Kỹ thuật Bào chế viên nén

78 105 1
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 14:42

VIÊN NÉN MỤC TIÊU HỌC TẬP Kể ưu nhược điểm phân loại thuốc viên nén Trình bày loại tá dược dùng công thức viên nén Trình bày ý nghĩa, phạm vi áp dụng phương pháp bào chế thuốc viên nén Trình bày tiêu chuẩn chất lượng thuốc viên nén NỘI DUNG Định nghĩa Ưu – Nhược điểm viên nén Kỹ thuật bào chế viên nén Tiêu chuẩn chất lượng viên nén Một số dạng viên nén đặc biệt Một sô công thức viên nén I ĐỊNH NGHĨA Viên nén dạng thuốc rắn, có hình dạng kích thước khác nhau.Thường 1à hình trụ dẹt, bào chế cách nén hay nhiều dược chất, có thêm tá dược không thêm tá dược Viên nén sau dập bao màng bao thích hợp Hình ảnh số dạng viên nén II ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA VIÊN NÉN 2.1 Ưu điểm - Đã chia liều lần tương đối xác - Thể tích gọn nhẹ, dễ vận chuyển, dễ mang theo người, bảo quản lâu - Dễ che dấu mùi vị khó chịu dược chất 2.1 Ưu điểm (tt) - Dễ đầu tư sản xuất lớn, giá thành giảm - Phạm vi sử dụng rộng: Có thể uống, nuốt, nhai, ngậm, cấy, đặt, pha thành dung dịch (tiêm) - Người bệnh dễ sử dụng nhận biết tên thuốc: Phần lớn viên nén dùng để uống, viên in chữ, khắc rãnh, in khối lượng mặt viên 2.2 Nhược điểm -Tác dụng chậm nên không dùng cấp cứu bệnh nhân mê - Uống khó khăn, gây buồn nôn nuốt - Sau dập thành viên, diện tích bề mặt tiếp xúc dược chất với mơi trường hồ tan bị giảm nhiều, với dược chất tan ky thuật bào chế viên nén khơng tốt, tính sinh khả dụng thuốc bị giảm nhiều III KỸ THUẬT BÀO CHẾ VIÊN NÉN 3.1 Lựa chọn tá dược xây dựng cơng thức viên nén Có số dược chất có cấu trúc tinh thể đặn dập thành viên mà không cần cho thêm tá dược như: Natriclorid, amoni bromid, kali clorid, kali permanganat, Tuy nhiên, số dược chất không nhiều Với đa số dược chất lại, muốn dập thành viên nén, người ta phải cho thêm tá dược 3.1 Lựa chọn tá dược xây dựng công thức viên nén (tt) Việc lựa chọn tá dược để xây dựng công thức dập viên khâu quan trọng trình sản xuất viên nén, theo quan điểm sinh dược học, tá dược ảnh hưởng trực tiếp đến tính sinh khả dụng viên 5- Nêu bước hoạt động chu kỳ dập viên máy tâm sai A B C 6- Kể yêu cầu kỹ thuật DĐVN thuốc viên nén A Độ rã B C D E Độ hòa tan Hai yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn nhà sản xuất với thuốc viên nén tiêu chuẩn DĐVN A B Kể tá dược dính dùng cho viên nén có nguồn gốc chất dẫn cellulose A Methyl cellulose (MC) B C D Hydroxy propyl cellulose (HPC) 9- Kể dạng thuốc viên nén đặc biệt + + + + + + + 10- Kể phận có máy dập viên dựa theo nguyên tắc hoạt động + + + 11- Kể ưu điểm tá dược avicel + + + II TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐÚNG SAI 1- Thuốc viên nén dạng thuốc phân liều xác 2- Hồ tinh bột dùng làm tá đượcính lỏng cơng thức viên nén có nồng độ từ 5-15% 3- Tá dược độn tinh bột có cơng thức viên nén tá dược rã 4- Tỷ lệ tá dược trơn magiesi stearat bào chế viên nén 3% 5- Phương pháp xát hạt ướt bào chế viên nén dùng trường hợp hoạt chất bền vói nhiệt ẩm 6- Phương pháp dập trực tiếp áp dụng dược chất có tính chịu nén độ trơn chảy tốt 7- Chày máy dập viên có tác dụng điều chỉnh khối lượng viên 8- Phương pháp xát hạt khơ gọi phương pháp dập kép 9- Phạm vi sử dụng thuốc viên nén rộng 10- Hầu hết dược chất dạng viên nén phải bào chế kết hợp tá dược 11- Việc lựa chọn tá dược cho công thức viên nén nhằm mục đích để hình thành viên 12 Mục đích việc chọn tá dược cho viên nén nhằm nâng cao tính sinh khả dụng viên 13 Vai trò tá dược độn để đảm bảo khối lượng viên khối lượng dược chất nhỏ 14 Tá dược độn viên nén đồng thời có tác dụng tá dược dính 15 Đa số tá dược độn có vai trò làm rã viên 16 Cellulose vi tinh thể (Avicel) có vai trò tất tá dược nên gọi tá dược đa 17 Tá dược dính có vai trò đảm bảo độ viên 18.Tá dược rã có vai trò làm tăng độ tan viên 19 Tá dược trơn thường dùng với hàm lượng nhỏ khoảng vài phần trăm so với khối lượng viên 20 Khi làm viên, tá dược trơn thường cho vào giai đoạn làm ẩm hạt 21 Điều chế thuốc viên theo phương pháp tạo hạt ướt có nhiều ưu điểm ứng dụng cho tất loại dược chất 22 Phương pháp tạo hạt khô áp dụng cho dược chất dễ bị phân hủy ẩm nhiệt 23 Các dược chất kháng sinh thường điều chế phương pháp tạo hạt ướt 24 Phương pháp dập thẳng (không qua tạo hạt) sử dụng tá dược 25 Máy dập viên tâm sai thường dùng qui mô nhỏ 26 Máy dập viên quay tròn thường dùng phòng nghiên cứu thuốc viên 27 Viên nén tiến hành thử độ hòa tan khơng cần thử độ rã 28 Viên nén paracetamol điều chế phương pháp tạo hạt khô (theo tài liệu học tập) 29 Viên nén Aspirin điều chế phương pháp dập thẳng (theo tài liệu học tập) 30 Viên nén Vitamin B1 điều chế phương pháp xát hạt ướt phần (theo tài liệu học tập) 31 Viên nén Natri hydro carbonat điều chế phương pháp tạo hạt khô (theo tài liệu học tập) III CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT 1- Tá dược sau có vai trò đảm bảo độ cứng viên A Tá dược độn B Tá dược dính C Tá dược rã D Tá dược trơn E Tá dược hút 2- Tá dược sau có vai trò làm cho viên dễ đồng hàm lượng khối lượng A Tá dược độn B Tá dược dính C Tá dược rã D Tá dược trơn E Tá dược hút - Tá dược trơn Mg stearat chiếm tỉ lệ so với hạt khô : A 1% C 0,1 – 0,5% E 10% B 3% D 5% - Talc (tá dược trơn) thường dùng với tỉ lệ A 1% C 0,1 – 0,5% E 10% B – 3% D 5% Thời gian rã viên nén không bao, không A 15 phút C 60 phút E 120 phút B 30 phút D phút Thời gian rã viên nén bao đường không A 15 phút C 60 phút E 120 phút B 30 phút D phút Tá dược dính lỏng hồ tinh bột cơng thức viên nén có nồng độ A – 15% C 10 – 20% E – 5% B – 10% D – 3% Tá dược dính lỏng gelatin có nồng độ: A – 15% C 10 – 20% E – 5% B – 10% D – 3% ... Định nghĩa Ưu – Nhược điểm viên nén Kỹ thuật bào chế viên nén Tiêu chuẩn chất lượng viên nén Một số dạng viên nén đặc biệt Một sô công thức viên nén I ĐỊNH NGHĨA Viên nén dạng thuốc rắn, có hình... loại thuốc viên nén Trình bày loại tá dược dùng công thức viên nén Trình bày ý nghĩa, phạm vi áp dụng phương pháp bào chế thuốc viên nén Trình bày tiêu chuẩn chất lượng thuốc viên nén NỘI DUNG... hình trụ dẹt, bào chế cách nén hay nhiều dược chất, có thêm tá dược khơng thêm tá dược Viên nén sau dập bao màng bao thích hợp Hình ảnh số dạng viên nén II ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA VIÊN NÉN 2.1 Ưu điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật Bào chế viên nén, Kỹ thuật Bào chế viên nén

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay