó năm diểm khác biệt lớn DNVVN so với cácloại hình doanh nghiệp khác Từ đặc điểm riêng có mà DNVVN đóng vai trò khơng thể thiếu phát triển kinh tế quốc gia giới 1.1.2.2 Vai trò DNVVN Thông thường, người ta quan niệm quốc gia phát triển có kinh tế đại nơi phát triển doanh nghiệp lớn, có khả cạnh tranh cao DNVVN khơng thể tồn phát triển Đó quan niệm hoàn toàn sai lầm, thực tế dù kinh tế phát triển vai trò loại hình doanh nghiệp khẳng định Như biết, khủng hoảng kinh tế giới năm đầu thập niên 30 làm cho kinh tế toàn cầu lâm vào tình trạng suy thối, DNVVN nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế giới lên thoát khỏi khủng hoảng Chính vậy, DNVVN xương sống nhiều quốc gia, động lực thúc đẩy cạnh tranh, bảo đảm ổn định kinh tế, phòng chống nguy khủng hoảng, tình trạng độc quyền Đặc biệt cách mạng khoa học công nghệ ngày phát triển tạo điều kiện cho loại hình doanh nghiệp nhiều hội tập trung kỹ thuật để sản xuất sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng kịp thời tốt nhu cầu đa dạng phong phú thị trường Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 Trong nhiều năm qua, từ kinh nghiệm phát triển kinh tế nước có kinh tế phát triển hay phát triển cho thấy vị trí, vai trò DNVVN lớn Điều thể nhiều khía cạnh như: tạo số lượng cải vật chất tương đối lớn, chủng loại phong phú, đa dạng số lượng mẫu mã, phân phối lưu thông hàng hố, dịch vụ rộng rãi, giải cơng ăn việc làm cho số đông người lao động Ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, DNVVN đóng góp từ 30-60% GDP, sử dụng 40-70% lao động quốc gia Vai trò DNVVN thể qua đóng góp chủ yếu sau: Thứ nhất, DNVVN đóng vai trò quan trọng việc tạo cơng ăn việc làm, khai thác tiềm lao động Số lượng DNVVN lớn nên cần nhiều lao động Hơn nữa, kinh doanh đa dạng, đủ ngành nghề nên tạo số việc làm cho số đông người lao động từ người có trình độ thấp đến trình độ cao.Thực tế nước cho thấy, giai đoạn từ năm 1991-1996, bình quân năm DNVVN giải khoảng 72.020 việc làm cho người lao động.Trong lĩnh vực ngành công nghiệp chế biến, DNVVN tuyển dụng 355.000 lao động chiếm 36% tổng số lao động ngành Trong ngành xây dựng tạo việc làm cho 155.000 lao động chiếm 51% toàn ngành Trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn nhà hàng 51.000 lao động chiếm 19% Không có DNVVN thu hút lao động rộng khắp phạm vi nước Do tỷ trọng lao động khu vực nhà nước giảm từ 9,7% (năm 1995) xuống 5,2% (năm 1998) nên khu vực nhân có vai trò quan trọng tạo công ăn việc làm cho người lao động Từ thực tế cho thấy, DNVVN phương tiện hiệu để giải vấn đề thất nghiệp tạo hội phát huy nội lực, huy động nguốn lao động nhàn rỗi công chúng vào sản xuất kinh doanh Thứ hai, DNVVN đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy trình CNH-HĐH đất nước trình chuyển dịch cấu kinh tế Footer Page 13 of 27 Header Page 14 of 27 Quá trình phát triển DNVVN góp phần phân bố sản xuất đồng với nhiều ngành nghề phong phú, đa dạng phù hợp với nhiều lãnh thổ khác Loại hình doanh nghiệp cho phép phát huy lợi khu vực thành thị nông thôn đặc biệt vùng nông thơn, DNVVN góp phần xố dần tình trạng canh độc canh DNVVN đầu lĩnh vực đổi công nghệ, tiến hành CNH - HĐH sản xuất nông nghiệp từ khâu gieo trồng, thu hoạch đến khâu chế biến bao tiêu sản phẩm Ở nước ta việc phát triển doanh nghiệp chế biến nông lâm hải sản phân bố rộng khắp vùng nông thôn tạo nên mặt cho nông thôn kinh tế - văn hoá – xã hội Với linh hoạt mình, DNVVN sẵn sàng hoạt động lĩnh vực nơi chỗ lợi nhuận hội phát huy góp phần làm tăng tích luỹ từ tồn kinh tế, tạo động lực quan trọng thúc đẩy trình CNH-HĐH đất nước Thứ ba, sản xuất nhiều loại hàng hố có khả cung cấp ngày lớn, đa dạng sản phẩm tiêu dùng nội địa xuất khẩu, đáp ứng ngày phong phú đa dạng nhu cầu tầng lớp dân cư Các DNVVN kinh doanh đa dạng ngành nghề, tính nhậy cảm với thị trường cao lại có khả kinh doanh lĩnh vực mà doanh nghiệp lớn thực (hoặc thực không hiệu quả) gặp nhiều thuận lợi việc sản xuất cung cấp nhiều loại sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cẩu nước đồng thời đẩy nhanh xuất Hơn nữa, doanh nghiệp lớn muốn phát triển phải sử dụng DNVVN làm vệ tinh như: thu mua ngun liệu, gia cơng chế biến, đóng gói … Theo số liệu thống kê nước ta cho thấy DNVVN kinh doanh 100% lĩnh vực, cung cấp 80% sản phẩm cho kinh tế sản phẩm, dịch vụ Nhà nước cấm độc quyền Thứ tư, góp phần làm cho kinh tế động hiệu Do lợi quy mô nhỏ động, linh hoạt sáng tạo kinh doanh có kết hợp chun mơn hố đa dạng hố, mềm dẻo, DNVVN góp Footer Page 14 of 27 Header Page 15 of 27 phần to lớn làm động kinh tế chế thị trường Chính xuất phong phú, đa dạng sở sản xuất, ngành nghề, loại sản phẩm dịch vụ, hình thức kinh doanh DNVVN để tồn đứng vững thị trường, vơ hình chung DNVVN thúc đẩy cạnh tranh khu vực kinh tế làm cho kinh tế trở nên linh động Đồng thời tạo sức ép buộc quan quản lý hành Nhà nước phải thay đổi nhanh nhạy chế, sách đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi doanh nghiệp nói chung DNVVN nói riêng Thứ năm, đóng góp đáng kể vào việc trì phát triển ngành thủ công truyền thống nhằm sản xuất loại hàng hoá mang sắc văn hố dân tộc Với quy mơ vừa nhỏ cho phép doanh nghiệp sử dụng nguồn lực sẵn có địa phương sản phẩm phụ nhà máy lớn chưa sử dụng đến, đồng thời khai thác sử dụng đội ngũ tiểu thủ công nghiệp lành nghề sản xuất sản phẩm truyền thống đáp ứng nhu cầu nước xuất Với phát triển DNVVN, nhiều làng nghề truyền thống khôi phục phát huy Thứ sáu, DNVVN góp phần làm tăng thu nhập cho ngân sách Nhà nước tăng thu nhập cho dân cư Với hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, DNVVN làm doanh thu tăng lên điều đồng nghĩa với việc thực tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước thu nhập người lao động tăng lên Việc thực tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước giúp Nhà nước có nguồn sử dụng tiếp tục tái đầu cho ngành nghề kinh tế thân doanh nghiệp Thực tế nước ta DNVVN thu khoảng 137.000 tỷ đồng nộp ngân sách 5.000 tỷ đồng tiền thuế Các DNVVN đóng góp khoảng 21- 25 % GDP thu hút lực lượng lao động rộng khắp nước Footer Page 15 of 27 Header Page 16 of 27 Thứ bảy, góp phần đào tạo bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Muốn làm lớn trước hết phải nhỏ Do mà kinh doanh quy mơ nhỏ nơi đào tạo, rèn luyện nhà doanh nghiệp làm quen với môi trường kinh doanh, giúp họ tích luỹ vốn kinh nghiệm ban đầu Bắt đầu từ kinh doanh quy mô vừa nhỏ, số nhà doanh nghiệp trưởng thành, trở thành nhà doanh nghiệp lớn, tài ba biết đưa doanh nghiệp phát triển lên cách nhanh chóng Các DNVVN “vườn ươm” tốt cho nhân tài kinh doanh Riêng nước ta, 63,2 % nhà kinh doanh trưởng thành từ DNVVN 1.1.3 Những thuận lợi khó khăn vốn doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.3.1 Thuận lợi Do đặc điểm riêng có loại hình DNVVN nên tham gia vào kinh tế thị trường có số lợi định so với doanh nghiệp có quy mô lớn khác: Một là, thời gian thu hồi vốn nhanh, vòng quay vốn nhanh yếu tố hấp dẫn nhà đầu vừa nhỏ, nhà đầu cá nhân thuộc thành phần kinh tế đầu vào doanh nghiệp Chính nhà đầu có số lượng vốn nên họ muốn đầu vào dự án rủi ro Khi thời gian hồn vốn dự án ngắn vốn họ khơng gặp rủi ro thị trường có chiều hướng biến động gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Hai là, có tính động, linh hoạt, tự do, sáng tạo nên DNVVN dễ dàng tiếp cận ứng dụng cách nhanh chóng cơng nghệ từ cách mạng khoa học kỹ thuật mang lại lượng vốn đầu vào trang bị máy móc nhỏ So với doanh nghiệp có quy mơ lớn sở vật chất kỹ thuật hạ tầng đồ sộ DNVVN dễ dàng nhanh nhậy bắt kịp với chuyển biến nhu cầu người tiêu dùng DNVVN có khả chuyển hướng kinh doanh chuyển đổi mặt hàng nhanh hơn, tăng giảm lao động dễ dàng Footer Page 16 of 27 Header Page 17 of 27 sử dụng nguồn lao động thời vụ Hơn nữa, DNVVN chuyển địa điểm sản xuất khơng gặp nhiều khó khăn doanh nghiệp lớn Ngoài ra, doanh nghiệp lại nắm bắt phục vụ nhanh chóng nhu cầu nhỏ lẻ mang tính khu vực, địa phương Do đó, DNVVN khai thác hết lực để đạt hiệu sản xuất kinh doanh cao Ba là, quan hệ thành viên DNVVN chặt chẽ, gắn bó tạo môi trường làm việc tốt Người lao động dễ dàng gặp gỡ trao đổi với nhau, đề xuất với lãnh đạo đồng ý ý tưởng lạ giúp doanh nghiệp phát triển nhanh hơn, ổn định hơn, tạo đột phá hoạt động kinh doanh Trong số doanh nghiệp mà số lượng lao động khơng nhiều, người quản lý nắm bắt, tìm hiểu khả làm việc đời sống tinh thần thành viên cách rõ ràng từ đưa cách thức tổ chức quản lý hiệu nhất, tạo lòng tin thành viên Đây điều có doanh nghiệp lớn Năm là, có quy mơ vừa nhỏ nên chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế mang tính chất dây chuyền nhiều quốc gia Hơn nữa, phá sản DNVVN không gây ảnh hưởng lớn kinh tế Bên cạnh thuận lợi mà DNVVN có tham gia vào kinh tế thị trường có khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt giải để giúp doanh nghiệp tồn phát triển 1.1.3.2 Khó khăn Những khó khăn mà DNVVN gặp phải tham gia vào kinh tế thị trường là: Thứ nhất, DNVVN bị hạn chế tiếp cận với nguồn vốn tín dụng thức Số lượng DNVVN chiếm 90% tổng số DN, song tổng số vốn cho sản xuất, kinh doanh 30% so với tổng vốn doanh nghiệp nước Điều mặt phản ánh khả thu hút vốn vào sản Footer Page 17 of 27 Header Page 18 of 27 xuất, kinh doanh DNVVN thấp Mặt khác cho thấy DNVVN chưa quan tâm đầu vốn để mở rộng sản xuất Đối với doanh nghiệp, vốn kinh doanh chủ yếu dựa vào vay vốn tổ chức tín dụng vốn cổ phần Tuy nhiên, để phát hành cổ phiếu, trái phiếu đòi hỏi doanh nghiệp phải có qui mơ lớn, sản xuất kinh doanh có hiệu có uy tín thị trường, thị trường vốn chưa hoàn chỉnh, hệ thống tổ chức tài trung gian chưa đủ mạnh Do đó, nói tín dụng “kênh” chủ yếu để cung cấp vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt DNVVN Do đó, DNVVN giải nhu cầu vốn chủ yếu dựa vào thị trường tài phi thức, tiếp cận nguồn tín dụng thức thơng qua tổ chức tín dụng hạn chế tài sản đảm bảo thiếu điều kiện khác.Tuy nhiên, thị trường tín dụng khơng thức có số hạn chế Thường số cho vay nhỏ ngắn hạn với chi phí cao; khả huy động tiền tiết kiệm chuyển hố thời hạn nói chung bị giới hạn Nhìn chung thị trường tín dụng khơng thức đủ để tài trợ cho hoạt động mua sắm tài sản cố định có quy mô nhỏ đầu nhiều lần Tuy nhiên, nguồn khó đáp ứng cho yêu cầu phát triển DNVVN Chính vậy, DNVVN khơng bị hạn chế mở rộng sản xuất mà bị lạc hậu công nghệ, trang thiết bị máy móc đội ngũ lao động chủ yếu lao động phổ thơng đào tạo, thiếu kỹ năng,… Đây khó khăn lớn DNVVN Thiếu vốn để hoạt động kinh doanh đặc biệt nguồn vốn trung dài hạn vấn đề nan giải mà DNVVN muốn tìm giải pháp tối ưu để khắc phục Chính thiếu vốn mà doanh nghiệp loại khơng có vốn để cải tiến công nghệ lạc hậu, đào tạo tìm kiếm đội ngũ lãnh đạo lành nghề, xây dựng sở sản xuất tốt, nắm bắt thông tin thị trường cách nhanh chóng Do nên sức cạnh tranh doanh nghiệp thị trường yếu kém, sản xuất đình trệ, gây khó khăn cho doanh nghiệp tìm chỗ đứng thị trường để tồn phát triển Footer Page 18 of 27 Header Page 19 of 27 Thứ hai, thiếu vốn dẫn đến sức cạnh tranh DNVVN bị hạn chế thiếu thông tin, thiếu thị trường, quan hệ kinh doanh hạn hẹp, sức cạnh tranh sản phẩm hàng hố thấp, khó tiêu thụ sản phẩm, độ rủi ro cao nên thị trường DNVVN nhỏ, khơng ổn định, sức mua thị trường nước thấp, sản phẩm dịch vụ lại không đủ sức cạnh tranh với sản phẩm doanh nghiệp lớn Hơn nữa, họ lại chịu sức ép mặt hàng ngoại nhập khiến cho việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn Thứ ba, mơi trường thể chế, sách kinh tế vĩ mơ hạn chế Mặc dù, có quan điểm chiến lược rõ ràng DNVVN thiếu định chế pháp luật, thiếu sách chế hỗ trợ phát triển tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, xây dựng sở hạ tầng, mở rộng thị trường, đào tạo nguồn nhân lực Chính vậy, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn việc hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh nâng cao lực hoạt động kinh doanh thân Đối với nước ta DNVVN thành lập nhiều chưa thực phát triển theo tiềm vốn có Tuy nhiên, thấy rõ điều doanh nghiệp nà đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế nước ta Các DNVVN khơi dậy phát huy tiềm phận lớn dân cư tham gia vào công kiến thiết đất nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm cho xã hội, vườm ươm mầm đội ngũ doanh nghiệp cho đất nước lĩnh vực, ngành nghề, thành phần kinh tế Nhưng điều kiện kinh tế nước ta giai đoạn phát triển thấp nên DNVVN gặp nhiều khó khăn q trình hoạt động Quy mơ nhỏ, cơng nghệ lạc hậu, trình độ tay nghề lực hạn chế, sức cạnh tranh sản phẩm dịch vụ yếu đặc biệt việc thiếu vốn gây ảnh hưởng lớn tới hiệu sản xuất kinh doanh DNVVN Do vậy, thân ngân hàng gặp nhiều khó khăn chế thị trường Footer Page 19 of 27 Header Page 20 of 27 1.2 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNVVN 1.2.1 Khái niệm tín dụng trung dài hạn Tín dụng trung dài hạn hoạt động tài tín dụng cho khách hàng vay vốn trung dài hạn nhằm thực dự án phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống Tuỳ theo quốc gia, thời kỳ mà có quy định cụ thể hoạt động tín dụng trung dài hạn Ở Việt Nam, thời hạn cho vay xác định phù hợp với thời gian thu hồi vốn dự án đầu tư, khả trả nợ khách hàng tính chất nguồn vốn cho vay tổ chức tín dụng Hiện nay, thời hạn tín dụng trung dài hạn xác định sau: - Thời hạn cho vay trung hạn từ 12 tháng đến năm - Thời hạn cho vay dài hạn từ năm trở lên không thời hạn hoạt động lại theo định thành lập giấy phép thành lập pháp nhân không 15 năm dự án phục vụ đời sống Như nhìn chung khoản tín dụng trung dài hạn có đặc điểm sau: - Chúng có thời hạn năm - Chúng trả khoản vay theo thời gian (có thể quý, tháng nửa năm) kỳ hạn cho vay - Chúng thường đảm bảo tài sản lưu động đem chấp văn tự cầm cố tài sản cố định Mục đích hoạt động tín dụng trung dài hạn để đầu dự án, xây dựng mới, mua sắm tài sản cố định, mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi cải tiến trang thiết bị công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm mục tiêu lợi nhuận phù hợp với sách phát triển kinh tế xã hội pháp luật the quy định Footer Page 20 of 27 Header Page 21 of 27 1.2.2 Các hình thức tín dụng trung dài hạn ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Từ buổi sơ khai thành lập ngân hàng thương mại nay, hoạt động tín dụng ngân hàng có nhiều đổi Trước đây, Ngân hàng khơng sâu vào tìm hiểu phương thức phục vụ khách hàng bước sang kinh tế thị trường hình thức tín dụng ngân hàng khác đưa để khách hàng lựa chọ hình thức cho phù hợp tối ưu cho họ Đối với DNVVN, Ngân hàng thương mại đưa hình thức tín dụng ngân hàng khác nhau, hình thức lại thích hợp với mục đích nhu cầu doanh nghiệp khác Các hình thức tín dụng trung dài hạn chủ yếu ngân hàng DNVVN là: Footer Page 21 of 27 Header Page 22 of 27 1.2.2.1 Cho vay theo dự án dài hạn Đây hình thức tài trợ nhiều rủi ro ngân hàng, cho vay theo dự án nhằm mục đích tài trợ cho hoạt động xây dựng khách hàng xây dựng nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn khí, dẫn dầu, công trình hầm mỏ, nhà máy điện, thiết bò cầu cảng hàng hải, rủi ro loại cho vay thường lớn đa dạng nguyên nhân sau: - Số tiền tài trợ thường lớn - Dự án bò trì hoãn điều kiện thời tiết trang thiết bò không cung cấp đủ - Các quy đònh pháp lý đòa phương thay đổi gây tác động tiêu cực tới dự toán chi phí dự án - Lãi suất thay đổi gây tác động tiêu cực tới thu nhập từ khoản cho vay ngân hàng chi phí vay vốn chủ đầu Thực tài trợ dự án thường có tham gia nhiều ngân hàng vốn tài trợ thường lớn việc đồng tài trợ giúp ngân hàng chia sẻ rủi ro Ngoài ra, dự án cần bảo lãnh bên thứ ba để trường hợp ngân hàng thu nợ từ phía người vay tiền tiến hành thu nợ từ người bảo lãnh 1.2.2.2 Cho vay kỳ hạn Đây hình thức cho vay trung dài hạn nhằm mục đích tài trợ cho hoạt động đầu doanh nghiệp mua sắm trang thiết bò, xây dựng công trình… loại có thời hạn cho vay năm Thông thường doanh nghiệp vay theo hình thức chọn gói dựa sở dự toán chi phí cho Footer Page 22 of 27 Header Page 23 of 27 dự án đầu cam kết toán nợ khoản TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Vỹ (2008), “Doanh nghiệp nhỏ khó tiếp cận với vốn ngân hàng” mạng Internet, trang Vietnamnet Đỗ Minh Thành (2008), “Để phát triển mối quan hệ tín dụng ngân hàng với doanh nghiệp vừa nhỏ”, Tạp chí Cộng sản số (16) Hồng Yến (2008), “Phải có tầm nhìn xa” Báo Đầu Thương Mại Du lịch (91) Học viện Ngân hàng, Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng Lê Vinh Danh (1997), Tiền tệ Hoạt động Ngân hàng, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội Mạng Internet (2008), “Kinh nghiệm nước việc hỗ trợ tài cho DNVVN” Mạng Internet (2007), “Mở rộng cửa cho doanh nghiệp vừa nhỏ tiếp cận vốn” trang VCInews Mạng Internet (2006), “Doanh nghiệp vừa nhỏ hội nhập” trang lefaso.org Mạng Internet (2008), trang Newsletter “Hiện 90% doanh nghiệp vừa nhỏ gặp khó khăn, khoảng 70% gặp khó khăn vừa phải 20% vơ khó khăn rơi vào tình trạng phá sản” 10 Ngọc Châu (2008) “80% doanh nghiệp nhỏ vừa khó khăn” mạng Internet, báo điện tử VnExpress.net 11 Ngân hàng Đầu Phát triển Bắc Giang, báo cáo thường niên năm 2006, 2007, 2008 12 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (2004), Sổ tay tín dụng , Nxb Lao động Xã hội Footer Page 23 of 27 Header Page 24 of 27 13 Ngân hàng Đầu Phát triển Bắc Giang (2006-2008), Báo cáo thường niên năm 2006-2008 14 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (2008),“Chương trình Hỗ trợ tín dụng cho DNNVV góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững đảm bảo an sinh xã hộ” giai đoạn 2003-2008 15 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam “Quy trình cho vay khách hàng” 16 Ngô Hướng Tô Kim Ngọc chủ biên (2001), Giáo trình tín dụng Ngân hàng 17 NXB Thống kê Hà Nội (2001), Giáo trình tín dụng ngân hàng 18 Nghị định 163/2006/NĐ-CP giao dịch bảo đảm ngày 29 tháng 12 năm 2006 Chính phủ 19 Nghị định số 66/2008/NĐ-CP hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ngày 28 tháng năm 2008 Chính phủ 20 Phước Hà (2008), “Ứng cứu vốn cho doanh nghiệp vừa nhỏ” Mạng Internet, trang Vietnamnet.vn 21 Vũ Tiến Lộc (2008), “4 nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân vững mạnh”, Phát biểu Hội nghị Doanh nhân Tiêu biểu toàn quốc 2008 22 Văn kiện đại hội Đảng khoá VIII, khoá IX, X 23 Việt Hùng (2008), “10 điều nhà quản lý ngân hàng nên quan tâm” Báo Ngân hàng (26) 24 Xuân Lê (2008), “Doanh nghiệp tự điều chỉnh”, Báo Ngân hàng (44) Footer Page 24 of 27 ... pháp thúc đẩy tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Bắc Giang CHƢƠNG I TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Footer... chương: Chƣơng 1: Tín dụng trung dài hạn ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Chƣơng 2: Thực trạng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Bắc Giang Chƣơng 3:... tiễn đó, em chọn đề tài : “Thúc đẩy tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Bắc Giang để nghiên cứu viết luận văn tốt nghiệp TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Thức đẩy tín dụng trung và dài hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Giang, Thức đẩy tín dụng trung và dài hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay