Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH minh đại

61 39 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 14:14

LỜI MỞ ĐẦUTrong nền kinh tế thị trường, tiền lương có một ý nghĩa vô cùng to lớn cả về mặt kinh tế cũng như mặt xã hội.Trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế thì tiền lương là sự cụ thể hoá của quá trình phân phối vật chất do người lao động làm ra. Do đó việc xây dựng hệ thống trả lương phù hợp để tiền lương thực sự phát huy được vai trò khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động là hết sức cần thiết, quan trọng đối với mọi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường.Về phía người lao động, tiền lương là một khoản thu nhập chủ yếu đảm bảo cuộc sống của họ và gia đình, thúc đẩy người lao động trong công việc, đồng thời là tiêu chuẩn để họ quyết có làm việc tại một doanh nghiệp hay không? Về phía doanh nghiệp, tiền lương chiếm tỉ trọng khá lớn trong tổng chi phí doanh nghiệp bỏ ra để tiến hành sản xuất kinh doanh. Do đó các doanh nghiệp luôn tìm cách đảm bảo mức tiền lương tương xứng với kết quả của người lao động để làm động lực thúc đẩy họ nâng cao năng suất lao động gắn bó với doanh nghiệp nhưng cũng đảm bảo tối thiểu hoá chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm, tốc độ tăng tiền lương nhỏ hơn tốc độ tăng năng suất lao động để tạo thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường. Để làm được điều đó thì công tác hoạch toán kế toán tiền lương cần phải được chú trọng, có như vậy mới cung cấp đầy đủ, chính xác về số lượng, thời gian, và kết quả lao động cho các nhà quản trị từ đó các nhà quản trị sẽ có những quyết định đúng đắn trong chiến lược sản xuấtkinh doanh của doanh nghiệp.Nhận thức được vai trò của kế toán, đặc biệt là kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, sau thời gian đi sâu tìm hiểu thực trạng sản xuất của Công ty TNHH Minh Đại, em đã lựa chọn đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Minh Đại” cho báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.Báo cáo thực tập này của em được thực hiện và hoàn thành dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và sự quan tâm giúp đỡ của tập thể cán bộ phòng kế toán, cùng các phòng ban chức năng trong Công ty.Do thực tập trong thời gian ngắn và nhận thức còn hạn chế nên Báo cáo thực tập tốt nghiệp khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Vì vậy, em rất mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý của thầy cô giáo và tập thể cán bộ Công ty TNHH Minh Đại để Báo cáo được thực hiện tốt hơn.Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH Minh Đại được chia thành ba phần:Phần 1: Khái quát chung về Công ty TNHH Minh Đại.Phần 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Minh Đại.Phần 3: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Minh Đại. ... nghiệp Công ty TNHH Minh Đại chia thành ba phần: Phần 1: Khái quát chung Công ty TNHH Minh Đại Phần 2: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Minh Đại Phần 3: Hồn thiện kế. .. VỀ CÔNG TY TNHH MINH ĐẠI 1.1 Sự hình thành phát triển Cơng ty TNHH Minh Đại 1.1.1 Khái quát hình thành Công ty TNHH Minh Đại  Tên công ty: Công ty TNHH Minh Đại  Tên tiếng anh: Minh Dai Co.,... Lớp Kế toán K20 Viện Đại học mở Hà Nội Khoa Đào tạo từ xa CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH MINH ĐẠI 2.1 Kế toán tiền lương 2.1.1 Khái quát
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH minh đại, Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH minh đại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay