THIẾT KẾ CƠ CẤU VÀ XÂY DỰNG LAPAZ TOWER

278 294 1
  • Loading ...
1/278 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 14:05

Trong hội thảo quốc tế tổ chức tại Moskva (1971), Ủy ban quốc tế về nhà cao tầng đã đưa ra định nghĩa: Một công trình xây dựng được xem là nhà cao tầng ở tại một vùng hay một thời kì nào đó nếu chiều cao của nó quyết định các điều kiện thiết kế, thi công hoặc sử dụng khác với các ngôi nhà thông thường khác.Nhà cao tầng là một dạng công trình lớn và phức tạp. Thiết kế và xây dựng nhà cao tầng đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác nhau. ... tầng với kết cấu ống BTCT 80 tầng với kết cấu ống thép Nhược điểm kết cấu loại cột biên bố trí dày đặc gây cản trở mỹ quan điều kiện thơng thống cơng trình b) Các dạng kết cấu hỗn hợp  Kết cấu khung... cấu lõi cứng Kết cấu lõi cứng hệ kết cấu bao gồm hay nhiều lõi bố trí cho tâm cứng gần trọng tâm tốt Các sàn đỡ hệ dầm công xôn vươn từ lõi cứng  Kết cấu ống Kết cấu ống hệ kết cấu bao gồm cột... vách theo phương Kết tạo dạng kết cấu giống hộp gồm nhiều ngăn có độ cứng lớn theo phương ngang Kết cấu tạo theo cách gọi kết cấu ống tổ hợp Kết cấu ống tổ hợp thích hợp cho cơng trình có mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ CƠ CẤU VÀ XÂY DỰNG LAPAZ TOWER, THIẾT KẾ CƠ CẤU VÀ XÂY DỰNG LAPAZ TOWER, I.1 TÌM HIỂU CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG, b) Các dạng kết cấu hỗn hợp, I.2 CÁC GIẢI PHÁP KẾT CẤU PHẦN THÂN, CHƯƠNG II. MẶT BẰNG KẾT CẤU VÀ LỰA CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CHÍNH, II.1 VẬT LIỆU DÙNG TRONG TÍNH TOÁN, a) Thành phần gió tĩnh, b)Thành phần gió động, II.3 CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CÁC CẤU KIỆN, 1) Cột C1 trục 2C ( tầng hầm, tầng 1,2):, 2) Cột C2 trục 5C (tầng hầm, tầng 1,2), 3) Cột C3 trục 4D (tầng hầm, tầng 1,2), 4) Cột C4 trục 2C ( tầng 3 đến tầng 16), 5) Cột C5 trục 5C ( tầng 3 đến tầng 16), 6) Cột C6 trục 4D ( tầng 3 đến tầng 16), e) Chọn tiết diện dầm D4, c)Chọn tiết diện cho dầm phụ D6, CHƯƠNG III. TÍNH TOÁN NỘI LỰC VÀ TỔ HỢP NỘI LỰC, III.1 TÍNH TOÁN NỘI LỰC, IV.1 KIỂM TRA TÍNH TOÁN CỘT, c) Tính toán về ổn định cục bộ, IV.2 KIỂM TRA TÍNH TOÁN DẦM, 5) Thiết kế liên kết, 1) Kích thước ô sàn liên hợp, V.2 TÍNH TOÁN TẤM TÔN TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG, 3) Kiểm tra gối trung gian khi không nhân tải trọng với hệ số an toàn tải trọng, V.3 TÍNH TOÁN SÀN LIÊN HỢP TRONG GIAI ĐOẠN SỬ DỤNG, 2) Kiểm tra khả năng chịu lực cắt ngang của sàn tại gối tựa biên, VI.2 THIẾT KẾ CHÂN CỘT, 1) Nội lực tính toán, 6) Tính toán bu lông neo, CHƯƠNG VII. TÍNH TOÁN CHI TIẾT LIÊN KẾT CẤU KIỆN CỘT – DẦM, 2) Tính toán liên kết bu lông chịu lực cắt, VII.2 LIÊN KẾT CÁC ĐOẠN CỘT, VII.3 LIÊN KẾT CỘT – DẦM (KHUNG TRỤC 4), 4) Bản thép góc liên kết với bản bụng dầm bằng bu lông., b) Bản thép góc liên kết với bản bụng cột bằng các đường hàn góc, a) Nội lực tính toán liên kết dầm chính và cột, CHƯƠNG VIII. THIẾT KẾ MÓNG KHUNG TRỤC 4, VIII.4 THIẾT KẾ CỌC KHOAN NHỒI, 2) Sức chịu tải của cọc theo công thức của Meyerhof (1956):, VIII.5 TÍNH TOÁN MÓNG CHO CỘT TRỤC A, 1) Kiểm tra cường độ trên tiết diện nghiêng - điều kiện đâm thủng, 2) Kiểm tra lún móng cọc, VIII.6 TÍNH TOÁN MÓNG CHO CỘT TRỤC D

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay