Những thách thức trong quá trình áp dụng quản trị tinh gọn - Nghiên cứu tình hu ống tại một doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa Việt Nam

8 19 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:50

Header Page of 27 Tạp chí Khoa học ĐHQGHN : Kinh tế Kinh doanh, Tập 31, Số (2015) 63-70 Những thách thức trình áp dụng quản trị tinh gọn : Nghiên cứu tình doanh nghiệp sản xuất nhỏ vừa Việt Nam Phạm Minh Tuấn * Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 18 tháng năm 2015 Chỉnh sửa ngày 04 tháng 02 năm 2015; Chấp nhậ n đăng ngày 26 tháng năm 2015 Tóm tắt : Bài viết phân tích thách thức trình áp dụng quản trị tinh gọn (QTTG) doanh nghiệp sản xuất nhỏ vừa (DNSXNVV) Việt Nam Dựa điểm tương đồng khác biệt môi trường sản xuất đặc điểm cấu trúc quản lý doanh nghiệp sản xuất đồ nội thất Việt Nam với trường hợp điển hình áp dụng QTTG Cơng ty Toyota Nhật Bản, kết nghiên cứu trạng doanh nghiệp nghiên cứu, thuận lợi khó khăn doanh nghiệp q trình áp dụng QTTG Từ đó, DNSXNVV khác có chuẩn bị nguồn lực lực kỹ lưỡng hơn, góp phần áp dụng QTTG thành cơng Việt Nam Từ khóa : Quản trị tinh gọn , DNSXNVV, Việt Nam, thách thức Quản trị tinh gọn lợi ích doanh nghiệp sản xuất nhỏ vừa  người, cải tiến liên tục tích cực giảm lãng phí Mái nhà tập hợp yếu tố chất lượng, chi phí, thời gian giao hàng, an toàn tinh thần lao động Theo Taiichi Ohno (1988), hệ thống sản xuất Toyota (TPS) tảng triết lý kinh doanh dài hạn, quản lý trực quan, chuẩn hóa quy trình cân sản xuất [1] Fuji Cho, học trò Taiichi Ohno, xây dựng hình tượng ngơi nhà chất lượng để biểu diễn TPS Hai trụ cột vững nhà Just-in-Time (Vừa lúc - JIT) nghĩa sản xuất vừa lúc cần đến, không sản xuất thừa Jidoka (Tự kiểm lỗi) nghĩa không phế phẩm qua giai đoạn Phần nội thất trung tâm nhà Trong sách viết quản trị tinh gọn giới, James Womack, Daniel Jones Danile Roos (1990) cung cấp khung lý thuyết hệ thống sản xuất tinh gọn, đồng thời đưa dẫn giúp nhà quản trị hiểu áp dụng QTTG doanh nghiệp [2] Liker, J (1997) nghiên cứu tập trung vào khía cạnh giảm thời gian sản xuất thơng qua cắt giảm lãng phí loại bỏ cơng việc khơng tạo giá trị gia tăng [3] Liker QTTG giúp giảm thời gian từ khách hàng yêu cầu đến giao hàng, từ gia tăng lợi nhuận, chất lượng hài lòng _  ĐT: 84-4-37547506 Email: tuanpm@vnu.edu.vn 63 Footer Page of 27 Header Page of 27 64 P.M Tuấn / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh , Tập 31 , Số (2015) 63-70 khách hàng, cải thiện thời gian xử lý thông tin khuyến khích nhân viên làm việc Nguyễn Đăng Minh nhóm tác giả (2013) thực trạng việc áp dụng 5S, công cụ QTTG, DNSXNVV Việt Nam thông qua thực khảo sát 52 doanh nghiệp Đồng thời, cách phân tích số liệu thu thập, nhóm nghiên cứu cho thấy 5S có tác động tích cực đến hiệu sản xuất kinh doanh thông qua thông số: chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất, thời gian giao hàng thị phần [4] Bùi Nguyên Hùng, Lê Hồng Phước Nguyễn Thị Hồng Đăng (2013) đánh giá thành thực QTTG 10 công ty sản xuất Việt Nam, với 13 tiêu chí đề xuất Hirano (2009) [5] Kết cho thấy công ty lớn có kết tốt so với cơng ty vừa nhỏ tất tiêu chí [6] Lợi ích QTTG nhiều nghiên cứu giới Điều nhấn mạnh nghiên cứu Womack, Daniel Jones Danile Roos (1990), việc áp dụng dòng cơng việc liên tục với hệ thống “kéo” theo yêu cầu khách hàng tăng gấp đôi suất lao động hệ thống [2] QTTG giúp cắt giảm chi phí sản xuất doanh nghiệp [7, 8] thơng qua nhận diện lãng phí đưa cơng cụ để cắt giảm lãng phí Với nguồn lực hạn chế [9, 10], việc áp dụng QTTG DNNVV hướng phù hợp minh chứng nh công nhiều quốc gia giới [11] điểm chắt lọc sáng tạo, từ giúp ích cho doanh nghiệp q trình cải thiện hoạt động sản xuất - kinh doanh [12] Gurumurthy Kodali (2009) cho phương pháp so sánh công cụ để thực cải tiến liên tục tự đánh giá [13] Hai tác giả đặc biệt cho kỹ tự đánh giá hữu ích cho doanh nghiệp giai đoạn đầu áp dụng QTTG Thông qua tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, doanh nghiệp tự thu thập liệu tương đối xác tình hình hoạt động doanh nghiệp, hiệu quy trình sản xuất hiệu hoạt động sản xuất - kinh doanh Moriarty Smallman (2009) nhấn mạnh tầm quan trọng phương pháp so sánh quy trình cải tiến doanh nghiệp [14] Thứ hai , viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, so sánh DNSXNVV với Cơng ty Toyota để phân tích thách thức q trình áp dụng thành cơng QTTG Toyota lựa chọn trường hợp điển hình áp dụng thành cơng bở i cơng ty có bề dày kinh nghiệm QTTG, đặc biệt trọng đầu tư vào nhân viên chưa ngừng cải tiến [15] Việc so sánh Toyota với DNSXNVV (thường thiếu kỹ có trình độ lao động thấp) cho thấy rõ khác biệt n hư thách thức gặp phải trình áp dụng QTTG Nghiên cứu tình Doanh nghiệp A Phương pháp nghiên cứu 3.1 Giới thiệu Doanh nghiệp A Thứ , viết sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh Theo Marie cộng (2005), phương pháp hiệu , thông qua so sánh, doanh nghiệp quan sát tiến hành áp dụng DNSXNVV đề cập viết hoạt động lĩnh vực sản xuất nội thất (Doanh nghiệp A); việc thu thập thông tin thực thông qua vấn sâu th am quan sở sản xuất Doanh nghiệp A nỗ lực nâng cao Footer Page of 27 Header Page of 27 P.M Tuấn / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh , Tập 31 , Số (2015) 63-70 hiệu trình hoạt động kinh doanh chất lượng sản phẩm, đồng thời cắt giảm chi phí lãng phí Doanh nghiệp muốn giảm giá thành sản phẩm khô ng thực cắt giảm nhân cơng hay chi phí sản xuất trực tiếp Hiện Doanh nghiệp A chưa áp dụng QTTG Doanh nghiệp cân nhắc lựa chọn áp dụng QTTG phương thức cải tiến sản xuất liên tục với mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm cắt giảm chi phí sản xuất Doanh nghiệp A tập trung sản xuất ghế sofa ghế bành Doanh nghiệp hợp tác với số nhà cung cấp nước quốc tế để cung cấp nguyên vật liệu đầu vào Quy trình sản xuất thực tế Doanh nghiệp bao gồm lắp ráp thành phẩm từ nguyên vật liệu bán thành phẩm việc cắt may Sản phẩm sản xuất từ lúc nhận đơn đặt hàng đến hoàn thành gần tuần, sau lưu kho đến giao cho khách hàng Trong vài năm gần đây, Doanh nghiệp áp dụng số phương pháp quản trị để giảm số lượng sản phẩm hồn thành lưu kho Khơng áp dụng với sản phẩm hoàn thành, Doanh nghiệp áp dụng với nguyên vật liệu đầu vào Tuy nhiên, Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn số nguyên vật liệu lắp ráp không giao hạn, điều khó khăn nhà cung cấp nước Doanh nghiệp cố gắng giảm thiểu thời gian chờ đợi trì sản phẩm chất lượng cao Chất lượng cao thiết kế ấn tượng hai đặc điểm bật Doanh nghiệp, tạo nên khác biệt so với sản phẩm loại khác Chính vậy, Doanh nghiệp ln đứng trước thách thức giá thành sản phẩm cạnh tranh nhằm trì hai giá trị cốt lõi Doanh nghiệp Bảng tập trung so sánh điều kiện cần thiết áp dụng QTTG Các đặc điểm so sánh dựa nguyên tắc TPS Liker (2004) kết nghiên cứu số tác Achanga cộng (2006) [16], Melton (2005) [17] nhân tố tác động tới việc áp dụng QTTG thành cơng Thêm vào đó, Bảng so sánh đa chiều đặc trưng triết lý QTTG Toyota áp dụng để phân biệt với đặc điểm quản trị Doanh nghiệp A doanh nghiệp chưa áp dụng QTTG Phân tích so sánh cho thấy QTTG phương pháp quản trị tiềm để thay cho quản trị sản xuất; QTTG áp dụng chín h xác, có hệ thống doanh nghiệp kiên trì áp dụng tạo nhiều lợi ích bao gồm giảm lãng phí, giảm thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu sản xuất - kinh doanh, tiết kiệm chi phí giảm sản xuất lỗi Bảng thể nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng QTTG Doanh nghiệp A Các nhân tố lựa chọn dựa mức độ quan trọng Doanh nghiệp muốn áp dụng QTTG, đặc biệt giai đoạn đầu Trong khuôn khổ viết , tác giả tập trung phân tích sâu thách thức kìm hãm việc áp dụng th ành cơng QTTG Bảng Tóm lược thơng tin Doanh nghiệp A Footer Page of 27 65 Sản phẩm Doanh nghiệp A Ghế sofa, ghế bành, nội thất Địa điểm Ngoại thành Hà Nội Phân phối Phỏng vấn Hãng phân phối Giám đốc sản xuất Thách thức Giảm thời gian chờ đợi, giảm giá nh sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm cao Header Page of 27 P.M Tuấn / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh , Tập 31 , Số (2015) 63-70 66 3.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới trình áp dụng QTTG Doanh nghiệp A Bảng So sánh đặc điểm ảnh hưởng tới việc áp dụng QTTG Doanh nghiệp A Toyota Thời gian Doanh nghiệp A trung vào hoạt động hàng ngày, Tập thiếu chiến lược dài hạn cấu trúc khơng khuyến khích thay đổi Lãnh đạo Lãnh đạo thường phải kiêm nhiệm nhiều vị trí cấu trúc doanh nghiệp Nhân viên Thách thức có biến động nhân sự, nhân viên lành nghề khó thay Khơng có cơng cụ, phương pháp hỗ trợ q trình phát triển văn hóa học tập doanh nghiệp Khơng có quy trình định cụ thể Văn hóa học tập tiếp thu kiến thức doanh nghiệp Ra định Chuẩn hóa quy trình Thiếu quy trình chuẩn Kiểm tra chất lượng Kiểm định lại chất lượng có khiếu nại Quản lý trực quan Khơng có quản lý trực quan Cơng nghệ Miễn cưỡng thay đổi công nghệ sử dụng thời gian; đánh giá công nghệ dựa tin cậy không dựa hiệu công nghệ Toyota Có định hướng dài hạn rõ ràng, tập trung cắt giảm lãng phí liên tục cải tiến, xây dựng cấu trúc doanh nghiệp dẻo dễ tiếp nhận kiến thức Lãnh đạo thường bổ nhiệm nội bộ, người hiểu rõ hoạt động doanh nghiệp Tập trung phát triển người, xây dựng mối quan hệ bền vững nhân viên doanh nghiệp Học từ kinh nghiệm dự n, chuẩn hóa phương pháp tốt; khơng ngừng ánh xạ liên tục cải tiến Ra định tiến hành cẩn trọng dựa đồng thuận tiến hành nhanh chóng (quy trình lấy đồng thuận) Chuẩn hóa quy trình nhiều có thể, nhân viên đào tạo chéo để tránh khó khăn nhân viên nghỉ việc Văn hóa ngừng sản xuất để sửa chữa, quy trình tự kiểm tra gắn trực tiếp thiết kế sản phẩm theo chuỗi giá trị Quản lý trực quan áp dụng triệt để Công nghệ hỗ trợ người, không tạo áp lực bị thay thế; tiến hành áp dụng công nghệ nhanh sau cân nhắc kỹ lưỡng g Thách thức việc xây dựng tầm nhìn chiến lược dài hạn Sau nghiên cứu TPS nhiều năm, Liker (2004) tập trung vào mức độ quan trọng việc định hướng dài hạ n, doanh nghiệp thực coi trọng việc áp dụng QTTG cần có tầm nhìn dài hạn lợi ích đạt khơng trọng đến lợi ích ngắn hạn [18] Tuy nhiên, DNNVV với tiềm lực có hạn định quản trị ln ý đến lợi ích trước mắt Vì , lãnh đạo DNNVV Footer Page of 27 không dễ thực thay đổi, cho chiến lược dài hạn Thêm nữa, sách ngắn hạn chưa khuyến khíc h thay đổi, đặc biệt thay đổi cho QTTG Qua vấn với lãnh đạo Doanh nghiệp A, tác giả nhận thấy Doanh nghiệp A thực sách ngắn hạn nhằm đạt lợi ích ngắn hạn đầu tư dài hạn để thu lợi ích dài hạ n Vì vậy, tâm “ngắn hạn” Doanh nghiệp A thực kìm hãm triết lý QTTG phát triển Header Page of 27 P.M Tuấn / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh , Tập 31 , Số (2015) 63-70 67 Bảng Các nhân tố ảnh hưởng tới trình áp dụng QTTG Doanh nghiệp A Nhân tố QTTG (nhân tố kìm hãm khuyến khích) Triết lý Định hướng ngắn hạn không hỗ trợ việc áp dụng thành công QTTG Việc tập trung vào lợi ích ngắn hạn thiếu tầm nhìn dài hạn cản trở trình áp dụng QTTG Sự miễn cưỡng áp cách thức suy nghĩ ngăn cản q trình áp dụng QTTG thành cơng Quy mơ doanh ngh iệp nghiên cứu khuyến khích việc chia sẻ kiến thức, nhiên lại thiếu chuyên gia hướng dẫn quy trình áp dụng QTTG Do khó khăn thiếu kiến thức áp dụng QTTG, dẫn đến chi phí tăng thêm thuê chuyên gia tư vấn bên ngồi Khơng có đào tạo chéo, khơng có chế phân quyền rõ ràng Kiến thức Mối quan hệ với nhân viên Truyền thơng Tài Giá trị gia tăng Khả doanh nghiệp tiếp thu kiến thức Heijunka, JIT Chất lượng Truyền thông dễ dàng quy mô doanh nghiệp nhỏ Hạn chế tài dẫn đến việc khó khăn đầu tư cho cải tiến mà không mang lại hiệu Doanh nghiệp khơng nhận thức hồn tồn điều làm gia tăng giá trị cho khách hàng Hỗ trợ cho cải tiến liên tục hạn chế khái niệm rõ ràng kỹ mà doanh nghiệp cần đầu tư nâng cao chưa định nghĩa rõ ràng Cần thiết tạo dòng sản xuất liên tục (Heijunka) Doanh nghiệp nghiên cứu gặp khó khăn việc tạo dòng sản xuất liên tục áp dụng JIT để giảm lưu kho 00 Doanh nghiệp hướng đến mục tiêu chất lượng phần chiến lược Giới thiệu văn hóa dừng dây chuyền có lỗi xảy Cố gắng đạt chất lượng cao lần sản xuất rt Thách thức thay đổi để trở thành doanh nghiệp dẻo, sẵn sàng tiếp thu kiến thức kiến thức vào công việc phần quan trọng hệ thống quản lý TPS Một tổ chức áp dụng QTTG thành công tổ chức dẻo sẵn sàng thay đổi để tiếp thu kiến thức sẵn sàng học tập Theo Flinchbaugh (2005), QTTG không dừng lại việc cung cấp công cụ quản lý mà triết lý văn hóa [19] Chính vậy, số cơng cụ QTTG cải tiến liên tục hay JIT đòi hỏi doanh nghiệp phải có cấu tổ chức hay văn hóa doanh nghiệp dẻo sẵn sàng học tập, tiếp thu kiến thức để thay đổi Theo Liker (1994), Toyota chia sẻ kiến thức tinh gọn, nhiên nhấn mạnh vào việc học tập thông qua công việc thay chép phương thức cơng cụ mà khơng ánh xạ vào cơng việc [15] Tóm lại, ánh xạ liên tục Thách thức việc thiết kế, hoạch định dòng cơng việc Footer Page of 27 Theo Furmans (2005), hoạch định dòng cơng việc - Heijunka tạo trì liên tục dòng sản phẩm [20] Heijunka thiết kế mức sản xuất cho sản phẩm khoảng thời gian định, ngày ca hay Việc áp dụng Heijunka tạo yêu cầu ổn định quy trình sản xuất Theo triết lý tinh gọn , có số loại lãng phí Muda - Muri (thừa người thiết bị) Mura (lỗi sản xuất khơng thường xun) Theo Liker (2004), Mura bắt nguồn từ việc sản xuất sản phẩm hay sản lượng biến động dẫn đến việc hỏng máy móc, thiếu máy Header Page of 27 68 P.M Tuấn / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh , Tập 31 , Số (2015) 63-70 móc thiết bị hay lỗi sản phẩm [18] Liker cho loại bỏ Muda hay Muri không giải vấn đề Mura Hoạch định mức sản xuất thực dựa sản lượng sản phẩm Thách thức mối quan hệ cung ứng JIT JIT tảng triết lý tinh gọn hướng đến loại bỏ lãng phí Theo Gunasekaran Lyu (1997), JIT phương pháp áp dụng cho tất loại hình doanh nghiệp [21] Theo triết lý JIT, loại bỏ lãng phí ta cung cấp cho khách hàng thứ họ muốn sản lượng mong muốn - không thừa lưu kho giảm thời gian chờ Theo Wafa Yasin (1998), việc áp dụng JIT hy vọng mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp cải thiện truyền thơng nội bộ, giảm chi phí mua hàng, giảm thời gian chờ , giảm tổng thời gian sản xuất lưu kho [22] Cooney (2002) tập trung vào mối quan hệ cung cầu áp dụng JIT [23] DNNVV thực khó để thiết lập trì mối quan hệ lâu dài với nhà cung cấp họ bất bình đẳng mối quan hệ cung cấp Morrissey Pittaway (2006) cho nhà cung cấp lớn có xu hướng chi phối thị trường, t xảy bất bình đẳng với doanh nghiệp mua nhỏ [24] Hơn thế, nhóm tác giả nhiều DNNVV đặt lợi ích trước mắt họ lên mối quan hệ cung cầu lâu dài Do việc áp dụng JIT nhiều với doanh nghiệp nhỏ Thách thức việc phân quyền chuẩn hóa quy trình cơng việc Nghiên cứu thực tiễn Doanh nghiệp A cho thấy họ sử dụng phương thức sản xuất truyền thống Công nhân đảm nhiệm phần việc họ giao việc giao quyền phân quyền không t ồn Công nhân không Footer Page of 27 khuyến khích nhận thêm trách nhiệm đưa sáng kiến Thậm chí quy trình sản xuất phân xưởng khơng phức tạp cơng nhân khó đảm nhiệm vị trí Điều hồn tồn khắc phục áp dụng QTTG Kết luận kiến nghị Bài viết đưa điều kiện để DNSXNVV áp dụng thành công QTTG thông qua nghiên cứu thực tế DNSXNVV Việt Nam (Doanh nghiệp A), làm rõ thách thức khoảng trống đối tượng nghiên cứu điển hình tình nghiên cứu Việc tiến hành áp dụng QTTG bối cảnh DNNVV tác giả tiếp cận theo hướng điều kiện tiên để thành cơng Tác giả khơng có ý áp đặt quan điểm việc áp dụng mơ hình thiết kế Toyota; mà tác giả muốn phân tích khác biệt việc áp dụng QTTG tập đoàn điển hình thành cơng doanh nghiệp nghiên cứu Trong q trình phân tích tình hình doanh nghiệp, tất điều kiện tính đến để đánh giá khả sẵn sàng doanh nghiệp việc áp dụng QTTG Trong viết, giả thiết quan trọng để áp dụng thành cơng QTTG u cầu doanh nghiệp coi QTTG chiến lược dài hạn chí tính đến khả từ bỏ số lợi ích ngắn hạn để đạt phát triển bền vững liên tục việc xây dựng văn hóa QTTG doanh nghiệp Xây dựng văn hóa QTTG thách thức lớn với doanh nghiệp muốn áp dụng QTTG, điều yêu cầu thích ứng học hỏi thay đổi khơng phải cá nhân mà tổ chức Lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm muốn áp dụng QTTG vào doanh nghiệp nên hiểu áp dụng QTTG phương án đầu tư cho Header Page of 27 P.M Tuấn / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh , Tập 31 , Số (2015) 63-70 dài hạn Điều hạn chế việc từ bỏ QTTG sớm mà chưa nhìn thấy hay chưa gặt hái thành công ngắn hạn Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng trình chuẩn bị, nhận thức thách thức đặc điểm khác doanh nghiệp trình áp dụng QTTG gặp phải Những đóng góp viết vững có nhiều liệu thu thập từ nhiều nghiên cứu tình để từ khái quát hóa thách thức Ở viết cung cấp nhìn tổng quát bước đầu trình áp dụng QTTG Các nghiên cứu sau sâu bước việc áp dụng QTTG Kết viết giúp ích DNSXNVV bước đầu trình áp dụng QTTG Tài liệu tham khảo [1] Ohno, T., Toyota Production System: Beyond Large-scale Production, Cambridge, MA: Productivity Press, 1988 [2] James Womack, Daniel Jones Danile Roos, The Machine that Changed the World, Rawson Associates, New York, 1990 [3] Liker, J., Becoming Lean: Inside Stories of U.S Manufacturers, Portland, OR: Productivity Press, 1997 [4] Nguyễn Đăng Minh nhóm tác giả (2013), “Thực trạng áp dụng 5S doanh nghiệp sản xuất nhỏ vừa địa bàn Thành phố Hà Nội”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế Kinh doanh 29 (2013) 1, 24-32 [5] Hirano, H., The Complete Guide to Just-in-Time Manufacturing, Volume 2: Waste and the 5S’s, Productivity Press, 2nd edition, 102-264 [6] Bùi Nguyên Hùng, Lê Hồng Phước Nguyễn Thị Hồng Đăng, “Đánh giá thành thực Lean công ty Việt Nam: Một nghiên cứu đa tình doanh nghiệp sản xuất” , Tạp chí Phát triển Khoa học Cơng nghệ 16 (2013), Quý Footer Page of 27 69 [7] MacDuffie, J P., Sethuraman, K & Fisher, M L., “Product Variety and Manufacturing Performance – Evidence from the International Automotive Assembly Plant Study”, Management Science 42 (1996) 3, 350-369 [8] Cua, K O., McKone, K E & Schroeder, R G., “Relationships between Implementation of TQM, JIT, and TPM and Manufacturing Performance”, Journal of Operations Management 19 (2001) 6, 675-694 [9] Finch, B., “Japanese Management Techniques in Small Manufacturing Companies: A Strategy for Implementation”, Production and Inventory Management 27 (1986) 3, 30-38 [10] Lee, C Y., “TQM in Small Manufacturers: An Exploratory Study in China”, International Journal of Quality & Reliability Management 21 (2004) 2, 175-197 [11] Panizzolo, R., “Applying the Lessons Learned from 27 Lean Manufacturers, The Relevance of Relationships Management”, International Journal Production Economics 55 (1998) 3, 223240 [12] Marie, J L., Bronet, V Pillet, M., “A Typology of ‘Best Practices’ for a Benchmarking Process”, Benchmarking: An International Journal 12 (2005) 1, 45-60 [13] Gurumurthy, A & Kodali, R., “Application of Benchmarking for Assessing the Lean Manufacturing Implementation”, Benchmarking: An International Journal 16 (2009) 2, 274-308 [14] Moriarty, J P & Smallman, C., “En Route to a Theory of Benchmarking”, Benchmarking: An International Journal 16 (2009) 4, 484-503 [15] Liker, J K., The Toyota Way: 14 Management Principles from the World’s Greatest Manufacturer, McGraw-Hill, New York, 1994 [16] Achanga, P., Shehab, E., Roy, R & Nelder, G., “Critical Success Factors for Lean Implementation within SMEs”, Journal of Manufacturing Technology Management 17 (2006) 4, 460-471 [17] Melton, T., “The Benefits of Lean Manufacturing: What Lean Thinking has to Offer to the Process Industries”, Chemical Engineering Research and Design 83 (2005) A6, 662-673 [18] Liker, J K., The Toyota Way 14 Management Principles from the World’s Greatest Manufacturer, McGraw-Hill, New York, 2004 [19] Flinchbaugh, “Beyond Lean: Building Sustainable Business and People Success through New Ways of Thinking”, 2005, Header Page of 27 P.M Tuấn / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh , Tập 31 , Số (2015) 63-70 70 available at http://ftp.cleary.edu/OPM_QTY/OP M/400/M6/ Beyond_Lean_article.pdf [20] Furmans, K., “Models of Heijunka-levelled Kanban-Systems”, 2005, available at www.icsd.aegean.gr/aic2005/Papers/Furmans.pdf [21] Gunasekaran, A Lyu, J., “Implementation of Just-in-time in a Small Company: A Case Study”, Production Planning & Control: The Management of Operation (1997) 4, 406-412 [22] Wafa, M A Yasin, M M., “A Conceptual Framework for Effective Implementation of JIT: An Empirical Investigation”, International Journal of Operations & Production Management 18 (1998) 11, 1111-1124 [23] Cooney, R., “Is ‘Lean’ a Universal Production System? Batch Production in the Automotive Industry”, International Journal of Operations & Production Management 22 (2002) 10, 1130-1147 [24] Morrissey, J W & Pittaway, L., “Buyersupplier Relationships in Small Firms: The Use of Social Factors to Manage Relationships”, International Small Business Journal 24 (2006) 3, 272-298 Challenges for the Application of Lean Management A Case Study in a Small and Medium Enterprise in Vietnam Phạm Minh Tuấn VNU University of Economics and Business, 144 Xuân Thủy Str., Cầu Giấy Dist., Hanoi, Vietnam Abstract: This paper analyzes the challenges that are often faced when small and medium enterprises (SMEs) in Vietnam apply lean management Based upon similarities and differences regarding production and management structure between an indoor furniture manufacturing enterprise of Vietnam and a typical enterprise that has applied lean management, namely Toyota, Japan, the research points out advantages and challenges that the Vietnamese enterprise has had when applying lean management Other SMEs therefore may prepare themselves better in terms of resources and skills to contribute to the successful application of lean management in Vietnam Keywords: Lean management, small and medium enterprises (SMEs), Vietnam, challenges Footer Page of 27 ... điểm quản trị Doanh nghiệp A doanh nghiệp chưa áp dụng QTTG Phân tích so sánh cho thấy QTTG phương pháp quản trị tiềm để thay cho quản trị sản xuất; QTTG áp dụng chín h xác, có hệ thống doanh nghiệp. .. khác biệt n hư thách thức gặp phải trình áp dụng QTTG Nghiên cứu tình Doanh nghiệp A Phương pháp nghiên cứu 3.1 Giới thiệu Doanh nghiệp A Thứ , viết sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh Theo... DNSXNVV áp dụng thành cơng QTTG thông qua nghiên cứu thực tế DNSXNVV Việt Nam (Doanh nghiệp A), làm rõ thách thức khoảng trống đối tượng nghiên cứu điển hình tình nghiên cứu Việc tiến hành áp dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Những thách thức trong quá trình áp dụng quản trị tinh gọn - Nghiên cứu tình hu ống tại một doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa Việt Nam, Những thách thức trong quá trình áp dụng quản trị tinh gọn - Nghiên cứu tình hu ống tại một doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay