Nghiên cứu khả năng phòng chống vi khuẩn Moraxella catarrhalis gây viêm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo Docynia

16 23 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:44

... quan tác dụng kháng khuẩn dịch lên men táo mèo M Catarrhalis- gây bệnh đƣờng hô hấp ngƣời Các nghiên cứu này, mở hƣớng nghiên cứu nhƣ định hƣớng ứng dụng dịch lên men táo mèo vi c hỗ trợ nâng cao... có dịch lên men táo mèo theo kinh nghiệm dân gian, đặc biệt công dụng kháng vi khuẩn gây vi m đƣờng hô hấp kháng kháng sinh thông dụng, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả phòng chống vi khuẩn. .. tố ảnh hƣởng tới khả sinh trƣởng hoạt tính 23 kháng khuẩn vi khuẩn 2.2.7 Tách chiết hợp chất dịch lên men vi khuẩn giấm táo mèo 24 2.2.8 Khảo sát sơ thành phần hóa học dịch chiết táo mèo phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng phòng chống vi khuẩn Moraxella catarrhalis gây viêm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo Docynia, Nghiên cứu khả năng phòng chống vi khuẩn Moraxella catarrhalis gây viêm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo Docynia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay