Nghiên cứu, thiết kế và thực hiện bus truyền thông tốc độ cao AMBA AHB

14 26 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:46

... hệ thống bus vừa ñược thiết kế Tồn q trình thực thi phần cứng thực chip FPGA dòng Virtex-4 XC4VLX40-12FF1148 hãng Xilinx để đáp ứng đủ số lượng ñệm chân vào (IOB) thiết kế Sau trình tổng hợp,... đắn thiết kế, sau bước ta lại tiếp tục thực q trình mơ kiểm chứng trình bày mục 4.1 Những kết thu sau q trình cho phép ước lượng ñược tài nguyên phần cứng cần phải sử dụng ñể xây dựng hệ thống bus. ..Header Page 12 of 27 Hình 40 Kết mơ với q trình truyền khối có phản hồi truyền ERROR 70 Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 4.3 ðánh giá hệ thống sau thực thi phần cứng Sau kiểm tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, thiết kế và thực hiện bus truyền thông tốc độ cao AMBA AHB, Nghiên cứu, thiết kế và thực hiện bus truyền thông tốc độ cao AMBA AHB

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay