Quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn hiện nay

15 22 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:52

... học quản lý giáo dục, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 25 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2014), Tâm lý học ứng dụng tổ chức quản lý quản lý giáo dục - Bài giảng cao học quản lý giáo dục Đại học Giáo. .. 27 quản lý giáo dục, Hà Nội 19 Phạm Minh Hạc (2001), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục Nxb Giáo dục, Hà Nội 20 Đặng Xuân Hải (2014), Quản lý thay đổi giáo dục - Bài giảng cao học quản lý. .. lý giáo dục, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 23 Lê Ngọc Hùng (2006), Xã hội hóa giáo dục Nxb lý luận trị Hà Nội 24 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2014), Quản lý nhân giáo dục - Bài giảng cao học
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn hiện nay, Quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay