Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp

92 14 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 13:15

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định2.1.1. Đối tượng nghiên cứu Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Các hệ thống sử dụng đất, các loại hình và các kiểu sử dụng đất trên địa bàn xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.2.1.2. Phạm vi nghiên cứu.Không gian: Trong phạm vi đất nông nghiệp của xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Loại đất: Nghiên cứu đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm) trên địa bàn xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.Thời gian: Từ ngày 1212016 đến ngày 1262016.2.2. Nội dung nghiên cứu2.2.1. Điều tra, đánh giá đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Yên Lương. Đánh giá điều kiện tự nhiên về vị trí địa lý, đất đai, khí hậu, địa hình, thủy văn. Đánh giá điều kiện kinh tế xã hội: cơ cấu kinh tế, tình hình dân số, lao động, tình hình dân trí, tình hình quản lý đất đai, thị trường tiêu thụ nông sản, dịch vụ và cơ cở hạ tầng (giao thông, thủy lợi,...) 2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Yên Lương. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Yên Lương. Nghiên cứu các loại hìnhkiểu sử dụng đất: diện tích, sự phân bố các kiểu sử dụng đất, biến động diện tích qua các năm.2.2.3. Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Yên Lương. Hiệu quả kinh tế được đánh giá qua một số chỉ tiêu: giá trị sản xuất (GTSX), thu nhập hỗn hợp (TNHH) của các kiểu sử dụng đất. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên đề tài hoàn toàn trung thực chưa sử dụng cơng bố cơng trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực đề tài cám ơn thơng tin trích dẫn đề tài ghi rõ nguồn gốc Sinh viên Nguyễn Văn Quý LỜI CẢM ƠN i Sau thời gian học tập nghiên cứu, đến em hồn thành khóa luận tốt nghiệp đề tài: “Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định” Trong q trình thực khố luận, ngồi cố gắng nỗ lực thân, em nhận nhiều giúp đỡ Với tình cảm lòng kính trọng sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo đặc biệt thầy cô giáo khoa Quản lý đất đai, người truyền đạt cho em kiến thức bổ ích trình học tập nghiên cứu trường Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo GS.TS Nguyễn Hữu Thành nhiệt tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ em trình thực đề tài Em xin trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo phòng Tài ngun Mơi trường huyện Ý Yên, ban lãnh đạo UBND xã Yên Lương, ban ngành bà nhân dân xã Yên Lương – huyện Ý Yên tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực tập, nghiên cứu địa phương Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè người thân động viên, khích lệ giúp đỡ cho em suốt thời gian học tập nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Văn Quý ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .i MỤC LỤC iii DANH MỤC VIẾT TẮT .v DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu Yêu cầu Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Một số vấn đề sử dụng đất nông nghiệp nguyên tắc sử dụng đất nông nghiệp 1.1.1 Khái quát đất nông nghiệp .3 1.1.2 Vai trò đất nơng nghiệp .3 1.1.3 Các nguyên tắc sử dụng đất nông nghiệp 1.2 Quan điểm sử dụng đất hiệu bền vững 1.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp .9 1.3.1 Khái quát hiệu sử dụng đất 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu sử dụng đất nông nghiệp 14 1.4 Những nghiên cứu hiệu sử dụng đất nông nghiệp giới Việt Nam 16 1.4.1 Tình hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp giới 16 1.4.2 Những nghiên cứu hiệu sử dụng đất nước 17 Chương ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .22 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu .22 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 22 2.2 Nội dung nghiên cứu 22 2.2.1 Điều tra, đánh giá đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Yên Lương 22 2.2.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Yên Lương .22 2.2.3 Hiệu sử dụng đất nông nghiệp xã Yên Lương .22 iii 2.2.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp cho xã Yên Lương 23 2.3 Phương pháp nghiên cứu 23 2.3.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu .23 2.3.2 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 23 2.3.3 Phương pháp tổng hợp xử lý tài liệu, số liệu 24 2.3.4 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất .24 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .26 3.1.Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 26 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 26 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 31 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội môi trường 39 3.2 Xác định kiểu sử dụng đất nông nghiệp xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 41 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Yên Lương 41 3.2.2 Các loại hình sử dụng đất nơng nghiệp xã Yên Lương 45 3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp xã Yên Lương 46 3.3.1.Hiệu kinh tế .46 4.3.3 Hiệu môi trường 56 4.4 Xác định loại hình sử dụng đất có triển vọng xã Yên Lương 61 4.4.1 Căn lựa chọn loại hình sử dụng đất có triển vọng 61 4.4.2 Xác định loại hình sử dụng đấthiệu 63 4.4.3 Đề xuất loại hình sử dụng đất bền vững 64 4.5 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 65 4.5.1 Về thị trường 65 4.5.2 Về vốn 65 4.5.3 Về nguồn nhân lực 66 4.5.4 Về khoa học công nghệ 66 4.5.5 Về sở hạ tầng 67 4.5.6 Về sử dụng đất đai 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 Kết luận 68 Đề nghị 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 iv PHỤ LỤC 73 DANH MỤC VIẾT TẮT Viết tắt Diễn giải BVTV : Bảo vệ thực vật CPTG : Chi phí trung gian KHKT : Khoa học kỹ thuật FAO : Tổ chức nông lương giới (Food and Agriculture Organization) GTNC : Giá trị ngày công GTSX : Giá trị sản xuất v HQĐV : Hệu đồng vốn LUT : Loại hình sử dụng đất (Land Use Type) NTTS : Nuôi trồng thủy sản TNHH : Thu nhập hỗn hợp UBND : Ủy ban nhân dân SXNN : Sản xuất nông nghiệp KT-XH : Kinh tế - xã hội TDMNBB : Trung du miền núi Bắc Bộ vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Các loại đất địa bàn xã Yên Lương 28 Bảng 3.2 Cơ cấu kinh tế năm 2015 xã Yên Lương 31 Bảng 3.3 Tổng hợp tiêu phát triển kinh tế - Xã hội xã Yên Lương 31 Bảng 3.4 Diện tích suất, sản lượng số trồng chinh xã Yên Lương 32 Bảng 3.5 Tình hình sản xuất ngành chăn nuôi xã Yên Lương 33 Bảng 3.6 Biến động dân số qua số năm xã Yên Lương 34 Bảng 3.7 Các cơng trình xây dựng có xã Yên Lương 36 Bảng 3.8 Cơ cấu sử dụng loại đất năm 2015 xã Yên Lương 41 Bảng 3.9 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Yên Lương năm 2015 .42 Bảng 3.10: Biến động đất đai địa bàn xã Yên Lương giai đoạn 2012 – 2015 43 Bảng 3.11 Các loại hình sử dụng đất kiểu sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp xã Yên Lương năm 2015 45 Bảng 3.12: Phân cấp tiêu đánh giá kinh tế cho LUT sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Yên Lương .47 Bảng 3.13: Một số tiêu hiệu kinh tế số trồng xã Yên Lương năm 2016 48 Bảng 3.14: Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất xã Yên Lương 50 Bảng 3.15: Bảng so sánh hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất xã Yên Lương 52 Bảng 3.16: Phân cấp tiêu xã hội .53 Bảng 3.17: Hiệu xã hội kiểu sử dụng đất xã Yên Lương 54 Bảng 3.18 Phân cấp tiêu môi trường .57 Bảng 3.19: Mức độ sử dụng loại thuốc BVTV cho số trồng địa bàn xã Yên Lương 58 Bảng 3.20: Lượng phân bón cho trồng (quy đổi lượng N, P2O5, K2O) tiêu chuẩn bón phân cân đối, hợp lý .59 Bảng 3.21: Tổng hợp mức độ sử dụng phân bón cho số trồng địa bàn xã Yên Lương 60 Bảng 3.22: Hiệu môi trường kiểu sử dụng đất xã Yên Lương 61 Bảng 3.23: Hiệu chung kiểu sử dụng đất xã Yên Lương 63 Bảng 3.24 : Các loại hình sử dụng đất bền vững xã Yên Lương 64 vii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1: Sơ đồ vị trí xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 26 Hình 3.2: Cơ cấu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Yên Lương năm 2015 45 Hình : LUT trồng lúa vụ xuân nông dân xã yên Lương 77 77 Hình : LUT trồng lạc xuân nông dân xã Yên Lương 77 Hình : LUT nuôi trồng thủy sản xã Yên Lương 78 viii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài nguyên quốc gia vô vùng quý giá, tài ngun khơng tái tạo, nằm nhóm tài ngun hạn chế Việt Nam, tư liệu sản xuất đặc biệt khơng thay được, thành phần quan trọng môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng cơng trình văn hóa, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, yếu tố cấu thành lãnh thổ quốc gia q giá tính có hạn Trong thời gian qua nhận thức hiểu biết đất đai nhiều người dân hạn chế, lạm dụng khai thác không hợp lý dẫn đến nhiều diện tích đất bị thối hóa, làm phần tồn tính sản xuất, làm cho nhiều loại đất vốn màu mỡ ban đầu, sau thời gian canh tác trở thành loại đất “có vấn đề” , có nhiều hạn chế muốn sử dụng chúng có hiệu cần thiết phải đầu tư có hiệu bảo vệ, tốn nhiều trường hợp chưa thành công Áp lực sử dụng đất cho phát triển ngành kinh tế, xã hội, môi trường đòi hỏi nhà quản lý phải tổ chức tốt khâu phân bố quỹ đất, sử dụng đất cách hợp lý, hiệu quả, cơng tác đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất quan trọng, cho thấy mặt ưu điểm, nhược điểm loại hình sử dụng đất tại, định hướng sử dụng đất tương lai tạo nông nghiệp hiệu quả, bền vững Việt Nam nước nông nghiệp với khoảng 70% dân số sống nghề nông, nên thấy tầm quan trọng đất đai Vì vậy, việc tổ chức sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm hiệu nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đảm bảo cho nông nghiệp phát triển bền vững Cùng với tiến trình cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước, diện tích đất nơng nghiệp có xu hướng giảm dần chuyển sang mục đích sử dụng khác, dân số ngày tăng Vì để đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm nước, đồng thời cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất cần phải có nông nghiệp vừa mang lại hiệu kinh tế cao vừa sử dụng đất bền vững sở phát triển sản xuất hàng hóa Xã Yên Lương xã huyện Ý Yên, nằm phía Nam tình Nam Định, cách trung tâm tành phố Nam Định khoảng 26km, cách thành phố Hà Nội 100km phía Nam Cùng với gia tăng dân số, kéo theo áp lực nhà ở, số nhà máy mở địa bàn xã làm cho diện tích đất dùng nơng nghiệp có xu hướng giảm Đồng thời nhu cầu lương thực ngày tăng cao vấn đề nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp cần quan tâm giải kịp thời nhằm tìm loại hình sử dụng đấthiệu quả, từ có giải pháp sử dụng đất hợp lý đem lại hiệu kinh tế cao, góp phần bảo vệ mơi trường sinh thái, hướng tới sản xuất nơng nghiệp bền vững Vì việc đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp để tìm loại hình sử dụng đấthiệu cao, có ý nghĩa thực tiễn xã Chính chúng tơi tiến hành thực đề tài: “Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định ” Mục tiêu - Xác định hiệu sử dụng đất địa bàn xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp cho xã Yêu cầu Xác định hạn chế sử dụng đất nông nghiệp hiệu loại hình sử dụng đất TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bùi Đình Thành (2010), Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện n Mơ – tỉnh Ninh Bình, Luận văn thạc sĩ nơng nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Bùi Thị Thùy Dung (2009), Bài giảng kinh tế sử dụng đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Ban địa – UBND xã Đầm Hà (2015), Số liệu thống kê đất đai năm 2014, xã Đầm Hà Bộ giáo dục đào tạo (2012), Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê nin, NXB Chính trị Quốc gia Cao Liêm CTV (1996), Sinh thái nông nghiệp bảo vệ môi trường, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đường Hồng Dật cộng (1994), Lịch sử nông nghiệp Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (1999), Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Đồn Cơng Quỳ (2006b), “Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác xã vùng đồng huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây”, (25), tr 79 – 82, 93 Đỗ Thị Tám (2001), Đánh giá hiệu sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng hàng hóa huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, 10 11 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Đào Châu Thu (1998), Đánh giá đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Lương Văn Hinh Cs (2003), Giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai, NXB 12 Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Văn Hồn (2007)¸ Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Luận văn thạc sĩ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 70 13 Nguyễn Duy Tính (1995), Nghiên cứu hệ thống trồng vùng đồng 14 sông Hồng Bắc Trung Bộ, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Nguyễn Văn Tồn, Nguyễn Ngọc Châu (2008), “Tình hình quản lý sử dụng đất nông nghiệp huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2005 – 15 2007”, Tạp chí Khoa học – Đại học Huế, (47) Nguyễn Đình Bồng (2005), “Sử dụng hợp lý tái tạo tài nguyên thiên nhiên”, Tạp chí Tài ngun Mơi trường, (2), tr.21 - 24 16 Nguyễn Văn Bộ (2000), Bón phân cân đối hợp lý cho trồng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 17 Ngô Thế Dân (2001), “Một số vấn đề khoa học công nghệ nông nghiệp thời kỳ CNH - HĐH nơng nghiệp”, Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nông 18 thôn, (1), trang - Phạm Văn Dư (2009), “Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp vùng đồng sông Hồng”, Tạp chí Cộng sản, Số ngày 19 15/5/2009 Phạm Vân Đình, Đỗ Kim Chung cộng (1998), Kinh tế nông nghiệp, 20 NXB Nông nghiệp, Hà Nội Quyền Đình Hà (2002), Bài giảng hệ thống nơng nghiệp dùng cho học viên cao học nông nghiệp, Trường ĐHNN Hà Nội 21 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai, 22 NXB Chính trị quốc gia Trần An Phong Cs (1995), Đánh giá trạng sử dụng đất theo quan điểm sinh thái phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 23 Trung tâm thông tin tư liệu Khoa học Công nghệ quốc gia (2002), Giới thiệu tài liệu khoa học công nghệ theo chuyên đề số 106: Sử dụng tài nguyên đất quan điểm môi trường, sinh thái phát triển bền vững, 24 NXB Trung tâm thông tin tư liệu khoa học công nghệ quốc gia Viện Quy hoạch Thiết kế nông nghiệp (2005), “Quy hoạch sử dụng hiệu 25 38 vạn đất nương rẫy vùng TDMNBB”,Dự án Vũ Thị Phương Thụy (2000), Thực trạng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất ngoại thành Hà Nội, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam 71 TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGỒI 26 FAO (1976), A Framework for Land Evalution, FAO – Rome 27 FAO (1992), Land evalution and farming systems analysis for land use 28 planning, FAO working document, FAO – Rome Smyth A.J and Dumanski J (1993), FELM: An International Framework For Evaluating Sustainable land Management, World Soil Resources Report 73, FAO – Rome TÀI LIỆU TỪ MẠNG 29 Trung tâm khuyến nông Quốc gia – Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, http://www.khuyennongvn.gov.vn/ 72 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Giá bán số mặt hàng vật tư nông nghiệp thời điểm điều tra STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vật tư Đơn vị tính NPK L1 đầu trâu Đạm đầu trâu Đạm Ninh Bình Đạm Phú Mỹ Đạm Lâm Thao Phân kalicloua Phân Supe lân Phân bón Lục diệp tố Phân chuồng Vôi Giống lúa tạp giao Giống lúa Khang dân 18 Giống lúa Bắc thơm Giống lúa Nếp Giống ngô Bioseed 9698 Giống ngô lai NK 6654 Giống ngô lai đơn NK4300 Giống đậu tương DT84 Giống Khoai lang Giống lạc L26 bắp cải cải Giống cá trắm Giống cá trôi Giống cá rô phi Giống ăn Thuốc trừ cỏ Thuốc ốc Vằn sinh học Khơ vằn Phân bón Đồng/bao 25kg Đồng/kg Đồng/kg Đồng/kg Đồng/kg Đồng/kg Đồng/kg Đồng/gói Đồng/kg Đồng/kg Đồng/kg Đồng/kg Đồng/kg Đồng/kg Đồng/kg Đồng/kg Giá bán bình quân 290000 9943 7000 7500 4400 8500 3500 3000 300 1800 40000 15000 22000 20000 98000 120000 Đồng/kg 120000 Đồng/kg Đồng/kg Đồng/kg Đồng/kg Đồng/kg Đồng/con Đồng/vạn Đồng/vạn Đồng/cây đồng/túi đồng/túi đồng/gói đồng/gói đồng/gói 30000 5000 50000 80000 250000 4000 1700000 1667000 17000 6500 500 1550 1200 2300 73 Phụ lục 2:Năng suất giá bán số hàng hoá thời điểm điều tra STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Tên trồng Lúa xuân Lúa mùa Đậu tương đông Đậu tương hè Ngô Xuân Ngô mùa Ngô đông Lạc xuân lạc hè ngô đông Khoai lang đông khoai tây đông rau loại Cá trắm Cá trôi Cá rô phi ăn hỗn hợp Năng suất Đơn vị Tạ/ha Tạ/ha Tạ/ha Tạ/ha Tạ/ha Tạ/ha Tạ/ha Tạ/ha Tạ/ha Tạ/ha Tạ/ Tạ/ha Tạ/ha Tạ/ha Tạ/ha Tạ/ha Tạ/ha NS 70,06 60,05 27,78 22,22 44,8 45,56 47,48 70 62 44,5 141,22 110,00 25,30 200,02 27,78 306,97 25,30 74 Giá bán bình quân Đơn vị 1000đ/tạ 1000đ/tạ 1000đ/tạ 1000đ/tạ 1000đ/tạ 1000đ/tạ 1000đ/tạ 1000đ/tạ 1000đ/tạ 1000đ/tạ 1000đ/tạ 1000đ/tạ 1000đ/tạ 1000đ/tạ 1000đ/tạ 1000đ/tạ 1000đ/tạ Giá 750 850 3000 3200 650 680 700 2400 2000 1000 1000 800 800 5500 3500 25000 165 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Phụ lục 3: Danh sách nông hộ vấn Tên chủ hộ Địa thôn Kiểu sử dụng đất Phạm Văn Đức Hồng Mẫu NTTS Ngơ Vĩnh Hạnh Ngọc Tân NTTS Nguyễn Văn Nhĩ An Nhân NTTS Nguyễn Văn Cẩn Khang Thọ NTTS Nguyễn Văn Lăng Thụy Quang NTTS Hoàng Sơn Hồi Quảng Thượng NTTS Nguyễn Duy Quân Tân Phú NTTS Trần Văn Lập Nhân Nghĩa NTTS Hoàng Xuân Thu Lương Đống NTTS Đặng Văn Tấn Hoàng Mẫu Trồng hàng năm Nguyễn Văn Thanh Thụy Nội NTTS La Quý Hải Nam Vinh NTTS Đinh Thị Quý Đông Vinh NTTS Trần Văn Thanh Tây Vinh NTTS Vũ Văn Nhã Tây Vinh NTTS Hoàng Văn Tuyên Nam Vinh NTTS Đinh Văn Quyền Thụy Nội NTTS Nguyễn Văn Phụng Lương Đống NTTS Đinh Cơng Tác Hồng Mẫu Trồng hàng năm Đặng Văn Chế Hoàng Mẫu Trồng hàng năm Đỗ Văn Thi An Nhân NTTS Phạm Tiến Minh Khang Thọ NTTS Chu Văn Hạnh Thụy Quang NTTS Đặng Đình Khả Nhân Nghĩa NTTS Trịnh Văn Huệ Lương Đống NTTS 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Trịnh Thắng Nghĩa Nguyễn Thị Lành Chu Văn Dinh Phạm Văn Khuyến Đặng Văn Thanh Nguyễn Văn Tư Lê Văn Hiệp Đỗ Văn Trường Nguyễn Văn Nam Nguyễn Văn Vững Trịnh Văn Hiếu Nguyễn Văn Sìn Nguyễn Văn Trầm Phạm Văn Được STT Thụy Nội Hoàng Mẫu Hoàng Mẫu Hoàng Mẫu Ngọc Tân Ngọc Tân Tân Phú Ngọc Tân An Nhân An Nhân Ngọc Tân 75 NTTS NTTS Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm NTTS NTTS NTTS NTTS NTTS Trồng lâu năm Trồng lâu năm Trồng lâu năm Trồng hàng năm 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Hoàng Văn Lập Nguyễn Thị Lâm Hà Văn Thịnh Đinh Văn Lập Đặng Văn Sâm Hà Văn Tiến Lê văn Đạt Lê Văn Khoản Trương Duy Khiêm Lê Văn Bé Ty Văn Thưởng Trịnh Văn Luận Lê Thị Quý Đinh Thị Thu Ngọc Tân An Nhân An Nhân An Nhân Khang Thọ Khang Thọ Khang Thọ Khang Thọ Thụy Quang Thụy Quang Thụy Quang Quảng Thượng Quảng Thượng Quảng Thượng Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Từ Thị Hải Đặng Thị Hòa Bùi Thị Hoa Nguyễn Văn Hậu Vũ Văn Mười Bùi Văn Hiệu Bùi Như Hậu Trịnh Thị Phương Đinh Văn Thành Phạm Thị Ánh Ôn Dực Minh Trương Ngọc Châu Quảng Thượng Tân Phú Nam Vinh Tân Phú Tân Phú Nhân Nghĩa Nhân Nghĩa Lương Đống Lương Đống Thụy Nội Thụy Nội Tây Vinh Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm Trồng hàng năm 76 Phụ lục 4: Một số hình ảnh loại hình sử dung đất địa bàn xã Yên Lương Hình : LUT trồng lúa vụ xuân nông dân xã yên Lương Hình : LUT trồng lạc xuân nơng dân xã n Lương 77 Hình : LUT nuôi trồng thủy sản xã Yên Lương 78 Phụ lục 5: Mẫu phiếu điều tra nông hộ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Họ tên chủ hộ: ………………………………………………………… Làng (Thôn): …………………………………………………………… Xã: ……………………………………………………………………… Huyện: ………………………………………………………………… Tỉnh: …………………………………………………………………… Người vấn: …………………………………………… Ngày vấn: ……………………………………………… Hà Nội - 2016 79 I Tình hình chung nơng hộ Họ tên: ……………………………………, Giới tính: Nam, Nữ Tuổi: ……………………………………………………………… Dân tộc: …………………………………………………………… Trình độ văn hố: …………………………………………………… Hoạt động sản xuất gia đình (khoanh vào hợp lý): 5.1 Thuần nông 5.2 Nông nghiệp + Thương nghiệp 5.3 Nông nghiệp + Thủ công nghiệp 5.4 Nông nghiệp + Dịch vụ ……………………………………………………………………………… Nhân lao động - Số nhân khẩu: Nam: Nữ: - Số lao động chính: Nam: Nữ: II Tình hình đất đai Gia đình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp: STT Kiểu sử dụng đất Diện tích (m2) Xứ đồng Loại đất Địa hình Độ dày tầng canh tác (m) Có nước tưới Nhờ nước mưa Hạn hay úng Ghi chú: Loại đất ghi theo ký hiệu đồ đất huyện Địa hình: Vùng núi độ dốc 150, 250,…; Vùng đồng cao, vàn, thấp… Độ dày tầng canh tác (cm): Vùng núi độ dày tầng đất (từ mặt tới đá mẹ) 80 III Chi phí đầu tư thu nhập năm LUT/kiểu sử dụng đất: Đơn vị đất: Hạng mục LUT: Vụ 1 Tên trồng Giống trồng Tháng gieo trồng (d.lịch) Tháng thu hoạch (d.lịch) Diện tích (m2) Năng suất (kg/ha) Sản lượng Sản phẩm Sản phẩm phụ 10 Đơn giá Chi phí vật chất 11 Giống (kg) 12 Phân chuồng (kg) 13 Phân đạm (kg, loại phân) 14 Phân lân (kg, loại phân) 15 Phân kali (kg, loại phân) 16 Phân NPK (kg) 17 Phân khác 18 Vôi bột (kg) 19 Thuốc BVTV(g/ml, loại thuốc) 20 Nhiên liệu (đồng) Chi phí lao động 21 Làm đất (cơng) 22 Gieo cấy (cơng) 23 Chăm sóc (cơng) 24 Thu hoạch (cơng) 25 Cơng khác (cơng) 26.Tổng cơng 27 Trong lao động thuê Phí sản xuất 28 Tổng thuế phải nộp (đồng) - Thuỷ lợi phí - Thuế nơng nghiệp - Nộp sản khốn - Chi phí khác 81 Vụ Ghi Vụ Đơn vị đất: Hạng mục LUT: Vụ 1 Tên trồng Giống trồng Tháng gieo trồng (d.lịch) Tháng thu hoạch (d.lịch) Diện tích (m2) Năng suất (kg/ha) Sản lượng Sản phẩm Sản phẩm phụ 10 Đơn giá Chi phí vật chất 11 Giống (kg) 12 Phân chuồng (kg) 13 Phân đạm (kg, loại phân) 14 Phân lân (kg, loại phân) 15 Phân kali (kg, loại phân) 16 Phân NPK (kg) 17 Phân khác 18 Vôi bột (kg) 19 Thuốc BVTV(g/ml, loại thuốc) 20 Nhiên liệu (đồng) Chi phí lao động 21 Làm đất (cơng) 22 Gieo cấy (cơng) 23 Chăm sóc (cơng) 24 Thu hoạch (cơng) 25 Cơng khác (cơng) 26.Tổng cơng 27 Trong lao động thuê Phí sản xuất 28 Tổng thuế phải nộp (đồng) - Thuỷ lợi phí - Thuế nơng nghiệp - Nộp sản khốn - Chi phí khác 82 Vụ Ghi Vụ Đơn giá loại chi phí vật chất thời điểm điều tra Hạng mục Đơn giá (đồng) Giống Phân chuồng (mua) Phân đạm (loại phân) Phân lân (loại phân) Phân kali (loại phân) Phân NPK Vôi bột Thuốc BVTV (loại thuốc) Nhiên liệu 10 Công lao động 11 Giá sản phẩm nông nghiệp a/Lúa b/Ngô c/ Đậu xanh d/ Lạc e/ Bưởi f/ Táo g/ Chuối h/ Cá 83 IV Vấn đề bảo vệ đất Gia đình có sử dụng biện pháp bảo vệ đất trình canh : a- Trồng họ đậu che phủ đất b- Sử dụng biện pháp canh tác hợp lý c- Biện pháp chống thoái hoá đất d- Bỏ hoá đất e- Các biện pháp khác Ảnh hưởng bụi Nhà máy sản xuất tới chất lượng đất: a- Có b- Khơng Nhận xét gia đình chất lượng đất sau vụ canh tác: a- Tốt b- Như cũ c- Xấu Các nguồn gây nhiễm môi trường đất/ nước địa phương ? ………………………………………….……… …………………………………………………………………………………… ………………………………… Chữ ký hộ gia đình vấn: 84
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay