Chuyện người con gái nam xương

11 34 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 14:11

... Phẩm chất số phận người phụ nữ thời phong kiến qua nhân vật Vũ Nương Chuyện người gái Nam Xương Nguyễn Dữ Đề 2: Cảm nhận vẻ đẹp nhân vật Vũ Nương văn Chuyện người gái Nam Xương Nguyễn Dữ Đề... thiên tiêu biểu tập sáng tác Qua câu chuyện đời chết thương tâm Vũ Nương, Chuyện người gái Nam Xương thể niềm cảm thương số phận oan nghiệt người phụ nữ Việt Nam chế độ phong kiến, đồng thời khẳng... hạnh phúc người phụ nữ hết sứcmong manh III Tổng kết: Nội dung: Qua câu chuyện đời chết thương tâm VũNương, Chuyện người gái Nam Xương thể niềm cảm thương đốivới số phận oan nghiệt người phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyện người con gái nam xương, Chuyện người con gái nam xương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay