Phát phân tập và các kỹ thuật MIMO qua kênh fading đa đường

31 15 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:51

... với kỹ thuật phân tập bao gồm phân tập thu phân tập phát Chương 2: Các kỹ thuật phân tập phát không gian-thời gian hệ MIMO trình bày phương pháp truyền dẫn dành cho hệ truyền thông qua kênh. .. kênh MIMO, cụ thể kỹ thuật ghép kênh phân chia theo không gian kỹ thuật mã hóa khơng gian thời gian Chương 3: Kỹ thuật kết hợp phân tập phát MIMO- SDM” trình bày sơ đờ kết hợp phát phân tập. .. phương phân tập sử dụng thơng tin vơ tuyến phân loại thành: phân tập thời gian, phân tập tần số, phân tập phân cực phân tập không gian [4],[9] 1.3.1 Phân tập thời gian Do tính chất ngẫu nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát phân tập và các kỹ thuật MIMO qua kênh fading đa đường, Phát phân tập và các kỹ thuật MIMO qua kênh fading đa đường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay