Thiết kế bộ giải điều chế tín hiệu 16-QAM trên FPGA

31 28 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:54

... quát phương pháp điều chế tín hiệu M-QAM đặc điểm điều chế sơ đồ điều chế giải điều chế tín hiệu M-QAM Chương 2: Phân tích hai kỹ thuật quan trọng thiết kế giải điều chế tín hiệu 16-QAM, kỹ thuật... cứu kĩ thuật điều chế M-QAM mà cụ thể điều chế 16QAM, kết hợp sử dụng phần mềm mô nhƣ MATLAB, Simulink để thiết kế demo hệ thống thu phát tín hiệu, từ thiết kế giải điều chế tín hiệu 16-QAM để tích... thuật cho giải điều chế bên thu khôi phục xác tín hiệu nguồn phát Chương 3: Phân tích thiết kế demo hãng Xilinx, ưu nhược điểm thiết kế để từ thiết kế bổ sung cho giải điều chế tín hiệu 16-QAM nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế bộ giải điều chế tín hiệu 16-QAM trên FPGA, Thiết kế bộ giải điều chế tín hiệu 16-QAM trên FPGA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay