Hướng dẫn thực hành trong giám sát và quản lý các tác dụng có hại của liệu pháp corticosteroid toàn thân

49 34 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 14:30

... Khuyến cáo thực hành giám sát, phòng ngừa quản lý biến cố có hại corticosteroid tồn thân Đánh giá theo dõi Trước bắt đầu liệu trình điều trị dài hạn với corticosteroid toàn thân cần kiểm tra toàn diện... ADN: acid deoxyribonucleoic Các corticosteroid toàn thân sử dụng Canada Có nhiều dẫn chất corticosteroid thương mại hóa Canada Các tác nhân khác hoạt lực, thời gian tác dụng, tỷ lệ hoạt tính mineralocorticoid... cáo thực hành giám sát, phòng ngừa quản lý AE liệu pháp corticosteroid tồn thân) Nhìn chung, tăng đường huyết GC cải thiện giảm liều thường biến sau ngừng thuốc số bệnh nhân tiến triển thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn thực hành trong giám sát và quản lý các tác dụng có hại của liệu pháp corticosteroid toàn thân, Hướng dẫn thực hành trong giám sát và quản lý các tác dụng có hại của liệu pháp corticosteroid toàn thân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay