Kỹ thuật Bào chế viên nén

78 243 1
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 14:42

... Định nghĩa Ưu – Nhược điểm viên nén Kỹ thuật bào chế viên nén Tiêu chuẩn chất lượng viên nén Một số dạng viên nén đặc biệt Một sô công thức viên nén I ĐỊNH NGHĨA Viên nén dạng thuốc rắn, có hình... loại thuốc viên nén Trình bày loại tá dược dùng công thức viên nén Trình bày ý nghĩa, phạm vi áp dụng phương pháp bào chế thuốc viên nén Trình bày tiêu chuẩn chất lượng thuốc viên nén NỘI DUNG... hình trụ dẹt, bào chế cách nén hay nhiều dược chất, có thêm tá dược khơng thêm tá dược Viên nén sau dập bao màng bao thích hợp Hình ảnh số dạng viên nén II ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA VIÊN NÉN 2.1 Ưu điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật Bào chế viên nén, Kỹ thuật Bào chế viên nén

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay