Giáo án ôn học sinh giỏi môn lịch sử 9 hay, đầy đủ, chi tiết

111 11 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 13:47

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……… Đề thức (Đề có 01 trang) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017-2018 Môn thi: Lịch sử Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (2,5 điểm): Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước hoàn cảnh lịch sử nào? Câu (3,0 điểm): Trình bày thành lập, mục tiêu Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) Khi Việt Nam gia nhập ASEAN có thời thách thức gì? Câu (3,0 điểm): a Nhà nước Đại Việt thời Lý, Trần xây dựng phát triển nào? b Vì năm 1010, vua Lý Thái Tổ cho dời đô từ Hoa Lư Thăng Long? Ý nghĩa việc làm Kể tên ba hoạt động nước ta năm 2010 để chuẩn bị cho “Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội” Câu (3,0 điểm): Hoàn cảnh, sơ lược diễn biến khởi nghĩa Hương Khê Tại nói khởi nghĩa Hương Khê khởi nghĩa điển hình phong trào Cần Vương? Câu (3,0 điểm): Tại năm 1858, thực dân Pháp lại chọn Đà Nẵng nơi xâm lược chiến tranh xâm lược Việt Nam? Nhận xét kháng chiến nhân dân ta Đà Nẵng Gia Định Câu (2,5 điểm): a Trình bày phát triển giáo dục Đại Việt từ kỷ từ kỷ X – XV; nhận xét mặt tích cực hạn chế giáo dục thời kỳ b Từ năm 1484, Nhà nước định dựng bia ghi tên Tiến Sĩ Việc dựng bia Tiến Sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám có ý nghĩa nào? Câu (3,0 điểm): Cuộc cách mạng Khoa học - Cơng nghệ: Nguồn gốc, thành tựu, tác động tích cực tiêu cực Em có suy nghĩ trách nhiệm tuổi trẻ công phát triển khoa học - cơng nghệ để góp phần khắc phục tình trạng nghèo nàn, lạc hậu đất nước -Hết -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh:……………………………… Chữ kí giám thị số 1……………………… Số báo danh:…………………… Chữ kí giám thị số 2……… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO ………… KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HOC: 2017 - 2018 ĐỀ CHÍNH THỨC (Gồm 05 trang) Câu Câu (2,5 điểm): Câu ( 3,0 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM Môn: Lịch sử Đáp án Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước hoàn cảnh lịch sử nào? - Đầu kỷ XX, cách mạng Việt Nam rơi vào thời kỳ khủng hoảng trầm trọng đường lối cứu nước giai cấp lãnh đạo cách mạng Tình hình đen tối tưởng chừng khơng có đường Dấu hỏi cấp bách dân tộc phải có đường cứu nước đắn - Nguyễn Ái sinh ngày 19/5/1890 Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An) Người sinh lớn lên hoàn cảnh đất nước bị thực dân, phong kiến thống trị Các dậy đấu tranh nhân dân bị dìm biển máu… - Người khâm phục bậc tiền bối yêu nước Phan Bội châu, Phan Châu Trinh Nhưng sáng suốt nhận hạn chế quan điểm cứu nước họ => Chính tuổi đời trẻ, Người định tìm đường cứu nước Trình bày thành lập, mục tiêu Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) Thời thách thức Việt Nam gia nhập ASEAN a Sự thành lập: - ASEAN đời bối cảnh khu vực giới có nhiều chuyển biến quan trọng phức tạp Sau giành độc lập, nước Đông Nam Á bước vào thời kỳ xây dựng đất nước, phát triển kinh tế điều kiện khó khăn, nhiều nước khu vực thấy cần phải có hợp tác với để phát triển, đồng thời hạn chế ảnh hưởng cường quốc bên ngồi - Trên giới lúc có nhiều tổ chức hợp tác kinh tế khu vực đời - Ngày 08/08/1967, Băng Cốc- Thái Lan, Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập với tham gia nước: Inđônêxia, Xingapo, Malaixia, Thái Lan, Philipin b Mục tiêu: - Mục tiêu ASEAN xây dựng mối quan hệ hồ bình, hữu nghị hợp tác nước khu vực lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm xây dựng Đơng Nam Á thành khu vực hồ bình, ổn định, phát triển => Như vậy, ASEAN tổ chức liên minh trị- kinh tế khu vực Đông Nam Á c Thời Việt Nam gia nhập ASEAN - Ngày 28/7/1995 Việt Nam thức gia nhập ASEAN, trở thành thành viên thứ tổ chức Điể m 1,0 0,75 0,5 0,25 0,5 0,5 1,0 0,5 - Việt Nam gia nhập ASEAN phù hợp với xu khu vực hố diễn Đơng Nam Á giới Nền kinh tế Việt Nam hội nhập với kinh tế nước khu vực, hội để nước ta vươn giới Tạo điều kiện để kinh tế nước ta thu dần khoảng cách phát triển nước ta với nước khu vực… Câu (3,0 điểm) d Thách thức Việt Nam gia nhập ASEAN: 0,5 Nếu khơng tận dụng hội để phát triển kinh tế nước ta có nguy tụt hậu so với nước khu vực Sự cạnh tranh liệt nước ta với nước Hội nhập dễ bị “hoà tan” đánh sắc truyền thống văn hoá dân tộc a Nhà nước Đại Việt thời Lý, Trần xây dựng phát triển nào? b Vì năm 1010, vua Lý Thái Tổ cho dời đô từ Hoa Lư Thăng Long? Ý nghĩa việc làm Kể tên ba hoạt động nước ta năm 2010 để chuẩn bị cho “Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội” * Về tổ chức nhà nước: - Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư Thăng Long Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đổi lại tên nước thành Đại Việt - Chính quyền trung ương bước hoàn chỉnh.Vua đứng đầu nhà nước… Đất nước chia thành nhiều lộ Dưới lộ phủ, huyện, châu, hương, xã * Về quân đội: - Được tổ chức quy củ, gồm hai loại: “Cấm binh” bảo vệ nhà vua kinh thành “Lộ binh” địa phương, tuyển theo chế độ “Ngụ binh nông”… * Ban hành luật pháp: Năm 1042, nhà Lý ban hành “ Hình thư” Thời Trần ban hành “ Hình luật”… - Năm 1010, Lý Thái Tổ định dời đô Đại La (nay Hà Nội), đổi tên thành Thăng Long Trong “ Chiếu dời đô” nêu rõ: “Thành Đại la, đô cũ Cao Vương, khu vực trời đất, rồng cuộn hổ chầu, nam, bắc, tây, đông, tiện hình núi sơng sau trước, đất rộng phẳng, chỗ cao mà sáng sủa, dân cư không khổ ngập lụt, mn vật thịnh đạt , phồn vinh, xem khắp nước Việt, chỗ Thực chỗ hội họp bốn phương, nơi thượng đô kinh sư muôn đời” * Ý nghĩa việc làm đó: Thể sáng suốt vị vua triều Lý Tạo điều kiện cho kinh thành Thăng Long dần trở thành đô thị phồn thịnh Thể uy Đại Việt * Những hoạt động nước ta: - Cuộc thi tìm hiểu “Thăng Long – Hà Nội nghìn năm văn hiến anh hùng.” - Triển lãm ảnh “ Hà Nội xưa’’ bảo tàng Hà Nội - Cuộc thi quốc tế tìm hiểu “ Hà Nội điểm hẹn bạn”… * lưu ý : học sinh nêu hoạt đơng khác Câu Hồn cảnh, sơ lược diễn biến khởi nghĩa Hương Khê Tại nói ( 3,0 điểm) khởi nghĩa Hương Khê khởi nghĩa điển hình phong trào Cần Vương? * Hồn cảnh: -Từ năm 1883- 1885 phái chủ chiến triều đình Tơn Thất Thuyết đứng đầu tích cực chuẩn bị lực lượng kháng chiến chống Pháp - Năm 1885 sau vụ cơng tồ Khâm sứ Pháp thất bại, Tơn Thất Thuyết mang danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương, kêu gọi nhân dân 0,25 0;25 0,25 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 Vua chống Pháp, nhân dân nơi hưởng ứng sơi * Tóm tắt diễn biến : + Giai đoạn 1: 1885- 1888: Lãnh tụ khởi nghĩa Phan Đình Phùng, Cao Thắng Thời kỳ chuẩn bị, xây dựng lực lượng 0,25 + Giai đoạn 1889 – 1896 : thời kỳ chiến đấu liệt Địa 0,25 bàn hoạt động: Từ Hương Sơn, Hương Khê ( Hà Tĩnh) lan Thanh Hoá, Nghệ An có tổ chức chặt chẽ -Từ năm 1889- 1892 : Nghĩa quân thắng nhiều trận càn Từ 1892, 0,25 Pháp càn quét liên miên, năm 1893 Cao Thắng hy sinh làm lực lượng quân yếu dần - Tháng 12-1895, Phan Đình Phùng hy sinh, khởi nghĩa tan rã 0,25 Cuộc khởi nghĩa đỉnh cao phong trào Cần Vương, huy động ủng hộ nhân dân * Tại sao: - Thời gian tồn tại: 10 năm - Quy mô rộng lớn: tỉnh - Tính chất ác liệt, chiến đấu chống Pháp phong kiến tay sai - Lực lượng cách mạng đông đảo: người kinh, người dân tộc thiểu số, người Lào, bước đầu có liên lạc với khởi nghĩa khác Câu Tại thực dân Pháp lại chọn Đà Nẵng nơi xâm lược (3,0điểm) chiến tranh xâm lược Việt Nam? Nhận xét kháng chiến nhân dân ta Đà Nẵng Gia Định *Tại sao: - Đà Nẵng cửa biển nước sâu tàu chiến Pháp hoạt động dễ dàng - Đà Nẵng gần kinh đô Huế (cách khoảng 100km) làm bàn đạp cơng kinh thành Huế buộc triều Nguyễn phải đầu hàng - Là nơi thực dân Pháp xây dựng sở giáo dân theo đạo Thiên chúa chúng hy vọng giáo dân ủng hộ * Nhận xét: - Ngay từ thực dân Pháp xâm lược,nhân dân ta triều đình nhà Nguyễn anh dũng đứng lên chống giặc, làm thất bại kế hoạch “ đánh nhanh thắng nhanh” buộc thực dân Pháp phải chuyển sang chinh phục gói nhỏ - Tuy nhiên q trình kháng chiến chống Pháp, triều đình nặng phòng thủ , bỏ lỡ nhiều hội đánh Pháp Trái lại nhân dân kháng chiến với tinh thần tích cực, chủ động cao, tự lực đứng lên kháng chiến Câu a Trình bày phát giáo dục Đại Việt từ kỷ X – XV; nhận xét mặt (2,5 điểm) tích cực hạn chế giáo dục thời kỳ b Năm 1484, Nhà nước định dựng bia ghi tên Tiến Sĩ, việc dựng bia Tiến Sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám có ý nghĩa nào? 0,25 0,25 0,25 0;25 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 * Sự phát triển giáo dục: - Giáo dục Đại Việt bước hoàn thiện phát triển, trở thành nguồn đào tạo quan chức người tài cho đất nước Các triều đại phong kiến quan tâm 1,0 nhiều đến giáo dục Chữ Hán trở thành chữ viết thống… Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu Năm 1075 nhà Lý cho tổ chức khoa thi quốc gia đầu tiên… Thời Lê Sơ quý chế thi cử ban hành rõ ràng, hồn chỉnh ( ba năm có kỳ thi Hội, chọn tiến sĩ)… Từ kỷ xv Nhà nước định dựng bia, ghi tên tiến sĩ * Nhận xét: Tích cực: Đào tạo quan chức nhân tài cho đất nước, nâng cao dân 0,5 trí…Nho giáo giữ vai trò độc tơn… Hạn chế: Chủ yếu thiên thiên văn, triết học, thần học, đạo đức, trị… không tạo điều kiện cho phát triển kinh tế… * Ý nghĩa: - Tôn trọng việc học hành đỗ đạt… - Tơn vinh nhân tài… - khuyến khích việc học tập… - Nhắc nhở người đỗ đạt có trách nhiệm với dân, với nước… Câu Cuộc cách mạng Khoa học - Công nghệ: Nguồn gốc, thành tựu, tác (3,0điểm động tích cực, tiêu cực Em có suy nghĩ trách nhiệm tuổi trẻ ) công phát triển khoa học – cơng nghệ để góp phần khắc phục tình trạng nghèo nàn, lạc hậu đất nước? Nguồn gốc: Là đòi hỏi sống, sản xuất, đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần ngày cao người Thành tựu: - Trong khoa học (Toán, Lý, Hoá, Sinh) đạt thành tựu to lớn, bước nhảy vọt chưa thấy lịch sử…Năm 1997 nhà khoa học cho đời cừu Đôli phương pháp sinh sản vơ tính Năm 2000, nhà khoa học công bố “Bản đồ gen người” Năm 2003 “Bản đồ gen người’’ giải mã hoàn chỉnh - Trong lĩnh vực cơng nghệ có phát minh quan trọng đạt thành tựu to lớn: Những cơng cụ sản xuất (máy tính điện tử, máy tự động, rô bốt) - Nguồn lượng (năng lượng gió, mặt trời, nguyên tử) Những vật liệu (chất polyme, loại vật liệu siêu cứng, siêu bền, siêu dẫn) - Công nghệ sinh học với đột phá phi thường: Công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh Cách mạng xanh nông nghiệp: Các giống tạo ra, đẩy lùi nạn đói - Thơng tin liên lạc giao thông vận tải: Cáp sợi thuỷ tinh quang dẫn, máy bay siêu âm khổng lồ, tàu hoả tốc độ cao Chinh phục vũ trụ: Vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ, thám hiểm mặt trăng - Công nghệ thông tin: Phát triển mạnh mẽ, máy vi tính ngày phổ biến, hình thành mạng thơng tin máy tính tồn cầu… * Tác động 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - Tích cực : Làm tăng suất lao động, nâng cao không ngừng mức sống chất 0,25 lượng sống người Dẫn đến thay đổi cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực * Tiêu cực: (chủ yếu người tạo nên): Ô nhiễm mơi trường, 0,25 tượng trái đất nóng lên, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bệnh dịch mới, vũ khí huỷ diệt * Trách nhiệm tuổi trẻ: Mỗi người hôm xem nguồn lực, nguồn lực người 0,5 có ý nghĩa quan trọng với phát triển đất nước Do trách nhiệm tuổi trẻ phải học tập,bởi muốn sử dụng tiến khoa học kỹ thuật người có học vấn,có trình độ… Lưu ý: - Điểm điểm phần cộng lại, điểm không làm tròn - Tuỳ theo mức độ hiểu làm thí sinh mà chia nhỏ ý khơng chia nhỏ 0,25 điểm TẬP BÀI LÀM VÀ ĐỀ THAM KHẢO Đề số 1: Nêu khái quát phong trào GPDT nhân dân Á, Phi, Mĩ từ 1945 đến Sau chiến tranh giới thứ hai, cao trào đấu tranh GPDT nhân dân Á, Phi, Mĩ La tinh bựng nổ phỏt triển mạnh mẽ (Vậy phong trào diễn giai đoạn nội dung giai đoạn nào? Chúng ta tìm hiểu.) Phong trào chia làm ba giai đoạn sau: - Giai đoạn thứ từ năm 1945 đến năm 60 kỉ XX + Phong trào nổ nước Đông Nam Á , nhân dân chớp thời dậy lật đổ ách thống trị thực dân, phong kiến giành quyền: Inđơnêxia (17-8-1945), Việt Nam (2-9-1945) Lào (12-10-1945) Sau phong trào lan sang Nam Á, Bắc Phi Mĩ La tinh: Năm 1950 thực dân Anh phải công nhận độc lập cho Ấn Độ Năm 1952 nước Cộng hoà Ai Cập đời Ngày 1-1-1959 cách mạng Cu Ba thắng lợi + Đặc biệt năm 1960, 17 nước châu Phi giành độc lập làm nên “Năm châu Phi” Thắng lợi giai đoạn làm cho hệ thống thuộc địa chủ nghĩa thực dân sụp đổ - Giai đoạn thứ hai từ năm 60 đến năm 80 kỉ XX Nét bật giai đoạn vươn lên giành độc lập nước thuộc địa Bồ đào nha : Ghinê xích đạo (9-1974), Mơdămbich (6-1975), Ănggơla (11-1975) Thắng lợi nước có ý nghĩa quan trọng phong trào giải phóng dân tộc nói chung nhân dân châu Phi nói riêng - Giai đoạn thứ ba giai đoạn từ năm 90 kỉ XX đến Ở giai đoạn phong trào tiêu biểu phong trào đấu tranh nhân dân Nam Phi chống chế độ phân biệt chủng tộc (chủ nghĩa Apacthai) Đây hình thức tồn cuối chủ nghĩa thực dân + Chủ nghĩa Apacthai chủ nghĩa phân biệt, miệt thị dân tộc vô tàn bạo, hà khắc kẻ cực đoan phát xít da trắng người da đen da màu Nam Phi + Nhân dân Nam Phi lãnh đạo tổ chức “Đại hội dân tộc phi” kiên cường, bền bỉ đấu tranh , Liên hiệp quốc nhân dân tiến giới ủng hộ Kết năm 1980 nhân dân Rôđêdia (Sau đổi Dimbabuê) giành thắng lợi Năm 1990 quyền da trắng phải tuyên bố xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Tây Nam Phi (Nay Namibia) năm 1993 thành trì cuối chúng cộng hồ Nam Phi sụp đổ - Từ nhân dân nước Á, Phi, Mĩ La tinh chuyển sang nhiệm vụ là: Củng cố độc lập, xây dựng phát triển đất nước, xố bỏ tình trạng nghèo nàn lạc hậu, tiếp tục đấu tranh cho mục tiêu hồ bình, độc lập dân tộc tiến xã hội (Đề số 2: Nêu ý nghĩa phong trào GĐT Á, Phi, Mĩ La tinh sau chiến tranh giới thứ II.) - Sau chiến tranh giới thứ hai, lịch sử giới có nhiều thay đổi quan trọng, thay đổi đời phát triển mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc Phong trào giải phóng dân tộc có ý nghĩa vơ lớn lao làm sụp đổ hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc đời 100 quốc gia Á, Phi, Mĩ La tinh - Trước chiến tranh giới thứ hai nước Á, Phi, Mĩ La tinh thuộc địa cuả nước tư phương Tây Sau chiến tranh giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ, thu nhiều kết Cuối năm 90 kỉ XX hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đến quốc sụp đổ hồn tồn - Khởi đầu phong trào giải phóng dân tộc Đơng Nam Á, có nước giành độc lập: Inđônêxia (17-8-1945), Việt Nam (2-9-1945), Lào (12-10-1945) Tiếp tháng 10-1949 nước Cộng hồ nhân dân Trung Hoa đời Phong trào lan rộng sang Nam Á, Bắc Phi nhiều nước giành độc lập + Đặc biệt năm 1960 gọi “năm Châu Phi” với 17 nước giành độc lập +Mĩ La tinh: ngày 1-1-1959 cách mạng Cuba thắng lợi, chế độ độc tài thân Mĩ bị lật đổ Tiếp năm 1974-1975 nước Mơdămbích, Ănggơla Ghinêbitxao thoát khỏi ách thống trị thực dân Bồ Đào Nha + Từ năm 70 đến năm 90 kỉ XX, chủ nghĩa thực dân tồn hình thức thực dân cuối chế độ phân biệt chủng tộc miền Nam châu Phi Sau nhiều năm đấu tranh ngoan cường, bền bỉ người da đen, quyền thực dân giai cấp thống trị phải tuyên bố xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Nổi bật sụp đổ chế độ phân biệt chủng tộc cộng hoà Nam Phi (1993) Như vậy, hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc bị sụp đổ hoàn toàn - Thắng lợi phong trào giải phóng dân tộc dẫn tới việc thành lập hàng hoạt nhà nước độc lập làm thay đổi mặt nước Á, Phi, Mĩ La tinh, làm thay đổi cục diện giới - Sau giành độc lập, lịch sử dân tộc Á, Phi, Mĩ La tinh sang chương với nhiệm vụ to lớn củng cố độc lập dân tộc, xây dựng phát triển đất nước Mặc dù gặp nhiều khó khăn cơng xây dựng phát triển kinh tế, xã hội nhân dân Á, Phi, Mĩ La tinh bước đầu giành nhiều thắng lợi +Từ nước phải nhập lương thực, nhờ “cách mạng xanh nông nghiệp, Ấn Độ tự túc lương thực cho số dân tỉ người Bên cạnh Ấn Độ tiếng với sản phẩm cơng nghiệp, cơng nghệ thông tin viễn thông Hiện Ấn Độ cố gắng vươn lên hàng cường quốc công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân vũ trụ + Trung Quốc nhờ thực cải cách mở cửa, sau 20 năm, kinh tế phát triển nhanh chóng: Tốc độ tăng trưởng cao giới: Tổng sản phẩm nước hàng năm tăng trung bình 9,6%, đứng hàng thứ giới Đầu tư nước dẫn đầu giới, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt Địa vị trị ngày nâng cao trường quốc tế + Cuba có chuyển biến tích cực, mức tăng trưởng ngày gia tăng Mêhicô, Achentina, Brazin xếp vào hàng nước công nghiệp (NIC) +Việt Nam sau 20 năm đổi mới, tổng sản phẩm nước (GDP) năm sau cao năm trước Tháng 112006 Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 tổ chức thương mại giới (WTO), Việt Nam đứng trước thời hứa hẹn tăng trưởng cao - ngày nước Á, Phi, Mĩ La tinh ngày tích cực tham gia có vai trò quan trọng đời sống trị giới Đề số 3: Nêu tình hình chung nước châu Phi từ sau 1945 đến - Với 57 quốc gia, châu Phi có diện tích 30,5 triệu km (gấp lần châu Âu, xấp xỉ châu Mĩ 3/4 châu Á) Châu Phi có nguồn tài nguyên phong phú nhiều nông sản quý Sau chiến tranh giới thứ hai, châu Á- nhõn dõn châu Phi đứng lên giành độc lập Phong trào nổ sớm vùng Bắc Phi- nơi có trình độ phát triển cao vùng khác Khởi đầu thắng lợi binh biến sĩ quan yêu nước Ai Cập (7-1952) lật đổ chế độ quân chủ, thành lập nước cộng hồ Ai Cập Tiếp thắng lợi đấu tranh vũ trang kéo dài từ 1954 – 1962 nhân dân Angiêri, lật đổ ách thống trị thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc Năm 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập, ghi nhận “năm châu Phi” Từ năm 60 đến năm 70 kỉ XX, Châu Phi trở thành “Lục địa trỗi dậy” bật đấu tranh giành độc lập nhân dân nước Ănggôla, Môdămbich Ghinêbitxao nhằm lật đổ ách thống trị thực dân Bồ Đào Nha Kết nước giành độc lập: Ghinêbitxao (9-1974), Mơdămbích (6-1975) Ănggơla (11-1975) - Từ 1975 trở đấu tranh giải phóng dân tộc tập trung miền Nam châu Phi, nhằm xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc, ách thống trị cuối chủ nghĩa thực dân cũ Sau nhiều thập niên bền bỉ đấu tranh người da đen, quyền thực dân người da trắng phải tuyên bố xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Chính quyền người da đen thành lập Rôđêdia (1980) (Sau đổi thành Dimbabuê) Tây Nam Phi năm 1990 (nay Namibia) Thắng lợi đặc biệt có ý nghĩa thắng lợi nhà nước Cộng hoà Nam Phi - Năm 1993 sau kỉ tồn tại- Thắng lợi: Nơi sào huyệt cuối chế độ PBCT - Sau thoát khỏi ách thống trị chủ nghĩa thực dân, nước châu Phi bắt tay vào công xây dựng đất nước phát triển kinh tế Đây đấu tranh lâu dài, gian khổ chí khó khăn đấu tranh độc lập tự Những thành tựu ban đầu mà nước châu Phi đạt năm đầu sau giành độc lập chưa đủ để thay đổi cách mặt kinh tế nghèo nàn, lạc hậu - Từ năm 80, đặc biệt bước vào thập niên 90, châu Phi lại rơi vào thảm cảnh chiến tranh, tụt hậu đói nghèo Châu Phi trở thành lục địa bất ổn giới Đó xung đột, nội chiến đẫm máu mâu thuẫn sắc tộc, tơn giáo Tình trạng đói nghèo, nợ nần chồng chất loại dịch bệnh hoành hành Liên hợp quốc xếp 32 số 57 nước châu Phi vào nhóm nước nghèo giới Châu Phi châu lục có tỉ lệ người mù chữ cao giới Châu Phi châu gọi “Lục địa bệnh AIDS” - Trong năm gần đây, với giúp đỡ cộng đồng quốc tế, châu Phi tích cực tìm kiếm giải pháp, đề cải cách nhằm giải xung đột, khắc phục khó khăn kinh tế, thành lập tổ chức liên minh khu vực, lớn tổ chức thống châu Phi, gọi Liên minh châu Phi (AU) Đề số 4: Khái quát tình hình chung nước châu Á từ sau năm 1945 đến - Châu Á vùng đông dân cư giới, bao gồm nước có lãnh thổ rộng lớn với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú - Từ cuối kỉ XIX hầu châu lục trở thành nước thuộc địa, phụ thuộc thị trường chủ yếu nước tư Âu – Mĩ, chịu bóc lộc, nơ dịch nặng nề chủ nghĩa thực dân - Sau chiến tranh giới thứ hai, cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc bùng nổ mạnh mẽ, đến năm 50 kỉ XX hầu châu Á giành độc lập Nhưng gần suốt nửa sau kỉ XX, tình hình châu Á khơng ổn định, chiến tranh xâm lược nước đế quốc, khu vực Đông Nam Á Tây Á - Sau giành độc lập nhiều nước châu Á đạt tăng trưởng nhanh chóng kinh tế Xingapo, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt nam + Ấn Độ: Từ nước phải nhập lương thực, Ấn Độ tự túc lương thực co số dân tỉ người Hiện Ấn Độ cố gắng vươn lên hàng cường quốc công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân công nghệ vũ trụ + Trung Quốc nhờ thực cải cách mở cửa, sau 20 năm, kinh tế phát triển nhanh chóng: Tốc độ tăng trưởng cao giới: Tổng sản phẩm nước hàng năm tăng trung bình 9,6%, đứng hàng thứ giới Đầu tư nước dẫn đầu giới, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt Địa vị trị ngày nâng cao trường quốc tế + Singapo : Được xem “con rồng nhỏ” châu , có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao vùng Đông nam Á + Thái lan : có tốc độ tăng trưởng cao , nông nghiệp (đứng đầu giới xuất gạo) du lịch +Malaixia; Từ năm 1965 – 1983 tốc độ tăng trưởng hàng năm 6,3% + Việt nam nước đứng trước triển vọng đầy hứa hẹn qua 20 năm đổi , tổng sản phẩm nước (GDP) năm sau cao năm trước Từ năm 2000 – 2005 hàng năm tăng 7,5% Tháng 11-2006 Việt nam thành viên thứ 150 tổ chức thương mại giới WTO Việt nam đứng trước thời lớn , hứa hẹn tăng trưởng kinh tế cao - Do vị trí chiến lược quan trọng, nước đế quốc cố tìm cách để trì địa vị thống trị chúng châu lục này, nửa sau kỉ XX tình hình châu Á khơng ổn định Những xung đột khu vực tranh chấp biên giới, lãnh thổ tiếp tay cho phong trào li khai , khủng bố nước Tây Á (vùng trung đông), Nam Á Đông Nam Á Đề số 5:Nêu nét chung châu Mĩ Latinh từ sau năm 1945 đến - Mĩ La tinh có 20 nước kéo dài từ Mêhicô đến Achentina với diện tích 20 triệu kilơmét vng dân số khoản 774 triệu người, vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên Từ thập niên đầu kỉ XIX nhiều nước giành độc lập Braxin, Achentina, Venexuela, Pêru… đầu kỉ XX lại trở thành “sân sau” đế quốc Mĩ - Sau chiến tranh giới thứ hai Mĩ dựng nên chế độ độc tài thân Mĩ Nhân dân liên tục dậy đấu tranh Thắng lợi cách mạng Cu Ba (1-1-1959) mở giai đoạn - khởi nghĩa vũ trang, đánh dấu bước phát triển cho phong trào giải phóng dân tộc nhân dân nước Mỹ la tinh - Từ đầu năm 80 kỉ XX, cao trào đấu tranh phát triển mạnh mẽ, đấu tranh vũ trang diễn nhiều nước, Mĩ latinh trở thành “Lục địa bùng cháy” Các quyền độc tài nhiều nước bị lật đổ, phủ dân tộc dân chủ thành lập Trong bật kiện Chilê Nicaragoa - Từ năm 80 kỉ XX, nhân dân Mĩ latinh vừa củng cố độc lập vừa phát triển kinh tế, bước khỏi lệ thuộc, nơ dịch Mĩ Trong công xây dựng phát triển đất nước, cá nước Mĩ latinh thu thành tựu quan trọng: củng cố độc lập chủ quyền, dân chủ hóa sinh hoạt trị, tiến hành cải cách kinh tế, thành lập tổ chức liên minh khu vực để hợp tác phát triển kinh tế Đề số 6: Nêu tình hình chung khu vực Đơng Nam Á từ sau 1945 đến Đông Nam Á khu vực có diện tích gồm 4,5 triệu km với 500 triệu dân bao gồm 11 nước- phần lớn nước nằm sát biển giàu tài nguyên thiên nhiên Trước chiến tranh giới thứ hai, hầu Đông Nam Á (trừ Thái Lan) thuộc địa nước Tư Anh, Pháp, Mĩ, Hà Lan Khi chiến tranh giới thứ hai lan rộng khắp giới (12-1941) nước Đông Nam Á bị quân Nhật chiếm, thống trị gây nhiều tội ác nhân dân khu vực Cuộc đấu tranh chống phát xít Nhật bùng lên mạnh mẽ khắp nơi Lợi dụng thời Nhật đầu hàng đồng minh (8-1945) nhân dân nước Đông Nam Á dậy giành quyền, lật đổ ách thống trị phát xít Nhật (điển hình Việt Nam) Sau chiến tranh giới thứ hai, nước đế quốc trở lại xâm lược, nhân dân nước Đông Nam Á tiếp tục tiến hành kháng chiến Kết quả, đến năm 50 kỉ XX nước giành độc lập dân tộc Riêng nước Đông dương từ năm 60 đến năm 1975 kiên cường chống sách xâm lược đế quốc Mĩ Thắng lợi Việt Nam, Lào, Campuchia thắng lợi to lớn trước kẻ thù giàu mạnh, hãn 1919 – 1925 - Nguyễn Ái Quốc – hành trình tìm đường cứu nước - Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chuẩn bị tư tưởng, trị tổ chức cho đời đảng vơ sản Việt Nam - Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên Hành trình tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc 1.1 Nguyên nhân: Nguyễn Ái Quốc sinh ngày 19/5/1890 Làng Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An) Người sinh gia đình nhà nho yêu nước lớn lên mảnh đất quê hương có truyền thống yêu nước quận cường, đấu tranh bất khuất Người chứng kiến thất bại hàng loạt phong trào yêu nước tiếp xúc với nhiều nhà cách mạng đương thời Vì vậy, từ sớm, NAQ sớm có lòng u nước Tuy NAQ khâm phục tinh thần đấu tranh chống Pháp bậc tiền bối NAQ không tán thành đường cứu nước họ đường cứu nước khơng phù hợp với hồn cảnh đất nước, trí thất bại Vì vậy, NAQ trí tìm đường cứu nước, nhằm tìm đường cứu nước hữu hiệu 1.2 Hành trình tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc: - Ngày 5/6/1911: NAQ rời bến cảng Nhà Rồng tìm đường cứu nước - Từ năm 1911 đến năm 1917, NAQ qua nhiều nước châu Á, châu Phi, châu Âu, châu Mỹ Tại nơi người đặt chân đến người vừa lao động để kiến sống vừa tham gia vào phong trào cách mạng cuối người rút điều: đâu giai cấp công nhân nhân dân lao động giới bạn, CNĐQ đâu thù - Năm 1919, thay mặt nhóm người VN yêu nước, Người gửi "Bản yêu sách điểm tới hội nghị Vecxai đòi quyền tự do, dân chủ, bình đẳng cho dân tộc VN Tuy yêu sách không chấp nhận gây tiếng vang lớn - Tháng 7/1920, NAQ đọc bản" Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa" Lê-nin Luận cương Lê-nin cho Người thấy đường cứu nước cho dân tộc: đường cách mạng vô sản lấy CN Mác-Lênin làm tảng tư tưởng Từ Người hồn toàn tin theo Lê-nin đứng Quốc tế III Tại Đại Hội Đảng Xã hội Pháp họp Tua (12/1920), NAQ bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế III, tham gia sáng lập ĐCS Pháp trở thành người cộng sản VN Người chọn đường Cách mạng vô sản đấu tranh giải phóng dân tộc, người khẳng định rằng: "Trên giới học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mệnh CN Lê-nin" " muốn cứu nước giải phóng dân tộc khơng đường khác đường cách mạng vô sản" Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chuẩn bị tư tưởng, trị tổ chức cho đời đảng vô sản Việt Nam: Sau tiếp cận Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tìm đường cứu nước đắn cho dân tộc, NAQ tích cực hoạt động nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin nước, chuẩn bị tư tưởng, chớnh trị tổ chức cho đời đảng vơ sản Việt Nam Quỏ trình thể qua thời kì sau: 2.1 Nguyễn Quốc Pháp (1917-1923) - Năm 1921, giúp đỡ Đảng Cộng sản Pháp, Người sáng lập “Hội liên hiệp dân tộc thuộc địa” để đoàn kết lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa đế quốc - Năm 1922, tờ báo “Người khổ” để vạch trần sách đàn áp bóc lột dó man chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm thức tỉnh dân tộc bị áp đứng lên đấu tranh tự giải phóng mỡnh - Ngồi Nguyễn Ái Quốc cũn viết nhiều cho cỏc bỏo Nhõn đạo, Đời sống công nhân viết "Bản án chế độ thực dân Pháp" Những sách báo bí mật chuyển Việt Nam, góp phần tố cáo tội ác đế quốc Pháp, truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin nước, làm thức tỉnh đồng bào yêu nước 2.2 Nguyễn Quốc Liên Xô (1923-1924) - Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xơ dự Hội nghị Quốc tế nơng dân, sau lại Liên Xô vừa nghiên cứu vừa học tập - Năm 1924, Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V, Nguyễn Ái Quốc đọc tham luận nhiệm vụ cách mạng nước thuộc địa mối quan hệ cách mạng nước thuộc địa với phong trào công nhân nước đế quốc Những quan điểm chiến lược sách lược cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa cách mạng vô sản mà Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận ánh sáng chủ nghĩa Mác-Lênin bước chuẩn bị trị tư tưởng cho thành lập đảng vơ sản Việt Nam giai đoạn 2.3 Nguyễn Ái Quốc Trung Quốc (1924-1925) - Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc Quảng Châu (Trung Quốc) Người tiếp xúc với nhà cách mạng Việt Nam niên yêu nước để thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh niên, tổ chức Cộng sản đồn làm nòng cốt - Người sáng lập bỏo Thanh niên, trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện trị để đào tạo cán cách mạng Các giảng Người tập hợp in thành sách "Đường cách mệnh" (1927) nêu phương hướng cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam Thông qua Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh niên, NAQ đào tạo người cách mạng trẻ tuổi, số người cử học Liên Xô, số đưa nước để truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lê nin vào quần chúng - Năm 1928, Hội chủ trương "Vơ sản hố', đưa hội viên vào hoạt động nhà máy, hầm mỏ Việc làm góp phần thực việc kết hợp kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phông trào công nhân phong trào yêu nước, thúc đẩy nhanh đời Đảng Cộng sản Việt Nam Tóm lại, hoạt động Nguyễn Ái Quốc thời gian Pháp, Liên Xơ, Trung Quốc có tác dụng định việc chuẩn bị trị, tư tưởng tổ chức cho việc thành lập Đảng giai cấp vô sản Việt Nam Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên 3.1 Hoàn cảnh - Đến năm 1925, phong trào yêu nước phong trào công nhân nước ta phát triển mạnh mẽ, có bước tiến - Sau thời gian Liên Xô học tập nghiên cứu xây dựng Đảng kiểu mới, tháng 12/1924, Nguyễn Ái Quốc Quảng Châu – Trung Quốc liên lạc, tiếp xúc với nhà cách mạng Việt Nam đây, Người tìm hiểu tình hình nước, lựa chọn tập hợp số niên yêu nước từ nước sang để thành lập HVNCMTN 3.2 Tổ chức hoạt động - HVNCMTN có tổ chức hầu khắp sở trung tâm kinh tế - trị quan trọng nước, tham gia số đồn quần chúng Cơng hội, Nơng hội, Hội học sinh, Hội phụ nữ - HVNCMTN có chủ trương “vơ sản hóa” - đưa hội viên vòa nhà máy, hầm mỏ, đồn điền sống lao động với công nhân để tự rèn luyện truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin Từ nhiều đấu tranh công nhân, viên chức, học sinh nổ Trên đà đó, phong trào cơng nhân bùng nổ rong nước với 40 bãi công diễn nhà máy, mỏ than, đồn điền cao su Đây tổ chức cách mạng theo hướng mạng vô sản * Tác dụng: - Các đấu tranh mang tính chấ trị, bước đầu liên kết nhiều ngành, nhiều địa phương 3.3 Vai trò Nguyễn Ái Quốc việc thành lập HVNCMTN - Là người sáng lập lãnh đạo HVNCMTN - Lựa chọn niên yêu nước đưa vào Hội, vạch mục đích, chương trình Hội - Mở lớp huấn luyện trị, trực tiếp viết dạy, cho xuất báo Thanh niên - Đào tạo đội ngũ cán nòng cốt chuẩn bị sở cho việc thành lập đảng vơ sản Việt Nam Con đường cứu nước NAQ – điểm khác so với lớp người trước - Các bậc tiền bối mà tiêu biểu Phan Bội Châu chọn đường cứu nước sang Nhật, diễn cải cách Minh Trị(1868) làm cho Nhật thoát khỏi số phận nước thuộc địa, trở thành nước đế quốc châu Á, với hy vọng nước đồng văn, đồng chủng ơng nhận giúp đỡ Nhật để đuổi Pháp thất bại - Hướng NAQ lại khác, Người sang phương Tây, nơi mệnh danh nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, có khoa học kỹ thuật văn minh phát triển Cách Người vào tất giai cấp, tầng lớp, giác ngộ họ, đoàn kết họ đứng dậy đấu tranh Người đề cao học tập, nghiên cứu lý luận, kinh nghiệm cách mạng thời đại cuối cùng, người bắt gặp Cách mạng tháng Mười Nga Chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm đường cứu nước đắn cho dân tộc: đường CMVS - Người nhận thức rõ muốn đánh Pháp phải hiểu Pháp, Người sang Pháp để tìm hiểu: Nước Pháp có thực sự: “tự do, bình đẳng, bác ái” hay khơng? Nhân Pháp sống nào? CÂU HỎI ÔN TẬP 1) Những hoạt động Nguyễn Ái Quốc nước (1919 – 1925)? Ý nghĩa hoạt động đó? 2) Nét độc đáo đường tìm chân lý Nguyễn Ái Quốc? 3) Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vai trò Nguyễn Ái Quốc? 4) Tại nói: Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chuẩn bị tư tưởng tổ chức cho đời đảng vơ sản Việt Nam? CÁCH MẠNG VN TRƯỚC KHI ĐCSVN RA ĐỜI Chủ đề - Bước tiến cách mạng VN (1926 – 1927) - Việt Nam Quốc dân Đảng khởi nghĩa Yên Bái - Ba tổ chức cộng sản đời 1929 Bước tiến cách mạng VN (1926 – 1927) 1.1 Phong trào công nhân - Nhiều bãi công công nhân viên chức, học sinh học nghề liên tiếp nổ Lớn bãi công công nhân nhà máy sợi Nam Định, công nhân đồn điền cao su Phú Riềng (Thái Nguyên) - Phong trào cơng nhân mạng tính thống tồn quốc Có tới 40 đấu tranh nổ từ Bắc chí Nam Sự đời ba tổ chức cộng sản Việt Nam a Bối cảnh: + Cuối năm 1928, đầu năm 1929, phong trào dân tộc, dân chủ nước ta, đặc biệt phong trào công nông theo đường cách mạng vô sản phát triển mạnh, đặt yêu cầu phải có đảng giai cấp vơ sản để kịp thời đưa cách mạng Việt Nam tiến lên bước + Lúc Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên khụng cũn đủ sức lónh đạo nên nội Hội diễn đấu tranh gay gắt xung quanh vấn đề thành lập Đảng Hồn cảnh dẫn đến đời ba tổ chức cộng sản năm 1929 b Quá trình thành lập: + Cuối tháng 3/1929: Chi Cộng sản thành lập Bắc Kỡ số nhà 5D phố Hàm Long- Hà Nội + Sau đó, nội Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên hỡnh thành tổ chức cộng sản: Đông Dương cộng sản đảng- Bắc Kỡ(thỏng 6-1929) An Nam Cộng sản đảng - Nam Kỡ (8-1929) + Bộ phận tiờn tiến Tõn Việt Cỏch mạng đảng - Trung Kỡ thành lập Đơng Dương Cộng sản liên đồn (9-1929) c í nghĩa lịch sử xuất ba tổ chức cộng sản Việt Nam + Đánh dấu trưởng thành giai cấp công nhân Việt Nam + Chứng tỏ xu hướng cách mạng vô sản phát triển mạnh mẽ nước ta + Chứng tỏ điều kiện thành lập đảng Việt Nam chớn muồi + Là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam đời (3/2/1930) a Hoàn cảnh lịch sử: + Cuối năm 1929, phong trào công nhân phong trào yêu nước phát triển mạnh giai cấp công nhân thật trở thành lực lượng tiên phong + Năm 1929 nước ta lần lược xuất ba tổ chức cộng sản thỳc đẩy phong trào cách mạng phát triển, song ba tổ chức hoạt động riêng rẽ cơng kích lẫn nhau, tranh giành ảnh hưởng quần chúng, gây trở ngại lớn cho phong trào cách mạng Yêu cầu cấp thiết cách mạng Việt Nam lúc phải có lónh đạo thống đảng vô sản + Với tư cách phái viên Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Quốc thống ba tổ chức cộng sản Việt Nam thành ĐCS nhất, lấy tên ĐCS VN b Nội dung Hội nghị: + Hội nghị họp từ ngày đến ngày 7/2/1930 Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc) + Phê phán hành động thiếu thống tổ chức cộng sản nước, đặt yêu cầu hợp tổ chức Cộng sản thành ĐCS + Hội nghị trớ thống cỏc tổ chức cộng sản để thành lập đảng cộng sản lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam + Thơng qua cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt Đảng NAQ dự thảo Đây xem Cương lĩnh trị Đảng + Ra lời kêu gọi thành lập Đảng Hội nghị thành lập đảng cú ý nghĩa giỏ trị Đại hội thành lập Đảng vỡ thụng qua đường lối cho cách mạng Việt Nam c í nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng: + Đảng cộng sản Việt Nam đời kết tất yếu đấu tranh dân tộc đấu tranh giai cấp Việt Nam thời đại mới, sản phẩm kết hợp chủ nghĩa MácLê nin với phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam năm 20 kỉ XX + Đảng Cộng sản Việt Nam đời bước ngoặt lịch sử vĩ đại lịch sử dân tộc Việt Nam, vỡ: Đối với giai cấp công nhân, chứng tỏ giai cấp cơng nhân Việt Nam trưởng thành đủ sức lónh đạo cách mạng Đối với dân tộc, chấm dứt thời kỡ khủng hoảng mặt đường lối, giai cấp lónh đạo, từ khẳng định quyền lónh đạo tuyệt đối Đảng cộng sản Việt Nam Từ cách mạng Việt Nam trở thành phận khăng khít cách mạng giới + Đảng đời chuẩn bị tất yếu có tính chất định cho bước phát triển nhảy vọt sau cách mạng Việt Nam Những cống hiến Nguyễn Ái Quốc cách mạng Việt Nam thời gian 1911 - 1930: + Đến với CN Mác-Lê nin, tìm đường cứu nước dắn cho dân tộc: kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng giới + Chuẩn bị trị tư tưởng tổ chức cho thành lập ĐCS Việt Nam (3/2/1930) + Xác định đường lối đắn cho đấu tranh giải phóng dân tộc, lãnh đạo đảng + Chủ trì Hội nghị hợp ba tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Sự đời ba tổ chức cộng sản vào năm 1929 xu tất yếu cách mạng VN Trước ĐCS VN đời, phong trào yêu nước thất bại bị khủng khoảng đường nối giai cấp lãnh đạo Từ năm 1919 tới năm 1929, sau tìm thấy đường cứu nước, NAQ tích cực hoạt động nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin nước, tích cực chuẩn bị tư tưởng, trị tổ chức để chuẩn bị cho đời ĐCS VN Tới năm 1928-1929, tác động Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, chủ nghĩa Mác Lê-nin truyền bá sâu rộng vào VN, phong trào yêu nước theo xu hướng vô sản phát triển mạnh mẽ Yêu cầu cấp thiết phải có đảng giai cấp vơ sản để lãnh đạo phong trào Đáp ứng yêu cầu đó, ba tổ chức cộng sản nối tiếp đời năm 1929, ba tổ chức hoạt động riêng rẽ cơng kích lẫn nhau, tranh giành ảnh hưởng quần chúng, gây trở ngại lớn cho phong trào cách mạng Yêu cầu cấp thiết cách mạng Việt Nam lúc phải hợp ba tổ chức cộng sản thành đảng Trước tình hình đó, với vai trò đặc phái viên Quốc tế cộng sản, NAQ Hương Cảng (TQ) triệu tập Hội nghị hợp ba tổ chức cộng sản thành ĐCS VN (3/2/1930) Vai trò Nguyễn Quốc Hội nghị thành lập Đảng + Trực tiếp tổ chức chủ trì Hội nghị thành lập ĐCS Việt Nam Hương Cảng - TQ + Phê phán hành động thiếu thống tổ chức cộng sản nước, đặt yêu cầu cấp thiết phải hợp tổ chức Cộng sản thành ĐCS + Viết thơng qua cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ vắn tắt Đây coi cương lĩnh Đảng + Đề kế hoạch để tổ chức cộng sản nước xúc tiến việ hợp nhất, dồi đến thành lập ĐCS VN C CÂU HỎI LUYỆN TẬP Dưới tác động khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp, xã hội Việt Nam biến đổi nào? Thái độ trị khả cách mạng giai cấp? - Mục - phần kiến thức trọng tâm Sau chiến tranh giới thứ nhất, Cách mạng tháng Mười Nga phong trào cách mạng giới ảnh hưởng tới phong trào cách mạng VN - Mục - phần kiến thức trọng tâm Nêu hoạt động Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1923? - Gợi ý: dựa vào mục ba, cần nêu mốc thời gian kiện Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chuẩn bị tư tưởng, chớnh trị tổ chức cho đời đảng vơ sản Việt Nam? - Phần b, mục Tại thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp đời Việt Nam? - Gợi ý: phần a, b mục - phần kiến thức trọng tâm Trỡnh bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung Hội nghị ý nghĩa việc thành lập Đảng? - Mục - phần kiến thức trọng tâm Tại nói đời ba tổ chức cộng sản vào năm 1929 xu tất yếu cách mạng Việt Nam? - Mục - phần kiến thức mở rộng - nâng cao Con đường cứu nước NAQ có khác lớp người trước? Chủ đề Cuộc vận động chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945 A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM Cao trào cách mạng 1930 - 1931 a Nguyên nhân: Kinh tế: khủng hoảng kinh tế giới (1929 - 1933) từ nước tư lan nhanh sang cỏc nước thuộc địa phụ thuộc, có Việt Nam Thêm vào sách áp bức, bóc lột đế quốc phong kiến làm cho đời sống nhân dân thêm khổ cực Mâu thuẫn xó hội trở lờn gay gắt Chính trị: sau khởi nghĩa Yờn Bỏi, Phỏp tiến hành khủng bố trắng, khiến tỡnh hỡnh Đông Dương trở lên căng thẳng Giữa lúc tình hình Đơng Dương căng thẳng, Đảng Cộng sản Việt Nam đời, Đảng khéo léo kết hợp hai hiệu "Độc lập dân tộc" "Ruộng đất dân cày", vỡ đáp ứng phần nguyện vọng nhân dân, kịp thời tập hợp họ lại phát động họ đấu tranh Ba nguyên nhân dẫn tới bựng nổ phong trào cách mạng 1930-1931, nguyên nhân ĐCS VN đời bản, định bùng nổ phong trào b Diễn biến: Phong trào trờn toàn quốc: phong trào đấu tranh quần chúng, Đảng Cộng sản lónh đạo, bùng lên mạnh mẽ khắp ba miền Bắc - Trung - Nam, lên phong trào công nhân nông dân Tiêu biểu ngày 1-5-1930, lónh đạo Đảng, cơng nhân nơng dân nước tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế lao động nhiều hỡnh thức để biểu dương lực lượng tỏ rừ đồn kết với vơ sản giới Phong trào Nghệ - Tĩnh: Nghệ-Tĩnh nơi phong trào phát triển mạnh mẽ Mở đầu đấu tranh ngày Quốc tế lao động 1-5-1930 + Từ sau ngày tháng đến tháng 9-1930, nhiều vùng nông thôn thuộc hai tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh nổ hàng loạt đấu tranh quy mô lớn nông dân hỡnh thức biểu tỡnh cú vũ trang tự vệ + Tới tháng 9-1930, phong trào phát triển tới đỉnh cao Phong trào quần chúng tập hợp hiệu trị kết hợp với hiệu kinh tế diễn hỡnh thức đấu tranh trị kết hợp với đấu tranh vũ trang tự vệ, tiến cơng vào quan quyền địch địa phương + Ngày 12-9-1930: hai vạn nơng dân Hưng Ngun (Nghệ An) biểu tình phản đối sách khủng bố Pháp tay sai + Trong suốt hai tháng 10-1930, nơng dân Nghệ-Tĩnh vũ trang khởi nghĩa, cụng nhõn phối hợp với nụng dõn, phản đối sách khủng bố địch Hệ thống quyền đế quốc, phong kiến nhiều nơi tan rã + Để thay quyền cũ, lónh đạo chi đảng, Ban Chấp hành nông hội xó đứng quản lý mặt đời sống trị-xã hội nơng thơn Đây hỡnh thức quyền nhân dân theo kiểu Xơ viết + Chính quyền Xơ viết làng, xã thực số sách: Bãi bỏ sưu thuế, mở lớp học chữ Quốc ngữ, thành lập Nông hội, Cơng hội, hội Phụ nữ giải phóng Mỗi làng có đội tự vệ vũ trang + Xô viết Nghệ - Tĩnh diễn 4-5 tháng bị đế quốc phong kiến tay sai đàn áp Từ năm 1931 phong trào tạm thời lắng xuống C ý nghĩa: Phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh kiện lịch sử trọng đại lịch sử cách mạng Việtt Nam, giáng đòn liệt vào bè lũ đế quốc phong kiến tay sai Qua thực tiển phong trào cho thấy lónh đạo Đảng thỡ giai cấp cụng nhõn, nụng dõn đoàn kết với tầng lớp nhân dân khác có khả lật đổ thống trị đế quốc phong kiến tay sai Phong trào để lại nhiều học kinh nghiệm quý giá: Bài học vai trò lãnh đạo Đảng; Bài học xây dựng khối liên minh công nông; Bài học sử dụng bạo lực cách mang; Bài học xây dựng quyền Chính lẽ n, phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao Xô- Viết Nghệ - Tĩnh diễn tập chuẩn bị cho cách mạng tháng tám 1945 Cuộc vân động dân chủ 1936-1939 a Nguyên nhân: - Tỡnh hỡnh giới: + Chủ nghĩa phỏt xớt lờn nắm quyền số nước (Đức-Italia-Nhật) đe doạ dân chủ hoà bỡnh giới + Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản (tháng năm 1935 Liên Xô) kẻ thù nguy hiểm trước mắt nhân dân giới vận động thành lập nước Mặt trận nhân dân, tập hợp lực lượng tiến để chống phát-xít + Năm 1936, Mặt trận Nhân dân Pháp lên nắm quyền Pháp, ban bố sách tiến áp dụng cho thuộc địa - Tình hình nước: + Do có thay đổi Pháp, phủ cầm quyền, bọn cầm quyền Đơng Dương buộc phải có thay đổi sách cai trị Một só tù trị thả, cách mạng có điều kiện phục hồi chuyển sang thời kỳ đấu tranh + tháng năm 1936, Hội nghị trung ương lần thứ Đảng Cộng sản Đông Dương họp, đề chủ trương đạo chiến lược sách lược mới:  Xác định kẻ thù cụ thể trước mắt bọn phản động Pháp tay sai  Xác định nhiệm vụ trước mắt nhân dân Đông Dương chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, đũi tự dõn chủ, cơm áo hoà bỡnh  Thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương (sau đổi Mặt trận Dân chủ Đông Dương)  Hỡnh thức phương pháp đấu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai b Diễn biến: - Chủ trương Đảng đáp ứng yêu cầu nguyện vọng thiết quần chúng, dấy lờn nước phong trào đấu tranh sôi nổi, mạnh mẽ nhằm vào mục tiêu trước mắt tự do, dân chủ, cơm áo, hoà bỡnh - Giữa 1936, Đảng chủ trương phát động phong trào đấu tranh công khai, vận động thành lập “Ủy ban trù bị Đại hội Đông Dương” nhằm thu thập nguyện vọng quần chúng, tiến tới Đại hội Đông Dương (5-1936) Hưởng ứng chủ trương trên, “Ủy ban hành động” nối tiếp đời nhiều địa phương nước - Đầu 1937, nhân việc đón phái viên Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp viên tồn quyền xứ Đơng Dương Gơ-đa, lónh đạo Đảng, quần chúng khắp nơi nước, đông đảo hăng hái công nhân nông dân, biểu dương lực lượng qua mít tinh, biểu tỡnh , đưa “dân nguyện” - Những đấu tranh công nhân, nông dân, nhân dân lao động thành phố: tổng bãi công cơng nhân Cơng ty than Hòn Gai, mít tinh ngày Quốc tế lao động 1-5-1938 khu Đấu Xảo - Hà Nội (với tham gia 2,5 vạn người) - Xuất sỏch báo công khai Đảng, Mặt trận Dân chủ Đông Dương đoàn thể (Tiền phong, Dân chủ, Lao động, Bạn dân, Tin tức ) - Một số sách phổ thơng giới thiệu chủ nghĩa Mác-Lênin sách Đảng lưu hành rộng rói Tới cuối năm 1938 phong trào bị thu hẹp, tới tháng năm 1939 chiến tranh giới thứ hai bùng nổ thỡ chấm dứt c Ý nghĩa: + Cuộc vân động dân chủ 1936-1939 phong trào dân tộc dân chủ rộng lớn.Qua Đảng ta đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục râu rộng tư tưởng Mác-Lê Nin, đường lối sách Đảng, tập hợp đông đảo quần chúng mặt trận dân tộc thống xây dựng đội qn trị đơng đảo + Qua phong trào uy tín ảnh hưởng Đảng mở rộng ăn sâu quần chúng, trỡnh độ trị khả cơng tác cán nâng lên, tổ chức Đảng củng cố phát + Phong trào để lại nhiều học kinh nghiệm học sử dụng hỡnh thức hiệu đấu tranh, vận động tổ chức quần chúng đấu tranh, xõy dựng Mặt trận nhõn dõn thống Với ý nghĩa phong trào dân chủ 1936-1939 xem diễn tập lần thứ hai nhân dân Việt Nam chuẩn bị cho thắng lợi Cách mạng tháng Tám Mặt trận Việt Minh đời (19/5/1941) a Hoàn cảnh đời: + Thế giới: chiến tranh giới thứ hai bước sang năm thứ ba Tháng 6-1941, phát xít Đức mở cơng Liên Xơ giới hỡnh thành hai trận tuyến, bờn cỏc lực lượng dân chủ Liên Xô dẫn đầu, bên khối phát xít Đức-í-Nhật Cuộc đấu tranh nhân dân ta phần đấu tranh lực lượng dân chủ + Trong nước: Nhật vào Đông Dương, Pháp - Nhật câu kết với để gây áp bức, thống trị nhân dân Đông Dương, vận mệnh dân tộc nguy vong hết + Ngày 28-1-1941, lónh tụ Nguyễn Ái Quốc nước, triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ (từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941), Hội nghị chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hết chủ trương thành lập “Việt Nam độc lập đồng minh” gọi tắt Việt Minh b Sự phát triển lực lượng cách mạng Mặt trận Việt Minh - Xây dựng lực lượng trị: + Mục tiêu xây dựng khối đoàn kết toàn dân, tập trung nhân dân vào Hội cứu quốc Mặt trận Việt Minh Cao Bằng nơi thí điểm chủ trương này, đến năm 1942 khắp châu Cao Bằng có Hội cứu quốc Tiếp Uỷ ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng Uỷ ban Việt Minh liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng thành lập Năm 1943, Uỷ ban thành lập 19 ban xung phong "Nam tiến", liên lạc với Căn địa Bắc Sơn - Võ Nhai mở rộng lực lượng cách mạng xuống miền xuôi + Ở nơi khác: Đảng tranh thủ tập hợp rộng rói cỏc tầng lớp nhõn dõn học sinh, sinh viên, trí thức, tư sản dân tộc vào mặt trận cứu quốc + Đảng Mặt trận Việt Minh xuất số tờ bỏo để tuyên truyền đường lối sách Đảng - Về xây dựng lực lượng vũ trang: + Sau khởi nghĩa Bắc Sơn, đội du kích Bắc Sơn trì phát triển lên thành đội Cứu quốc quân Cứu quốc qn phát động chiến tranh du kích, sau phân tán vào quần chúng để chấn chỉnh lực lượng tuyên truyền vũ trang + Ở Cao Bằng, theo thị lãnh tụ Hồ Chí Minh, Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập Ngay đời, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đánh thắng liên tiếp hai trận Phay Khắt Nà Ngần (Cao Bằng) mở đầu cho truyền thống bách chiến, bách thắng quân đội nhân dân Việt Nam + Ở Thái Nguyên, đội cứu quốc quân phát động chiến tranh du kích Chính quyền nhân dân thành lập vùng rộng lớn xuống tận tỉnh lị Thái Nguyên Vĩnh Yên Cách mạng tháng Tám năm 1945 a Hoàn cảnh lịch sử: Thế giới (Khách quan): Chiến tranh giới thứ hai tới ngày cuối Ở Châu Âu, tháng 5/1945 phát xít Đức đầu hàng quân đồng minh không điều kiện Ở Châu Á –Thái Bỡnh Dương, tháng 8/1945 Nhật đầu hàng vơ điều kiện Khi đó, nước đồng minh chưa kịp vào Đông Dương để giải giáp quân đội Nhật Trong nước (Chủ quan): quân Nhật bè lũ tay sai chúng hoang mang đến cực độ, lính Nhật hết tinh thần chiến đấu Trong đó, lực lượng cách mạng ta lớn mạnh, nhân dân sẵn sàng, Đảng ta có chuẩn bị chu đáo suốt 15 năm Như vậy, Cách mạng tháng Tám nổ điều kiện khách quan chủ quan hồn tồn chín muồi Đó thời ngàn năm có (vỡ nú quớ bỏ qua thỡ thời không trở lại nữa) Nhận thức rừ thời có khơng hai này, Hồ Chí Minh rừ: “Đây thời ngàn năm có cho dân tộc ta vùng dậy.Lần dù có phải thiêu cháy dóy Trường Sơn giành độc lập cho đất nước” Đứng trước hoàn cảnh thuận lợi ấy, Đảng Hồ Chủ Tịch kịp thời phát lệnh Tổng khởi nghĩa nước Điều thể qua Hội nghị toàn quốc Đảng, Quốc dân Đại hội Tân Trào thư gửi đồng bào nước Hồ Chủ Tịch b Những diễn biến chính: (từ 14/8 đến 28/8/1945) + Từ ngày 14/8/1945, chưa nhận lệnh Tổng khởi nghĩa, khởi nghĩa nổ nhiều địa phương thuộc tỉnh đồng sông Hồng miền Trung + Chiều ngày 16/8/1945, theo lệnh Uỷ ban khởi nghĩa, đơn vị giải phóng Vỗ Nguyên Giáp huy, xuất phát từ Tân Trào tiến giải phóng thị xã Thái Nguyên, mở đường Hà Nội + Từ 14 đến 18/8/1945 có tỉnh giành quyền sớm Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh Quảng Nam + Tại Hà Nội: từ ngày 15 đến 18/8 phong trào chuẩn bị khởi nghĩa quần chúng ngày sôi sục Ngày 19/8/1945 Hà Nội giành quyền + Ngày 23/8 ta giành chớnh quyền Huế + Ngày 25/8 ta giành chớnh quyền Sài Gũn + Ngày 28/8 hầu hết địa phương nước giành quyền + Ngày 30/8 vua Bảo Đại thối vị Như vũng 15 ngày (từ 14/8 đén 28/8/1945) tổng khởi nghĩa tháng Tám thành cụng nước Lần nước quyền tay nhân dân Ngày 2/9/1945 quảng trường Ba Đỡnh chủ tịch Hồ Chớ Minh thay mặt chớnh phủ lõm thời đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hũa c.Ý nghĩa lịch sử, Nguyên nhân thắng lợi Cách mạng Tháng Tám *Ý nghĩa lịch Đối với dân tộc: + Cách mạng tháng Tám thành công biến cố lịch sử vĩ đại mở bước ngoặc lớn lịch sử dân tộc, vỡ phỏ tan hai xiềng xớch nụ lệ Phỏp- Nhật, lật nhào chế độ quân chủ khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hũa, đưa nước ta từ nước thuộc địa trở thành nước độc lập, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ nước nhà Mở kỹ nguyên lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập tự gắn liền với chủ nghĩa xó hội Đối với giới: Lần lịch sử, dân tộc thuộc địa nhỏ bé tự giải phúng khỏi ỏch đế quốc thực dân, thắng lợi góp phần đánh bại chủ nghĩa phát xít, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh nhân dân nước thuộc địa nửa thuộc địa giới Châu Á châu Phi * Nguyên nhân thắng lợi Nguyên nhân chủ quan: + Dân tộc ta giàu truyền thống yêu nước đấu tranh chống giặc ngoại xâm + Sự lónh đạo sáng suốt tài tình Đảng đứng đầu chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối đắn sáng tạo, xây dựng khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp lực lượng yêu nước mặt trận thống Đảng ta cú quỏ trỡnh chuẩn bị chu đáo cho thắng lợi cách mạng tháng tám suốt 15 năm với ba diễn tập 1930-1931; 19361939; 1939-1945 Nguyên nhân khách quan: Lực lượng đồng minh quân đội Xô viết đánh bại phát xit Nhật, tạo thời thuận lợi cho cách mạng giành thắng lợi Trong nguyên nhân trên, nguyên nhân quan trọng mang tính định nguyên nhân chủ quan vỡ: Nếu quần chúng nhân dân không sẵn sàng đứng lên, Đảng không sáng suốt tài tỡnh nhận định thời thỡ thời qua Vì ngun nhân chủ quan mang tính chất định nguyên nhân khách quan hổ trợ thời để Đảng sáng suốt phát động quần chúng nhân dân đứng lên giành quyền thời gian ngắn B KIẾN THỨC MỞ RỘNG - NÂNG CAO So sỏnh phong trào cỏch mạng 193 -1931 với phong trào 1936-1939 cỏc mặt sau: Nội dung so sỏnh Kẻ thự Nhiệm vụ 1930 - 1931 1936 - 1939 - Đế quốc, phong kiến - Chống đế quốc, giành độc lập dân tộc - chống phong kiến, giành ruộng đất cho dân cày - Phản động Pháp tay sai - Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, phản động tay sai, đũi tự do, dõn chủ, cơm áo hũa bỡnh Mặt trận Hỡnh thức phương pháp đấu tranh - Bớ mật, bất hợp phỏp - Bạo động vũ trang C CÂU HỎI LUYỆN TẬP - Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương, sau đổi thành mặt trận dân chủ Đông Dương - Hợp phỏp, cụng khai, bỏn cụng khai Nguyên nhân, diễn biến ý nghĩa phong trào cách mạng 1930-1931 - Gợi ý: mục - phần kiến thức trọng tâm Nêu nét phong trào cách mạng 1936-1939 ý nghĩa phong trào - Gợi ý: mục - phần kiến thức trọng tâm So sánh phong trào cỏch mạng 193 -1931 với phong trào cách mạng 1936-1939 - Gợi ý: phần kiến thức mở rộng, nâng cao Vì Đảng chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh? Sau thành lập, Mặt trận Việt Minh phát triển lực lượng nào? - Gợi ý: mục - phần kiến thức trọng tâm Trình bày hồn cảnh lịch sử, diễn biến chính, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thành công Cách mạng tháng Tám - Gợi ý: mục - phần kiến thức trọng tâm Chủ đề Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hũa sau ngày độc lập đến toàn quốc kháng chiến A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM Những thuận lợi khó khăn nước VN DCCH sau ngày độc lập a Khó khăn: Vừa đời nước ta đứng trước mn vàn khó khăn tưởng chừng khơng thể vượt qua, là: Giặc ngoại xâm: sau Cỏch mạng thỏng Tỏm thỡ quõn đội nước quân đồng minh lần lược kéo vào nước ta với âm mưu bao vây can thiệp cách mạng nước ta: + Từ vĩ tuyến 16 trở 20 vạn quânTưởng kéo vào với âm mưu thủ tiờu chớnh quyền cỏch mạng + Từ vĩ tuyến 16 trở vào có vạn quân Anh chúng dung tỳng giỳp đỡ cho Pháp quay trở lại xâm lược Nam Bộ + Lúc nước ta vạn quân Nhật chờ giải giáp có phận giúp Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng Nam Bộ + Thực dân Pháp muốn khôi phục lại thống trị cũ, xõm lượcổtở lại nước ta Nam Bộ Nội phản: lực lượng phản cách mạng hai miền ngóc đầu dậy hoạt động chống phá cách mạng cướp bóc, giết người, tun truyền kích động, làm tay sai cho Pháp… Khó khăn kinh tế, tài chính: kinh tế nghèo nàn lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, thiên tai, lũ lụt nạn đói đe dọa nghiêm trọng Ngân sách nhà nước trống rỗng, lạm phát gia tăng, giá đắt đỏ … Khó khăn trị- xã hội: quyền non trẻ , lực lượng mỏng, thiếu kinh nghiệm quản lí Trong đó, 90% dân số mù chử, tệ nạn xã hội rượu chè, cờ bạc, nghiện hút tràn lan Những khó khăn làm cho cách mạng nước ta đứng trước thử thách hiểm nghèo, trực tiếp đe dọa tồn vong quyền cách mạng vận mệnh Tổ Quốc đứng trước tình “Ngàn cân treo sợi tóc” b Thuận lợi: + Ta giành quyền, nhân dân tin tưởng vào Hồ Chí Minh, tích cực xây dựng bảo vệ quyền cách mạng Mặt trận Việt Minh thực khối đoàn kết toàn dân làm hậu thuẫn cho phủ + Đảng ta rèn luyện trưởng thành, có lãnh tụ thiên tài có uy tín nhân dân + Trên giới, Liên Xơ lực lượng dân chủ chiến thắng phát xít chiến tranh giới thứ hai, cổ vũ ủng hộ nhân dân ta Những chủ trương biện pháp nhằm giải khó khăn, bảo vệ thành Cách mạng tháng Tám a Xây dựng quyền: Nhiệm vụ trung tâm phải xây dựng củng cố quyền dân chủ nhân dân + Ngày 6/1/1946 tổ chức tổng tuyển cử bầu Quốc hội + Ngày 2/3/1946 Quốc hội họp phiên họp đầu tiên, bầu ban dự thảo Hiến pháp bầu phủ thức Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu + Sau bầu cử Quốc hội bầu cử Hội đồng nhân dân cấp để củng cố quyền địa phương b Giải nạn đói, nạn dốt, khó khăn tài chính: + Nạn đói: trước mắt thực nhường cơm xẻ áo, thực hũ gạo tiết kiệm, ngày đồng tâm Về lõu dài thỡ đẩy mạnh tăng gia sản xuất Kết thời gian ngắn nạn đói đẩy lùi + Nạn dốt: mở cỏc lớp học bình dân, kêu gọi nhân dân tham gia xóa nạn mù chữ thành lập quan bình dân học vụ(8/9/1945) + Giải khó khăn tài chính: kêu gọi tinh thần tự nguyên đóng góp nhân dân, thơng qua quỹ độc lập tuần lễ vàng Phát hành tiền Việt Nam(23/11/1946) c Chống giặc ngoai xâm: diễn qua hai thời kì Trước sau 6/3/1946: + Trước 6/3/1946: ta chủ trương hũa với quõn Tưởng miền Bắc để tập trung lực lượng chống Pháp miền Nam + Sau ngày 6/3/1946: ta chủ trương hòa với Pháp để đuổi nhanh quân Tưởng, tranh thủ thời gian để chuẩn bị kháng chiến lâu dài Chủ chương ta thể việc ta ký Hiệp định sơ bô ngày 6/3/1946 tạm ước 14/9/1946 Đây chủ trương sáng suốt tài tính, mềm dẻo sỏch lược cứng rắn nguyên tắc, biết lợi dụng mâu thuẩn hàng ngũ kẻ thù khơng cho chúng có điều kiện tập trung lực lượng chống phá ta….Đưa nước ta vượt qua khó khăn khỏi tỡnh hiểm nghốo, sẵn sàng bước vào chiến đấu lâu dài với pháp B CÂU HỎI LUYỆN TẬP Tại nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hũa sau giành độc lập vào tỡnh ngàn cõn treo sợi túc? - Gợi ý: phần Đảng Nhà nước ta có chủ trương biện pháp gỡ nhằm giải khó khăn, bảo vệ thành Cách mạng tháng Tám? - Gợi ý: phần Tại ta ký với Pháp Hiệp định sơ ngày 6/3/1946 tạm ước 14/9/1946? + Chính phủ ta kí Hiệp định sơ ngày 6/3/1945 nhằm mục đích: mượn tay Pháp nhanh chóng đuổi 20 vạn quân Tưởng nước, tránh chiến đấu bất lợi lúc phải chống nhiều kẻ thù, tranh thủ thời gian chuẩn bị lực lượng cho kháng chiến sau + Tạm ước 14/9: nhằm kéo dài thời gian hồ hn để xây dựng củng cố lực lượng, chuẩn bị cho kháng chiến mà ta biết tránh khỏi ... Trong khoa học (Toán, Lý, Hoá, Sinh) đạt thành tựu to lớn, bước nhảy vọt chưa thấy lịch sử Năm 199 7 nhà khoa học cho đời cừu Đôli phương pháp sinh sản vơ tính Năm 2000, nhà khoa học công bố “Bản... +Tháng 9- 199 7 Lào, Mianma gia nhập ASEAN +Tháng 4- 199 9, Campuchia kết nạp vào tổ chức Đây thành viên thứ 10 ASEAN - Như thế, ASEAN từ sáu nước phát triển thành mười nước thành viên Lần lịch sử. .. tháng 7- 199 5 Việt Nam gia nhập ASEAN + Tháng 9- 199 7 Lào Mianma gia nhập ASEAN + Tháng 4- 199 9 Campuchia gia nhập trở thành thành viên thứ 10 Lần tất nước Đông Nam Á tập trung tổ chức - Trên sở đó,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ôn học sinh giỏi môn lịch sử 9 hay, đầy đủ, chi tiết, Giáo án ôn học sinh giỏi môn lịch sử 9 hay, đầy đủ, chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay