Giáo án ôn học sinh giỏi môn lịch sử 9 hay, đầy đủ, chi tiết

111 32 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 13:47

... Trong khoa học (Toán, Lý, Hoá, Sinh) đạt thành tựu to lớn, bước nhảy vọt chưa thấy lịch sử Năm 199 7 nhà khoa học cho đời cừu Đôli phương pháp sinh sản vơ tính Năm 2000, nhà khoa học công bố “Bản... +Tháng 9- 199 7 Lào, Mianma gia nhập ASEAN +Tháng 4- 199 9, Campuchia kết nạp vào tổ chức Đây thành viên thứ 10 ASEAN - Như thế, ASEAN từ sáu nước phát triển thành mười nước thành viên Lần lịch sử. .. tháng 7- 199 5 Việt Nam gia nhập ASEAN + Tháng 9- 199 7 Lào Mianma gia nhập ASEAN + Tháng 4- 199 9 Campuchia gia nhập trở thành thành viên thứ 10 Lần tất nước Đông Nam Á tập trung tổ chức - Trên sở đó,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ôn học sinh giỏi môn lịch sử 9 hay, đầy đủ, chi tiết, Giáo án ôn học sinh giỏi môn lịch sử 9 hay, đầy đủ, chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay