tiểu luận cao học -Đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất bản ở việt nam hiện nay phương hướng và giải quyết

56 11 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:53

MỞ ĐẦUCải cách hành chính là một vấn đề vô cùng quan trọng, nó quyết định đến sự thành bại của một quốc gia. Đặc biệt trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay thì vấn đề cải cách hành chính được đặt ra như là một đòi hỏi khách quan của thực tiễn, của quy luật phù hợp giữa kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng. Cải cách hành chính đã góp phần tích cực bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường hội nhập quốc tế của đất nước và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân. Cải cách hành chính đã tạo thành một bộ phận quan trọng trong đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, được xác định là trọng tâm, là khâu đột phá của việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Song, nhìn chung cải cách hành chính trong thời gian qua vẫn chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, nhất là đổi mới kinh tế. Nền hành chính Nhà nước về cơ bản vẫn mang nặng những dấu ấn của nền hành chính được thiết lập trong cơ chế quản lý tập trung, quan liêu, bao cấp. Bộ máy Hành chính Nhà nước vẫn cồng kềnh , nhiều tầng nấc, hoạt động kém hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức vẫn còn nhiều bất cập .Với những lí do trên, cùng với sự đam mê của bản thân, em xin trình bày những hiểu biết của mình về “Những vấn đề cơ ban của cải cách hành chính nhà nước từ đổi mới đến nay”. Đề tài nhằm khắc phục những thiếu sót, sửa chữa những khuyết điểm, để tạo ra một hệ thống hành chính mang tính dân chủ, pháp quyền, chính quy hiện đại, có đủ quyền lực, năng lực, hiệu lực và hiệu quả đáp ứng công cuộc hội nhập của đất nước.Để hoàn thành tiểu luận này, em đã thực hiện trên cơ sở của tư tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm của Đảng về cải cách hành chính. Ngoài ra tiểu luận còn sử dụng các phương pháp như: phương pháp tổng kết kinh nghiệm, phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp lôgíc... để làm rõ nhiệm vụ của đề tài.Đề tài “Mục tiêu, quan điểm cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay” đã có nhiều nhà nghiên cứu tìm hiểu và đã có những công trình nghiên cứu hết sức quý báu. Do thời gian và trình độ còn hạn chế nên tiểu luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý thầy cô góp ý để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn. LỜI NÓI ĐẦU Hoạt động xuất vừa hoạt động văn hoá, tư tưởng, vừa hoạt động sản xuất vật chất Nó kết lao động sáng tạo người, phương tiện quan trọng phản ánh đời sống tinh thần, mặt văn hoá dân tộc thời đại Mặt khác, từ xã hội loài người phân chia thành giai cấp xuất khơng đóng vai trò phản ánh đời sống tinh thần vật chất người mà mang tính giai cấp ngày rõ rệt, nguồn lực vũ khí sắc bén đấu tranh giai cấp Từ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hồ đời, Đảng Nhà nước ta ln thực thi sách quán, đặc biệt coi trọng quyền tự do, dân chủ nhân dân, có quyền tự xuất Hiến pháp Nhà nước Việt Nam loạt điều luật, hệ thống văn luật đời nhằm xây dựng hành lang pháp lý hồn chỉnh, tạo mơi trường thuận lợi cho hoạt động xuất phát triển hướng, táng luật pháp Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế chuyển sang chế thị trường, hệ thống pháp luật nhiều năm tồn bộc lộ thiếu sót, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu ngày cao công đổi Thực tiễn chứng minh việc sử dụng pháp luật để điều chỉnh hoạt động xuất điều chỉnh hoạt động kinh tế lĩnh vực văn hố - tư tưởng, đồng thời điều chỉnh hoạt động văn hoá - tư tưởng chế thị trường Đó hai mặt vấn đề, có quan hệ biện chứng với cần thể chế hoá phù hợp nhằm đảm bảo cho xuất hoạt động theo trật tự mà pháp luật quy định Bài viết sau phần khái quát pháp luật xuất Việt Nam, lĩnh vực hoạt động đa dạng phong phú Lần đầu viết đề tài mang tính chất lý luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót định, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo để tiểu luận hoàn thiện Chương I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÁP LUẬT XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM I Các đặc trưng quản lý Nhà nước pháp luật xuất Nhận thức chung xuất Để có nhận thức chung thống xuất bản, mà quan hệ xã hội hình thành, tạo nên đối tượng điều chỉnh pháp luật xuất bản, phần trình bày khái qt từ khái niệm, đến vị trí, vai trò đặc điểm xuất a Khái niệm Trong q trình tiến hố, người phát minh phương tiện để phản ánh, lưu truyền giá trị đời sống sinh hoạt vật chất tinh thần Sách phát minh kỳ diệu,trở thành phương tiện quan trọng hoạt động văn hố tinh thần lồi người Từ thời Cổ đại, phát kiến triết học, hoa học, văn học, nghệ thuật người ghi, chép vỏ (chỉ thảo, vách đá da thịt mình, sau thẻ tre, da thú, đất nung, v.v Đó hình thức sơ khai sách mà người sáng tạo Việc ghi chép lưu truyền cộng đồng hình thức ban đầu sách, hình thành nghề xuất sơ khai Vào đầu kỷ thứ II sau công nguyên, Trung Quốc người ta chế tạo giấy, khắc chữ ván gỗ để in Tơí thể kỷ XV, từ 1436 đến 1444 Johannes Gutenberg người Đức dùng khuôn đồng mô chế tạo chữ rời hợp kim chì thiếc đồng,làm mực in sách máy in gỗ Cuốn sách Gutenberg in Mainz từ năm 1452 Phúc âm, với số lượng 200 Người ta gọi Phúc âm 42 dòng, cột có 42 dòng Đây bước phát triển vượt bậc in, dẫn đến thời kỳ phát triển xuất Đúng Ăngghen đánh giá nghề in tác phẩm “Biện chứng tự nhiên”: “Nghề in đời, bước ngoặt vĩ đại tất bước phát triển từ trước đến thời đại chúng ta” Là hoạt động người sáng tạo ra, phục vụ lợi ích người, xuất ứng dụng phản ánh phát triển nhiều mặt xã hội loài người, xuất khơng ngừng phát triển Từ chỗ hoạt động nhóm người có ảnh hưởng phạm vị hẹp, xã hội hố Từ chỗ sản phẩm sách trình độ thô sơ, mộc mạc, tiến tới đa dạng, phong phú hình thức, loại hình nội dung Sản phẩm ngành xuất khơng có sách, mà bao gồm loại hình khác tranh, ảnh, đồ, địa đồ, hiệu, bưu ảnh v.v Nghề làm sách từ chỗ đơn giản, thủ công qua nhiều bước phát triển, đạt tới trình độ tự động hoá Lao động biên tập nhà xuất ứng dụng tiến công nghệ tin học, hoạt động sáng tạo xử lý thảo, hoàn chỉnh mẫu để in hàng loạt Hoạt động phổ biến, sau gọi phát hành sách với cửa hàng tự chọn quản lý camera, máy vi tính, với loại xe chuyên dụng bán sách lưu động, bán sách đặt trước qua bưu điện, bán sách khuyến mại Ngày xuất trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật phát triển Bất quốc gia tận dụng khả để nâng cao dân trí, phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân, giao lưu văn hoá với nước giới Nhiều nước phát triển có tập đồn xuất - báo chí mạnh, đạt hiệu kinh tế cao Nhật có tới 5000 nhà xuất bản, chiếm 1/200 tổng số giá trị sản phẩm toàn kinh tế quốc dân Tại Mỹ, ngành xuất đứng vị trí thứ tỷ lệ tăng trưởng giá trị sản phẩm Ở Việt Nam xuất sách xuất từ thời Cổ trung đại Cơ sở nghề xuất đời ngôn ngữ chữ viết Chữ Hán thứ văn tự du nhập vào Việt Nam từ thời Triệu Đà (207-137 TCN) Chữ Nôm xuất sau chữ Hán Tới kỷ XVIII, XIX chữ Nôm phát triển cực thịnh, mức độ lấn át chữ Hán với “Truyện Kiều”, “Chinh Phụ Ngâm”, “Hịch Tây Sơn” Từ khoảng năm 20 kỷ XX, với xuất sách báo Macxit, nghiệp xuất Việt Nam chuyển sang thời kỳ Xuất phân chia thành nhiều khuynh hướng với mục đích, quy mô phương thức hoạt động khác Hiện nay, Việt Nam xuất phát triển đạt trình độ Các nhà xuất chuyên lo việc tổ chức, hoàn chỉnh thảo, mẫu đưa in Các nhà in lo việc tiếp nhận công nghệ mới, để thoả mãn nhu cầu số lượng chất lượng việc in nhân ý tưởng tác giả, nhà xuất thành xuất phẩm Phát hành người chuyển tải ý tưởng chứa đựng xuất phẩm đến tay người sử dụng, thông qua hoạt động thương nghiệp Vậy xuất ? Theo nghĩa rộng, xuất hoạt động bao gồm lĩnh vực xuất bản, in phát hành xuất phẩm Hoạt động xuất trình tổ chức nguồn lực xã hội việc sáng tạo tác phẩm, in nhân tác phẩm, phổ biến đến nhiều người nhằm đạt hiệu kinh tế, trị xã hội Hoạt động xuất hoạt động thuộc lĩnh vực văn hố tư tưởng, thơng qua việc sản xuất, phổ biến xuất phẩm đến nhiều người, hoạt động đơn kinh doanh Hoạt động xuất nhằm mục đích phổ biến tác phẩm trị, kinh tế, văn hố, xã hội, khoa học, cơng nghệ, văn học, nghệ thuật, pháp luật; giới thiệu di sản văn hoá dân tộc, tinh hoa văn hoá giới; nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần nhân dân, mở rộng giao lưu văn hố vớicác nước, góp phần vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Bằng xuất phẩm mình, đấu tranh chống tư tưởng hành vi làm tổn hại lợi ích quốc gia, phá hoạ nhân cách, đạo đức lối sống tốt đẹp người Việt Nam Theo nghĩa hẹp, xuất trình tổ chức việc sáng tạo, tác động vào trình sáng tạo tác gải để có thảo tác phẩm, xử lý hoàn chỉnh thảo, mẫu, in thành xuất phẩm nhằm phục vụ nhiều người b Vị trí xuất đời sống xã hội Hoạt động xuất vừa hoạt động văn hoá, tư tưởng, vừa hoạt động sản xuất vật chất Về phương diện văn hoá tư tưởng, sách xuất phẩm hoạt động xuất mang lại sản phẩm tinh thần Nó kết lao động sángư tạo người, co người người Các giá trị xã hội chứa đựng sách thể thoả mãn nhu cầu đa dạng, phong phú nhiều mặt đời sống xã hội Nó phận quan trọng phản ánh đời sống tinh thần, mặt văn hoá dân tộc, thời đại Nội dung trị - xã hội, pháp luật văn học - nghệ thuật, khoa học - công nghệ chứa đựng sách ý tưởng tác giả, nhà xuất nhằm truyền bá, bồi dưỡng nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần nhân dân, mở rộng giao lưu văn hoá với nước Giá trị sách nói riêng, xuất phẩm nói chung giá trị văn hoá tinh thần, lao động tinh thần người tạo Mục đích chủ yếu, lý tồn văn hố, tư tưởng Việt Nam, nhà xuất phương tiện, cong cụ quan Nhà nước, tổ chức trị - xã hội thuộc hệ thống trị Vì vậy, hoạt động xuất hoạt động văn hoá, tư tưởng thuộc kiến trúc thượng tầng Về phương diện sản xuất vật chất, giá trị tinh thần, lao động tinh thần người mang lại trở thành sách xuất phẩm khác thông qua hoạt động sản xuất Từ việc thừa nhận sách sản phẩm tinh thần, trí tuệ, người phải thừa nhận sách sản phẩm vật chất, kết lao động vật chất tạo Cấu trúc yếu tố vật chất tạo thành Đó loại vật liệu chuyên dùng như: giấy, mực in, chỉ, thép, hồ dán, vải, ximili, caton, v.v Thơng qua q trình sản xuất vật chất nghề in, vật liệu rời rạc cấu thành sản phẩm sách - “vỏ vật chất” chuyển tải nội dung tinh thần, trí tuệ người Khi trở thành sản phẩm hồn chỉnh vào lưu thơng, xuất phẩm trở thành hàng hố Nó mang đủ thuộc tính hàng hoá; chịu tác động quy luật giá trị, giá cả, cung cầu, v.v Những người mua mua giá trị chứa đựng “cái vỏ vật chất” Là người bán, nhà xuất bán giá trị tinh thần bên trong, khơng mà quan tâm đến vật liệu đầu tư Vì vậy, sách loại hàng hoá đặc biệt xét giá trị Mặt khác, đọc sách đọc sách nào, sách có đối tượng riêng Người tiêu dùng sách, thưởng thức sách khác người tiêu dùng sản phẩm vật chất khác yêu cầu có văn hố Tuỳ theo văn hố cao, thấp, chun mơn sâu, rộng mà người tiêu dùng lựa chọn sách phù hợp Tóm lại hoạt động xuất hoạt động văn hóa tinh thần có ảnh hưởng nhiều đến việc giáo dục tư tưởng, tình cảm, dân trí, thuộc thượng tầng kiến trúc, chịu chi phối quy luật phát triển văn hoá Mặt khách hoạt động xuất hoạt động sản xuất vật chất khác có vai trò quan trọng việc tạo thành, chuyển tải, nhân giá trị tinh thần, trí tuệ, ý đồ tác giả, nhà xuất thành xuất phẩm, đồng thời chịu tác động hệ thống quy luật kinh tế, thuộc hạ tầng sở c Vai trò xuất đời sống xã hội Vai trò thứ nhất: xuất - “bà đỡ” tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học cơng bố hình thức xuất phẩm Các văn nghệ sĩ, nhà khoa học lao động sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, cơng trình khoa học Song, thành tựu sản phẩm đơn Việc phổ biến dừng lại phạm vi hẹp Trong tác giả muốn truyền bá ý tưởng sáng tạo cho cộng đồng thưởng thức, áp dụng vào đời sống Công chúng muốn tiếp nhận nhanh thuận tiện giá trị chứa đựng tác phẩm Cùng với hoạt động văn hoá khác, xuất đời để áp ứng yêu cầu khách quan xã hội Xuất phẩm nói chung, sách nói riêng thể vật chất xã hội hoá giá trị lao động văn nghệ sĩ, trí thức từ tác phẩm họ Là sản phẩm lao động tác giả tạo thành, tác phẩm xuất “đón rước, nâng niu”, lao động biên tập góp phần hồn thiện, nâng cao giá trị, lao động chuyên môn khác tham gia vào q trình vật chất hố thành loại hình xuất phẩm cụ thể Vì vậy, người ta ví lao động biên tập -xuất “bà đỡ” cho tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học cơng nghệ cơng bố hình thức xuất phẩm Vai trò thứ hai: xuất - Phương tiện phản ánh đời sống tinh thần nhân loại, quốc gia, bảo tồn lưu truyền sản phẩm văn hố Lồi người từ sinh phải lao động chống chọi với thiên nhiên để sinh tồn Chính lao động, đấu tranh chinh phục thiên nhiên, sau đấu tranh giai cấp xã hội có giai cấp, họ sáng tạo giá trịn tinh thần Con người vừa chủ thể sáng tạo, vừa chủ thể hưởng thụ giá trị văn hố tinh thần Vì vậy, tới văn hố nói tới người, tới việc phát huy lực chất người, nhằm hoàn thiện hướng người tới chân, thiện, mỹ Văn hố tinh thần lồi người, xét cấu trúc toàn giá ttị người sáng tạo khoa học, văn học, nghệ thuật, đạo đức, lối sống, pháp luật, tơn giáo, v.v Các giá trị thể hình thức định Theo phát triển xã hội, hoạt động văn hoá hình thành nhằm sản xuất, bảo tồn lưu truyền giá trị tinh thần Vai trò thứ ba: xuất - công cụ quan trọng việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Xã hội thay chuyển tiếp từ hệ sang hệ khác Thực chất chuyển giao thay lao động Vì lao động động lực phát triển xã hội lồi người Con người khơng nhận thức giới mà phải cải tạo giới, khó hết khám phá, nhận thức giới mà việc cải tạo giới mục đích người Muốn người phải đào tạo liên tục Đặc biệt thời đại ngày nay, công nghệ luôn chuyển giao, thay tiến không ngừng khoa học Việc hưng thịnh quốc gia tuỳ thuộc nhiều vào nhân lực đào tạo, vào trình độ dân trí nhân tài Các quốc gia giới, coi trọng giáo dục thết kế sách phù hợp nhằm nâng cao dân trí,đào tạo người lao động Con người sau sinh số năm phải tới trường để tiếp thu tri thức phổ thông, Sách người thầy, người bạn đưa người bước qua nấc thang kiến thức, đạt tới trình độ chun mơn, nghiệp vụ khác Trong số khơng người có học vị, chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học Như vậy, nguồn nhân lực quốc gia bổ sung, thay Thế hệ người lao động sau có trình độ cao hệ trước, tri thức làm giàu sách mang lại Vai trò thứ tư: xuất bản- vũ khí đấu tranh giai cấp Từ xã hội lồi người phân chia thành giai cấp, xuất khơng đóng vai trò “bà đỡ” sản phẩm văn hoá tinh thần, phản ánh đời sống vật chất, tinh thần xã hội, góp phần đào tạo nguồn lực mà trở thành vũ khí sắc bén đấu tranh giai cấp xã hội có giai cấp Xuất tham gia có hiệu vào việc giác ngộ giai cấp vô sản vai trò lịch sử mình, tổ chức quần chúng thực sứ mệnh lịch sử Khi bàn uỷ ban đẳng cấp Pơrútxi, C Mác viết: “ xuất đòn bẩy mạnh mẽ văn hoá việc giáo dục tinh thần cho nhân dân Xuất biến đấu tranh vật chất thành đấu tranh tư tưởng, đấu tranh nhu cầu, nhiệt tình; đấu tranh lý luận, lý trí hình thái” Ngày điều kiện tiến khơng ngừng khoa học công nghệ, kéo theo phát triển khơng ngừng văn hố Với đa dạng phương thức, phương tiện, loại hình sản phẩm văn hoá, việc phổ biến nhanh nhạy phương tiện thông tin đại chúng, làm cho khơng người băn khoăn việc tồn vong xuất Nhưng với vai trò trình bày trên, xuất tồn phát triển xã hội lồi người Nó tiếp nhận tiến khoa học cơng nghệ, đa dạng hố xuất phẩm, đa hoá xuất phẩm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày cao bạn đọc d Đặc điểm xuất : Phần trình bày đặc điểm liên quan đến việc điều chỉnh pháp luật Đặc điểm thứ nhất: xuất vừa hoạt động văn hoá tư tưởng vừa hoạt động kinh tế Là phận văn hoá, xuất chịu chi phối quy luật phát triển văn hoá Lao động xuất trung tâm biên tập, loại lao động khoa học; tổ chức nghiên cứu khoa học, sáng tạo văn học, nghệ thuật Nó lao động chất xám Trong tác phẩm “Lao động sáng tạo” Nhà văn M.X Goorki viết : “Nhà văn sáng tạo tác phẩm khơng thể người công nhân dùng đe, búa để rèn lưỡi hái, họ làm việc đầu không bắp” Xét phương diện mục đích hiệu xuất hướng tới việc cảm hoá người, cải tạo người, để cải tạo thiên nhiên xã hội mục đích người Nó hoạt động tinh thần, hoạt động trí tuệ trí tuệ Song sản phẩm trí tuệ sách “nhiễm” vào người khơng thể dạng tinh thần, mà đến “cái ngưỡng” định chuyển hố thành lực lượng chất Khi nói Lê nin, lực lượng vật chất đánh đổ lực lượng vật chất Mọi cách mạng chuẩn bị tinh thần, tư tưởng, sau tổ chức Khi thành tổ chức, có nghĩa nhận thức, tư tưởng tình cảm chuyển hố Đúng Ăng ghen viết tác phẩm “Biện chứng tự nhiên” “Văn hoá, trở thành lực lượng xã hội có sức mạnh ghê gớm làm đảo lộn xã hội, đánh đổ chế độ cách mạng dân chủ tư sản Pháp ” Nhưng hoạt động văn hoá - tư tưởng khơng thể xã hội hố, khơng thể chuyển tải ý tưởng tới cơng chúng khơng có điều kiện vật chất định, khơng thơng qua hoạt động sản xuất Vì vậy, xuất hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động kinh tế Từ phân tích trên, lao động biên tập viên lao động vật chất Họ vật chất hoá ý tưởng nhà xuất nhà văn, nhà khoa học thành thảo, với công cụ, đối tượng lao động đặc thù Nhưng vậy, lao động lao động sáng tạo gốc, mẫu Nó phải qua q trình vật hố giá trị tinh thần thành xuất phẩm cụ thể Quá trình thực với hỗ trợ phương tiện kỹ thuật công nghiệp in Tác phẩm văn học, nghệ thuật, cơng trình nghiên cứu khoa học, sau nhà xuất hoàn chỉnh, đưa in thành hàng loạt Các tiêu hao lao động sống lao động khứ thể rõ công đoạn Một trở thành xuất phẩm, sản phẩm khác, xuất phẩm thực thể vật chất Khi qua lưu thông, tiêu dùng để thực mục đích cuối xuất phẩm, sản xuất vật chất, xuất phẩm trở thành hàng hố Nó mang đầy đủ thuộc tính hàng hố Chịu tác động quy luật giá trị, giá cả, cuing cầu v.v Nghiên cứu đặc điểm để thấy rõ tác động qua lại hệ thống quy luật phát triển vh quy luật kinh tế xuất Từ giải mối quan hệ tác động chúng, tiến tới xử lý thoả đáng mối quan hệ hiệu kinh tế - hiệu xã hội - hiệu trị hoạt động xuất bản, xuất phẩm cụ thể Các chế định luật, quy phạm pháp luật phải thể đặc trưng riêng biệt Có vậy, pháp luật có sức sống điều chỉnh, tạo lập mơi trường lành mạnh để hoạt động xuất phát triển, đạt hiệu cao Đặc điểm thứ hai: xuất phẩm kết trình tư quy trình sản xuất đặc thù Xuất loại ngành nghề, trở thành ngành kinh tế kỹ thuật đạt lợi nhuận cao nước phát triển Hoạt động dạng hoạt động sản xuất vật chất đặc biệt Tính đặc biệt đòi hỏi sản phẩm sách quy định Tồn quy trình sản xuất hàng hố sách q trình lao động tư duy, lao động trí óc Đây nhu cầu khách quan việc sản xuất sản phẩm vh tinh thần Bởi có tư tư sáng tạo “đẻ” “đứa tinh thần” Từ thơng qua quy trình sản xuất đặc thù, giá trị tinh thần tư mang lại vật hoá thành xuất phẩm Đặc điểm thứ ba: xuất phẩm loại hàng hoá đặc biệt Là loại sản phẩm trình sản xuất vật chất, xuất phẩm nói chung, sách nói riêng sản phẩm khác, kết lao động sống lao động q khứ vật hố Vì vậy, xuất phẩm có giá trị giá trị sử dụng Khi vào lưu thơng trở thành hàng hố Và từ thị trường trao đổi, thực giá trị Nhưng sách loại hàng hố đặc biệt Tính đặc biệt tính đặc biệt giá trị giá trị sử dụng sách quy định Về giá trị xuất phẩm: Xuất phẩm nói chung, sách nói riêng sản phẩm kết tinh từ lao động xuất bản, bao gồm lao động sống lao động khứ Các tiêu hao chất xám, lao động trí óc lượng hố cụ thể hố thơng qua đơn vị đo lường sản phẩm vật chất tuý khác Nhưng dù việc lượng hoá, cụ thể hoá đạt tới cấp độ cao nữa, dù thước đo đại xác cao khơng thể phản ánh hao phí lao động sáng tạo giá trị tinh thần Mà lại giá trị đích thực xuất phẩm Vì vậy, nói đến giá trị xuất phẩm nói đến giá trị nội dung, tinh thần mà chuyển tải Tuy vậy, lao động xuất lao động vật hố vỏ bên ngồi xuất phẩm, để bao chứa nội dung bên Nhưng hao phí tuý hao phí vật chất Nó bao gồm nguyên liệu chuyên dùng giấy, mực, phim, caton, ximili, vàng, nhũ, vải, thép, chỉ, hồ dán, keo dán v.v chuyển dịch từ xăng, dầu, điện nước, máy móc, thiết bị vào hàng hố xuất phẩm qua khấu hao Chính ngun, nhiên vật liệu, thiết bị, máy móc lao động ngành in in nhân giá trị nội dung tinh thần theo gốc, mẫu nhà xuất thành xuất phẩm Đến lúc này, vỏ vật chất vật hố 10 phẩm âm, nhạc, sân khấu, điện ảnh, nghệ thật tạo hình, vật bảo tàng, tác phẩm báo chí đến tác phẩm trị- xã hội, kinh té, khoa học, pháp luật v.v trở thành xuất phẩm Có thể nói lĩnh vực kể nguồn tạo nên “đầu vào” cho hoạt động xuất Đồng thời thị trường tiêu dùng xuất phẩm “đầu ra” xuất bản, Ngược laị, xuất với xuất phẩm cung cấp phương tiện, nội dung hoạt động cho lĩnh vực văn hố - thơng tin nói riêng đời sống xã hội nói chung Ví dụ tác phẩm văn học in sách chuyển thành kịch sân khấu, điện ảnh, kịch văn học in sách dàn dựng thành diễn; cơng trình khoa học phổ biến hình thức sách áp dụng vào sống Từ gía trị hình thành Vì vậy, xuất ngành có tính chất xã hội hố cao Như vậy, xuất phận hợp thành văn hố thơng tin, chịu tác động ảnh hưởng phương tiện văn hố - thơng tin, có tác động ảnh hưởng lớn tới hoạt động khác Xuất phương tiện văn hóa - thông tin khác thực nhiệm vụ cao việc xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Quan điểm đòi hỏi thống nhất, đồng hệ thống pháp luật văn hố - thơng tin việc quản lí điều hành Nhà nước lĩnh vực Mở rộng giao lưu quốc tế văn hoá, phát triển xuất hồ nhập vào pháp luật thơng lệ quốc tế Bản thân văn hoá dân tộc hàm chứa nhu cầu giao lưu, hào nhập Mặt khác, thời đại văn minh trí tuệ, tiến vượt bậc ngành khoa học cho văn hố xích lại gân Con người vốn động lực, nhân tố định phát triển văn hoá Giao lưu văn hoá cầu nối liền hiểu biết, thông cảm người, quốc gia, dân tộc, động lực ngoại sinh kích thích động lực nội sinh phát triển thích ứng với đặc trưng tâm lý hoàn cảnh lịch sử dân tộc Đó nhu cầu khách quan cần mở rộng quan hệ quốc tế văn hoá phát triển xuất Trên tinh thần đổi mới, văn kiện Đại Hội VIII Đảng ta ghi rõ: “Mở rộng quan hệ quốc tế, hợp tác nhiều mặt song phương đa phương với nước, tổ chức quốc tế khu vực nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, lãnh thổ nhau, bình đẳng, có lợi ” Điều có nghĩa giao lưu văn hố nói chung, xuất nói 42 riêng, trước hết phải gắn với ổn định đất nước, với văn hoá dân tộc phát triển lành mạnh, hướng Phát triển văn hoá dân tộc gắn liền với mở rộng giao lưu với nước ngoài, tiếp thu tinh hoa văn hoá, khoa học nhân loại, làm giầu thêm văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa di sản văn hoá, khoa học nhân loại, bên cạnh việc bảo vệ nâng cao giá trị văn hoá dân tộc Đúng Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:” Phát triển truyền thống tốt đẹp văn hoá dân tộc hấp thụ văn hoá tiến giới, để xây dựng văn hố Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học đại chúng” ? Chúng ta trân trọng trường tồn văn hoá dân tộc gắn với sắc dân tộc Việt Nam, giữ giá trị riêng, không lai căng gốc Chúng ta tự hào có Văn hố đại vào loại tiến loài người: độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, thống lãnh thổ vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh Đồng thời phải nhận thức sâu sắc rằng, văn hố Việt Nam mang nhiều tàn tích lạc hậu văn minh lúa nước kéo dài hàng ngàn năm Biết rõ chỗ đứng tự tin giao lưu quốc tế, biết lựa chọn loại trừ Tiếp thu phải có lợi cho phát triển văn hố có định hướng, có mục đích mục tiêu rõ ràng Đồng thời loại bỏ, ngăn chặn độc tố văn hoá ảnh hưởng đến giá trị thẩm mỹ nhân văn Chưa tính phức tạp giao lưu văn hoá đặt mạnh mẽ Mở rộng giao lưu văn hoá nhu cầu, phải cảnh giác với âm mưu “diễn biến hồ bình” Giao lưu văn hố, xuất trước hết phải từ ổn định, ổn định văn hoá phát triển hướng, lành mạnh Kiên loại trừ thâm nhập loại sản phâm văn hoá, xuất phẩm xấu, độc hại bất lợi Có nghĩa phải chọ lọc tiếp thu Nếu thiếu nhìn nhận tỉnh táo, trí tuệ, thiếu quan điểm giao lưu đắn tạo kiểu văn hố thực dụng, thơ lậu Mở rộng quan hệ quốc tế, hợp tác nhiều mặt, song phương đa phương hố khơng dừng lại cấp phủ mà với tổ chức quốc tế, tổ chức phi phủ, tổ chức văn hố, xuất bản.Việc tham gia quan hệ quốc tế văn hoá, xuất phải phù hợp với hiệp định song phương, liên quốc gia mà Việt Nam ký kết Tôn trọng luật quốc tế thông lệ quốc tế Nhưng Việt Nam ta chưa tham gia sâu rộng, bình đẳng có vị trường quốc 43 tế Khi hoà nhập vào cộng đồng quốc tế tham gia vào quan hệ quốc tế lợi ích quốc tế quốc gia đặt Vì đòi hỏi phải xử phù hợp với quy tắc mang tính bắt buộc chung cộng đồng quốc tế Tuy nhiên trước tiên phải xuất phát từ lợi ích quốc gia, lợi ích khu vực mà lựa chọn việc xử phù hợp Quan điểm đòi hỏi việc thể chế hoá hoạt động quốc tế lĩnh vực văn hố nói chung xuất nói riêng, nhằm mở rơng giao lưu, hội nhập, đồng thời bảo vệ quyền lợi công dân, giữ vững chủ quyền, sắc dân tộc Đổi tư pháp lý quản lý nhà nước pháp luật xuất Việt Nam Khi đề cập tới chất giai cấp pháp luât, Mác-Ăngghen viết tác phẩm “ Tuyên ngôn Đảng cộng sản” pháp luật tư sản:” pháp luật ngài ý chí giai cấp ngài để lên thành luật, ý chí mà nội dung điều kiện sinh hoạt vật chất giai cấp ngài định” Luận điểm thể vấn đề cốt tử chất giai cấp pháp luật: pháp luật ý chí giai cấp thống trị thân nội dung ý chí giai cấp thống trị quan hệ vật chất quy định Ngoài ra, Mác- Ăng ghen dấu hiệu khác biệt pháp luật với tượng ý chí giai cấp thống trị chỗ ý chí pháp luật phải thể tồn hình thức xác định “đề lên thành luật” Như việc định hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội phải thể mạnh mẽ ý chí nhân dân lao động, bảo vệ lợi ích thành viên xã hội “bắt nguồn quan hệ vật chất” chế độ xã hội chủ nghĩa Suy cho cùng, pháp luật sở kinh tế định Luận điểm Mác- Ăng ghen bác bỏ luận thuyết cho luật đứng kinh tế, pháp luật bày tỏ ý tưởng tự nhà làm luật Sự xuất hiện, tồn phát triển kiểu pháp luật trình tất yếu khách thay đổi phương thức sản xuất Pháp luật xã hội chủ nghĩa thay kiểu pháp luật trước phù hợp với quy luật phát triển Nó thể ý chí cơng nhân, nơng dân, trí thức tầng lớp nhân dân lao động khác tồn xã hội lãnh đạo Đảng, phù hợp với quan hệ kinh tế nhiều thành phần theo chế thị trường, có quản lý Nhà nước Pháp luật hình thành từ nhu cầu kinh tế - xã hội khách quan, thân nhu cầu lai thơng qua tư chủ quan từ hoạt động sáng tạo pháp luật 44 quan lập pháp Như vậy, pháp luật không đơn phản ánh thực khách quan mà thể mong muốn tích cực Đảng, Nhà nước nhằm tác động vào trật tự quan hệ xã hội xuất Một mặt phản ánh pháp lý quan hệ xuất để củng cố quan hệ sở hữu, phân phối, trao đổi xuất phẩm, chống lại hành vi lộng quyền người tham gia quan hệ Mặt khác, thể mong muốn chủ quan nhằm hoàn thiện phát triển quan hệ xuất Nhưng mong muốn chủ quan lại chứa đựng khả dẫn tới yếu tố ý chí, cần đề phòng Song dù “khoảng trống “chủ quan thể pháp luật xuất đòi hỏi phải phản ánh đầy đủ nhu cầu thành viên xã hội Tức phải xác định định quan hệ xã hội xuất cần điều chỉnh pháp luật thực ý chí giai cấp cơng nhân mà phải đăng tải nhu cầu nội cuả người, tầng lớp xã hội khác Nếu xác định đắn, xác pháp lt phương tiện điều chỉnh có hiệu quan hệ xã hội xuất bản.Như vậy, quan hệ xã hội, thuộc tính điều chỉnh quan hệ xã hội pháp luật xuất thực trở thành phương tiện hữu hiệu giai cấp nhà nước Là phương tiện quản lý Nhà nước, pháp luật xuất phải chứa đựng giá trị xã hội Giá trị pháp luật xuất xã trước hết q trình “chọn lọc tự nhiên” xã hội, để có chuẩn mực mang đặc tính ổn định Do đó, tính chuẩn mực đặc điểm phản ánh chẩn lý khách quan Vì quy phạm pháp luật xuất vừa thước đo để kiểm nghiệm trình xuất bản, vừa phương tiện chứa đựng giá trị xã hội đưa lại cho người thông tin định yêu cầu, giá trị mà xã hội có, xã cần xã ủng hộ ích lợi pháp luật xuất chỗ phương tiện điều chỉnh quan hệ xã hội xuất bản, không sáng tạo quan hệ đó, bảo đảm cho quan hệ xã hội xuất phát triển quy luật, phù hợp với xu ohát triển Vì vậy, việc ban hành quy phạm pháp luật xuất đắn, kịp thời có “ cỗ máy điều chỉnh” hành vi ứng xử hợp quy luật Pháp luật với thuộc tính tính quy phạm điển hình hố, chuẩn mực hoá, chân lý nhận thức sau vượt lên gạt bỏ tất yếu tố ngẫu nhiên, giả tạo, thời Với ý nghĩa pháp luật đại 45 lượng người khác Nó thước đo chung mẫu số chung người, la bàn định hướng cho hành vi xử hợp quy luật Giá trị xã hội pháp luật xuất bắt nguồn từ thuộc tính điều chỉnh quan hệ xã hội xuất Nào phương tiện để loại bỏ yếu tố bạo lực tổ chức từ phía người khác, từ phía nhà nước Vì vậy, phương tiện tự người, pháp luật phương tiện ổn định hố, thức hố, thức hố giá trị xã hội II Phương hướng giải pháp đổi hoàn thiện pháp luật quản lý nhà nước xuất Phương hướng đổi mới, hoàn thiện pháp luật quản lý nhà nước xuất Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật xuất bản, đồng thời tổ chức tốt việc thi hành, kiểm tra xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm, đấu tranh kiên kịp thời để loại trừ tội phạm xuất phương hướng chung nhằm đổi hoàn thiện pháp luật xuất quản lý nhà nước xuất bản, lâu dài vừa cấp bách Đúng văn kiện đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VIII :” tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam “ Hiến pháp 1992 ghi điều 12:” nhà nước quản lý xã hội pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế, xã hội chủ nghĩa “ Sau phương hướng cụ thể : Thứ : hoàn thiện hệ thống pháp luật xuất nhằm tạo môi trường điều kiện cho hoạt động xuất theo định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền Một : Mở rộng quyền xuất đồng thời đề cao trách nhiệm xuất Về quyền xuất tác giả có tác phẩm: Theo luật xuất ngày 7/7/1993 Thì tác giả có quyền phổ biến tác phẩm hình thức xuất phẩm thơng qua nhà xuất Điều có nghĩa tác giả khơng phép đứng xuất tác phẩm Dưới ánh sáng quan điểm đổi mới, Nhà nước nên có chế độ riêng trường hợp tác giả muốn tự xuất tác phẩm Thực vấn đề xuất phát từ yêu cầu sau: 46 - Khuyến khích cơng dân lao động sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật khoa học Đảm bảo quyền lợi vật chất tinh thần tác giả phát sinh từ việc công bố phổ biến tác phẩm hình thức xuất phẩm Hiện lao động sáng tạo văn nghệ sĩ, chi thức chưa bù đắp thoả đáng Nhuận bút quyền lợi vật chất tác giả nhiều trường hợp q ỏi so với lợi nhuận có từ việc xuất Những mối lợi khả nhiều tác phẩm, người làm sách tư nhân bỏ vốn in, phát hành để hốt bạc, người sáng tạo trả nhuận bút 10% giá bán Quá trình nghiên cứu, xây dựng dự án luật xuất có nhiều ý kiến cần thiết để tác giả tự xuất tác phẩm mình, tác giả có nhu cầu Tại văn bảo lưu mộ số vấn đề dự án luật xuất trước kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII, Uỷ ban văn hoá - Giáo dục Quốc hội đề nghị ghi vào luật:” Việc xuất tác phẩm cá nhân cá nhân đứng xuất tác phẩm người khác không qua tổ chức xuất chuyên nghiệp, coi hoạt động nhà xuất phải tuân theo quy định luật “ Tuy nhiên, để thực cần có biện pháp ngăn chặn việc lợi dụng pháp luật để trao lại quyền xuất cho người khác, cá nhân lợi dụng tác giả để nhận quyền xuất kiếm lời Chỉ tác giả thực muốn tự xuất lấy tác phẩm quan quản lý nhà nưóc có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép xuất Khi phát tác giả trao quyền xuất cho người khác, quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép xuất sử phạt tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm Đề xuất thực với điều kiện giữ vững ổn định trị; quan quản lý nhà nước phải chứng tỏ lực hiệu lực quản lý Hai : đa dạng hố loại hình, quy mơ tổ chức xuất bản; chống độc quyền hoạt động xuất Về việc lập ngừng hoạt động đóng nhà xuất bản: Việc lập nhà xuất bản, ngừng hoạt động, đóng cửa nhà xuất phải quan niệm đầy đủ ánh sáng quan điểm đổi nhằm tạo hội tăng trưởng nhanh, hình thành số tập đồn xuất mạnh, có vị trí khu vực quốc tế 47 Với tinh thần đó, việc đời chủ thể xuất việc ngừng hoạt động đóng cửa chủ thể xuất tượng xã hội bình thường Điều diễn khơng tuỳ thuộc vào ý chí muốn cá nhân quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền Lý điều kiện tiêu chuẩn hình thành từ quy phạm pháp luật xuất Nếu qua Nhà nước, tổ chức trính trị – xã hội có đủ điều kiện, khơng thể từ chối cấp giấy phép thành lập xuất Cũng nhà xuất hoạt động mà thiếu điều kiện, phải tạm ngừng hoạt động Nếu vi phạm pháp luật, tuỳ theo tính chất mức độ phải đa dạng hố loại hình, quy mơ tổ chức xuất Pháp luật xuất phải bổ sung hoàn thiện tạo sở pháp lý để hình thành loại hình, quy mơ tổ chức xuất theo hướng sau: - Lập nhà xuất chuyên sản xuất trương trình băng âm nhạc, đĩa âm thanh, băng đĩa hình; nhà xuất chuyên sản xuất loại điện tử thuộc loại hình xuất phẩm ghi điều Luật xuất - Về hình thức tổ chức nhà xuất cơng ty hoạt động xuất băng đĩa âm thanh, băng đĩa hình, sách điện tử Cũng nhà xuất có nhiều thành viên trực thuộc gồm xuất tạp chí chuyên ngành in, dịch vụ vật tư, kỹ thuật in, phát hành - Bổ sung nhiệm vụ xuất nhập xuất phẩm cho số công ty kinh doanh phát hành xuất phẩm Cho phép tư nhân hoạt động xuất xuất phẩm, nhằm tạo đối tác, mở rộng hoạt động xuất nhập đáp ứng công tác truyền đối ngoại, giao lưu văn hoá với nước, phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố - Tạo điều kiện pháp lý cho nhà xuất nước đặt văn phòng đại diện Việt Nam, nhà xuất Việt Nam đặt văn phòng đại diện nước ngồi, nhằm đầy mạnh q trình đổi cơng nghệ, thiết bị, đón đầu cơng nghệ cao, nâng cao chất lượng ấn phẩm Về vịêc chống độc quyền xuất Trong kinh tế thị trường cạnh tranh thuộc tính vốn có đảm bảo đẩy nhanh trình phát triển Hoạt động xuất đơn điệu trì trệ thiếu đối trọng lành mạnh Vì vậy, pháp luật xuất phải sở pháp lý thuận 48 lợi, bình đẳng cho chủ thể cạnh tranh phát triển Ở môi trường đó, chủ thể xuất hồ khơng khí dân chủ, tụ do, hoạt động kinh doanh Nó kích thích lực chủ động, sáng tạo việc khai thác tiềm năng, rút ngắn thời gian xuất bản, nâng cáo chất lượng hạ giá thành xuất phẩm Đồng thời bảo vệ lợi ích đáng người tiêu dùng xuất phẩm Vấn đề đặt phù hợp với tư tưởng đạo Đảng ghi văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VIII: “nghiên cứu ban hành luật bảo đảm cạnh tranh kiểm soát độc quyền kinh doanh, chống cạnh tranh không lành mạnh chống hạn chế thương mại” Hoạt động xuất Việt Nam phân cơng theo hướng vừa có loại hình nhà xuất chun ngành, vừa có loại hình nhà xuất đề tổng hợp Như vậy, thân nhà xuất tổng hợp có mảng đề tài nội dung tạo cạnh tranh Đối với nhà xuất thuộc loại hình chuyên ngành có mảng đề tài, nội dung đan xen lẫn Nó tạo hội cho cạnh tranh Từ vấ đề đặt ra, pháp luật xuất phải bổ sung, hoàn thiện nhằm tạo lập chế vừa đảm bảo chun mơn hố, vừa thúc đẩy cạnh tranh nhà xuất Đồng thời, pháp luật phải tạo chế để thực vai trò cân đối điều phối xuất quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, nhằm đảm bảo lành mạnh có trật tự Sau số hướng cần mở cạnh tranh: - Cho phép xuất thời điểm định, có nhu cầu xuất tác phẩm tác giả khác nhau, có đề tài, nội dung tương đồng, gần gũi nhau; dịch nguyên dịch giả khác - Cho phép xuất đề tài, nội dung gần gũi với chức năng, nhiệm vụ nhà xuất có nhu cầu xuất - Thiết lập chế mới, phù hợp hoạt động xuất bản, in phát hành sách giáo khoa theo hướng có đối trọng, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Ba là: tham gia công ước quốc tế quyền lực tác giả bảo vệ quyền lợi tác giả Việt Nam, hồ nhập bình đẳng cộng đồng quốc tế xuất Ngày sống giới giao lưu hòa nhập Mỗi văn hố mang thuộc tính giữ gìn sắc dân tộc tiếp thu tinh 49 hoa văn hoá nhân loại Đảng Nhà nước ta chủ trương đa phương hoá đa dạng hố quan hệ quốc tế Bốn là:hồn thiện pháp luật xuất theo hướng cụ thể hoá lượng hoá quy định Việc lượng hoá cụ thể hố ý chí Nhà nước quản lý hoạt động văn hố nói chung, xuất nói riêng việc khơng đơn giản, cơng việc khó khăn phức tạp phải hướng tới yêu cầu q trình hồn thiện pháp luật Chỉ pháp luật hiểu thi hành khơng bị lợi dụng, pháp luật có sức sống điều chỉnh Thứ hai: Đổi hoàn thiện pháp luật tổ chức chế quản lý tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước xuất Một là: xác lập địa vị pháp lý hệ thống quản lý Nhà nước xuất phù hợp với yêu cầu quản lý theo quy định pháp luật xuất Hệ thống quản lý xuất phù hợp với hệ thống quản lý Nhà nước nói chung Ở trung ương, phủ quan chấp hành Quốc hội, đồng thời quan hành động xuất Bộ văn hố - thơng tin thực việc quản lý Nhà nước nhiều lĩnh vực khác văn hố, thơng tin Vì vậy, hoạt động tác nghệp xuất giao cho Cục xuất bản, việc quản lý, xử lý tầm vĩ mơ Bộ văn hố - thông tin dựa vào Cục xuất Thẩm quyền giao lớn, địa vị pháp lý chưa tương xứng Do thẩm quyền chưa thực thi đầy đủ, hiệu lực quản lý thấp Đây nguyên nhân chủ quan dẫn đến trì trệ, hữu khuynh yếu hoạt động quản lý Nhà nước xuất Từ phải đặt vấn đề cho việc hình thành chủ thể quản lý Nhà nước lĩnh vực xuất tương xứng với yêu cầu quản lý pháp luật xuất đặt Pháp luật xuất cần đổi mới, hoàn thiện địa vị pháp lý quan tham mưu, có thẩm quyền điều hành tác nghệp, tương xứng thuộc Bộ văn hố - thơng tin, theo hướng hình thành Tổng cục xuất Với địa vị pháp lý hệ thống quản lý Nhà nước văn hoá, thẩm quyền quản lý Nhà nước xuất đề cao có hiệu lực thực tế, đầu tư có chất lượng đội ngũ quản lý, sở vật chất phương tiện quản lý Hai là: hoàn thiện pháp luật xác định quyền hạn chế kiểm soát, phối hợp hoạt động quan có thẩm quyền hoạt động quản lý xuất 50 - Cơ quan lập pháp tổ chức có thẩm quyền giám sát việc thi hành pháp luật, cần có chế giám sát thường xuyên, định kỳ đột xuất việc chấp hành pháp luật xuất chủ thể quản lý chủ thể hoạt động xuất Hoạt động nhằm đảm bảo hiệu lực thực tế pháp luật xuất bản, phát kịp thời sơ hở pháp luật, vi phạm luật để xử lý phù hợp - Thiết lập chế kiểm soát lẫn phối hợp có hiệu quan lập pháp, hành pháp tư pháp quản lý Nhà nước xuất bản, chống hoạt động lộng quyền dễ xảy quan hành pháp tư pháp - Tập chung hoạt động quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ pháp luật quy định, không can thiệp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tổ chức xuất bản, in phát hành Thứ ba: tăng cường pháp chế chủ nghĩa hoạt đông xuất – tổ chức thực pháp luật xuất bản, đấu tranh phòng chống tội phạm xuất Một là:tổ chức thực pháp luật xuất Tổ chức thực pháp luật cơng việc giữ vị trí quan trọng trình củng cố tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, sau luật ban hành Việc soạn thảo thông qua pháp luật xuất bước quan trọng hàng đầu Nó có ý nghĩa viêc tạo hình thức pháp lý, làm tiêu đề cho việc điều chỉnh quan hệ xã hội xuất Nhưng thân không mang hiệu lực điều chỉnh, thiếu hoạt tổ chức đua vào cụôc sống, biến chúng thành hoạt động thực tiễn Vì vậy, tổ chức thực pháp luật xuất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Tình trạng pháp chế tốt xấu tuỳ thuộc vào việc pháp luật xuất có chấp hành hay khơng Việc chấp hành pháp luật thường xuyên, nghiêm chỉnh hoạt động xuất tiêu chí quan trọng nói lên phát triển pháp chế Trong tình tổ chức thực pháp luật, Quốc hội phải tiến hành thường xuyên quyền giám sát thi hành pháp luật xuất cá quan Nhà nước, tổ chức xã hội cơng dân.Chính phủ phải có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc vệc tổ chức thực pháp luật xuất phạm vi nước Để làm tốt việc tổ chức thực pháp luật xuất bản, cần thiết phải tổ chức tốt công tác pháp chế giúp cho việc nghiên cứu xây dựng văn pháp quy, kiểm tra việc thi hành pháp luật 51 Hai là: đấu tranh kiên quyết, kịp thời với hành vi vi phạm pháp luật xuất tội phạm xuất Pháp chế xã hội chủ nghĩa nhằm bảo đảm kỷ cương, trì trật tự xã hội Vì vậy, việc phát xử lý kiên quyết, kịp thời hành vi vi phạm pháp luật xuất vấn đề có tính ngun tắc Việt Nam ta hòa nhập sâu rộng vào cộng đồng quốc tế điều kiện “diễn biến hồ bình”, vậy, việc đề cao cảnh giác, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm xuất đặt thườgn xuyên Khi phát hội phạm xuất xử lý nghiên minh, kịp thời Kiên biểu nể nang, bao che người phạm pháp hình thức Đã vi phạm pháp luật dù nặng hay nhẹ phải xử phạt theo quy định pháp luật Đúng Lênin nói “…hồn tồn khơng phải chỗ hình phạt phải nặng, mà chỗ phạm tội khơng khỏi bị trừng phạt” Trật tự pháp luật xuất thể pháp chế mối quan hệ xã hội cụ thể pháp luật xuất điều chỉnh hệ thống quyền nghĩa vụ người tham gia quan hệ xã hội, kết việc thực nghiêm chỉnh điều luật xuất Nó đòi hỏi quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công chức, Nhà nước công dân nghiêm chỉnh tuân theo quy luật phạm pháp Trật tự pháp luật xuất xác lập củng cố pháp chế tăng cường Củng cố tăng cường pháp chế làm cho trật tự pháp luật trì Các giải pháp nhằm đổi hoàn thiện pháp luật quản lý Nhà nước xuất Trong điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam nay, đặc biệt thực trạng pháp luật việc thi hành pháp luật, khơng thể có giải pháp hữu hiệu để đổi hoàn thiện pháp luật quản lý Nhà nước xuất Vấn đề vốn phức tạp, đòi hỏi phải có nhiều giải pháp khác thực đồng giải pháp hy vọng đạt hiệu cao Ở đề cập tới giải pháp - Quốc hội đưa vào chương trình kế hoạch xem xét, thơng qua dự án sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh luật xuất ngày 7/7/1993, vào năm 1997 Đồng thời có chương trình kế hoạch xem xét, thông qua dự án luật liên quan đến hợp đồng xuất bản, để đảm bảo nguyên tắc thống pháp chế 52 - Thường xuyên rà soát hệ thống hoá pháp luật xuất Công tác coi phương thức đặc thù hoạt động lập pháp, lập quy, phải tiến hành thường xuyên quản quản lý Nhà nước xuất quan Nhà nước liên quan từ trung ương tới địa phương Hình thành đội ngũ chuyên gia pháp luật quan quản lý Nhà nước, để đảm bảo việc thi hành thống pháp luật nước, kịp thời phát đề xuất vấn đề nảy sinh trình thi hành pháp luật - Đào tạo đào tạo lại đội ngũ công chức Nhà nước quản lý xuất bản, người hoạt động xuất có phẩm chất trị vững vàng, đồng thời có lực trình độ nghiệp vụ cao phù hợp với yêu cầu quản lý xuất pháp luật Suy đến nguyên nhân nguyên nhân dẫn đến trì trệ, hữu khuynh buông lỏng quản lý Nhà nước ta Vì vậy, cần thiết phải đào tạo đào tạo lại với nội dung mới, thiết thực đặc biệt kiến thức pháp luật, quản lý hành Nhà nước - Cải cách hành máy quản lý Nhà nước cấp, đảm bảo thủ tục hành quy trình hành đơn giản, thiết thực, khơng phiền hà Đây vấn đề cộm quản lý Nhà nước xuất thuộc trung ương - Lập Hội xuất Hội dịch thuật để tập hợp người nghề nghiệp, tham gia giám sát việc thi hành pháp luật xuất sở hoạt động xuất bản, in, phát hành Đồng thời phát huy vai trò kiểm tra, giám sát đội ngũ công nhân in công đoàn in Việt Nam, việc thi hành pháp luật sở in, góp phần bảo đảm lành mạnh hoạt động xuất bản, phục vụ nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 53 Kết luận Đổi hoàn thiện pháp luật quản lý Nhà nước xuất Việt Nam đòi hỏi khách quan Việc đổi hoàn thiện pháp luật quản lý Nhà nước xuất thực sở hệ thống quan điểm Đó mối quan hệ quản lý Nhà nước pháp luật xuất với tự sáng tạo, công bố, phổ biến xuất phẩm; định hướng xã hội chủ nghĩa với chế thị trường; bình đẳng tự hoạt động xuất ; quan hệ xuất với phương tiện văn hố - thơng tin khác; vấn đề đổi tư pháp lý quản lý Nhà nước pháp luật xuất Từ hệ thống quan điểm đề xuất phương hướng giải pháp đồng nhằm hoàn thiện pháp luật quản lý Nhà nước xuất văn hố Tạo lập mơi trường điều kiện cho hoạt động xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; hoàn thiện chế quản lý Nhà nước xuất ; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa phương hướng nhằm đổi hoàn thiện pháp luật quản lý Nhà nước xuất chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 54 Tài liệu tham khảo 1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam 2) Sắc luật số 003/SLt, chế độ xuất 3) Luật xuất ngày 7/7/1993 Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội 4) Giáo trình Nhà nước pháp luật xã hội chủ nghĩa Nhà xuất tư tưởng văn hoá 5) Hiến pháp Việt Nam năm 1992 Nhà xuất Chính trị quốc gia 6) Một số tài liệu văn pháp luật khác 55 Mục lục Lời nói đầu Chương I: Khái quát chung pháp luật xuất Việt Nam I Các đặc trưng quản lý Nhà nước pháp luật xuất Nhận thức chung xuất Hiệu đặc trưng quản lý Nhà nước pháp luật xuất II Vai trò pháp luật quản lý Nhà nước xuất pháp luật - phương tiện quản lý Nhà nước xuất Nội dung điều chỉnh pháp luật hoạt động xuất Chương II: Thực trạng pháp luật quản lý Nhà nước xuất Việt Nam yêu cầu đổi chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa I Thực trạng pháp luật quản lý Nhà nước xuất Việt Nam Sự hình thành hoạt động quản lý Nhà nước pháp luật Việt Nam pháp luật quản lý Nhà nước xuất Việt Nam - Thực trạng II Những yêu cầu đổi mới, hoàn thiện pháp luật xuất Việt Nam Về mặt lý luận Về mặt thực tiễn Chương III: Đổi hoàn thiện pháp luật quản lý Nhà nước xuất Việt Nam - Phương hướng giải I Hệ thống quan điểm đổi hoàn thiện pháp luật quản lý Nhà nước xuất II Phương hướng giải pháp đổi mới, hoàn thiện pháp luật quản lý Nhà nước xuất Phương hướng đổi hoàn thiện pháp luật Các giải pháp nhằm đổi hoàn thiện pháp luật quản lý Nhà nước xuất Kết luận Tài liệu tham khảo 56 ... đặc trưng quản lý Nhà nước pháp luật xuất a Hiệu quản lý Nhà nước pháp luật xuất Thứ nhất: hiệu trị việc quản lý Nhà nước pháp luật xuất - Là phận nhậy cảm với trị, xuất với báo chí phương tiện... dùng xuất phẩm 26 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I Thực trạng pháp luật quản. .. thông qua Luật ban hành quy phạm pháp luật b Về tổ chức hoạt động quản lý Nhà nước Về tổ chức quản lý Nhà nước Cơ quan hành Nhà nước cao nhất, hay nói cách káhc quan quản lý Nhà nước cao xuất Chính
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học -Đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất bản ở việt nam hiện nay phương hướng và giải quyết, tiểu luận cao học -Đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất bản ở việt nam hiện nay phương hướng và giải quyết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay