tiểu luận cao học -Đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất bản ở việt nam hiện nay phương hướng và giải quyết

56 37 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:53

MỞ ĐẦUCải cách hành chính là một vấn đề vô cùng quan trọng, nó quyết định đến sự thành bại của một quốc gia. Đặc biệt trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay thì vấn đề cải cách hành chính được đặt ra như là một đòi hỏi khách quan của thực tiễn, của quy luật phù hợp giữa kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng. Cải cách hành chính đã góp phần tích cực bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường hội nhập quốc tế của đất nước và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân. Cải cách hành chính đã tạo thành một bộ phận quan trọng trong đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, được xác định là trọng tâm, là khâu đột phá của việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Song, nhìn chung cải cách hành chính trong thời gian qua vẫn chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, nhất là đổi mới kinh tế. Nền hành chính Nhà nước về cơ bản vẫn mang nặng những dấu ấn của nền hành chính được thiết lập trong cơ chế quản lý tập trung, quan liêu, bao cấp. Bộ máy Hành chính Nhà nước vẫn cồng kềnh , nhiều tầng nấc, hoạt động kém hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức vẫn còn nhiều bất cập .Với những lí do trên, cùng với sự đam mê của bản thân, em xin trình bày những hiểu biết của mình về “Những vấn đề cơ ban của cải cách hành chính nhà nước từ đổi mới đến nay”. Đề tài nhằm khắc phục những thiếu sót, sửa chữa những khuyết điểm, để tạo ra một hệ thống hành chính mang tính dân chủ, pháp quyền, chính quy hiện đại, có đủ quyền lực, năng lực, hiệu lực và hiệu quả đáp ứng công cuộc hội nhập của đất nước.Để hoàn thành tiểu luận này, em đã thực hiện trên cơ sở của tư tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm của Đảng về cải cách hành chính. Ngoài ra tiểu luận còn sử dụng các phương pháp như: phương pháp tổng kết kinh nghiệm, phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp lôgíc... để làm rõ nhiệm vụ của đề tài.Đề tài “Mục tiêu, quan điểm cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay” đã có nhiều nhà nghiên cứu tìm hiểu và đã có những công trình nghiên cứu hết sức quý báu. Do thời gian và trình độ còn hạn chế nên tiểu luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý thầy cô góp ý để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn. ... đặc trưng quản lý Nhà nước pháp luật xuất a Hiệu quản lý Nhà nước pháp luật xuất Thứ nhất: hiệu trị việc quản lý Nhà nước pháp luật xuất - Là phận nhậy cảm với trị, xuất với báo chí phương tiện... dùng xuất phẩm 26 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I Thực trạng pháp luật quản. .. thông qua Luật ban hành quy phạm pháp luật b Về tổ chức hoạt động quản lý Nhà nước Về tổ chức quản lý Nhà nước Cơ quan hành Nhà nước cao nhất, hay nói cách káhc quan quản lý Nhà nước cao xuất Chính
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học -Đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất bản ở việt nam hiện nay phương hướng và giải quyết, tiểu luận cao học -Đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất bản ở việt nam hiện nay phương hướng và giải quyết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay