Quản Lý hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn-quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

11 5 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:52

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VÕ THANH LÂM QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HĨA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG NGẠN QUẬN 8- THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.14 HÀ NỘI - 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC _ VÕ THANH LÂM QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG NGẠN QUẬN 8- THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN TẤN HÀ NỘI - 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỞ ĐẦU chọn đề tài 1.1 Xuất phát từ vai trò hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học Khi nhân loại bước vào kỷ XXI, lúc mà khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, kinh tế tri thức đóng vai trò quan trọng giáo dục nhân tố hàng đầu cần thiết cho phát triển bền vững quốc gia Tuy nhiên, nhìn lại điều tra tổng thể nhằm đánh giá toàn diện nghiệp giáo dục nước ta, phủ ký với quỹ UNESCO tiến hành vào đầu năm 1991, cho thấy "Nền giáo dục nước ta đứng trước thử thách to lớn, có khoảng cách xa so với giáo dục nước nên hạn chế việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội" Chúng ta phát triển hội nhập với giới mà bắt đầu xuất phát điểm thấp thế? Nghị 29/NQTW đổi tồn diện giáo dục Việt Nam có ghi “ Xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản khâu then chốt”, “Quản nguyên nhân nguyên nhân” nội dung đổi giáo dục đổi PPDH khâu đột phá Sau thời gian dài tiến hành đổi giáo dục Việt Nam, nhìn lại vấn đề này, bên cạnh việc ghi nhận thành tựu đạt được, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nhận định: “Chất lượng giáo dục đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao hạn chế; chưa chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu xã hội Chưa giải tốt mối quan hệ tăng số lượng, quy mô với nâng cao chất lượng, dạy chữ dạy người”, mặt khác, “Chương trình, nội dung, phương pháp dạy học lạc hậu, đổi chậm; cấu giáo dục không hợp lĩnh vực, ngành nghề đào tạo; chất lượng giáo dục toàn diện giảm sút, chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố Footer Page of 27 Header Page of 27 Như vậy, cơng đổi tồn diện giáo dục, đến lúc này, định hướng rõ ràng nhiệm vụ cấp bách giai đoạn Trong nội dung đổi giáo dục, việc đổi phương pháp dạy học yêu cầu thiết, hoạt động, phương pháp phạm trù quan trọng, có tính chất định mà có người ví vừa bánh lái, vừa la bàn để giúp cho tàu hướng Quá trình dạy học vậy, muốn thành cơng phải có phương pháp tốt, phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình, đối tượng điều kiện dạy học Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu đổi phương pháp dạy học, đó, nghiên cứu đổi phương pháp dạy học sở tiếp cận hệ thống, tiếp cận nhân cách, tiếp cận họat động, thuyết dạy học cộng tác, tư tưởng công nghệ dạy học, vận dụng phổ biến Sự phát triển kinh tế - xã hội bối cảnh toàn cầu hoá đặt yêu cầu người lao động, đặt yêu cầu cho nghiệp giáo dục hệ trẻ đào tạo nguồn nhân lực Một định hướng việc đổi giáo dục chuyển từ giáo dục mang tính hàn lâm, kinh viện, xa rời thực tiễn sang giáo dục trọng việc hình thành lực hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạo người học Định hướng quan trọng đổi PPDH phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo, phát triển lực hành động, lực cộng tác làm việc người học Đó xu hướng quốc tế cải cách PPDH nhà trường phổ thông Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo nêu rõ: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập Footer Page of 27 Header Page of 27 đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học” Để thực tốt mục tiêu đổi bản, toàn diện GD&ĐT theo Nghị số 29-NQ/TW, cần có nhận thức chất đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực người học số biện pháp đổi phương pháp dạy học theo hướng 1.2 Xuất phát từ thực tế quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn quận - Thành phố Hồ Chí Minh Một thập kỷ trôi qua, tiến hành đổi toàn diện giáo dục với định hướng phát triển bền vững giáo dục tiểu học Việt Nam đạt số thành tựu định Tuy nhiên, thực tế dạy học, muốn quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa để tạo động lực cho người học tham gia tích cực vào q trình dạy học hồn tồn khơng đơn giản người học lứa tuổi tiểu học với nét đặc điểm tâm riêng điều đặc biệt cần đến tác động nhà quản Trên nước thành phố Hồ Chí Minh, nhiều lớp tập huấn mở ra; buổi hội thảo, chuyên đề liên tục tổ chức; riêng phương pháp học nhóm có nhiều tranh luận làm báo chí tốn nhiều giấy mực Mặc dù hiệu việc quản hoạt động dạy học theo định hướng tích cực hóa hoạt động học sinh nhiều điều cần bàn luận Quận nằm vùng ven, phía tây nam thành phố Hồ Chí Minh, bị chia cắt nhiều kênh rạch Trên danh nghĩa, quận thuộc nội thành lại quận bán nông thôn, bán thành thị Dân cư hội tụ từ nhiều vùng miền, đa số người lao động nghèo đến từ vùng quê Tốc độ phát triển kinh tế xã hội chưa đạt quận huyện bạn, Trong điều kiện khó khăn đó, tập thể giáo viên trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn quận có nổ lực giảng dạy, đồng thời đội ngũ cán tiến hành nhiều giải Footer Page of 27 Header Page of 27 pháp quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngành xã hội giai đoạn Việc vận dụng giải pháp quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh chưa đạt hiệu mong muốn Vậy giải pháp để nhà quản tác động cách có hiệu đến việc quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh Đó câu hỏi lớn cần lời giải đáp Nhận thức yêu cầu thiết này, thời gian qua, có số ý kiến vấn đề quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh cho có hiệu Tuy nhiên ý kiến nhằm triển khai việc vận dụng nội dung số văn liên quan mang tính tổng kết, chưa tạo thành hệ thống nghiên cứu hồn chỉnh Vì vậy, tơi lựa chọn đề tài: Quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn quận - Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học nhà trường tiểu học Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lí luận phân tích đánh giá thực trạng quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học, đề xuất biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn quận - Thành phố Hồ Chí Minh Câu hỏi Cần phải có biện pháp quản hoạt động dạy học để tích cực hóa hoạt động học sinh nâng cao chất lượng dạy học nhà trường tiểu học? Giả thuyết khoa học Footer Page of 27 Header Page of 27 Thực tế quản hoạt động dạy học trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn quận - Thành phố Hồ Chí Minh đạt kết định Nhưng đứng trước yêu cầu đổi giai đoạn yêu cầu quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh nhiều bất cập Nếu đề xuất tổ chức thực biện pháp quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh cách phù hợp với yêu cầu đổi giáo dục, với điều kiện hồn cảnh cụ thể nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Khách thể nghiên cứu đối tượng nghiên cứu 5.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học 5.2 Đối tượng nghiên cứu Quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn quận - TP Hồ Chí Minh Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 6.1 Nghiên cứu sở luận hoạt động dạy học quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học 6.2 Khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động dạy học quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn quận - Thành phố Hồ Chí Minh 6.3 Đề xuất biện pháp quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn quận - Thành phố Hồ Chí Minh Khảo nghiệm khoa học tính cần thiết khả thi biện pháp quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn quận - Thành phố Hồ Chí Minh Giới hạn, phạm vi nghiên cứu đề tài Footer Page of 27 Header Page of 27 7.1 Giới hạn đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn quận - Thành phố Hồ Chí Minh 7.2 Giới hạn địa bàn nghiên cứu Trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn quận - TP Hồ Chí Minh 7.3 Giới hạn khách thể khảo sát gồm 03 nhóm khách thể: - Nhóm 1: Cán quản trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn - Nhóm 2: Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn - Nhóm 3: Chun viên phòng Giáo dục, Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn giáo viên trường tiểu học quận 8 Phương pháp nghiên cứu 8.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu thuyết Phân tích, tổng hợp, hệ thống hố, phân loại tài liệu nhằm tìm hiểu xây dựng sở luận cho vấn đề nghiên cứu 8.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp vấn - Phương pháp điều tra - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp quan sát 8.3 Nhóm phương pháp xử số liệu: sử dụng cơng thức tốn thống kê số trung bình cộng, tần xuất, hệ số tương quan để định lượng kết nghiên cứu Những đóng góp đề tài - Góp phần hoàn thiện sở luận quản hoạt động dạy học dạy học tích cực - Phát thực trạng dạy học quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn quận - TP Hồ Chí Minh Footer Page of 27 Header Page of 27 - Đề xuất biện pháp cần thiết, khả thi quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn quận - TP Hồ Chí Minh - Tài liệu tham khảo cho CBQL nói chung CBQL trường tiểu học nói riêng 10 Dự kiến cấu trúc luận văn Luận văn phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục gồm có chương Chương 1: Cơ sở luận quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học Chương 2: Thực trạng quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn quận Thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Biện pháp quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn quận Thành phố Hồ Chí Minh Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Thị Ân (2002), “Giáo dục tiểu học: Thực trạng giải pháp”, kỉ yếu hội thảo khoa học,1 (1), tr1-8 Ban bí thư Trung ương Đảng (2004), Chỉ thị 40 - CT TW việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo CBQL giáo dục Hà Nội Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm quản giáo dục Trường cán quản giáo dục đào tạo Bộ Giáo dục đào tạo (2004), Hướng dẫn tra toàn diện trường Phổ thông tra hoạt động sư phạm giáo viên phổ thông, thông tư 07/2004/TT - BGD&ĐT - Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Quyết định ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học số 14/2007 QĐ - BGD&ĐT ngày 4/5/2007 Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ - BGD&ĐT ngày 31/08/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 Thủ tướng Chính phủ) Nguyễn Bá Dương (1999), Tâm học quản dành cho người lãnh đạo, nhà xuất Chính Trị Quốc gia Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhà xuất Chính Trị Quốc gia Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ X, nhà xuất Chính Trị Quốc gia Hà Nội 11 Vũ Ngọc Hải (2007), Tập giảng Quản Nhà nước giáo dục - viện chiến lược chương trình giáo dục Hà Nội 12 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, nhà xuất Hà Nội Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 13 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản giáo dục - Một số vấn đề luận thực tiễn - Nhà xuất Giáo dục 14 Nguyễn Kỳ (1996), Mơ hình dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm, trường quản cán Hà Nội 15 Các Mác, Ph Ăng ghen (1993), Toàn tập, Tiếng Việt, Đảng Cộng sản Việt Nam (2001) - Văn kiện Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X, nhà xuất Chính Trị Quốc gia Hà Nội 16 Nguyễn Văn Lê(1997), Chuyên đề quản trường học,t2, Nxb Giáo dục 17 Hồ Chí Minh (1972), Bàn công tác Giáo dục, nhà xuất thật, Hà Nội 18 Phạm Thanh Nghị (1999), người lãnh đạo - người xây dựng văn hóa tổ chức, tạp chí Phát triển Giáo dục, số 3/1999 19 Hoàng Đức Nhuận (1995), Nhà trường đại giới, Hà nội 20 Hà Ngữ (2001), Giáo dục học, số vấn đề luận thực tiễn, nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội 21 Từ điển sư phạm bách khoa tồn thư (1987), NXB Liên Xơ 22 Từ điển giáo dục học (1989), NXB Từ điển bách khoa 23 Thái Duy Tuyên (1/2003), “Phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức người học”, Tạp chí giáo dục, số 48 24 Thái Duy Tuyên (1998), Những vấn đề giáo dục học đại, NXB Giáo dục, Hà Nội 25 Thái Duy Tuyên (2001), Giáo dục đại (Những nội dung bản), NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 26 Trường cán quản Giáo dục – Đào tạo TW II, khoa học quản nhà trường, NXB Thành phố Hồ Chí Minh 27 Từ điển Tiếng Việt (1994), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 28 PV.Zimin, MI Konđaop, N.I Saxerđôtôp (1985), “Những vấn đề quản trường học”, Trường CBQLGD-ĐT Tp.HCM Footer Page 11 of 27 ... lý luận quản lý hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu. .. cứu Hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học 5.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học Nguyễn. .. hoạt động dạy học quản lý hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn quận - Thành phố Hồ Chí Minh 6.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản Lý hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn-quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, Quản Lý hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn-quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay