Chuyên đề môn công nghệ lớp 10

24 61 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 14:26

... BÀI 13: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG SẢN XUẤT PHÂN BĨN I NGUN LÍ SẢN XUẤT PHÂN VI SINH VẬT 1.Thế công nghệ vi sinh?  Là trình nghiên cứu, khai thác hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề môn công nghệ lớp 10, Chuyên đề môn công nghệ lớp 10, Phân vi sinh vât phân giải chất hữu cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay