Chuyên đề môn công nghệ lớp 10

24 38 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 14:26

BÀI 13: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG SẢN XUẤT PHÂN BĨN I NGUN LÍ SẢN XUẤT PHÂN VI SINH VẬT 1.Thế công nghệ vi sinh?  Là trình nghiên cứu, khai thác hoạt động sống VSV để sản xuất sản phẩm phục vụ đời sống phát triển kinh tế - xã hội - Trong đời sống ngày Muối dưa Muối cà - Trong y học Sản xuất men tiêu hóa cho người vật ni Sản xuất văcxin phòng bệnh Vắc xin phòng dại Vắc xin phòng H5N1 - Trong sản xuất cơng nghiệp Rượu bia Ngun lí sản xuất phân vi sinh vật: Phân lập VSV Nuôi cấy Trộn với chất Đóng gói Chất nền: gồm than bùn + chất khoáng + nguyên tố vi lượng… Than bùn (Peat Moss) Chất khoáng + nguyên tố vi lượng Dớn trắng (Sphagnum Moss) Dây chuyền nghiền quặng Dây chuyền trộn phân Dây chuyền đóng bao MỘT SỐ NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN II Một số loại phân vi sinh vật thường dùng Có loại phân vi sinh vật: Phân vi sinh vật cố định đạm Phân vi sinh vật chuyển hóa lân Phân vi sinh vật phân giải chất hữu II Một số loại phân vi sinh vật thường dùng Phân vi sinh vật cố định đạm Nhóm VSV cố định Nitơ Hội sinh Cộng sinh Cây họ đậu Cây lúa số khác Phân vi sinh vật cố định đạm Sản phẩm Phân Nitragin + Phân Azogin Phân vi sinh vật cố định đạm - Thành phần: than bùn, VSV nốt sần họ đậu, chất khoáng nguyên tố vi lượng - Sử dụng: + Tẩm hạt rễ trước gieo trồng + Bón trực tiếp vào đất Sau tẩm hạt giống cần gieo trồng vùi vào đất 2 Phân vi sinh vật chuyển hóa lân VSV chuyển hóa lân hữu Lân vơ Hoặc VSV chuyển hóa lân khó tan Lân dễ tan Phân vi sinh vật chuyển hóa lân Sản phẩm Phân Photphobacterin Phân Lân hữu vi sinh -Thành phần: Than bùn, bột photphorit apatit, nguyên tố khoáng vi lượng Kĩ thuật sử dụng Tẩm hạt giống trước gieo (Photphobacterin) bón trực tiếp vào đất 3 Phân vi sinh vât phân giải chất hữu - Khái niệm: Là loại phân bón có chứa loài vi sinh vật phân giải chất hữu - Thành phần: + Chất (than bùn xác thực vật) + Khoáng vi lượng + Vi sinh vật phân giải chất hữu Sản phẩm: Estrasol, Mana … - Sử dụng: + Bón trực tiếp vào đất + Làm chất độn ủ phân ... BÀI 13: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG SẢN XUẤT PHÂN BĨN I NGUN LÍ SẢN XUẤT PHÂN VI SINH VẬT 1.Thế công nghệ vi sinh?  Là trình nghiên cứu, khai thác hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề môn công nghệ lớp 10, Chuyên đề môn công nghệ lớp 10, Phân vi sinh vât phân giải chất hữu cơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay