Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

24 7 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:51

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - - LÊ VĂN SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành Kinh tế trị Mã số: 60.31.10 Hƣớng dẫn khoa học: PGS, TS Phạm Văn Dũng Hà nội, 2009 Lý chọn đề tài Nông thôn vùng rộng lớn, đông dân cư, song đời sống đại phận nhân dân gặp nhiều khó khăn Việc cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nơng thơn nhiệm vụ bước thiết nước ta nay, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập cho Footer Page of 27 Header Page of 27 người lao động, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho cư dân nông thôn đồng thời tạo tiền đề quan trọng cho trình phát triển kinh tế, ổn định trị xã hội xây dựng đời sống văn hố nơng thơn Phát triển công nghiệp nông thôn nhiệm vụ cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nông thôn Ngày nay, phát triển công nghiệp nông thôn vấn đề không thu hút quan tâm Việt Nam mà nhiều nước phát triển coi trọng Điều chứng tỏ phát triển cơng nghiệp nơng thơn có vị trí quan trọng trình phát triển kinh tế xã hội Việt Nam nước nông nghiệp với 70% dân số sống vùng nông thôn, lực lượng lao động nông nghiệp chiếm khoảng 70% lực lượng lao động toàn xã hội tạo 20,8% GDP Thời gian nông nhàn chiếm 21%/năm, gần triệu lao động bị thất nghiệp Khoảng cách giàu nghèo nông thôn thành thị ngày gia tăng, năm 1996 2,71 lần, năm 2001 3,45 lần đến năm 2005 số lần Mặc dù số lượng lao động lớn giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn chiếm 22,35% giá trị sản xuất công nghiệp.[31, tr.1] Phát triển công nghiệp nông thôn góp phần động viên tiềm nguồn lực thành phần kinh tế, huy động sử dụng có hiệu nguồn lực ngồi nước vào q trình tăng trưởng kinh tế Nó tác động mạnh mẽ đến trình chuyển dịch cấu kinh tế, phân công lại lao động xã hội theo hướng đại, thúc đẩy kinh tế hàng hố nơng thơn phát triển mạnh, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân Thừa Thiên Huế tỉnh thuộc khu vực trung Trung bộ, án ngữ quốc lộ 1A xuyên qua điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, phát triển công nghiệp, dịch vụ Đây khu vực, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, thuận lợi cho việc phát triển nơng nghiệp Địa hình chia cắt mạnh, khơng phẳng, diện tích đất nơng nghiệp ỏi khó khăn cho nông nghiệp Hơn nữa, vào mùa hạ thời tiết thường nóng khơ, thiếu nước cho sản xuất nơng nghiệp, nhiên mùa thu thường mưa nhiều gây nên lũ lụt gây thiệt hại cho trồng, vật nuôi đặc biệt vùng thấp trũng duyên hải Footer Page of 27 Header Page of 27 Trong đó, Thừa Thiên Huế có điều kiện thuận lợi yếu tố cho phát triển cơng nghiệp nơng thơn có tài ngun phong phú, có nhiều loại khống sản thích hợp cho việc phát triển công nghiệp công nghiệp khai thác, công nghiệp xây dựng; có khu rừng vùng nguyên liệu thích hợp cho việc phát triển cơng nghiệp chế biến nông - lâm sản số ngành thủ cơng nghiệp khác; có bờ biển dài 120 km với ngư trường rộng hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, hệ đầm phá lớn Đông Nam Á, điều kiện thuận lợi cho đánh bắt, nuôi trồng chế biến thủy sản Trong lịch sử, Thừa Thiên Huế, với tỉnh lỵ thành phố Huế, nơi nhà Nguyễn chọn làm kinh đô nên trước có tập trung thu hút lượng lớn thợ thủ công lành nghề từ nơi khác nước phục vụ cho nhu cầu xây dựng hoàng cung, sản xuất sản phẩm phục vụ hoàng tộc, quan lại… đến để làm ăn sinh sống Đây yếu tố để hình thành nhiều phường nghề, làng nghề truyền thống phát triển ven đô khu vực khác nông thôn Thừa Thiên Huế Trên sở làng nghề truyền thống đó, huy động nguồn lực sẵn có làng nghề kỹ nghệ kinh nghiệm sản xuất đội ngũ thợ thủ công lành nghề nhằm thúc đẩy cơng nghiệp nơng thơn phát triển Do đó, việc phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế vấn đề cần thiết nhằm tận dụng lợi địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Vì “Phát triển cơng nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế” chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu Công nghiệp nông thôn khái niệm quan tâm nghiên cứu khoảng thập kỷ 50 kỷ XX, song thực tế cơng nghiệp nơng thơn hình thành thực thể kinh tế độc lập với trình phát triển khác gắn liền với phát triển nông nghiệp, nông thôn từ lâu Ở Việt Nam, công nghiệp nông thôn nhiều nhà khoa học quan tâm Nhiều cơng trình nghiên cứu, nhiều viết cơng nghiệp nông thôn Footer Page of 27 Header Page of 27 nhiều cách tiếp cận khác Cho đến nay, số cơng trình nghiên cứu công nghiệp nông thôn như: Đề tài cấp nhà nước KX 08-07 “Định hướng chuyển giao công nghệ thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn” Nguyễn Văn Hường (19921993), Đặng Ngọc Dinh (1994-1995) làm chủ nhiệm Luận án phó tiến sĩ Vũ Thị Thoa (1999): “Phát triển công nghiệp nông thôn đồng sông Hồng theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố nước ta nay”; luận án tiến sĩ Hà Văn Ánh (2000): “Phát triển công nghiệp nông thôn ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh”; luận văn thạc sĩ Nguyễn Thanh Hùng (2005): “Phát triển công nghiệp nông thơn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế” Ngồi có số đề tài liên quan mật thiết với vấn đề như: Luận án phó tiến sĩ “Phát triển tiểu thủ công nghiệp kinh tế hàng hố nhiều thành phần thị Việt Nam nay” Nguyễn Hữu Lục (1996); đề tài “Phát triển làng nghề truyền thống nông thôn Việt Nam q trình cơng nghiệp hóa, đại hố” Trần Minh Yến (2003), “Phát triển thị trường làng nghề tiểu thủ công nghiệp vùng đồng sông Hồng” PSG TS Trần Văn Chử (2003-2004) làm chủ nhiệm, “Một số vấn đề bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống Thừa Thiên Huế” Nguyễn Văn Phát (2002) Trong cơng trình nghiên cứu nói trên, tác giả có cách tiếp cận khác công nghiệp nông thôn song tác giả có thống đề cập đến vấn đề sau: - Công nghiệp nông thôn phận kinh tế nông thôn nằm cấu công nghiệp chung nước - Cơng nghiệp nơng thơn có vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế xã hội nông thôn Việc phát triển kinh tế nông thôn vấn đề tất yếu q trình cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn - Tổng kết số kinh nghiệm phát triển công nghiệp nông thôn số nước, địa phương đưa giải pháp nhằm phát triển công nghiệp Footer Page of 27 Header Page of 27 nông thôn cho vùng định Tuy nhiên chưa có cơng trình nghiên cứu đề cập đến cơng nghiệp nơng thôn địa bàn cụ thể tỉnh Thừa Thiên Huế, luận văn tiếp tục sâu nghiên cứu công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế cách có hệ thống làm sở để xây dựng phương hướng số giải pháp nhằm phát triển công nghiệp nông thôn năm Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích luận văn: từ sở lý luận thực tiễn phát triển công nghiệp nông thôn nhằm làm rõ thự trạng phát triển công nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế thời gian qua, thành tựu hạn chế chủ yếu q trình đó, luận văn đưa phương hướng số giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy nhanh q trình phát triển cơng nghiệp nơng thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm Footer Page of 27 Header Page of 27 Nhiệm vụ luận văn: - Khái quát lý luận cơng nghiệp nơng thơn cách có hệ thống vai trò q trình phát triển kinh tế xã hội nơng thơn - Trình bày số mơ hình phát triển cơng nghiệp nơng thơn nước, khu vực giới số địa phương vận dụng vào việc phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế - Phân tích thực trạng đề xuất số giải pháp có tỉnh khả thi nhằm phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: góc độ kinh tế trị, luận văn tập nghiên cứu quan hệ kinh tế sách Nhà nước tác động đến phát triển công nghiệp nông thôn Phạm vi nghiên cứu: - Các hoạt động sản xuất công nghiệp vừa nhỏ, sở tiểu thủ công nghiệp hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh tồn phát triển nông thôn đại bàn tỉnh - Luận văn tập trung nghiên cứu phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế khoảng thời gian từ năm 2000 đến Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp luận sử dụng để nghiên cứu vật biện chứng vật lịch sử Trên sở kế thừa yếu tố hợp lý cơng trình nghiên cứu công bố tác giả luận văn xây dựng sở lý luận thực tiễn phát triển cơng nghiệp nơng thơn sử dụng để phân tích thực trạng đề giải pháp để phát triển công nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế thời gian tới Phương pháp cụ thể phân tích tổng hợp, lơgic lịch sử để tổng hợp tài liệu, điều tra, phân tích, so sánh, đối chiếu số liệu liên quan đến đề tài Đóng góp luận văn Footer Page of 27 Header Page of 27 Nghiên cứu góp phần làm rõ thêm phạm trù cơng nghiệp nơng thơn ý nghĩa q trình cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nơng thơn Phân tích làm rõ luận khoa học cho việc phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển cơng nghiệp nơng thơn q trình cơng nghiệp hoá, đại hoá tỉnh Thừa Thiên Huế Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương, tiết Chương Cơ sở lý luận thực tiễn phát triển công nghiệp nông thôn Chương Thực trạng phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2000 đến Chương Quan điểm, phương hướng giải pháp phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian tới Footer Page of 27 Header Page of 27 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP NƠNG THƠN Nơng nghiệp, nơng thơn nơng dân vấn đề mang tính chiến lược trình phát triển kinh tế xã hội quốc gia, đặc biệt nước phát triển nơng thơn ln vùng nhiều khó khăn đời sống vật chất lẫn tinh thần tốc độ gia tăng dân số nhanh, đất đai canh tác ngày thu hẹp, trình độ lực lượng sản xuất phát triển, suất lao động thấp Vấn đề phát triển công nghiệp nông thôn nhiều nước quan tâm, đặc biệt nước phát triển Đối với nước ta, phát triển công nghiệp nơng thơn xem chìa khóa hữu hiệu nhằm đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nơng thơn giàu có, cơng bằng, dân chủ, văn minh 1.1 Những vấn đề lý luận chung phát triển công nghiệp nông thôn 1.1.1 Một số khái niệm Công nghiệp nông thôn số nước quan tâm phát triển sớm, từ thập kỷ 60 kỷ XX Một số nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Ấn Độ nghiên cứu, phát triển cơng nghiệp nơng thơn, xem nội dung quan trọng cơng nghiệp hóa nông thôn Ở nước ta, công nghiệp nông thôn nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu từ đầu thập kỷ 90 kỷ XX Công nghiệp nông thôn vấn đề mẻ, tùy theo mục tiêu nghiên cứu mà tác giả có cách tiếp cận khái niệm công nghiệp nông thôn theo bình diện khác Cho đến nay, có số cách tiếp cận tiêu biểu sau:[9, tr.31] Footer Page of 27 Header Page of 27 Thứ nhất, cách tiếp cận góc độ kinh tế lãnh thổ Đây quan niệm số nước Trung Quốc, Ấn Độ, Indonexia, theo cách tiếp cận này, công nghiệp nông thôn xem phận kinh tế nông thôn Cách tiếp cận trọng đến yếu tố lãnh thổ Trên bình diện kinh tế lãnh thổ, công nghiệp nông thôn xét quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội địa phương, phận hữu cấu kinh tế địa phương góp phần khai thác triệt để, có hiệu nguồn lực chỗ nhằm đẩy nhanh trình phát triển kinh tế xã hội Cách tiếp cận cho phép nhà quản lý địa phương dễ thực trình quản lý nhà nước kinh tế nói chung quản lý cơng nghiệp nói riêng Tuy nhiên, cách tiếp cận dễ đưa đến phát triển công nghiệp nông thôn bị tách khỏi phát triển công nghiệp, tách rời yếu tố kinh tế kỹ thuật chung ngành công nghiệp quốc gia Khi tách rời khỏi cấu kinh tế ngành nước có nhiều cản trở làm cân đối cấu nội kinh tế ngành công nghiệp, mối quan hệ hữu đơn vị ngành thiếu đồng bộ, thiếu chặt chẽ làm giảm hiệu sản xuất kinh doanh Q trình địa phương hóa sản phẩm công nghiệp nông thôn làm cho việc chuyển giao công nghệ không đạt hiệu mong muốn, giảm sức cạnh tranh doanh nghiệp chế thị trường Như cách tiếp cận làm rõ mối quan hệ hữu công nghiệp nông thôn với tư cách phận cấu kinh tế vùng nông thôn mà chưa thấy vai trò với tư cách phận kinh tế ngành như tác động đến phát triển kinh tế xã hội nói chung Thứ hai, cách tiếp cận góc độ kinh tế ngành Đây quan niệm số nước Mêhicô, Braxin, Hàn Quốc Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO) Theo cách tiếp cận này, công nghiệp nông thôn xem phận ngành công nghiệp phân bố địa bàn nông thôn Sự phát triển xem vấn đề thuộc việc phân bố cơng nghiệp nói chung, ngành cơng nghiệp cụ thể nói riêng vùng lãnh thổ mà tập trung Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 công nghiệp chưa cao Đồng thời phát triển công nghiệp nông thôn phải đặt tổng thể phát triển ngành công nghiệp quốc gia, nội dung cơng nghiệp hóa Cách tiếp cận thường chấp nhận cán quản lý, hoạch định sách phát triển ngành cơng nghiệp gắn với quy hoạch, phân bố, điều chỉnh hay theo dõi phát triển chung ngành công nghiệp quốc gia Tuy nhiên, nhấn mạnh đến yếu tố kinh tế kinh tế kỹ thuật cơng nghiệp nơng thơn mà quan tâm đến cấu kinh tế nông thôn nên dễ dẫn đến làm cân đối cấu kinh tế ngành nông, không huy động sử dụng tiềm nguồn lực địa phương vào trình phát triển kinh tế xã hội địa phương Thứ ba, cách tiếp cận góc độ kinh tế xã hội Đây cách tiếp cận đặc trưng Đài Loan, theo cách tiếp cận này, công nghiệp nông thôn xem toàn hoạt động sản xuất có tính chất cơng nghiệp nơng thơn, biện pháp góp phần phát triển kinh tế xã hội nông thôn Cách tiếp cận xuất phát từ thực trạng nghèo nàn, lạc hậu kinh tế xã hội nông thôn, khu vực phát triển, lực lượng sản xuất trình độ thấp, diện tích canh tác ln có xu hướng thu hẹp dần, khả thâm canh tăng vụ, hiệu sản xuất nông nghiệp thấp, cấu kinh tế biến đổi chậm lúc dân số tăng nhanh dẫn đến đời sống cư dân nơng thơn ln gặp phải khó khăn, thiếu thốn Những vấn đề làm cho nơng thơn rơi vào vòng lẩn quẩn đói nghèo Một hướng nhằm khỏi vòng lẩn quẩn đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất, chuyển dịch cấu kinh tế, phân công lại lao động nơng thơn mà hoạt động mang tính chất cơng nghiệp có vai trò đáng kể Chọn giải pháp phát triển công nghiệp nông thôn để chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn, thu hẹp khoảng cách thành thị nông thôn giải pháp có ý nghĩa quan trọng Tuy nhiên, lấy việc phát triển kinh tế nông thôn để phát triển kinh tế xã hội nơng thơn lại khiếm khuyết lớn phát triển thân công nghiệp nông thôn không tác động đến nơng thơn mà phát triển Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 tất yếu tác động đến thành thị, tác động đến ngành công nghiệp toàn kinh tế quốc dân Do cách tiếp cận chưa thể tính hệ thống chiến lược phát triển cơng nghiệp nói riêng tổng thể kinh tế nói chung Thứ tư, cách tiếp cận góc độ kinh tế tổ chức Đây cách tiếp cận Trung tâm phát triển nơng thơn tồn diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương Theo cách tiếp cận này, hoạt động kinh tế có quy mơ nhỏ hộ gia đình gọi cơng nghiệp nơng thơn Cách tiếp cận xuất phát từ bối cảnh nông thôn nước phát triển có dân số đơng lúc hoạt động nông nghiệp hạn chế buộc phận cư dân nông thôn phải chuyển sang lao động ngành phi nông nghiệp nhằm giải việc làm nơng thơn quy mơ gia đình Đây hướng phổ biến nông thôn lại khơng nói rõ nội hàm cơng nghiệp nông thôn dễ gây nhầm lẫn hoạt động phi nông nghiệp nông thôn công nghiệp nông thôn tức công nghiệp nông thôn bao hàm dịch vụ Thứ năm, cách tiếp cận góc độ cộng đồng, làng xóm Đây cách tiếp cận Nhật Bản, Ấn Độ, Indonexia, theo cách tiếp cận này, tính gia đình, cộng đồng làng xóm nhấn mạnh Các sở công nghiệp nông thôn chủ yếu thành lập từ gia đình, dòng tộc, thơn xóm Nó có tính tích cực việc bảo tồn kỹ nghệ, bí truyền thống sắc văn hóa địa phương Cũng theo cách tiếp cận này, quy mô công nghiệp nông thôn dừng mức độ nhỏ, quy mô sản xuất mức hộ gia đình, thơn xóm Tuy nhiên, giai đoạn cách mạng khoa học công nghệ phát triển cách mạnh mẽ cách tiếp cận khơng phù hợp phá vỡ quy mơ sản xuất nhỏ để phát triển lên quy mô lớn đồng thời tầm ảnh hưởng vượt khỏi lãnh thổ nông thôn Từ cách tiếp cận cho thấy tính đa dạng quan niệm cơng nghiệp nơng thơn, điều đặt vấn đề tiếp cận khái niệm cách riêng lẻ mà phải dựa quan điểm toàn diện Khi nghiên Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 cứu vấn đề công nghiệp nơng thơn phải đặt phát triển mối quan hệ hữu với trình phát triển kinh tế xã hội nơng thơn nói riêng nước nói chung; phải đảm bảo yếu tố kinh tế kỹ thuật, kinh tế tổ chức kinh tế xã hội; phải đảm bảo tính đặc thù lãnh thổ nông thôn đồng thời phải nằm tổng thể trình vận động phát triển ngành cơng nghiệp Ở Việt Nam, tùy theo mục đích nghiên cứu mà tác giả có quan niệm khác cơng nghiệp nơng thơn Có tác giả cho cơng nghiệp nơng thơn tồn hoạt động kinh tế phi nông nghiệp nông thôn Điều có nghĩa hoạt động phi nơng nghiệp đồng với công nghiệp nông thôn bao gồm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ Cơ sở quan điểm xuất phát từ việc cho phát triển cơng nghiệp nói đến tính chất sản xuất hàng hóa Điều dẫn đến trao đổi ngành làm cho thương mại, dịch vụ đời tất yếu ngành nằm tổng thể thống hữu Quan điểm có ý nghĩa việc phát triển kinh tế nông thôn với mục tiêu chuyển dịch cấu kinh tế từ nông sang cấu tiến cách tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ Song cách tiếp cận lại không thống đồng khái niệm công nghiệp nơng thơn với hoạt động phi nơng nghiệp chúng có khác theo tiêu chí kinh tế ngành: cơng nghiệp ngành sản xuất vật chất tạo loại hàng hóa hữu hình lúc thương nghiệp dịch vụ ngành sản xuất phi vật chất tạo hàng hóa vơ hình Do khơng thể gộp thương nghiệp dịch vụ vào cơng nghiệp nơng thơn Có tác giả cho cơng nghiệp nông thôn tiểu thủ công nghiệp phân bố nông thôn với tư cách phận kinh tế địa phương nhằm cung cấp, bổ sung sản phẩm hàng hố cho khu vực nơng thôn công nghiệp quốc doanh công nghiệp đô thị không cung cấp đủ hay cung cấp Trong trường hợp cơng nghiệp nơng thơn có vai trò bổ sung cho cơng nghiệp quốc doanh lực cơng nghiệp quốc doanh có hạn Quan điểm cho thấy vai trò bổ sung cơng nghiệp nông thôn mà không thấy Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 độc lập tương đối vai trò to lớn q trình chuyển dịch cấu kinh tế phát kinh tế nơng thơn Có tác giả xét cơng nghiệp nơng thôn bao gồm tất hoạt động công nghiệp địa bàn nông thôn, không cần xét đến mối quan hệ tác động đến phát triển kinh tế nông thôn Quan điểm dẫn đến việc đánh giá khơng xác phát triển kinh tế xã hội nơng thơn thực tế có số sở cơng nghiệp lớn đóng địa bàn nơng thơn khơng gắn bó nhiều với nông thôn làm tăng giá trị sản xuất khu vực nông thôn lên cao dẫn đến hiểu nhầm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp chiếm ưu thực tế ngược lại dẫn đến cơng tác hoạch định sách phát triển kinh tế xã hội nơng thơn khơng phù hợp Có tác giả cho cơng nghiệp nơng thơn tồn hoạt động cơng nghiệp phục vụ trực tiếp cho nông thôn không phân biệt phân bố nơng thơn hay khơng Quan niệm nói lên mối quan hệ cơng nghiệp nơng nghiệp làm cho q trình nghiên cứu phức tạp khơng phân biệt cơng nghiệp nơng thơn đô thị xác định nội hàm công nghiệp nơng thơn thực tế nhiều ngành cơng nghiệp khơng phục vụ cho nơng thơn mà cho thành phố Có tác giả cho cơng nghiệp nông thôn phận công nghiệp phân bố nơng thơn có quan hệ mật thiết với q trình sản xuất kinh doanh nông thôn Quan niệm có tính thuyết phục nói lên quan hệ mật thiết phát triển công nghiệp nông thôn với phát triển kinh tế xã hội nông thôn Tuy nhiên quan niệm chưa thấy phát triển cơng nghiệp nơng thơn thực tế nay, phát triển đến mức độ định vượt phạm vi nông thôn hội nhập vào kinh tế quốc dân nói riêng kinh tế giới nói chung Với phân tích nói cho thấy xét công nghiệp nông thôn cách phiến diện mà phải đặt tổng thể phát triển kinh tế xã hội nông thôn, ngành cơng nghiệp phát triển thân Footer Page 13 of 27 Header Page 14 of 27 Tổng hợp quan điểm nói đến khái niệm công nghiệp nông thôn sau: Công nghiệp nông thôn phận công nghiệp nước phân bố nông thôn bao gồm sở sản xuất công nghiệp với quy mô vừa nhỏ chủ yếu, với ngành tiểu thủ công nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức tổ chức sản xuất khác gắn bó chặt chẽ với phát triển kinh tế xã hội nơng thơn quyền địa phương quản lý mặt nhà nước Với khái niệm này, công nghiệp nông thôn hiểu phận ngành công nghiệp phân bố địa bàn nông thôn, phân biệt với công nghiệp thành thị Công nghiệp nông thôn phân bố nông thôn đứng chân nơng thơn mà phải có quan hệ chặt chẽ với trình phát triển kinh tế xã hội nông thôn thông qua yếu tố đầu vào trình sản xuất đầu cho thị trường sản phẩm Về ngành nghề, công nghiệp nông thôn bao gồm sở sản xuất công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp đời sống cư dân nông thôn ngành chế tạo, sửa chữa nông cụ, chế biến nông sản, sản xuất hàng gia dụng, sản xuất vật liệu xây dựng… nơng thơn Xét sở hữu hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, sở công nghiệp nông thôn tồn nhiều thành phần kinh tế với hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân hay công ty trách nhiệm hữu hạn Xét quy mô, sở công nghiệp nông thôn tồn quy mô vừa nhỏ, lượng vốn nhỏ, số lượng lao động Về mặt quản lý nhà nước, sở công nghiệp nông thôn chịu quản lý trực tiếp quyền địa phương, cụ thể cấp quận, huyện, xã cơng nghiệp nơng thơn gắn bó chặt chẽ với phát triển kinhh tế xã hội nông thôn Với khái niệm trên, sở công nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp có đặc điểm sau thuộc phạm trù công nghiệp nông thôn Footer Page 14 of 27 Header Page 15 of 27 - Làm chuyển dịch cấu kinh tế nơng thơn từ tính nơng sang cấu kinh tế nông - công - dịch vụ, tỷ trọng công nghiệp dịch vụ tăng lên - Tạo nhiều việc làm cho người dân, tăng thu nhập nâng cao đời sống cư dân nông thôn - Thu hút lao động từ nông nghiệp sang ngành công nghiệp, dịch vụ, phân công lại lao động địa bàn nông thôn - Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông theo hướng đại, văn minh - Phát triển phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương ngành công nghiệp nước Như vậy, cơng nghiệp nơng thơn khái niệm mang tính lịch sử gắn liền với phát triển kinh tế nơng thơn Do đó, phát triển cơng nghiệp nơng thôn nội dung quan trọng công nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn Phát triển cơng nghiệp nơng thơn q trình tạo lập yếu tố cần thiết vốn, kỹ thuật công nghệ, lao động, thị trường sách thuận lợi nhằm nâng cao hiệu sản xuất công nghiệp nông thôn Là nội dung quan trọng cơng nghiệp hóa, đại hóa, phát triển cơng nghiệp nơng thơn phải bao hàm nội dung sau: - Tạo sở vật chất cần thiết nâng cao suất lao động xã hội công nghiệp nông thôn - Tạo q trình chuyển dịch cấu kinh tế nơng thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp - Thúc đẩy tiến trình phân cơng lại lao động địa bàn nông thôn theo chuyển dịch cấu kinh tế - Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn - Bảo vệ môi trường sinh thái xây dựng nông thôn văn minh, đại 1.1.2 Những tiền đề phát triển công nghiệp nông thôn Footer Page 15 of 27 Header Page 16 of 27 Phát triển công nghiệp nông thôn nhiệm vụ quan trọng phát triển kinh tế nông thôn xây dựng nông thôn mới, để đảm bảo cho q trình cần có tiền đề sau: Thứ nhất, công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội quy hoạch phát triển công nghiệp Công nghiệp nông thôn phận kinh tế tách rời kinh tế nông thôn Do đó, việc quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nói chung quy hoạch phát triển cơng nghiệp nói riêng đảm bảo cho công nghiệp nông thôn phát triển hài hoà với phát triển kinh tế xã hội địa phương Nếu khơng có cơng tác quy hoạch tổng thể dẫn đến phát triển mang tính tự phát, lệch lạc, khơng hiệu quả, khơng khai thác tiềm địa phương dẫn đến cân đối cấu kinh tế Thứ hai, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn Sự phát triển công nghiệp nông thôn chịu tác động mạnh mẽ kết cấu hạ tầng nông thôn Kết cấu hạ tầng nông thôn tạo tiền đề thúc đẩy cho công nghiệp nông thôn phát triển Thực tế chứng tỏ, đâu đầu tư tốt cho kết cấu hạ tầng kinh tế phát triển nhanh đâu có kết cấu hạ nông thôn lạc hậu cản trở lớn cho phát triển công nghiệp nông thôn Hiện nay, hệ thống giao thông, điện, thông tin liên lạc nơng thơn tình trạng phát triển, điều gây nên khó khăn việc vận chuyển nguyên vật liệu Sự thiếu hụt điện, thiếu nước cho sản xuất gây gây khó khăn cho sản xuất nhiễm mơi trường Trình độ dân trí thấp, tay nghề lao động yếu với hoạt động không hiệu trung tâm tư vấn, chuyển giao công nghệ lực cản lớn cho phát triển công nghiệp nông thôn Thứ ba, trình độ phát triển thị trường Bất kỳ q trình sản xuất hàng hố gắn chặt với phát triển thị trường, thị trường phát triển q trình sản xuất có điều kiện mở rộng Thị trường xét hai bình diện: thị trường yếu tố sản xuất hay đầu vào thị trường tiêu thụ sản phẩm hay thị trường đầu Nếu xét Footer Page 16 of 27 Header Page 17 of 27 theo đối tượng giao dịch có thị trường vốn, khoa học cơng nghệ, sản phẩm… Ở thị trường xét theo đối tượng giao dịch * Thị trường khoa học công nghệ Khoa học công nghệ yếu tố tác động trực tiếp đến suất lao động Hầu hết sở sản xuất công nghiệp nông thôn mua sắm máy móc từ sở cơng nghiệp lớn công nghiệp đô thị Các sở công nghiệp nông thôn không đủ khả để tự trang bị kỹ thuật cơng nghệ sản xuất cho mà phải mua từ nơi khác Thị trường phát triển giúp sở cơng nghiệp nơng thơn có nhiều lựa chọn phù hợp với khả sản xuất * Thị trường nguyên liệu Nguyên liệu yếu tố sản xuất Trong công nghiệp nông thôn, nguyên liệu chủ yếu tận dụng từ địa phương, nguyên liệu mà địa phương khơng có khơng đảm bảo chất lượng phải thu mua từ nơi khác Thị trường nguyên liệu phong phú giúp cơng nghiệp phát triển có hiệu Việc chủ động nguyên liệu nâng cao hiệu sản xuất, giúp cho công nghiệp nông thôn phát triển ổn định * Thị trường vốn Vốn yếu tố để phát triển sản xuất Thị trường bao gồm vốn tổ chức tín dụng nhân dân, vốn từ ngân hàng nguồn vốn từ dân Thị trường vốn phát triển giúp cho công nghiệp nông thôn dễ tiếp cận huy động vốn cho việc trì phát triển sản xuất Ngược lại, thị trường vốn không phát triển bất lợi cho cơng nghiệp nơng thơn Ngồi ra, vốn co thể huy động từ nguồn khác tài trợ phủ, tổ chức phi phủ, hiệp hội nghề nghiêp * Thị trường sản phẩm Thị trường sản phẩm công nghiệp nông thôn tiếp cận giác độ sản xuất hàng hóa, thị trường sản phẩm quan trọng việc giải đầu sản xuất Thị trường sản phẩm công nghiệp nông thôn chủ yếu địa bàn nông thôn Sự phát triển cảu hệ thống chợ nông thôn tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường phát triển Một số sản phẩm có khả Footer Page 17 of 27 Header Page 18 of 27 cạnh tranh cao có khả tâm nhập thị trường bên Nếu sở nhận hợp đồng gia cơng theo hợp đồng, đối tác bao tiêu sản phẩm Footer Page 18 of 27 Header Page 19 of 27 Thứ tư, trình độ phát triển kinh tế xã hội nơng thơn Cơng nghiệp nơng thơn gắn bó chặt chẽ với nơng thơn, phát triển kinh tế xã hội nông thôn tác động mạnh mẽ đến phát triển Khi nơng nghiệp phát triển tạo nguồn nguyên liệu phong phú cho công nghiệp nông thôn, thu nhập người dân tăng lên làm tăng sức mua thị trường nông thôn điều kiện tốt cho công nghiệp nông thôn phát triển, đồng thời phát triển nông nghiệp tất yếu dẫn đến việc phân công lại lao động xã hội nông thôn, cung cấp lực lượng lao động cho cơng nghiệp nơng thơn Sự phát triển văn hóa xã hội nông thôn thúc đẩy việc phát triển giáo dục, đào tạo nghề cho người lao động, gia tăng tỷ lệ lao động có đào tạo, nâng cao trình độ quản lý chủ sở sản xuất kinh doanh giúp cho công nghiệp nông thôn đứng vững phát triển chế thị trường Thứ năm, quản lý nhà nước Công nghiệp nông thôn chịu quản lý nhà nước quyền địa phương Do đó, sách địa phương tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội nơng thơn nói chung cơng nghiệp nơng thơn nói riêng Hệ thống sách tác động đến phát triển công nghiệp nông thôn quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, sách đầu tư phát triển nơng thơn, sách khuyến cơng, sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn, sách nghiên cứu chuyển giao cơng nghệ, sách tín dụng, hỗ trợ thơng tin thị trường, sách tơn vinh nghệ nhân, sách bảo vệ mơi trường… Thực tế cho thấy đâu có quản lý nhà nước kinh tế có hiệu tạo nên môi trường thuận lợi cho phát triển công nghiệp nông thôn Footer Page 19 of 27 Header Page 20 of 27 1.2 Vai trò việc phát triển công nghiệp nông thôn Công nghiệp nông thôn phận kinh tế gắn bó chặt với kinh tế nơng thơn với tồn kinh tế quốc dân Sự phát triển thúc đẩy q trình chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp nơng thơn nói riêng phát triển kinh tế xã hội nơng thơn nói chung 1.2.1 Thúc đẩy q trình chuyển dịch cấu kinh tế nơng thơn Kinh tế nông thôn khu vực kinh tế gắn liền với địa bàn nơng thơn Nó phức hợp nhân tố cấu thành lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, với ngành tiểu - thủ công nghiệp, công nghiệp chế biến phục vụ nông nghiệp, ngành thương nghiệp dịch vụ tất có quan hệ hữu với cấu kinh tế vùng lãnh thổ toàn kinh tế quốc dân Kinh tế nơng thơn có nội dung rộng, bao gồm nhiều ngành nghề sản xuất, nhiều thành phần kinh tế quy mơ khác nhau, chủ yếu quy mô vừa nhỏ Tất nhân tố có quan hệ tác động qua lại lẫn trình phát triển Sự phát triển công nghiệp nông thôn tạo nhiều ngành nghề sản xuất vật chất phi nơng nghiệp góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng hiệu quả, tăng tỷ trọng công nghiệp tổng thể kinh tế nông thôn Sự phát triển công nghiệp nông thôn khôi phục phát triển ngành thủ công truyền thống đồng thời tạo nhiều ngành nghề đáp ngày cáng tốt ứng nhu cầu sản xuất sinh hoạt nông thôn Sự phát triển đa dạng ngành nghề nông thôn tạo tiền đề cho phát triển ngành dịch vụ nông thôn Sự phát triển công nghiệp nông thôn cung cấp nông cụ, nâng cao suất lao động sản xuất nơng nghiệp, đồng thời giúp cho q trình thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản tốt hơn, nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp Sự phát triển công nghiệp nông thôn giúp nông dân chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi theo hướng chuyên mơn hố, thực thâm canh tăng suất lao động hiệu kinh tế xã hội 1.2.2 Thực cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thôn Footer Page 20 of 27 Header Page 21 of 27 Trong giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nơng thơn nay, phát triển công nghiệp nông thôn nội dung quan trọng đặc biệt làm biến đổi cơ cấu kinh tế nơng thơn theo hướng đa dạng hố ngành nghề nhằm khai thác có hiệu nguồn lực sẵn có nơng thơn tài ngun đất đai, khoáng sản, vùng nguyên liệu, nguồn vốn, nguồn lao động kỹ thuật công nghệ, kinh nghiệm sản xuất nhân dân Nông thôn vùng lãnh thổ rộng lớn, có nhiều tài ngun khống sản, đất đai việc sử dụng máy móc khai thác nguồn tài nguyên hiệu bảo vệ môi trường sinh thái Sự tồn sở công nghiệp chế biến nông sản nâng cao hiệu kinh tế vùng nguyên liệu tập trung, tăng cường tính bền vững khu chăn ni, nuôi trồng thuỷ sản Mặt khác, bối cảnh diện tích đất nơng nghiệp có xu hướng giảm dần phát triển công nghiệp nông thôn huy động sử dụng hiệu nguồn vốn nhàn rỗi nông thôn vào ngành sản xuất phi nông nghiệp, sử dụng lao động dôi dư từ lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chuyển sang Sự phát triển công nghiệp nơng thơn tác động nhanh đến q trình thị hoá chỗ, tạo việc làm cho nhân dân địa bàn nơng thơn Sự phát triển tạo q trình phân cơng lại lao động chỗ hiệu hơn, lúc nơng dân ly nông bất ly hương đồng thời giảm sức ép di dân đến đô thị Khi sở công nghiệp nông thôn phát triển tăng nhanh thu nhập nông thôn Sự phát triển ngành nghề làng nghề tạo điều kiện cho đội ngũ thợ thủ công nghệ nhân phát huy khả tay nghề tạo thu nhập cho họ Bên cạnh đó, sở cơng nghiệp tiểu thủ thu hút thêm lao động hộ nông vừa học nghề vừa làm thêm để tăng thu nhập bước chuyển dịch cấu lao động nông thôn theo hướng hiệu 1.2.3 Tạo điều kiện vất phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn Một yếu tố quan trọng công nghiệp nông thôn làng nghề Các làng nghề nơi tập trung nhiều thợ thủ công lành nghề, có kinh nghiệm sản xuất tạo nhiều loại sản phẩm phục vụ cho nhu cầu đa dạng sản xuất Footer Page 21 of 27 Header Page 22 of 27 đời sống Các làng nghề góp phần tạo việc làm, thu nhập thường xuyên cho người lao động Hiện nay, nước ta có khoảng 2.790 làng nghề với 53 nhóm nghề, gần 12 triệu lao động tham gia.[28;1] Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng 90 làng nghề tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10.150 lao động thường xuyên khoảng 5.900 lao động thời vụ [3, tr.156] Có thể nói cơng nghiệp nơng thơn mà trung tâm làng nghề truyền thống tạo nên lan toả q trình phát triển, đa dạng hố ngành nghề công nghiệp nông thôn Các làng nghề tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân mà bảo tồn nét văn hoá truyền thống văn hoá dân tộc thể sản phẩm thủ công mỹ nghệ qua bàn tay tài hoa nghệ nhân 1.2.4 Hạn chế chênh lệch phát triển nông thôn thành thị Trong q trình cơng nghiệp hố, đại hố, cần phải ý đến việc phát triển nông thôn, khu vực ln chịu nhiều thiệt thòi Nông thôn chiếm 70% dân số nước, lại thị trường chủ yếu cơng nghiệp hố đại hố, tập trung phát triển cơng nghiệp thị khơng lãng phí nguồn lực sản xuất mà khơng đảm bảo cho công xã hội nông thôn thành thị Do đó, phát triển cơng nghiệp nơng thơn hội để nông thôn nhận thêm đầu tư xã hội, phát triển sản xuất nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân khu vực nông thôn, giảm dần chênh lệch xa nông thôn thành thị 1.3 Kinh nghiệm phát triển công nghiệp nông thôn số quốc gia, vùng lãnh thổ địa phƣơng học rút cho Thừa Thiên Huế 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển công nghiệp nông thôn số quốc gia, vùng lãnh thổ địa phương Phát triển công nghiệp nông thôn bước mà nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ giới nhiều địa phương nước ta thực Nghiên cứu số kinh nghiệm phát triển cơng nghiệp nơng thơn có ý nghĩa qua trọng việc xây dựng quy hoạch biện pháp phát triển công nghiệp nông thôn Footer Page 22 of 27 Header Page 23 of 27 thời gian tới Thừa Thiên Huế Trong luận văn đề cập số kinh nghiệm phát triển công nghiệp nông thôn sau: * Kinh nghiệm phát triển công nghiệp nông thôn Trung Quốc Trong nước phát triển, Trung Quốc điển hình phát triển cơng nghiệp nơng thơn có ý thực tiễn Việt Nam Mơ hình phát triển cơng nghiệp nơng thơn Trung Quốc xí nghiệp hương trấn Xí nghiệp hương trấn hình thức tổ chức sản xuất nơng dân thành lập nguồn vốn tự có họ Các xí nghiệp tự chủ, tự quản lý tự chịu trách nhiệm kết sản xuất kinh doanh Xí nghiệp hương trấn đời phát triển tổ sản xuất công xã dân lập nên Các sở hoạt động chủ yếu lĩnh vực thủ công nghiệp, sản phẩm phụ từ nông nghiệp công nghiệp chế biến phục vụ nơng nghiệp Các xí nghiệp đời từ khoảng thập kỷ 50 kỷ XX, đến năm 70 kỷ XX chúng phát triển mạnh mẽ tách khỏi nông nghiệp thành ngành sản xuất độc lập Xí nghiệp hương trấn phát triển nhanh, đến năm 1991 Trung Quốc có 19.080.000 xí nghiệp với 96.040.000 lao động chiếm 25% tổng sản lượng nước, 60% giá trị tổng sản phẩm nông thôn, 33% tổng sản lượng cơng nghiệp nước Có 65.000 xí nghiệp xuất chiếm 25% giá trị xuất nước, thu hút 5,4 tỉ USD Mặc dù có số xí nghiệp thất bại, song mơ hình xí nghiệp hương trấn Trung Quốc đem lại hiệu kinh tế ấn tượng cho nông thôn kinh tế quốc gia đông dân giới Bài học rút nghiên cứu xí nghiệp hương trấn phát triển xí nghiệp hương trấn huy động nguồn vốn dân, sử dụng ngyên liệu giải việc làm nông thôn, đem lại mặt cho nông thôn Trung Quốc Các xí nghiệp hoạt động theo chế thị trường tự hạch toán sản xuất kinh doanh Trong q trình phát triển, nhà nước hỗ trợ xí nghiệp bà đỡ thơng qua sách ưu đãi tín dụng, thuế, chế độ ưu đãi thuế sản phẩm mới, khuyến khích xuất * Kinh nghiệm phát triển công nghiệp nông thôn Thái Lan Footer Page 23 of 27 Header Page 24 of 27 Trong q trình cơng nghiệp hố kinh tế, Thái Lan trọng vấn đề cơng nghiệp hố nơng thơn theo mơ hình hướng xuất Ở nơng thôn, song song với phát triển nông nghiệp, Thái Lan mở rộng ngành nghề sản xuất phi nông nghiệp nghề thủ công, công nghiệp chế biến phục vụ nông nghiệp dịch vụ Thái Lan trọng phát triển nghề làng nghề thủ cơng truyền thống theo hướng cơng nghiệp hố Kết Thái Lan có tốc độ thị hố nơng thôn nhanh, tăng trưởng kinh tế cao, làng nghề thủ công nông thôn phát triển kết hợp với phát triển du lịch Kinh nghiệm Thái Lan cho thấy phát triển công nghiệp nông thôn giải cách đồng vấn đề kinh tế xã hội nơng thơn Nhà nước có hỗ trợ tích cực cho cơng nghiệp nơng thơn đầu tư Footer Page 24 of 27 ... tiễn phát triển công nghiệp nông thôn Chương Thực trạng phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2000 đến Chương Quan điểm, phương hướng giải pháp phát triển công nghiệp nông thôn. .. hai, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn Sự phát triển công nghiệp nông thôn chịu tác động mạnh mẽ kết cấu hạ tầng nông thôn Kết cấu hạ tầng nông thôn tạo tiền đề thúc đẩy cho công nghiệp nông thôn. .. đẩy công nghiệp nơng thơn phát triển Do đó, việc phát triển cơng nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế vấn đề cần thiết nhằm tận dụng lợi địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Vì Phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay