tiểu luận cao học môn học thuyết mác lênin và tư tưởng Hồ chí minh Chủ nghĩa cơ hội và chống chủ nghĩa cơ hội thời kỳ 1847 1895

21 27 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 13:02

A. PHẦN MỞ ĐẦUCó dòng sông cách mạng nào mà lại không có những bọt bẩn, có phong trào cộng sản nào mà lại không xuất hiện những khuynh hướng cơ hội, xét lại đó là những vật cản của mọi phong trào cách mạng, nó sẵn sàng bóp chết phong trào cách mạng bất cứ lúc nào, nó kéo tụt mọi sự phát triển của phong trào cách mạng. Chủ nghĩa cơ hội xuất hiện trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế dưới mọi màu sắc khác nhau nhưng đều chung một mục đích cơ bản là chống lại giai cấp vô sản, đi ngược lại với lợi ích của giai cấp vô sản, xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa cơ hội giống như những con “vi rút” gây bệnh nếu không được phát hiện sớm và đấu tranh kịp thời thì nó sẽ phá hỏng sự phát triển của phong trào cách mạng.C.Mác và Ph.Ăngghen, những người sáng lập ra chủ nghĩa Mác đồng thời là lãnh tụ của phong trào công sản và công nhân quốc tế. Ngay từ những ngày đầu các ông đã khẳng định khuynh hướng cơ hội và xét lại là trở ngại lớn nhất của phong trào. Để đưa phong trào tiến liên hai ông đã kiên quyết đấu tranh phê phán mọi trào lưu bè phái cơ hội ngay từ khi chủ nghĩa cơ hội xuất hiện trong quốc tế I như đấu tranh chống chủ nghĩa Pruđông, chủ nghĩa Latxan…Ngày nay khi tình hình thế giới đang ngày càng diễn biến phức tạp, sự xuất hiện nhiều đảng, nhiều bè phái chính trị là nơi chủ nghĩa cơ hội nảy mầm và phát triển, chủ nghĩa cơ hội ở thời đại ngày nay được phát triển ở một trình độ cao hơn rộng lớn hơn, vì vậy việc nhận diện và diệt trừ tận gốc chủ nghĩa cơ hội là một việc làm vô cùng quan trọng trong giai đoạn hiện nay.Việc nghiên cứu và những việc làm chống lại chủ nghĩa cơ hội của Mác và Ăngghen se giúp chúng ta hiểu rõ hơn về chủ nghĩa cơ hội cũng như những biện pháp chống lại chủ nghĩa cơ hội của Mác và Ănghghen để lại ... rõ chủ nghĩa hội biện pháp chống lại chủ nghĩa hội Mác Ănghghen để lại B PHẦN NỘI DUNG Chương I: Cơ sở đời, tồn chủ nghĩa hội Lịch sử đặc trưng, chất chủ nghĩa hội 1.1 Khái niệm chủ nghĩa hội Chủ. .. điển chủ nghĩa hội tự lừa dối lừa dói Đảng, với luận điểm chủ nghĩa hội đưa Đảng giai cấp công nhân vào đường lầm lạc mà thôi” 1.3.2 Bản chất biểu chủ nghĩa hội Bản chất chủ nghĩa hội Chủ nghĩa hội. .. linh hồn sống cảu chủ nghĩa Mác Thực chất chủ nghĩa hội Lênin nói, họ “ơm chủ nghĩa Mác đẻ bóp chết chủ nghĩa Mác.” Những biểu chủ nghĩa hội Ở thời kì khác hình thức biểu chủ nghĩa hội lại khác babr
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học môn học thuyết mác lênin và tư tưởng Hồ chí minh Chủ nghĩa cơ hội và chống chủ nghĩa cơ hội thời kỳ 1847 1895, tiểu luận cao học môn học thuyết mác lênin và tư tưởng Hồ chí minh Chủ nghĩa cơ hội và chống chủ nghĩa cơ hội thời kỳ 1847 1895

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay