Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất thuốc kháng sinh thuộc nhóm Sulfamid bằng phương pháp phổ kế hồng ngoại gần và trung bình

15 26 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:43

... - Vũ Thị Huệ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ HOẠT CHẤT THUỐC KHÁNG SINH THUỘC NHÓM SULFAMID BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ KẾ HỒNG NGOẠI GẦN VÀ TRUNG BÌNH Chun ngành: Hóa phân tích Mã Số: 60440118 LUẬN... riêng chất trước phân tích nên phân tích đồng thời thuốc nhóm thuốc Đây lí chúng tơi lựa chọn đề tài: Nghiên cứu định lượng số hoạt chất thuốc kháng sinh thuộc nhóm Sulfamid phương pháp phổ kế hồng. .. 1.4.1.6 Một số ứng dụng phương pháp phổ hồng ngoại 18 1.4.2 Định lượng chất phương pháp phổ hồng ngoại gần trung bình kết hợp với chemometrics 19 1.4.2.1 Cơ sở lý thuyết phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất thuốc kháng sinh thuộc nhóm Sulfamid bằng phương pháp phổ kế hồng ngoại gần và trung bình, Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất thuốc kháng sinh thuộc nhóm Sulfamid bằng phương pháp phổ kế hồng ngoại gần và trung bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay